Your search returned 36 results. Subscribe to this search

Not what you expected? Check for suggestions
|
Vademecum ubezpieczeń gospodarczych : (pośrednika ubezpieczeniowego) : praca zbiorowa / pod red. Tadeusza Sangowskiego ; [aut.: Andrzej Gawroński et al.]. Edition: Wyd. 2 uaktual. i rozsz., stan prawny na dzień 01.10.1997.Publisher: Poznań : "Saga Printing", 1998. Availability: Copies available for loan: [M-046279] (1).
  Copies available for reference: [CZ 368] (1).
Ryzyko ubezpieczeniowe : taryfy - budowa i optymalizacja / Adam Śliwiński. Publisher: Warszawa : Poltext, 2002. Availability: Copies available for reference: [CZ 368] (1).
Sprzedaż ubezpieczeń : kurs mistrzowski / Paweł Nassalski. Publisher: Warszawa : Poltext, 2002. Availability: Copies available for reference: [CZ 368] (1).
Przestępczość na rynku ubezpieczeń / Waldemar Jaroch. Publisher: Warszawa : POLTEXT, 2002. Availability: Copies available for reference: [CZ 368] (1).
Poradnik agenta ubezpieczeń / Krystyna Szymańska. Edition: Wyd. 2 rozsz. i zaktualizowane.Publisher: Warszawa : Poltext, 2002. Availability: Copies available for reference: [CZ 368] (1).
Podręczny słownik agenta i brokera ubezpieczeniowego / zebr. i oprac. Zbigniew Więcek. Edition: Wyd. 2.Publisher: Zabrze : David Zafran Grafika Wydawnicza, 2001. Availability: Copies available for reference: [CZ 368] (1).
Ubezpieczenia finansowe : gwarancje ubezpieczeniowe, ubezpieczenia transakcji kredytowych / Jacek Kukiełka, Dariusz Poniewierka. Publisher: Bydgoszcz ; Warszawa : Oficyna Wydawnicza "Branta", 2003. Availability: Copies available for loan: [M-048230] (1).
  Copies available for reference: [CZ 368] (1).
Podstawy ubezpieczeń : podręcznik. T. 2, Produkty / pod red. Jana Monkiewicza. Publisher: Warszawa : Poltext, 2003. Availability: Copies available for loan: [M-047756] (5).
  Copies available for reference: [CZ 368] (1).
Ubezpieczenia w Unii Europejskiej / pod red. Jana Monkiewicza. Publisher: Warszawa : Poltex, 2003. Availability: Copies available for loan: [M-046869] (4).
  Copies available for reference: [CZ 368] (1).
Podstawy ubezpieczeń : podręcznik. T. 1, Mechanizmy i funkcje / pod red. Jana Monkiewicza ; Lech Gąsiorkiewicz [et al.]. Publisher: Warszawa : Poltext, 2004. Availability: Copies available for loan: [M-068218] (4).
  Copies available for reference: [CZ 368] (1).
Podstawy ubezpieczeń : podręcznik. T. 3, Przedsiębiorstwo / pod red. Jana Monkiewicza. Publisher: Warszawa : Poltext, 2004. Availability: Copies available for loan: [M-046868] (4).
  Copies available for reference: [CZ 368] (1).
Ubezpieczenia finansowe i gwarancje ubezpieczeniowe / pod red. Romualda Holly ; aut. Maria Błoszczyńska [et al.]. Publisher: Warszawa : "Poltext", 2004. Availability: Copies available for loan: [M-048229] (4).
  Copies available for reference: [CZ 368] (1).
Ubezpieczenia na życie : teoria i praktyka / Eugeniusz Stroiński. Publisher: Warszawa : "Poltext", 2004. Availability: Copies available for loan: [M-068147] (4).
  Copies available for reference: [CZ 368] (1).
Ubezpieczenia : rynek i ryzyko : praca zbiorowa / pod redakcją Wandy Ronki-Chmielowiec ; autorzy Krzysztof Jajuga, Ilona Kwieciń, Katarzyna Kuziak, Wanda Ronka-Chmielowiec. Publisher: Warszawa : Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 2002. Availability: Copies available for loan: [M-046280] (1).
  Copies available for reference: [CZ 368] (1).
Zarządzanie finansami ubezpieczeń / Jan Monkiewicz, Lech Gąsiorkiewicz, Bogusław Hadyniak. Publisher: Warszawa : Poltext, 2000. Availability: Copies available for reference: [CZ 368] (1).
Rozwój rynków ubezpieczeń w krajach Europy Środkowej i Wschodniej : materiały konferencji naukowej zorganizowanej przez Katedrę Ubezpieczeń Akademii Ekonomicznej w Krakowie (Kraków, 2-4 X 2003r.) / pod red. Wandy Sułkowskiej ; Akademia Ekonomiczna w Krakowie. Publisher: Kraków : Wydaw. Akademii Ekonomicznej, 2003. Availability: Copies available for reference: [CZ 368] (1).
Rachunkowość zakładów ubezpieczeń : zbiór zadań / Marta Stępień, Krzysztof Jonas, Anna Szkarłat. Publisher: Kraków : Wydaw. Akademii Ekonomicznej, 2004. Availability: Copies available for loan: [M-046864] (1).
  Copies available for reference: [CZ 368] (1).
Ubezpieczenia gospodarcze : ryzyko i metodologia oceny / Anna Karmańska, Tomasz Michalski, Adam Śliwiński ; pod red. Tomasza Michalskiego. Publisher: Warszawa : C. H. Beck, 2004. Availability: Copies available for reference: [CZ 368] (1).
Jednolity rynek ubezpieczeń w Unii Europejskiej : procesy rozwoju i integracji / pod red. Jana Monkiewicza ; [aut. Jan Monkiewicz et al.]. Publisher: Bydgoszcz ; Warszawa : Branta, 2005. Availability: Copies available for reference: [CZ 368] (1).
Ubezpieczenia gospodarcze : wybrane elementy teorii i praktyki / Piotr Jedynak. Edition: Wyd. 2.Publisher: Kraków : Księgarnia Akademicka, 2003. Availability: Copies available for loan: [M-076126] (2).
  Copies available for reference: [CZ 368] (1).
  Checked out (1).
Rynek ubezpieczeń komunikacyjnych w Polsce i w Unii Europejskiej w latach 2002-2009 / [raport przygot. Wydział Analiz i Rozwoju Biura Zarządu UFG w składzie Marek Monkiewicz et al. ; pod kier. Elżbiety Wanat-Połeć]. Publisher: Warszawa : Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny, cop. 2010. Availability: Copies available for reference: [CZ 368] (1).
Ubezpieczenia gospodarcze i społeczne / pod red. Elżbiety Kuckiej. Edition: Stan prawny na 1 lipca 2008 r.Publisher: Olsztyn : Uniwersytet Warmińsko-Mazurski, 2009. Availability: Copies available for reference: [CZ 368] (1).
Projektowanie rozwoju sektora ubezpieczeniowego w Polsce / kier. zespołu Eugeniusz Stroiński ; członkowie zespołu: Wojciech Boratyński [et al. ; red. naukowy Eugeniusz Stroiński] ; Akademia Finansów w Warszawie. Publisher: Warszawa : LAM - Wydawnictwo Akademii Finansów, 2011. Availability: Copies available for reference: [CZ 368] (1).
Ubezpieczenia : podręcznik akademicki / red. nauk.: Jerzy Handschke i Jan Monkiewicz. Publisher: Warszawa : Wydawnictwo Poltext, 2010. Online Access: Click here to access online | Spis treści Availability: Copies available for loan: [M-094577] (1).
  Copies available for reference: [CZ 368] (1).
Ubezpieczenia gospodarcze i społeczne : wybrane zagadnienia ekonomiczne / red. nauk. Wanda Sułkowska. Publisher: Warszawa : Oficyna a Wolters Kluwer business, 2011. Availability: Copies available for reference: [CZ 368] (1).
Ubezpieczenia inżynieryjno-techniczne / Ryszard Stempel ; Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie. Publisher: Olsztyn ; Włocławek : Expol, P. Rybiński, J. Dąbek, 2014. Availability: Copies available for reference: [CZ 368] (1).
Świadczenia z ubezpieczenia społecznego na rzecz rodziny : ochrona interesów rodziny po stracie żywiciela w prawie ubezpieczeń społecznych / [redaktor naukowy Alina Wypych-Żywicka]. Publisher: Warszawa ; Jodłowa : Zakład Ubezpieczeń Społecznych : Polskie Stowarzyszenie Ubezpieczenia Społecznego, 2016. Other title: Ochrona interesów rodziny po stracie żywiciela w prawie ubezpieczeń społecznych.Online Access: Okładka Availability: Copies available for loan: [M-105384] (3).
  Copies available for reference: [CZ 368] (1).
Economics of insurance / Ireneusz Dąbrowski, Adam Śliwiński. Publisher: Warszawa : Warsaw School of Economics, 2016. Online Access: Okładka Availability: Copies available for reference: [CZ 368] (1).
Ubezpieczenie pielęgnacyjne w Republice Federalnej Niemiec / Ariel Przybyłowicz. Publisher: Warszawa : Zakład Ubezpieczeń Społecznych, 2017. Online Access: Okładka | Spis treści Availability: Copies available for reference: [CZ 368] (1).
Ubezpieczenia w polskim obszarze rynku europejskiego : wyzwania i oczekiwania : Warszawa, 25 kwietnia 2003 r. / [organizator] Izba Gospodarcza Ubezpieczeń i Obsługi Ryzyka, Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Zarządzania im. Leona Koźmińskiego. Publisher: [Bydgoszcz] : "Branta" ; Warszawa : WSPiZ im. Leona Koźmińskiego, [2004]. Availability: Copies available for reference: [CZ 368] (1).

Powered by Koha