Your search returned 219 results. Subscribe to this search

Not what you expected? Check for suggestions
|
Istota pracy socjalnej / Zofia Butrym ; Uniwersytet Jagielloński. Instytut Socjologii. Publisher: Kraków : ["All"], 1998. Availability: Copies available for reference: [CZ 364] (1).
Pierwotna profilaktyka uzależnienia od alkoholu : przegląd wybranych strategii i programów / Dorota Chlebio-Abed. Publisher: Katowice : "Śląsk", 2000. Availability: Copies available for loan: [M-107346] (1).
  Copies available for reference: [CZ 364] (1).
  Checked out (1).
Lists:
Praca socjalna, pomoc społeczna / wybór i oprac. Jerzy Kwaśniewski. Publisher: Katowice : Śląsk, 1998. Availability: Copies available for loan: [M-003155] (3).
  Copies available for reference: [CZ 364] (1).
Lists:
Uczenie się przez rozwiązywanie problemów w kształceniu pracowników socjalnych : historia pewnej innowacji / Hilary Burgess ; tł. z jęz. ang. Jerzy Szmagalski. Publisher: Katowice : Śląsk, 1999. Other title: Problem-led learning for social work.Availability: Copies available for loan: [M-003162] (3).
  Copies available for reference: [CZ 364] (1).
Praca socjalna : zawód, który dodaje sił. 1 / Brenda DuBois, Karla Krogsrud Miley ; tł. z ang. Krzysztof Czekaj. Publisher: Katowice : Śląsk, 1999. Availability: Copies available for loan: [M-003188] (5).
  Copies available for reference: [CZ 364] (1).
Socjologia pracy socjalnej / wybór i oprac. Martin Davies ; przekł. [z ang.] Bogdan Siewierski. Publisher: Katowice : "Śląsk", 1999. Other title: Sociology of social work.Availability: Copies available for loan: [M-003164] (3).
  Copies available for reference: [CZ 364] (1).
Aksjologia pracy socjalnej - wybrane zagadnienia : pracownik socjalny wobec problemów i kwestii społecznych / Dorota A. Rybczyńska, Bożena Olszak-Krzyżanowska. Publisher: Katowice : "Śląsk", 1999. Availability: Copies available for loan: [M-003176] (3).
  Copies available for reference: [CZ 364] (1).
Postępowanie metodyczne w pracy socjalnej z grupami i ze społecznościami / Cristina de Robertis, Henri Pascal ; tł. Grażyna Karbowska. Publisher: Katowice : Śląsk, 1999. Other title: Intervention collective en travail social.Availability: Copies available for loan: [M-003157] (3).
  Copies available for reference: [CZ 364] (1).
Komunikacja interpersonalna w pracy socjalnej / Krzysztof Łęcki, Andrzej Szóstak. Publisher: Katowice : Śląsk, 1999. Availability: Copies available for loan: [M-116520] (4).
  Copies available for reference: [CZ 364] (1).
Praca socjalna jako działanie wychowawcze / Wojciech Mikołajewicz. Publisher: Katowice : "Śląsk", 1999. Availability: Copies available for loan: [M-049306] (3).
  Copies available for reference: [CZ 364] (1).
Labirynty współczesnego społeczeństwa : kluczowe problemy społeczne w kształceniu pracowników socjalnych / Krzysztof Czekaj, Krzysztof Gorlach, Małgorzata Leśniak. Publisher: Warszawa : Interart, 1996. Availability: Copies available for reference: [CZ 364] (1).
Podstawowe umiejętności w pracy socjalnej i ich kształcenie : porozumiewanie się, rozwiązywanie problemów i konfliktów / Aleksander W. Nocuń, Jerzy Szmagalski. Publisher: Katowice : Śląsk, 1998. Availability: Copies available for loan: [M-046160] (3).
  Copies available for reference: [CZ 364] (1).
Praktyczna nauka pracy socjalnej / Neil Thompson, Martina Osada, Bob Anderson ; tłumaczenie Przemysław Oniszczuk. Edition: Wydanie I.Publisher: Katowice : Śląsk, 1999. Other title: Practice teaching in social work.Availability: Copies available for loan: [M-046885] (3).
  Copies available for reference: [CZ 364] (1).
Wokół problemów działania społecznego : wybór tekstów i przykładów projektów działania / wybór i oprac.: Ewa Marynowicz-Hetka, Jacek Piekarski. Publisher: Katowice : Śląsk, 1998. Availability: Copies available for loan: [M-003126] (3).
  Copies available for reference: [CZ 364] (1).
Terapia zajęciowa w domach pomocy społecznej : przewodnik metodyczny / Lucyna Kozaczuk. Publisher: Katowice : "Śląsk", 1999. Availability: Copies available for loan: [M-003180] (2).
  Copies available for reference: [CZ 364] (1).
  Checked out (1).
Opieka i kontrola : instytucje wobec problemów społecznych / Kazimierz W. Frieske, Paweł Poławski. Publisher: Katowice : "Śląsk", 1999. Availability: Copies available for loan: [M-003177] (3).
  Copies available for reference: [CZ 364] (1).
Praca socjalna w środowisku zamieszkania / Kazimiera Wódz. Edition: [Wyd. 2].Publisher: Katowice : Wydaw. "Śląsk", 1998. Availability: Copies available for loan: [M-003119] (3).
  Copies available for reference: [CZ 364] (1).
Systematyzacja i ocena doświadczeń zawodowych w pracy socjalnej : siatka pytań dla pracowników socjalnych / Pierre Delooz, Manuel-Luis Lopez ; tł. Grażyna Karbowska. Publisher: Katowice : "Śląsk", 1999. Other title: Systematisation et Evaluation..Availability: Copies available for loan: [M-057742] (4).
  Copies available for reference: [CZ 364] (1).
Pomoc dziecku i rodzinie w środowisku lokalnym : materiały pomocnicze dla studentów studiów pedagogicznych / W. T. Danilewicz, J. Izdebska, B. Krzesińska-Żach. Edition: Wyd. 2.Publisher: Białystok : Trans Humana, 2001. Availability: Copies available for reference: [CZ 364] (1).
Porzuceni i powierzeni trosce : Dom Małych Dzieci / Maria Kolankiewicz. Publisher: Katowice : Śląsk, 2002. Availability: Copies available for loan: [M-046161] (1).
  Copies available for reference: [CZ 364] (1).
Pomoc społeczna - zmiany i warunki skutecznego działania / Stanisława Golinowska, Irena Topińska ; CASE. Edition: Wydanie I.Publisher: Warszawa : CASE - Centrum Analiz Społeczno-Ekonomicznych, 2002. Availability: Copies available for reference: [CZ 364] (1).
Samotne macierzyństwo i polityka społeczna / pod red. Marka Rymszy. Publisher: Warszawa : Instytut Spraw Publicznych, 2001. Availability: Copies available for reference: [CZ 364] (1).
Wolontariat / pod red. Tadeusza Kamińskiego oraz Andrzeja Czarnockiego i Dezyderiusza Jana Pola. Publisher: Warszawa : Fundacja "Pro Caritate", 2001. Availability: Copies available for reference: [CZ 364] (1).
Lists:
Ewaluacja : między naukami społecznymi i pracą socjalną / Katarzyna Ornacka. Publisher: Kraków : UJ IS, 2003. Availability: Copies available for loan: [M-046142] (1).
  Copies available for reference: [CZ 364] (1).
Wartości i normy społeczne : wokół uwarunkowań i czynników pracy socjalnej / pod red. Krzysztofa Frysztackiego ; Uniwersytet Jagielloński. Instytut Socjologii. Publisher: Kraków : Instytut Socjologii UJ, 2002. Availability: Copies available for reference: [CZ 364] (1).
Problemy społeczne, pomoc społeczna, praca socjalna : wymiar polski i europejski : praca zbiorowa / pod red. Jerzego Krzyszkowskiego i Ryszarda Majera. Publisher: Częstochowa : Ośrodek Kształcenia Służb Publicznych i Socjalnych - Centrum AV, 2004. Availability: Copies available for reference: [CZ 364] (1).
Praca socjalna z osobami z zaburzeniami psychicznymi / red. naukowa Joanna Meder. Publisher: Katowice : " Śląsk", 2002. Availability: Copies available for loan: [M-064308] (3).
  Copies available for reference: [CZ 364] (1).
Social work education and practice in today's Europe : challenges and the diversity of responses = La formation et l'action dans le travail social pour l'Europe d'aujourd'hui : les défis et la diversité des solutions / ed. by Christine Labonté-Roset, Ewa Marynowicz-Hetka, Jerzy Szmagalski. Publisher: Katowice : "Śląsk" 2003. Other title: Formation et l'action dans le travail social pour l'Europe d'aujourd'hui.Availability: Copies available for loan: [M-046173] (1).
  Copies available for reference: [CZ 364] (1).
Wsparcie emocjonalne w pracy socjalnej / Daniela Becelewska. Publisher: Katowice : "Śląsk", 2005. Availability: Copies available for loan: [M-089354] (3).
  Copies available for reference: [CZ 364] (1).
Zmiany w systemie opieki nad dziećmi i młodzieżą : perspektywa europejska / red. Zofia Waleria Stelmaszuk. Publisher: Katowice : "Śląsk", 2001. Availability: Copies available for loan: [M-053951] (1).
  Copies available for reference: [CZ 364] (1).

Powered by Koha