Your search returned 118 results. Subscribe to this search

Not what you expected? Check for suggestions
|
Agresja i przemoc / Robert Borkowski. Publisher: Kraków : Oficyna Wydawnicza ABRYS, 2001. Availability: Copies available for reference: [CZ 364.6] (1).
Lists:
Samoniszczenie : samobójstwo, alkoholizm, narkomania / Maria Jarosz. Publisher: Wrocław [etc.] : Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1980. Availability: Copies available for reference: [CZ 364.6] (1).
Agresywność młodzieży : problem indywidualny i społeczny / Jolanta Maria Wolińska. Publisher: Lublin : Wydaw. Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2004. Availability: Copies available for reference: [CZ 364.6] (1).
Lists:
Samobójstwo : studium z socjologii / Émile Durkheim ; przekł. Krzysztof Wakar ; przedm. Antoni Sułek ; red. nauk. Elżbieta Tarkowska. Publisher: Warszawa : Oficyna Naukowa, 2006. Availability: Copies available for reference: [CZ 364.6] (1).
Samobójstwa nieletnich i młodocianych : rozmiary, uwarunkowania, profilaktyka / pod red. nauk. Brunona Hołysta ; oprac. Izabela Dziekońska-Staśkiewicz, Antoni Strzałkowski. Publisher: Warszawa ; Kraków : Państwowe Wydaw. Naukowe, 1989. Availability: Copies available for reference: [CZ 364.6] (1).
Lists:
Patologie wśród dzieci i młodzieży : leczenie i profilaktyka / Stanisław Kozak. Publisher: Warszawa : Centrum Doradztwa i Informacji "Difin", 2007. Availability: Copies available for loan: [M-102674] (2).
  Copies available for reference: [CZ 364.6] (1).
Kazirodztwo : rodzice w roli sprawców / Maria Beisert. Edition: Wyd. 2.Publisher: Warszawa : Wydawnictwo Naukowe "Scholar", 2008. Availability: Copies available for loan: [M-074436] (1).
  Copies available for reference: [CZ 364.6] (1).
Przemoc i marginalizacja : patologie społecznego dyskursu / pod red. Przemysława Piotrowskiego. Publisher: Warszawa : Wydaw. Akademickie Żak, 2004. Availability: Copies available for loan: [M-102064] (1).
  Copies available for reference: [CZ 364.6] (1).
Samobójstwo : przypadek czy konieczność / Brunon Hołyst. Publisher: Warszawa : Państwowe Wydaw. Naukowe, 1983. Availability: Copies available for loan: [M-109707] (1).
  Copies available for reference: [CZ 364.6] (1).
Lists:
Człowiek a patologie społeczne / Kazimierz Pierzchała, Czesław Cekiera. Publisher: Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek, [ca 2008]. Availability: Copies available for reference: [CZ 364.6] (1).
Rodzina i szkoła wobec przemocy / red. nauk. Tadeusz Sakowicz ; Akademia Świętokrzyska. Zakład Profilaktyki Społecznej i Resocjalizacji. Publisher: Kielce : Wydaw. "Jedność", 2004. Availability: Copies available for reference: [CZ 364.6] (1).
Zagrożona młodzież i rodzina w środowisku lokalnym / red. nauk. Krzysztof Gąsior, Mirosław Jamrożek ; Świętokrzyskie Centrum Profilaktyki i Edukacji, Zakład Profilaktyki Społecznej i Resocjalizacji, Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy Jana Kochanowskiego. Publisher: Kielce : [s.n.], 2009. Availability: Copies available for reference: [CZ 364.6] (1).
Przestępczość dziewcząt : rodzaje i uwarunkowania / Krzysztof Biel. Edition: Wznowienie, dodr.Publisher: Kraków : Wyższa Szkoła Filozoficzno-Pedagogiczna "Ignatianum" : Wydawnictwo WAM, 2009. Availability: Copies available for reference: [CZ 364.6] (1).
Nieletnie : niebezpieczne, niegrzeczne, niegroźne? / Dagmara Woźniakowska-Fajst. Publisher: Warszawa : Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, 2010. Availability: Copies available for reference: [CZ 364.6] (1).
Zagadnienia patologii społecznej : praca zbiorowa / pod redakcją Adama Podgóreckiego. Publisher: Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1976. Availability: Copies available for reference: [CZ 364.6] (1).
Myśli samobójcze / Josh McDowell, Ed Stewart ; [przekł. Ewa Małecka]. Publisher: Warszawa : Oficyna Wydawnicza "Vocatio", cop. 2010. Other title: My friend is struggling with thoughts of suicide.Availability: Copies available for reference: [CZ 364.6] (1).
Lists:
Przemoc w szkole : jak ją ograniczać : poradnik dla rodziców i pedagogów / Ken Rigby ; przekł. Robert Mitoraj. Publisher: Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, cop. 2010. Other title: Children and bullying.Availability: Copies available for loan: [M-100800] (1).
  Copies available for reference: [CZ 364.6] (1).
Lists:
Deviant behavior / Erich Goode. Edition: 9th ed., intern. ed.Publisher: Boston [etc.] : Pearson, cop. 2011. Availability: Copies available for reference: [CZ 364.6] (1).
Mechanizmy przemocy w rodzinie : z pokolenia na pokolenie / Agnieszka Widera-Wysoczańska. Publisher: Warszawa : Difin, 2010. Availability: Copies available for loan: [M-082457] (1).
  Copies available for reference: [CZ 364.6] (1).
Lists:
Wybrane zagadnienia z patologii społecznej / Leszek Albański ; Kolegium Karkonoskie w Jeleniej Górze (Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa). Publisher: Jelenia Góra : Kolegium Karkonoskie (Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa), 2010. Availability: Copies available for reference: [CZ 364.6] (1).
Dzieci ulicy : procesy marginalizacji i automarginalizacji nieletnich / pod red. Krzysztofa Frysztackiego, Marcjanny Nóżki i Marty Smagacz-Poziemskiej. Publisher: Kraków : Uniwersytet Jagielloński. Instytut Socjologii, 2011. Availability: Copies available for loan: [M-080169] (2).
  Copies available for reference: [CZ 364.6] (1).
Nasze problemy : bieda i bezrobocie we współczesnym społeczeństwie polskim / Lucjan Miś, Marcjanna Nóżka, Marta Smagacz-Poziemska. Publisher: Kraków : Universitas, cop. 2011. Availability: Copies available for reference: [CZ 364.6] (1).
Lists:
Raport roczny programu "Szkoła bez przemocy" 2010 = Annual report of the social program "School without violence" 2010. Publisher: Warszawa : Profile, 2010. Other title: Szkoła bez przemocy | School without violence | Annual report of the social program.Availability: Copies available for reference: [CZ 364.6] (1).
Lists:
Oblicza patologii społecznych / red. nauk. Sylwester Bębas. Publisher: Radom : Wyższa Szkoła Handlowa, 2011. Availability: Copies available for reference: [CZ 364.6] (1).
Wybrane patologie społeczne : uwarunkowania, przejawy, profilaktyka / Magdalena Baranowska, Izabela Wiciak. Edition: Wyd. 2 uzup. i popr.Publisher: Szczytno : Wydział Wydawnictw i Poligrafii Wyższej Szkoły Policji, 2011. Availability: Copies available for reference: [CZ 364.6] (1).
Zaburzenia rozwojowe dzieci krzywdzonych emocjonalnie : rozpoznanie i interwencja psychospołeczna w doświadczeniach brytyjskich i polskich / pod red. nauk. Doroty Iwaniec, Jerzego Szmagalskiego ; [tł. z jęz. ang. Konstancja Stankiewicz]. Edition: Wyd. 1, (dodruk).Publisher: Warszawa : Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego, 2005. Availability: Copies available for loan: [M-086424] (1).
  Copies available for reference: [CZ 364.6] (1).
Raport regionalny z przeprowadzonego badania "Instytucje wobec potrzeb ludzi starszych" / oprac. przez Zespół Obserwatorium Integracji Społecznej, Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Lublinie. Publisher: Lublin : Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej, 2010. Other title: Instytucje wobec potrzeb ludzi starszych.Availability: Copies available for reference: [CZ 364.6] (1).
Młodzież ze środowisk zagrożonych marginalizacją wobec własnej przyszłości / Ewa Karmolińska. Publisher: Poznań ; Leszno : Wyższa Szkoła Humanistyczna im. Stanisława Leszczyńskiego : Drukarnia HAF, 2009. Availability: Copies available for reference: [CZ 364.6] (1).
Lists:
Agresja wirtualna vs realna : poglądy i badania / [red. nauk.] Zdzisław Majchrzyk, Jan F. Terelak. Publisher: Białystok : Wyższa Szkoła Administracji Publicznej im. Stanisława Staszica, 2011. Other title: Agresja wirtualna versus realna.Availability: Copies available for reference: [CZ 364.6] (1).
Pedagogika wobec zagrożeń marginalizacją jednostek, grup i regionów / pod red. Marii Chodkowskiej, Aleksandry Mach. Publisher: Rzeszów : Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2011. Availability: Copies available for reference: [CZ 364.6] (1).

Powered by Koha