Your search returned 379 results. Subscribe to this search

Not what you expected? Check for suggestions
|
Encyklopedia pedagogiczna XXI wieku. T. 1- / [red. nauk. i przewodn. kom. red. Tadeusz Pilch]. Publisher: Warszawa : "Żak", cop. 2003-. Other title: Encyklopedia pedagogiczna dwudziestego pierwszego wieku.Availability: Copies available for reference: [CZ 37] (8).
Lists:
Wychowanie i kształcenie dla zmiany społecznej : stan i perspektywy / Paweł Tyrała. Publisher: Rzeszów : "Fosze", 1998. Availability: Copies available for loan: [M-046417] (1).
  Copies available for reference: [CZ 37] (1).
  Checked out (1).
Encyklopedia pedagogiczna / pod red. Wojciecha Pomykało. Publisher: Warszawa : Fundacja Innowacja, 1997. Availability: Copies available for reference: [CZ 37] (1).
Dydaktyka ogólna / Czesław Kupisiewicz. Publisher: Warszawa : Oficyna Wydawnicza GRAF PUNKT, 2000. Availability: Copies available for loan: [M-046476] (1).
  Copies available for reference: [CZ 37] (1).
Lists:
Teoria wychowania : bliżej uniwersalnych wartości i realnego życia / Paweł Tyrała. Publisher: Toruń : Wydaw. Adam Marszałek, 2001. Availability: Copies available for loan: [M-046018] (1).
  Copies available for reference: [CZ 37] (1).
Nauczyciel i uczniowie w dyskursie edukacyjnym : wybrane problemy do zajęć konwersatoryjnych z pedagogiki : praca zbiorowa / pod red. Genowefy Koć-Seniuch i Andrzeja Cichockiego. Publisher: Białystok : Trans Humana, 2000. Availability: Copies available for loan: [M-007607] (1).
  Copies available for reference: [CZ 37] (1).
  Checked out (1).
Lists:
Zarys pedagogiki ogólnej / Janusz Gnitecki. Edition: Wyd. 3 rozsz. i zm.Publisher: Gorzów Wlkp. : Wojewódzki Ośrodek Metodyczny, 1999. Availability: Copies available for loan: [M-046490] (2).
  Copies available for reference: [CZ 37] (1).
Socjologia wychowania. T. 1-2 / Florian Znaniecki. Edition: Wyd. 3.Publisher: Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2001. Availability: Copies available for loan: [M-046878] (7).
  Copies available for reference: [CZ 37] (1).
  Checked out (2).
Pedagogika / pod red. Bogusława Milerskiego i Bogusława Śliwerskiego. Publisher: Warszawa : Wydaw. Naukowe PWN, 2000. Availability: Copies available for reference: [CZ 37] (1).
Edukacja i kultura popularna / Witold Jakubowski. Publisher: Kraków : Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2001. Availability: Copies available for reference: [CZ 37] (1).
Wybrane problemy opieki i wychowania : praca zbiorowa / pod red. Zofii Brańki ; Wyższa Szkoła Pedagogiczna im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie. Publisher: Kraków : Oficyna Wydawnicza TEXT, 1997. Availability: Copies available for loan: [M-040735] (4).
  Copies available for reference: [CZ 37] (1).
Wyzwania pedagogiki krytycznej i antypedagogiki / Tomasz Szkudlarek, Bogusław Śliwerski. Edition: Wyd. 3, popr.Publisher: Kraków : Impuls, 2000. Availability: Copies available for loan: [M-046488] (2).
  Copies available for reference: [CZ 37] (1).
Między praktyką a teorią wychowania / Teresa Elżbieta Dąbrowska, Barbara Wojciechowska-Charlak. Edition: Wyd. 2.Publisher: Lublin : Wydaw. Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 1997. Availability: Copies available for loan: [M-046479] (5).
  Copies available for reference: [CZ 37] (1).
Metodyka wychowania : bliżej nauczycielskiej prakseologii / Paweł Tyrała. Publisher: Toruń : Adam Marszałek, 2001. Availability: Copies available for reference: [CZ 37] (1).
Podmiotowość roli nauczyciela i ucznia : (w świetle analizy opinii społecznych) / Andrzej Olubiński. Edition: Wyd. 2 uzup. i popr.Publisher: Toruń : Wydaw. Adam Marszałek, 2001. Availability: Copies available for reference: [CZ 37] (1).
Lists:
Sztuka i edukacja kulturalna w czasie przemian : [II Lubelskie Forum "Sztuka - Edukacja"] / pod red. Tadeusza Szkołuta ; Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej. Wydział Artystyczny. Publisher: Lublin : Wydawnictwo UMCS, 2000. Other title: II Lubelskie Forum "Sztuka - Edukacja".Availability: Copies available for reference: [CZ 37] (1).
Wdrażanie uczniów do samokształcenia indywidualnego i nieindywidualnego / Jerzy Kujawiński ; Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Publisher: Poznań : Wydaw. Naukowe UAM, 2000. Availability: Copies available for reference: [CZ 37] (1).
Psychologia wychowawcza. 1 / Maria Przetacznik-Gierowska, Ziemowit Włodarski. Edition: Wyd. 7 - dodr. na podst. wyd. 6 rozsz. i zm.Publisher: Warszawa : Wydaw. Naukowe PWN, 2002. Availability: Copies available for loan: [M-046467] (8).
  Copies available for reference: [CZ 37] (1).
  Checked out (1).
Psychologia wychowawcza. 2 / Maria Przetacznik-Gierowska, Ziemowit Włodarski. Edition: Wyd. 7 - dodr. na podst. wyd. 6 rozsz. i zm.Publisher: Warszawa : Wydaw. Naukowe PWN, 2002. Availability: Copies available for loan: [M-003070] (8).
  Copies available for reference: [CZ 37] (1).
  Checked out (1).
Źródła do dziejów wychowania i myśli pedagogicznej. T. 1, Od wychowania pierwotnego do końca XVIII stulecia / wyboru dokonał i oprac. Stefan Wołoszyn. Publisher: Warszawa : Państwowe Wydaw. Naukowe, 1965. Other title: Od wychowania pierwotnego do końca XVIII stulecia.Availability: Copies available for loan: [M-007976] (1).
  Copies available for reference: [CZ 37] (1).
Historia wychowania : wiek XX. 1 / pod red. Józefa Miąso ; [Polska Akademia Nauk. Instytut Historii Nauki Oświaty i Techniki. Zakład Dziejów Oświaty]. Publisher: Warszawa : Państwowe Wydaw. Naukowe, 1980. Availability: Copies available for loan: [M-036104] (4).
  Copies available for reference: [CZ 37] (1).
Historia wychowania : wiek XX. 2 / pod red. Józefa Miąso ; [Polska Akademia Nauk. Instytut Historii Nauki Oświaty i Techniki. Zakład Dziejów Oświaty]. Publisher: Warszawa : Państwowe Wydaw. Naukowe, 1980. Availability: Copies available for loan: [M-036106] (3).
  Copies available for reference: [CZ 37] (1).
Dzieje wychowania i myśli pedagogicznej w zarysie / Stefan Wołoszyn. Publisher: Warszawa : Państwowe Wydaw. Naukowe, 1964. Availability: Copies available for loan: [M-046074] (1).
  Copies available for reference: [CZ 37] (1).
Historia wychowania. T. 2 / pod red. Łukasza Kurdybachy ; Pracownia Dziejów Oświaty Polskiej Akademii Nauk. Edition: Wyd. 1, rzut 2.Publisher: Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1968. Availability: Copies available for reference: [CZ 37] (1).
Historia wychowania. T. 1, Od starożytnej Grecji do połowy wieku XVIII / Stanisław Kot. Edition: Wyd. 3 (wg wyd. 2 z 1934 r.).Publisher: Warszawa : Wydawnictwo Żak, 1996. Other title: Od starożytnej Grecji do połowy wieku XVIII.Availability: Copies available for loan: [M-045659] (5).
  Copies available for reference: [CZ 37] (1).
Historia wychowania. T. 1 / pod red. Łukasza Kurdybachy ; Pracownia Dziejów Oświaty Polskiej Akademii Nauk. Publisher: Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1965. Availability: Copies available for loan: [M-009778] (2).
  Copies available for reference: [CZ 37] (1).
Źródła do dziejów wychowania i myśli pedagogicznej. T. 2, Pedagogika i szkolnictwo w XIX stuleciu / wyboru dokonał i oprac. Stefan Wołoszyn. Publisher: Warszawa : Państwowe Wydaw. Naukowe, 1965. Other title: Pedagogika i szkolnictwo w XIX stuleciu.Availability: Copies available for reference: [CZ 37] (1).
Źródła do dziejów wychowania i myśli pedagogicznej. T. 3, Pedagogika i szkolnictwo w XX stuleciu / wyboru dokonał i oprac. Stefan Wołoszyn. Publisher: Warszawa : Państwowe Wydaw. Naukowe, 1966. Other title: Pedagogika i szkolnictwo w XX stuleciu.Availability: Copies available for loan: [M-015490] (2).
  Copies available for reference: [CZ 37] (1).
Wartości, człowiek, wychowanie : zarys problematyki aksjologiczno-wychowawczej / Władysław Cichoń. Publisher: Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 1996. Availability: Copies available for loan: [M-085693] (2).
  Copies available for reference: [CZ 37] (1).
Podstawy pedagogiki otwartej : ujęcie dynamiczne w inspiracji chrześcijańskiej / Marian Nowak ; Katolicki Uniwersytet Lubelski. Wydział Nauk Społecznych. Edition: Wyd. 1, dodr.Publisher: Lublin : Redakcja Wydawnictw KUL, 2000. Availability: Copies available for loan: [M-085230] (5).
  Copies available for reference: [CZ 37] (1).

Powered by Koha