Your search returned 32 results. Subscribe to this search

Not what you expected? Check for suggestions
|
Wprowadzenie do andragogiki : praca zbiorowa / pod red. Tadeusza Wujka. Publisher: Warszawa : Instytut Technologii Eksploatacji, 1996. Availability: Copies available for loan: [M-046415] (1).
  Copies available for reference: [CZ 37.013.83] (1).
Andragogiczne problemy współczesności / pod red. Tadeusza Aleksandra. Publisher: Kraków : Wydaw. UJ, 1999. Other title: Quaestiones andragogicae hodiernae.Availability: Copies available for reference: [CZ 37.013.83] (1).
Kształcenie ustawiczne w perspektywie globalnej i lokalnej : między wymogami rynku a indywidualnymi strategiami edukacyjnymi / Ewa Solarczyk-Ambrozik. Publisher: Poznań : Wydaw. Naukowe UAM, 2004. Availability: Copies available for reference: [CZ 37.013.83] (1).
Szkoła a rynek pracy : podręcznik akademicki / red. nauk. Andrzej Bogaj, Stefan M. Kwiatkowski. Publisher: Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2006. Availability: Copies available for reference: [CZ 37.013.83] (1).
Środowiska wychowawcze i edukacja dorosłych w dobie przemian / pod red. Tadeusza Aleksandra. Publisher: Kraków : Wydaw. Uniwersytetu Jagiellońskiego, cop. 2003. Availability: Copies available for reference: [CZ 37.013.83] (1).
Andragogika : podręcznik dla studentów szkół wyższych / Tadeusz Aleksander. Publisher: Ostrowiec Św. : Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Wyższej Szkoły Biznesu i Przedsiębiorczości, 2002. Availability: Copies available for reference: [CZ 37.013.83] (1).
Andragogika : zarys teorii oświaty i wychowania dorosłych / Lucjan Turos. Edition: Wyd. 3 rozsz.Publisher: Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1980. Availability: Copies available for reference: [CZ 37.013.83] (1).
Szkice z andragogiki i gerontologii / Olga Czerniawska. Publisher: Łódź : Wydawnictwo Wyższej Szkoły Humanistyczno-Ekonomicznej, 2007. Availability: Copies available for reference: [CZ 37.013.83] (1).
Uniwersalne problemy andragogiki i gerontologii / red. nauk. Elżbieta Dubas. Publisher: Łódź : Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2007. Availability: Copies available for reference: [CZ 37.013.83] (1).
Andragogika w Niemczech : warunki rozwoju dyscypliny pedagogicznej / Hanna Solarczyk. Publisher: Toruń : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2008. Availability: Copies available for reference: [CZ 37.013.83] (1).
Edukacja dorosłych w Wielkiej Brytanii / Alina Matlakiewicz. Publisher: Warszawa : Wydaw. Akademickie "Żak", cop. 2003. Availability: Copies available for reference: [CZ 37.013.83] (1).
Edukacja kulturalna dorosłych : raporty z badań międzykulturowych : praca zbiorowa / pod red. Henryka Depty, Józefa Półturzyckiego, Hanny Solarczyk ; Wydział Pedagogiczny Uniwersytetu Warszawskiego ; Szkoła Wyższa im. Pawła Włodkowica w Płocku. Publisher: Warszawa ; Płock : Wydaw. Instytutu Technologii Eksploatacji, 2004. Availability: Copies available for reference: [CZ 37.013.83] (1).
Andragogika w ujęciu interdyscyplinarnym / pod red. Wojciecha Horynia i Jana Maciejewskiego. Publisher: Wrocław : Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, 2007. Availability: Copies available for reference: [CZ 37.013.83] (1).
Encyklopedia oświaty i kultury dorosłych / pod red. Kazimierza Wojciechowskiego ; przy współpr. Czesława Maziarza i Jadwigi Nowak ; [aut. haseł Stanisław Akoliński et al.]. Publisher: Wrocław : Zakład Narodowy im. Ossolińskich - Wydaw., 1986. Availability: Copies available for reference: [CZ 37.013.83] (1).
Edukacja dorosłych w wybranych krajach Europy. T. 1 / pod red. nauk. Anny Frąckowiak, Józefa Półturzyckiego. Publisher: Warszawa : Wydawnictwo Akademickie Żak, cop. 2010. Availability: Copies available for reference: [CZ 37.013.83] (1).
Edukacja dorosłych jako czynnik rozwoju społecznego : (materiały I Ogólnopolskiego Zjazdu Andragogicznego - Kraków, 23-24 czerwca 2009) : praca zbiorowa. T. 1 / pod red. Tadeusza Aleksandra ; Instytut nauk Pedagogicznych PAN. Zespół Pedagogiki Dorosłych (et. al.). Publisher: Radom : Wydawnictwo Naukowe Instytutu Technologii Eksploatacji - PIB, cop. 2010. Availability: Copies available for loan: [M-104647] (1).
  Copies available for reference: [CZ 37.013.83] (1).
Lists:
Edukacja dorosłych jako czynnik rozwoju społecznego : (materiały I Ogólnopolskiego Zjazdu Andragogicznego - Kraków, 23-24 czerwca 2009) : praca zbiorowa. T. 2 / pod red. Tadeusza Aleksandra ; Instytut nauk Pedagogicznych PAN. Zespół Pedagogiki Dorosłych (et. al.). Publisher: Radom : Wydawnictwo Naukowe Instytutu Technologii Eksploatacji - PIB, cop. 2010. Availability: Copies available for reference: [CZ 37.013.83] (1).
Lists:
Edukacja dorosłych w wybranych krajach pozaeuropejskich. T. 2 / pod red. Anny Frąckowiak, Józefa Półturzyckiego. Publisher: Warszawa : Wydawnictwo Akademickie Żak, cop. 2011. Availability: Copies available for reference: [CZ 37.013.83] (1).
Stan i perspektywy rozwoju refleksji nad edukacją dorosłych : praca zbiorowa / pod red. Tadeusza Aleksandra i Doroty Barwińskiej ; [Uniwersytet Jagielloński. Instytut Pedagogiki. Zakład Pedagogiki Społecznej i Andragogiki]. Publisher: Kraków : Uniwersytet Jagielloński ; Radom : Instytut Technologii Eksploatacji - Państwowy Instytut Badawczy, 2007. Availability: Copies available for reference: [CZ 37.013.83] (1).
Oświata dorosłych wobec jednostek i grup defaworyzowanych : ku społecznej jedności / pod red. nauk. Zofii Szaroty. Publisher: Kraków : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego, 2012. Availability: Copies available for loan: [M-086151] (3).
  Copies available for reference: [CZ 37.013.83] (1).
Andragogika : podręcznik akademicki / Tadeusz Aleksander. Edition: Wyd. 2 uzup.Publisher: Radom ; Kraków : Wydawnictwo Naukowe Instytutu Technologii Eksploatacji, 2013. Availability: Copies available for loan: [M-089981] (9).
  Copies available for reference: [CZ 37.013.83] (1).
Wsparcie lokalnego rozwoju społecznego poprzez edukację osób dorosłych : doświadczenie lokalnych ośrodków wiedzy i edukacji (LOWE) / redakcja naukowa Grażyna Prawelska-Skrzypek. Publisher: Kraków : Wyższa Szkoła Ekonomii i Informatyki, 2019. Availability: Copies available for reference: [CZ 37.013.83] (1).
Specyfika kształcenia osób dorosłych w przestrzeni akademickiej / Izabela Bieńkowska, Anna Potyka, Anna Suchon. Publisher: Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek, 2021. Online Access: Okładka Availability: Copies available for reference: [CZ 37.013.83] (1).
Kształcenie ustawiczne - idee i doświadczenia : praca zbiorowa / pod red. Zbigniewa Pawła Kruszewskiego, Józefa Półturzyckiego, Eugenii Anny Wesołowskiej ; Szkoła Wyższa im. Pawła Włodkowica w Płocku. Publisher: Płock : Wydaw. Naukowe "Novum", 2003. Availability: Copies available for reference: [CZ 37.013.83] (1).
Edukacja dorosłych w Kanadzie / Anna Frąckowiak, Józef Półturzycki. Publisher: Radom : Wydawnictwo Naukowe Instytutu Technologii Eksploatacji - PIB, 2008. Availability: Copies available for loan: [M-002677] (1).
  Copies available for reference: [CZ 37.013.83] (1).
Przyszłość pracy / Ettore Gelpi ; pod red. E. A. Wesołowskiej ; wprow. Olgi Czerniawskiej ; tł. z jęz. fr. Zdzisława Dobrzańska-Piąstka. Publisher: Warszawa : Wydawnictwo Instytutu Technologii Eksploatacji-PIB, 2006. Other title: Futur du travail.Availability: Copies available for reference: [CZ 37.013.83] (1).
Edukacja dorosłych w Stanach Zjednoczonych - podstawowe problemy : praca zbiorowa / Anna Frąckowiak, Krystyna Pleskot-Makulska, Józef Półturzycki ; pod red. Józefa Półturzyckiego ; Katedra Edukacji Ustawicznej i Andragogiki na Wydziale Pedagogicznym Uniwersytetu Warszawskiego. Publisher: Warszawa ; Płock : Wydawnictwo Instytutu Technologii Eksploatacji - PIB, 2005. Availability: Copies available for reference: [CZ 37.013.83] (1).
Edukacja kulturalna dorosłych w Niemczech : studium przypadku: Berlin/Brandenburgia / Wiltrud Gieseke [et al. ; tł.: Hanna Solarczyk-Szwec, Tadeusz Szwec]. Publisher: Warszawa : Wydział Pedagogiczny Uniwersytetu Warszawskiego ; Płock : Szkoła Wyższa im. Pawła Włodkowica w Płocku, 2005. Other title: Kulturelle Erwachsenenbildung in Deutschland.Availability: Copies available for reference: [CZ 37.013.83] (1).
Edukacja dorosłych w zjednoczonej Europie : bogactwo, różnorodność, doświadczenie / red. Heribert Hinzen, Ewa Przybylska, Monika Staszewicz ; [tł. z jęz. ang. Filip Nalaskowski, Anna Walicka, tł. z jęz. niem. Agnieszka Nalaskowska]. Publisher: Toruń : Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2005. Online Access: Click here to access online Availability: Copies available for reference: [CZ 37.013.83] (1).
Poradnictwo całożyciowe jako element wsparcia w edukacji dorosłych / Anna Kławsiuć-Zduńczyk. Publisher: Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek, 2014. Availability: Copies available for loan: [M-094931] (1).
  Copies available for reference: [CZ 37.013.83] (1).

Powered by Koha