Your search returned 314 results. Subscribe to this search

Not what you expected? Check for suggestions
|
Encyklopedia pedagogiczna XXI wieku. T. 1- / [red. nauk. i przewodn. kom. red. Tadeusz Pilch]. Publisher: Warszawa : "Żak", cop. 2003-. Other title: Encyklopedia pedagogiczna dwudziestego pierwszego wieku.Availability: Copies available for loan: [M-112807] (7).
  Copies available for reference: [CZ 37] (8).
Lists:
Wychowanie i kształcenie dla zmiany społecznej : stan i perspektywy / Paweł Tyrała. Publisher: Rzeszów : "Fosze", 1998. Availability: Copies available for loan: [M-046416] (2).
  Copies available for reference: [CZ 37] (1).
Encyklopedia pedagogiczna / pod red. Wojciecha Pomykało. Publisher: Warszawa : Fundacja Innowacja, 1997. Availability: Copies available for reference: [CZ 37] (1).
Dydaktyka ogólna / Czesław Kupisiewicz. Publisher: Warszawa : Oficyna Wydawnicza GRAF PUNKT, 2000. Availability: Copies available for loan: [M-046476] (1).
  Copies available for reference: [CZ 37] (1).
Teoria wychowania : bliżej uniwersalnych wartości i realnego życia / Paweł Tyrała. Publisher: Toruń : Wydaw. Adam Marszałek, 2001. Availability: Copies available for loan: [M-046018] (1).
  Copies available for reference: [CZ 37] (1).
Nauczyciel i uczniowie w dyskursie edukacyjnym : wybrane problemy do zajęć konwersatoryjnych z pedagogiki : praca zbiorowa / pod red. Genowefy Koć-Seniuch i Andrzeja Cichockiego. Publisher: Białystok : Trans Humana, 2000. Availability: Copies available for loan: [M-046466] (2).
  Copies available for reference: [CZ 37] (1).
Zarys pedagogiki ogólnej / Janusz Gnitecki. Edition: Wyd. 3 rozsz. i zm.Publisher: Gorzów Wlkp. : Wojewódzki Ośrodek Metodyczny, 1999. Availability: Copies available for loan: [M-046490] (2).
  Copies available for reference: [CZ 37] (1).
Socjologia wychowania. T. 1-2 / Florian Znaniecki. Edition: Wyd. 3.Publisher: Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2001. Availability: Copies available for loan: [M-010058] (9).
  Copies available for reference: [CZ 37] (1).
Pedagogika / pod red. Bogusława Milerskiego i Bogusława Śliwerskiego. Publisher: Warszawa : Wydaw. Naukowe PWN, 2000. Availability: Copies available for reference: [CZ 37] (1).
Edukacja i kultura popularna / Witold Jakubowski. Publisher: Kraków : Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2001. Availability: Copies available for reference: [CZ 37] (1).
Lists:
Metodyka wychowania : bliżej nauczycielskiej prakseologii / Paweł Tyrała. Publisher: Toruń : Adam Marszałek, 2001. Availability: Copies available for reference: [CZ 37] (1).
Podmiotowość roli nauczyciela i ucznia : (w świetle analizy opinii społecznych) / Andrzej Olubiński. Edition: Wyd. 2 uzup. i popr.Publisher: Toruń : Wydaw. Adam Marszałek, 2001. Availability: Copies available for reference: [CZ 37] (1).
Sztuka i edukacja kulturalna w czasie przemian : [II Lubelskie Forum "Sztuka - Edukacja"] / pod red. Tadeusza Szkołuta ; Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej. Wydział Artystyczny. Publisher: Lublin : Wydawnictwo UMCS, 2000. Other title: II Lubelskie Forum "Sztuka - Edukacja".Availability: Copies available for reference: [CZ 37] (1).
Wdrażanie uczniów do samokształcenia indywidualnego i nieindywidualnego / Jerzy Kujawiński ; Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Publisher: Poznań : Wydaw. Naukowe UAM, 2000. Availability: Copies available for reference: [CZ 37] (1).
Dzieje wychowania i myśli pedagogicznej w zarysie / Stefan Wołoszyn. Publisher: Warszawa : Państwowe Wydaw. Naukowe, 1964. Availability: Copies available for reference: [CZ 37] (1).
  Checked out (1).
Historia wychowania. T. 2 / pod red. Łukasza Kurdybachy ; Pracownia Dziejów Oświaty Polskiej Akademii Nauk. Edition: Wyd. 1, rzut 2.Publisher: Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1968. Availability: Copies available for reference: [CZ 37] (1).
Historia wychowania. T. 1 / pod red. Łukasza Kurdybachy ; Pracownia Dziejów Oświaty Polskiej Akademii Nauk. Publisher: Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1965. Availability: Copies available for loan: [M-009778] (2).
  Copies available for reference: [CZ 37] (1).
Wprowadzenie do nauczania / Louis Cohen, Lawrence Manion, Keith Morrison ; tł. Małgorzata Wyrzykowska. Publisher: Poznań : Zysk i S-ka, cop. 1999. Availability: Copies available for reference: [CZ 37] (1).
Wybrane prace z historii wychowania XIX-XX w. / Józef Miąso ; Wyższa Szkoła Humanistyczna w Pułtusku. Publisher: Warszawa : "Żak", [ca 1997]. Availability: Copies available for loan: [M-046497] (2).
  Copies available for reference: [CZ 37] (1).
Pedagogika w stanie tworzenia / Stanisław Palka. Publisher: Kraków : Wydaw. Uniwersytetu Jagiellońskiego, cop. 1999. Availability: Copies available for loan: [M-054647] (2).
  Copies available for reference: [CZ 37] (1).
Nauczyciel i uczeń : interakcje a wartości w klasie szkolnej : analiza etnograficzna / Magda Karkowska. Publisher: Kraków : "Impuls", 2005. Availability: Copies available for loan: [M-046550] (1).
  Copies available for reference: [CZ 37] (1).
Podstawy dydaktyki / Czesław Kupisiewicz. Publisher: Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, cop. 2005. Availability: Copies available for loan: [M-046508] (1).
  Copies available for reference: [CZ 37] (1).
Vademecum pedagoga szkolnego / Mirosław Sałasiński, Beata Badziukiewicz. Publisher: Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, cop. 2003. Availability: Copies available for loan: [M-066863] (2).
  Copies available for reference: [CZ 37] (1).
Edukacyjne tendencje XXI wieku w dialogu i perspektywie / red. nauk. Anna Karpińska. Publisher: Białystok : Trans Humana Wydawnictwo Uniwersyteckie, 2005. Availability: Copies available for reference: [CZ 37] (1).
Historia wychowania : [podręcznik akademicki]. T. 2, Wiek XIX i XX / Jan Draus, Ryszard Terlecki. Publisher: Kraków : Wydawnictwo WAM : WSFP "Ignatianum", 2005. Availability: Copies available for loan: [M-045886] (1).
  Copies available for reference: [CZ 37] (1).
Między domem a ulicą : wokół problemów wychowania w dobie globalizacji i kultury masowej / pod red. Andrzeja Augustyńskiego i Andrzeja Bukowskiego. Publisher: Kraków : Urząd Miasta. Wydział Spraw Społecznych. Miejski Program Przeciwdziałania Przestępczości Młodzieży : współpr. Demos, 2005. Availability: Copies available for loan: [M-045884] (1).
  Copies available for reference: [CZ 37] (1).
Pedagogika kultury : studia i koncepcja / Dzierżymir Jankowski. Publisher: Kraków : Impuls, 2006. Availability: Copies available for loan: [M-003297] (3).
  Copies available for reference: [CZ 37] (1).
Wprowadzenie do dydaktyki ogólnej / Wincenty Okoń. Edition: Wyd. 5.Publisher: Warszawa : Wydaw. Akademickie "Żak", 2003. Availability: Copies available for loan: [M-003355] (9).
  Copies available for reference: [CZ 37] (1).
  Checked out (1).
Edukacyjne problemy czasu globalizacji w dialogu i perspektywie / red. nauk. Anna Karpińska. Publisher: Białystok : Trans Humana, 2003. Availability: Copies available for reference: [CZ 37] (1).
Pedagogika. T. 2, Pedagogika wobec edukacji, polityki oświatowej i badań naukowych / red. nauk. Bogusław Śliwerski. Publisher: Gdańsk : Gdańskie Wydawnictwo Pedagogiczne[!], 2006. Other title: Pedagogika wobec edukacji, polityki oświatowej i badań naukowych.Availability: Copies available for loan: [M-112473] (5).
  Copies available for reference: [CZ 37] (1).

Powered by Koha