Your search returned 128 results. Subscribe to this search

Not what you expected? Check for suggestions
|
Dysleksja i inne trudności w uczeniu się / Mark Selikowitz ; przeł. Agnieszka Wierzejska. Publisher: Warszawa : Prószyński i S-ka, 1999. Availability: Copies available for loan: [M-046451] (1).
  Copies available for reference: [CZ 37.013.82] (1).
Lists:
Socjopedagogiczne problemy edukacji integracyjnej dzieci z obciążeniami biologicznymi i środowiskowymi / Maria Chodkowska ; Wyższa Szkoła Pedagogiczna Towarzystwa Wiedzy Powszechnej w Warszawie. Publisher: Warszawa : Wydaw. WSP TWP, 2004. Availability: Copies available for reference: [CZ 37.013.82] (1).
Pedagogika lecznicza i jej przemiany : wybrane problemy / Aleksandra Maciarz. Publisher: Warszawa : Wydaw. Akademickie "Żak", cop. 2001. Availability: Copies available for loan: [M-046491] (2).
  Copies available for reference: [CZ 37.013.82] (1).
Mały leksykon pedagoga specjalnego / Aleksandra Maciarz. Publisher: Kraków : Impuls, 2005. Availability: Copies available for reference: [CZ 37.013.82] (1).
Lists:
Niesłyszący, głusi, głuchoniemi : wyrównywanie szans / Bogdan Szczepankowski. Publisher: Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne-Spółka Akcyjna, 1999. Availability: Copies available for loan: [M-046850] (1).
  Copies available for reference: [CZ 37.013.82] (1).
Edukacja dzieci z uszkodzeniem słuchu w społeczeństwie informacyjnym / Jolanta Zielińska. Publisher: Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek, cop. 2005. Availability: Copies available for reference: [CZ 37.013.82] (1).
Wczesna diagnoza i terapia dzieci z utrudnieniami w rozwoju : interdyscyplinarne problemy / praca pod red. Joanny Kruk-Lasockiej i Małgorzaty Sekułowicz. Publisher: Wrocław : Dolnośląska Szkoła Wyższa Edukacji Towarzystwa Wiedzy Powszechnej, 2004. Availability: Copies available for reference: [CZ 37.013.82] (1).
Możliwości komunikacyjne dzieci autystycznych / Katarzyna Markiewicz. Publisher: Lublin : Wydaw. Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2004. Availability: Copies available for reference: [CZ 37.013.82] (1).
Lists:
Proces rehabilitacji / Józef Sowa. Publisher: Warszawa ; Rzeszów : Polskie Towarzystwo Walki z Kalectwem, 2004. Availability: Copies available for reference: [CZ 37.013.82] (1).
Proces rehabilitacji w kontekście edukacyjnym / Józef Sowa, Franciszek Wojciechowski. Publisher: Rzeszów : Fosze, 2001. Availability: Copies available for loan: [M-053931] (1).
  Copies available for reference: [CZ 37.013.82] (1).
Jak pracować z dzieckiem niepełnosprawnym : konstruowanie programu zajęć, organizowanie klasy integracyjnej, konspekty zajęć / Beata Szczygieł. Edition: Wyd. 4.Publisher: Kraków : Impuls, 2007. Availability: Copies available for reference: [CZ 37.013.82] (1).
Żyjąc z niepełnosprawnością : przeszłość, teraźniejszość i przyszłość / Urszula Bartnikowska, Agnieszka Żyta. Publisher: Toruń : Wydawnictwo Edukacyjne "AKAPIT", 2007. Availability: Copies available for reference: [CZ 37.013.82] (1).
Edukacja i wsparcie społeczne osób z niepełnosprawnością w wybranych krajach europejskich / pod red. nauk. Janiny Wyczesany i Zenona Gajdzicy. Publisher: Kraków : Oficyna Wydawnicza "Impuls", cop. 2005. Availability: Copies available for loan: [M-085274] (1).
  Copies available for reference: [CZ 37.013.82] (1).
Etnografia dla terapeutów (pedagogów specjalnych) : szkice metodologiczne / Beata Borowska-Beszta. Publisher: Kraków : Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2005. Availability: Copies available for reference: [CZ 37.013.82] (1).
Pedagogika zaburzeń zachowania / Clemens Hillenbrand ; przeł. Elżbieta Cieślik. Edition: Wyd. 1 w jęz. pol.Publisher: Gdańsk : Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 2007. Availability: Copies available for reference: [CZ 37.013.82] (1).
Lists:
Komunikacja alternatywna osób głuchoniewidomych/ pod red. nauk. Marzenny Zaorskiej. Publisher: Toruń : Wydawnictwo Edukacyjne "Akapit", 2008. Availability: Copies available for reference: [CZ 37.013.82] (1).
Dysleksja / Wojciech Brejnak. Edition: Wyd. 1 (dodr.).Publisher: Warszawa : Wydawnictwo Lekarskie PZWL, cop. 2005. Other title: Nie jesteś sam.Availability: Copies available for loan: [M-049109] (1).
  Copies available for reference: [CZ 37.013.82] (1).
Lists:
Dysleksja : problem znany czy nieznany? / red. Małgorzata Kostka-Szymańska, Grażyna Krasowicz-Kupis. Publisher: Lublin : Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2007. Availability: Copies available for reference: [CZ 37.013.82] (1).
Lists:
Dysleksja : teoria i praktyka / red. nauk. Gavin Reid, Janice Wearmouth ; przekł. Hanna Kostyło, Piotr Kostyło. Publisher: Gdańsk : Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 2008. Other title: Dyslexia and literacy.Availability: Copies available for loan: [M-049118] (1).
  Copies available for reference: [CZ 37.013.82] (1).
Lists:
Problemy edukacji integracyjnej dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną / pod red. nauk. Zdzisławy Janiszewskiej-Nieścioruk ; Uniwersytet Zielonogórski w Zielonej Górze. Publisher: Kraków : Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2007. Availability: Copies available for reference: [CZ 37.013.82] (1).
Program profilaktyczno-terapeutyczny dla dzieci z zespołem nadpobudliwości psychoruchowej / Piotr Pawlak. Edition: Wyd. 3.Publisher: Kraków : Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2009. Availability: Copies available for reference: [CZ 37.013.82] (1).
Lists:
Wygraj z dysgrafią : zbiór ćwiczeń dla uczniów z trudnościami w pisaniu / Zofia Pomirska, Dorota Wieczorek. Publisher: Kielce : Wydawnictwo Pedagogiczne ZNP, cop. 2006. Availability: Copies available for reference: [CZ 37.013.82] (1).
Lists:
Integracyjne kształcenie niepełnosprawnych : sens i granice zmiany edukacyjnej / Grzegorz Szumski. Edition: Wyd. 1, 1 dodr.Publisher: Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN : Wydawnictwo APS, 2009. Availability: Copies available for reference: [CZ 37.013.82] (1).
Komunikacja - edukacja - społeczeństwo : o dyskursie dzieci z niepełnosprawnością intelektualną / Jolanta Rzeźnicka-Krupa ; [Uniwersytet Gdański]. Publisher: Kraków : "Impuls" ; Gdańsk : Uniwersytet Gdański, 2007. Availability: Copies available for reference: [CZ 37.013.82] (1).
Rodzina jako środowisko osób z autyzmem : aspekt wychowawczo-terapeutyczny / Jacek Jarosław Błeszyński. Publisher: Toruń : Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2005. Availability: Copies available for reference: [CZ 37.013.82] (1).
Lists:
Historyczne dyskursy nad pedagogiką specjalną - w ujęciu pedagogicznym / pod red. nauk. Jacka J. Błeszyńskiego, Ditty Baczały i Józefa Binnebesela. Publisher: Łódź : Wydawnictwo Naukowe Wyższej Szkoły Edukacji Zdrowotnej, cop. 2008. Availability: Copies available for reference: [CZ 37.013.82] (1).
Lists:
W poszukiwaniu sensu życia : program wychowawczo-terapeutyczny dla osób niepełnosprawnych ruchowo / Ewelina J. Konieczna. Publisher: Kraków : Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2010. Availability: Copies available for reference: [CZ 37.013.82] (1).
Problemy edukacji dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością : regionalna specyfika czy ogólnopolska tendencja / Iwona Chrzanowska. Publisher: Kraków : Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2010. Availability: Copies available for reference: [CZ 37.013.82] (1).
Uczniowie z chorobami przewlekłymi : jak wspierać ich rozwój, zdrowie i edukację / red. nauk. Barbara Woynarowska. Publisher: Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2010. Availability: Copies available for reference: [CZ 37.013.82] (1).
Aktualne problemy edukacji i rehabilitacji osób niepełnosprawnych w biegu życia / pod red. Zofii Palak, Anny Bujnowskiej, Agnieszki Pawlak. Publisher: Lublin : Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2010. Availability: Copies available for reference: [CZ 37.013.82] (1).

Powered by Koha