Your search returned 43 results. Subscribe to this search

Not what you expected? Check for suggestions
|
Ubezpieczenie społeczne i zaopatrzenie społeczne w Polsce : zagadnienia prawne : [podręcznik] / Teresa Liszcz. Edition: Stan prawny na 15 kwietnia 1997 r.Publisher: Kraków ; Lublin : Zakamycze, 1997. Availability: Copies available for reference: [CZ 364.3] (1).
Ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej / Leszek Nowakowski. Publisher: Warszawa : Poltext, 2004. Availability: Copies available for loan: [M-049322] (6).
  Copies available for reference: [CZ 364.3] (1).
  Checked out (1).
Zasiłki z ubezpieczenia społecznego oraz świadczenia rodzinne / Elżbieta Lis. Edition: Wyd. 20 rozsz. i zaktualizowane, stan prawny: 1 października 2005 r.Publisher: Warszawa ; Zielona Góra : "Univers", 2005. Availability: Copies available for loan: [M-046871] (1).
  Copies available for reference: [CZ 364.3] (1).
Polityka społeczna i ubezpieczenia / pod red. Haliny Worach-Kardas. Publisher: Łódź : Wydawnictwo Wyższej Szkoły Humanistyczno-Ekonomicznej, 2005. Availability: Copies available for loan: [M-046861] (2).
  Copies available for reference: [CZ 364.3] (1).
Ubezpieczenia społeczne i na życie : stan i perspektywy : praca zbiorowa / pod redakcją Haliny Worach-Kardas. Publisher: Łódź : Wydawnictwo Wyższej Szkoły Humanistyczno-Ekonomicznej, 2004. Availability: Copies available for loan: [M-048399] (2).
  Copies available for reference: [CZ 364.3] (1).
Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne : praktyczny poradnik / Ewa Dziubińska-Lechnio, Ewa Orkwiszewska. Edition: Stan prawny na dzień 1 kwietnia 2003 r.Publisher: Warszawa : "ABC", 2003. Availability: Copies available for loan: [M-046859] (2).
  Copies available for reference: [CZ 364.3] (1).
Rozwój funduszy emerytalnych w wybranych krajach Europy Środkowej i Wschodniej : warunki startu i funkcjonowania / Piotr Kurowski. Publisher: Warszawa : Instytut Pracy i Spraw Socjalnych, 2006. Availability: Copies available for loan: [M-046865] (1).
  Copies available for reference: [CZ 364.3] (1).
Ubezpieczenie zdrowotne : poradnik dla płatników i ubezpieczonych / Justyna Zdanowska. Publisher: Warszawa : "ABC", 2003. Availability: Copies available for loan: [M-046862] (1).
  Copies available for reference: [CZ 364.3] (1).
Prawo do emerytury / Kamil Antonów. Edition: Stan prawny na 1 stycznia 2003 r.Publisher: Kraków : "Zakamycze", 2003. Availability: Copies available for reference: [CZ 364.3] (1).
Ubezpieczenia społeczne : 509 pytań i odpowiedzi / pod red. Jadwigi Pawłowskiej. Publisher: Warszawa : ABC a Wolters Kluwer business, cop. 2008. Availability: Copies available for loan: [M-090813] (2).
  Copies available for reference: [CZ 364.3] (1).
Ubezpieczenie społeczne : podręcznik akademicki / Wojciech Muszalski. Edition: Wyd. 1, 1 dodr.Publisher: Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2006. Availability: Copies available for loan: [M-056207] (2).
  Copies available for reference: [CZ 364.3] (1).
Ubezpieczenie społeczne : teoria dla praktyki / Tadeusz Szumlicz. Publisher: Bydgoszcz ; Warszawa : Oficyna Wydawnicza Branta, 2006. Availability: Copies available for loan: [M-049161] (1).
  Copies available for reference: [CZ 364.3] (1).
Bezpieczeństwo dzięki emeryturze : raport na temat zakładów emerytalnych oraz sposobu wypłat emerytur z II filara / Urząd Nadzoru nad Funduszami Emerytalnymi. Publisher: Warszawa : Wydawnictwo Sejmowe, cop. 2007. Availability: Copies available for reference: [CZ 364.3] (1).
Społeczne aspekty ubezpieczenia / pod red. nauk. Tadeusza Szumlicza. Publisher: Warszawa : Szkoła Główna Handlowa. Oficyna Wydawnicza, 2005. Availability: Copies available for reference: [CZ 364.3] (1).
Ubezpieczenia na życie : aspekty prawne / Magdalena Szczepańska. Edition: Stan prawny na 30 kwietnia 2008 r.Publisher: Warszawa : Oficyna a Wolters Kluwer business, 2008. Availability: Copies available for loan: [M-078561] (2).
  Copies available for reference: [CZ 364.3] (1).
Model współpracy pomiędzy zakładami ubezpieczeń a instytucjami państwowymi w zakresie działalności przeciwkradzieżowej : praca zbiorowa / pod red. Wiesława Mądrzejowskiego. Publisher: Szczytno : Wydawnictwo Wyższej Szkoły Policji, 2010. Availability: Copies available for reference: [CZ 364.3] (1).
Sprawy z zakresu ubezpieczeń społecznych : pojęcie oraz właściwości postępowań przedsądowych i ochrony cywilnosądowej / Kamil Antonów. Edition: Stan prawny na 31 marca 2011 r.Publisher: Warszawa : Wolters Kluwer Polska, 2011. Availability: Copies available for loan: [M-094970] (1).
  Copies available for reference: [CZ 364.3] (1).
Pracownicze programy emerytalne / Iwona Sierocka. Publisher: Białystok : Temida 2 : przy współpr. Wydziału Prawa Uniwersytetu w Białymstoku, 2010. Online Access: Click here to access online Availability: Copies available for reference: [CZ 364.3] (1).
Ubezpieczenia społeczne i pomoc w razie bezrobocia w ustawodawstwach państw UE : analiza porównawcza / Gertruda Uścińska. Publisher: Warszawa : Instytut Pracy i Spraw Socjalnych, 2011. Availability: Copies available for reference: [CZ 364.3] (1).
Ubezpieczenia społeczne : repetytorium / Grażyna Szyburska-Walczak. Edition: Stan prawny na 1 maja 2012 r.Publisher: Warszawa : Lex a Wolters Kluwer business, 2012. Online Access: Click here to access online Availability: Copies available for reference: [CZ 364.3] (1).
Ubezpieczenie na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym / Magdalena Szczepańska. Publisher: Warszawa : Lex a Wolters Kluwer business, 2011. Availability: Copies available for loan: [M-091130] (1).
  Copies available for reference: [CZ 364.3] (1).
Upowszechnianie wiedzy i edukacja w zakresie ubezpieczeń społecznych / [red. Teresa Nawrocka-Szczerbik]. Publisher: Kraków ; [Warszawa] : Zakład Ubezpieczeń Społecznych, 2013. Online Access: Okładka Availability: Copies available for reference: [CZ 364.3] (1).
OFE : katastrofa prywatyzacji emerytur w Polsce / Leokadia Oręziak. Publisher: Warszawa : Instytut Wydawniczy Książka i Prasa, 2014. Other title: Otwarte Fundusze Emerytalne : katastrofa prywatyzacji emerytur w Polsce | Katastrofa prywatyzacji emerytur w Polsce.Availability: Copies available for reference: [CZ 364.3] (1).
Niezdolność do pracy jako ryzyko w społecznym ubezpieczeniu rentowym / [red. Paulina Bieniek, Olaf Rawski] ; Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Polskie Stowarzyszenie Ubezpieczenia Społecznego. Publisher: Warszawa ; Chorzów : [Zakład Ubezpieczeń Społecznych], 2014. Availability: Copies available for reference: [CZ 364.3] (1).
Systemy ubezpieczeń społecznych - między solidaryzmem a indywidualizmem / [red. nauk. Marian Żukowski]. Publisher: Warszawa : Zakład Ubezpieczeń Społecznych ; Lublin : Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, 2014. Availability: Copies available for reference: [CZ 364.3] (1).
Składki na ubezpieczenie społeczne / [redaktor naukowy Krzysztof Ślebzak]. Publisher: Warszawa ; Poznań : Zakład Ubezpieczeń Społecznych, 2015. Online Access: Okładka Availability: Copies available for reference: [CZ 364.3] (1).
III filar dla początkujących : poradnik przyszłego emeryta / Justyna Wykowska. Edition: Stan prawny na dzień: 30.09.2014 r.Publisher: Warszawa : Komisja Nadzoru Finansowego, 2014. Other title: Trzeci filar dla początkujących.Availability: Copies available for reference: [CZ 364.3] (1).
Ustawa o systemie ubezpieczeń społecznych : komentarz / red. Beata Gudowska, Jolanta Strusińska-Żukowska ; aut. Beata Gudowska [et al.]. Edition: 2. wyd.Publisher: Warszawa : Wydawnictwo C. H. Beck, 2014. Online Access: Click here to access online Availability: Copies available for reference: [CZ 364.3] (1).
Społeczne ubezpieczenia wypadkowe i chorobowe : komentarz / red. Małgorzata Gersdorf, Beata Gudowska ; aut. Małgorzata Gersdorf [et al.]. Publisher: Warszawa : Wydawnictwo C. H. Beck, 2012. Availability: Copies available for reference: [CZ 364.3] (1).
Składki na ubezpieczenia społeczne i podatki w umowie o dzieło / Katarzyna Dudek, Ewa Galewska, Magdalena Wasylkowska-Michór. Publisher: Warszawa : Difin, 2016. Availability: Copies available for reference: [CZ 364.3] (1).

Powered by Koha