Your search returned 33 results. Subscribe to this search

Not what you expected? Check for suggestions
|
Elementarne pojęcia pedagogiki społecznej i pracy socjalnej / red. nauk. Danuta Lalak i Tadeusza Pilch. Publisher: Warszawa : Wydawnictwo Akademickie "Żak", 1999. Availability: Copies available for reference: [CZ 37.013.42] (1).
Funkcje pedagogiki społecznej : praca socjalna i kulturalna / Aleksander Kamiński. Edition: Wyd. 4.Publisher: Warszawa : Państwowe Wydaw. Naukowe, 1980. Availability: Copies available for loan: [M-046464] (2).
  Copies available for reference: [CZ 37.013.42] (1).
Pedagogika społeczna : kręgi poszukiwań / pod red. Anny Przecławskiej. Publisher: Warszawa : Wydawnictwo "Żak", 1996. Availability: Copies available for loan: [M-003090] (5).
  Copies available for reference: [CZ 37.013.42] (1).
Pedagogika społeczna : tradycja, teraźniejszość, nowe wyzwania / pod red. Edmunda Trempały i Mariusza Cichosza. Publisher: Olecko : Wszechnica Mazurska, 2001. Availability: Copies available for loan: [M-003097] (4).
  Copies available for reference: [CZ 37.013.42] (1).
Pedagogika społeczna : dokonania, aktualność, perspektywy : podręcznik akademicki dla pedagogów / koncepcja i red. nauk. Stanisław Kawula. Publisher: Toruń : Wydaw. Adam Marszałek, cop. 2001. Availability: Copies available for loan: [M-003100] (6).
  Copies available for reference: [CZ 37.013.42] (1).
Wprowadzenie do pedagogiki społecznej / Ryszard Wroczyński. Publisher: Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1966. Availability: Copies available for reference: [CZ 37.013.42] (1).
Pedagogika społeczna : człowiek w zmieniającym się świecie / pod red. Tadeusza Pilcha i Ireny Lepalczyk. Edition: Wyd. 2 rozsz. i popr.Publisher: Warszawa : Wydawnictwo Akademickie "Żak", 1995. Availability: Copies available for loan: [M-003250] (12).
  Copies available for reference: [CZ 37.013.42] (1).
Węzłowe problemy pedagogiki opiekuńczej / Albin Kelm. Publisher: Warszawa : "Żak", 2000. Availability: Copies available for loan: [M-049106] (4).
  Copies available for reference: [CZ 37.013.42] (1).
Polska pedagogika społeczna w latach 1945-2003 : wybór tekstów źródłowych. T. 1 / Mariusz Cichosz [aut. wyboru]. Publisher: Toruń : Wydaw. Adam Marszałek, 2004. Availability: Copies available for reference: [CZ 37.013.42] (1).
Polska pedagogika społeczna w latach 1945-2003 : wybór tekstów źródłowych. T. 2 / Mariusz Cichosz [wybór]. Publisher: Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek, 2004. Availability: Copies available for reference: [CZ 37.013.42] (1).
Pedagogika społeczna w służbie rodzinie : (aspekt pomocowy, kulturowy, wychowawczy) : III Świętokrzyskie Dni Profilaktyki. T. 1 / red. nauk. Krzysztof Gąsior, Tadeusz Sakowicz ; Akademia Świętokrzyska. Zakład Profilaktyki Społecznej i Resocjalizacji. Publisher: Kielce : Świętokrzyskie Centrum Profilaktyki i Edukacji, 2005. Availability: Copies available for loan: [M-053959] (1).
  Copies available for reference: [CZ 37.013.42] (1).
Pedagogika społeczna w służbie rodzinie : (aspekt marginalizacyjny, resocjalizacyjny i psychologiczny) : III Świętokrzyskie Dni Profilaktyki. T. 2 / red. nauk. Krzysztof Gąsior, Tadeusz Sakowicz ; Akademia Świętokrzyska. Zakład Profilaktyki Społecznej i Resocjalizacji. Publisher: Kielce : Świętokrzyskie Centrum Profilaktyki i Edukacji, 2005. Availability: Copies available for loan: [M-053960] (1).
  Copies available for reference: [CZ 37.013.42] (1).
Pedagogika społeczna / Elżbieta Gaweł-Luty ; Wyższa Szkoła Humanistyczna Towarzystwa Wiedzy Powszechnej w Szczecinie. Publisher: Szczecin : Pedagogium - Wydaw. OR TWP, 2004. Availability: Copies available for reference: [CZ 37.013.42] (1).
Wielorakość kultur w dyskursie pedagogiki społecznej / Stanisław Kawula. Publisher: Olsztyn : Wydawnictwo Epistheme, 2008. Other title: Multiplicity of cultures in the social pedagogy's discourse.Availability: Copies available for loan: [M-080228] (1).
  Copies available for reference: [CZ 37.013.42] (1).
Pedagogika (w) pracy socjalnej / Ewa Kantowicz. Publisher: Olsztyn : Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, cop. 2012. Availability: Copies available for reference: [CZ 37.013.42] (1).
Dzieci i młodzież w niegościnnym świecie : zagrożenia rozwojowe i społeczne / pod red. Ewy Wysockiej. Publisher: Warszawa : Wydawnictwo Akademickie Żak, 2012. Availability: Copies available for reference: [CZ 37.013.42] (1).
Aksjologiczne podstawy pedagogiki społecznej Heleny Radlińskiej : przykład zastosowania interpretacji hermeneutycznej / Bohdan Cyrański. Publisher: Łódź : Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2012. Availability: Copies available for reference: [CZ 37.013.42] (1).
Pedagog specjalny : dylematy roli / redakcja naukowa Urszula Bartnikowska, Czesław Kosakowski. Publisher: Olsztyn : Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, cop. 2016. Availability: Copies available for reference: [CZ 37.013.42] (1).
Młodzież a sekty : udział licealistów w programie profilaktycznym w kontekście podatności na działania grup psychomanipulacyjnych / Joanna Katarzyna Frankowiak. Publisher: Olsztyn : Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, cop. 2016. Availability: Copies available for reference: [CZ 37.013.42] (1).
Lists:
Problemy i wyzwania edukacji międzykulturowej na wspólnym obszarze pogranicza polsko-słowackiego / redakcja Krzysztof Rejman, Beata Rejman. Publisher: Jarosław : Wydawnictwo Państwowej Wyższej Szkoły Techniczno-Ekonomicznej im. ks. Bronisława Markiewicza, 2018. Availability: Copies available for reference: [CZ 37.013.42] (1).
Wbrew stereotypom - pomyślna starość "wyjątkowych" seniorów : studium z pedagogiki społecznej / Anna Leszczyńska-Rejchert. Publisher: Olsztyn : Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, © copyright 2019. Availability: Copies available for reference: [CZ 37.013.42] (1).
Jak wychować dziecko o wysokim EQ? : przewodnik dla rodziców / Lawrence E. Shapiro ; przeł. Tatiana Geller. Publisher: Warszawa : Prószyński i S-ka, 1999. Availability: Copies available for reference: [CZ 37.013.42] (1).
Pedagogika społeczna / Ryszard Wroczyński. Edition: Wyd. 3 rozsz. i zm.Publisher: Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1979. Availability: Copies available for loan: [M-066871] (3).
  Copies available for reference: [CZ 37.013.42] (1).
Pedagogika społeczna - pytania o XXI wiek : pamięci Profesora Ryszarda Wroczyńskiego / red.: Anna Przecławska, Wiesław Theiss. Publisher: Warszawa : Wydaw. Akademickie Żak, 1999. Availability: Copies available for loan: [M-040667] (3).
  Copies available for reference: [CZ 37.013.42] (1).
Mądre bogate dziecko : pobudź finansową inteligencję swojego dziecka! / Robert T. Kiyosaki i Sharon L. Lechter ; [przekł. Krzysztof Rogowski]. Publisher: [S.l.] : Books & Software ; Osielsko : Instytut Praktycznej Edukacji, [2006]. Availability: Copies available for reference: [CZ 37.013.42] (1).
Pedagogika społeczna w obliczu realiów codzienności / Andrzej Radziewicz-Winnicki. Publisher: Warszawa : Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, 2008. Availability: Copies available for loan: [M-102670] (2).
  Copies available for reference: [CZ 37.013.42] (1).
Komunikacja w pracy z dziećmi i młodzieżą : wprowadzenie do pedagogiki społecznej / Pat Petrie ; przekł. Joanna Gilewicz. Publisher: Poznań : Zysk i S-ka Wydawnictwo, cop. 2013. Other title: Communication skills for working with children and young people.Availability: Copies available for loan: [M-100950] (4).
  Copies available for reference: [CZ 37.013.42] (1).
Myśleć o społeczeństwie : teoria i praktyka w pedagogicznym i społecznym działaniu / redakcja naukowa Marek Walancik, Blahoslav Kraus ; Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej. Publisher: Dąbrowa Górnicza : Wydawnictwo Naukowe Wyższej Szkoły Biznesu, 2014. Other title: Teoria i praktyka w pedagogicznym i społecznym działaniu.Availability: Copies available for reference: [CZ 37.013.42] (1).
Człowiek w przestrzeni lokalnej - dobre praktyki wspierania rozwoju, aktywizacji i integracji społecznej : konteksty teoretyczne i społeczno-polityczne / red. nauk. Alina Szczurek-Boruta, Barbara Chojnacka-Synaszko, Jolanta Suchodolska. Publisher: Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek, 2014. Availability: Copies available for reference: [CZ 37.013.42] (1).
Pedagogika w społeczeństwie - społeczeństwo w pedagogice : księga jubileuszowa poświęcona Profesorowi Jerzemu Modrzewskiemu w 70. rocznicę urodzin / pod redakcją Agaty Matysiak-Błaszczyk i Ewy Włodarczyk ; Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Publisher: Poznań : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, 2016. Online Access: Spis treści Availability: Copies available for reference: [CZ 37.013.42] (1).

Powered by Koha