Your search returned 272 results. Subscribe to this search

Not what you expected? Check for suggestions
|
Podstawy potęgonomii i potęgometrii / Mirosław Sułek ; Wyższa Szkoła Ekonomii i Administracji w Kielcach. Publisher: Kielce : Kieleckie Towarzystwo Edukacji Ekonomicznej, 2001. Availability: Copies available for loan: [M-046172] (1).
  Copies available for reference: [CZ 355/359:623] (1).
Przemysł obronny państw Europy Środkowej i Wschodniej / Paweł Wieczorek. Publisher: Warszawa : Polska Fundacja Spraw Międzynarodowych, 1998. Availability: Copies available for loan: [M-086330] (1).
  Copies available for reference: [CZ 355/359:623] (1).
Przemysł obronny państw NATO w nowych realiach polityczno-wojskowych i ekonomicznych / Paweł Wieczorek. Publisher: Warszawa : Polski Instytut Spraw Międzynarodowych, 1994. Availability: Copies available for reference: [CZ 355/359:623] (1).
Ewolucja polskiej myśli obronno-ekonomicznej w latach 1976-2000 : od ekonomiki wojennej przez ekonomikę obrony do ekonomiki bezpieczeństwa / Janusz Płaczek ; Akademia Obrony Narodowej. Wydział Strategiczno-Obronny. Instytut Nauk Ekonomicznych. Publisher: Warszawa : AON, 2001. Availability: Copies available for reference: [CZ 355/359:623] (1).
Wojsko i obronność w działalności Sejmu RP (1989-2001) / Henryk Binkowski. Publisher: Warszawa : Wydaw. Sejmowe, 2003. Availability: Copies available for loan: [M-067424] (1).
  Copies available for reference: [CZ 355/359:623] (1).
Polska morska myśl wojskowa 1918-1989 / Bogdan Zalewski. Publisher: Toruń : Adam Marszałek, cop. 2001. Availability: Copies available for reference: [CZ 355/359:623] (1).
Automatyzacja procesów dowodzenia / Piotr Zaskórski. Publisher: Toruń : Wydaw. Adam Marszałek, cop. 2001. Availability: Copies available for reference: [CZ 355/359:623] (1).
Współdziałanie Wojskowych Służb Informacyjnych z Policją Państwową w II Rzeczypospolitej / Henryk Skrzeczowski. Publisher: Toruń : Wydaw. Adam Marszałek, cop. 2003. Availability: Copies available for reference: [CZ 355/359:623] (1).
Reforma Bundeswehry 2000-2001 : kontynuacja zaangażowania Niemiec w międzynarodowe struktury wojskowe / Tomasz Cymek. Publisher: Toruń : Adam Marszałek, 2003. Availability: Copies available for reference: [CZ 355/359:623] (1).
Współpraca wojskowa Polski i Niemiec w procesie umacniania bezpieczeństwa europejskiego : (tradycje, stan obecny i perspektywy) = Militärische Zusammenarbeit Deutschlands und Polens im Prozess der Stärkung der europäischen Sicherheit : (Tradition, Gegenwart und Zukunftsperspektiven / red. nauk. Roman Tomaszewski ; [tł. Tomasz Cymek]. Publisher: Toruń : Adam Marszałek, cop. 2002. Other title: Militärische Zusammenarbeit Deutschlands und Polens im Prozess der Stärkung der europäischen Sicherheit.Availability: Copies available for reference: [CZ 355/359:623] (1).
Nieproliferacja broni jądrowej : stare dylematy - nowe wyzwania / Tadeusz Strulak, Jacek Sawicz. Publisher: Warszawa : Akademia Dyplomatyczna Ministerstwa Spraw Zagraniczych, 2005. Availability: Copies available for loan: [M-086227] (2).
  Copies available for reference: [CZ 355/359:623] (1).
Przygotowanie psychofizyczne oraz kształtowanie umiejętności niezbędnych w działaniach interwencyjnych i ratunkowych służb mundurowych / red. nauk. Krzysztof Klukowski, Jarosław Klimczak ; Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie, Polskie Towarzystwo Naukowe Kultury Fizycznej. Sekcja Kultury Fizycznej w Wojsku. Publisher: Szczytno : Wydawnictwo Wyższej Szkoły Policji [etc.], 2005. Availability: Copies available for reference: [CZ 355/359:623] (1).
Lists:
Wojownicy cienia / Tom Clancy, Carl Stiner [oraz] Tony Koltz ; przekł. Jacek Złotnicki. Publisher: Warszawa : Amber, 2003. Availability: Copies available for reference: [CZ 355/359:623] (1).
Księga szpiegów : encyklopedia / Norman Polmar, Thomas B. Allen ; przekł. Halina Białkowska [et al.]. Publisher: Warszawa : Magnum, cop. 2000. Other title: Spy book.Availability: Copies available for reference: [CZ 355/359:623] (1).
Czołgi II wojny światowej / Andrzej Zasieczny. Publisher: Warszawa : Oficyna Wydawnicza Alma-Press, cop. 2005. Other title: Czołgi drugiej wojny światowej.Availability: Copies available for reference: [CZ 355/359:623] (1).
Okręty II wojny światowej / Leo Marriott ; tł. Bogusław Świetlicki. Publisher: Warszawa : Oficyna Wydawnicza Alma-Press, cop. 2005. Other title: Fighting ships of World War II | Okręty drugiej wojny światowej.Availability: Copies available for reference: [CZ 355/359:623] (1).
Polskie wojska ladowe w latach 1945-1960 : skład bojowy, struktury organizacyjne i uzbrojenie / Jerzy Kajetanowicz. Publisher: [Toruń] : Europejskie Centrum Edukacyjne, [2004]. Availability: Copies available for reference: [CZ 355/359:623] (1).
Siły zbrojne - polityka : studia ofiarowane profesorowi Jerzemu Przybylskiemu w siedemdziesiątą rocznicę urodzin / pod red. Piotra Kurlendy [et al.]. Publisher: Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek, cop. 2005. Availability: Copies available for reference: [CZ 355/359:623] (1).
Dżihad! : tajna wojna w Afganistanie / Tom Carew ; przeł. Anna Bernaczyk. Publisher: Poznań : Zysk i S-ka. Wydawnictwo, cop. 2003. Other title: Tajna wojna w Afganistanie.Availability: Copies available for reference: [CZ 355/359:623] (1).
Lists:
Przyszła wojna pod względem technicznym, ekonomicznym i politycznym / Jan G. Bloch ; wyboru dokonał, w przypisy i wstęp zaopatrzył Grzegorz P. Bąbiak. Publisher: Warszawa : Polski Instytut Spraw Międzynarodowych, 2005. Availability: Copies available for reference: [CZ 355/359:623] (1).
Oganizacja[!] i prowadzenie działań psychologicznych w wybranych państwach / Gabriel Nowacki. Publisher: Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek, cop. 2004. Other title: Organizacja i prowadzenie działań psychologicznych w wybranych państwach.Availability: Copies available for reference: [CZ 355/359:623] (1).
Obrona przed bronią masowego rażenia w NATO / Paweł Durys, Piotr Pacholski, Leszek Słomka. Publisher: Warszawa ; Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek, 2003. Availability: Copies available for reference: [CZ 355/359:623] (1).
Lists:
Współdziałanie jednostek obrony terytorialnej i policji w walce z terroryzmem / Jerzy Szafrański. Publisher: Szczytno : Wydział Wydawnictw i Poligrafii Wyższej Szkoły Policji, 2004. Availability: Copies available for reference: [CZ 355/359:623] (1).
Operacje połączone / Mariusz Wiatr. Publisher: Toruń : Adam Marszałek, 2006. Availability: Copies available for loan: [M-082288] (1).
  Copies available for reference: [CZ 355/359:623] (1).
Ceremoniał promocyjny w wojsku polskim 966-1996 / Aleksander Mazur. Publisher: Warszawa : Dom Wydawniczy "Bellona", 1997. Availability: Copies available for loan: [M-071400] (1).
  Copies available for reference: [CZ 355/359:623] (1).
Operacyjny wymiar walki zbrojnej / Henryk Hermann. Publisher: Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek, cop. 2004. Availability: Copies available for reference: [CZ 355/359:623] (1).
Kryminalistyczno-prawna problematyka broni strzeleckiej : komentarz do przepisów o broni i amunicji / Mariusz Kulicki, Leszek Stępka, Dariusz Stucki. Edition: Stan prawny na 1 stycznia 2004 r.Publisher: Kraków : "Zakamycze", 2003. Availability: Copies available for reference: [CZ 355/359:623] (1).
Kobiety w grupach dyspozycyjnych społeczeństwa : socjologiczna analiza udziału i roli kobiet w wojsku, policji oraz w innych grupach dyspozycyjnych / pod red. Katarzyny Dojwy i Jana Maciejewskiego. Publisher: Wrocław : Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, 2007. Availability: Copies available for reference: [CZ 355/359:623] (1).
Obrona terytorialna Polski na progu XXI w. / Ryszard Jakubczak, Józef Marczak. Publisher: Warszawa : "Bellona", 1998. Online Access: Okładka | Spis treści Availability: Copies available for reference: [CZ 355/359:623] (1).
Bezpieczeństwo i obronność państwa / Kazimierz Malak ; Ministerstwo Obrony Narodowej. Departament Społeczno-Wychowawczy. Publisher: Warszawa : Agencja Wydawnicza "Egros", 1998. Availability: Copies available for reference: [CZ 355/359:623] (1).

Powered by Koha