Your search returned 222 results. Subscribe to this search

Not what you expected? Check for suggestions
|
Przemysł obronny państw Europy Środkowej i Wschodniej / Paweł Wieczorek. Publisher: Warszawa : Polska Fundacja Spraw Międzynarodowych, 1998. Availability: Copies available for loan: [M-086330] (1).
  Copies available for reference: [CZ 355/359:623] (1).
Przemysł obronny państw NATO w nowych realiach polityczno-wojskowych i ekonomicznych / Paweł Wieczorek. Publisher: Warszawa : Polski Instytut Spraw Międzynarodowych, 1994. Availability: Copies available for reference: [CZ 355/359:623] (1).
Współdziałanie Wojskowych Służb Informacyjnych z Policją Państwową w II Rzeczypospolitej / Henryk Skrzeczowski. Publisher: Toruń : Wydaw. Adam Marszałek, cop. 2003. Availability: Copies available for reference: [CZ 355/359:623] (1).
Nieproliferacja broni jądrowej : stare dylematy - nowe wyzwania / Tadeusz Strulak, Jacek Sawicz. Publisher: Warszawa : Akademia Dyplomatyczna Ministerstwa Spraw Zagraniczych, 2005. Availability: Copies available for loan: [M-086227] (2).
  Copies available for reference: [CZ 355/359:623] (1).
Przygotowanie psychofizyczne oraz kształtowanie umiejętności niezbędnych w działaniach interwencyjnych i ratunkowych służb mundurowych / red. nauk. Krzysztof Klukowski, Jarosław Klimczak ; Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie, Polskie Towarzystwo Naukowe Kultury Fizycznej. Sekcja Kultury Fizycznej w Wojsku. Publisher: Szczytno : Wydawnictwo Wyższej Szkoły Policji [etc.], 2005. Availability: Copies available for reference: [CZ 355/359:623] (1).
Leksykon broni od A do Ż / Lampel/Mahrhold ; oprac. Jürgen Ahlborn/Kurt Teichmann ; [tł. Krzysztof Kruk]. Edition: Wyd. 2.Publisher: Warszawa : Muza SA, 2001. Availability: Copies available for reference: [CZ 355/359:623] (1).
Siły zbrojne - polityka : studia ofiarowane profesorowi Jerzemu Przybylskiemu w siedemdziesiątą rocznicę urodzin / pod red. Piotra Kurlendy [et al.]. Publisher: Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek, cop. 2005. Availability: Copies available for reference: [CZ 355/359:623] (1).
Dżihad! : tajna wojna w Afganistanie / Tom Carew ; przeł. Anna Bernaczyk. Publisher: Poznań : Zysk i S-ka. Wydawnictwo, cop. 2003. Other title: Tajna wojna w Afganistanie.Availability: Copies available for reference: [CZ 355/359:623] (1).
Współdziałanie jednostek obrony terytorialnej i policji w walce z terroryzmem / Jerzy Szafrański. Publisher: Szczytno : Wydział Wydawnictw i Poligrafii Wyższej Szkoły Policji, 2004. Availability: Copies available for reference: [CZ 355/359:623] (1).
Operacje połączone / Mariusz Wiatr. Publisher: Toruń : Adam Marszałek, 2006. Availability: Copies available for loan: [M-082288] (1).
  Copies available for reference: [CZ 355/359:623] (1).
Ceremoniał promocyjny w wojsku polskim 966-1996 / Aleksander Mazur. Publisher: Warszawa : Dom Wydawniczy "Bellona", 1997. Availability: Copies available for loan: [M-071400] (1).
  Copies available for reference: [CZ 355/359:623] (1).
Operacyjny wymiar walki zbrojnej / Henryk Hermann. Publisher: Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek, cop. 2004. Availability: Copies available for reference: [CZ 355/359:623] (1).
Obrona terytorialna Polski na progu XXI w. / Ryszard Jakubczak, Józef Marczak. Publisher: Warszawa : "Bellona", 1998. Online Access: Okładka | Spis treści Availability: Copies available for reference: [CZ 355/359:623] (1).
Bezpieczeństwo i obronność państwa / Kazimierz Malak ; Ministerstwo Obrony Narodowej. Departament Społeczno-Wychowawczy. Publisher: Warszawa : Agencja Wydawnicza "Egros", 1998. Availability: Copies available for reference: [CZ 355/359:623] (1).
Wojsko, wojna, broń / pod red. Marcina Kamlera. Publisher: Warszawa : Wydaw. Naukowe PWN, 2001. Availability: Copies available for reference: [CZ 355/359:623] (1).
Logistyka operacyjna : na przykładzie resortu Obrony Narodowej / Krzysztof Ficoń. Publisher: Warszawa : BEL Studio, 2004. Availability: Copies available for reference: [CZ 355/359:623] (1).
Lists:
Polska w amerykańskim systemie obrony antyrakietowej / Katarzyna Hołdak. Publisher: Warszawa : Biuro Bezpieczeństwa Narodowego, 2007. Availability: Copies available for loan: [M-097110] (2).
  Copies available for reference: [CZ 355/359:623] (1).
Encyklopedia wojskowa : dowódcy i ich armie, historia wojen i bitew, technika wojskowa. [T. 1], A - M / [red. prowadzący Andrzej Krupa]. Publisher: Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN : Bellona, 2007. Availability: Copies available for loan: [M-093582] (1).
  Copies available for reference: [CZ 355/359:623] (1).
Encyklopedia wojskowa : dowódcy i ich armie, historia wojen i bitew, technika wojskowa. [T. 2], N - Ż / [red. prowadzący Andrzej Krupa]. Publisher: Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN : Bellona, 2007. Availability: Copies available for loan: [M-093581] (1).
  Copies available for reference: [CZ 355/359:623] (1).
Czy Polska potrzebuje wojska? : panel dyskusyjny Biura Bezpieczeństwa Narodowego, 17 września 2008 r. / [Biuro Bezpieczeństwa Narodowego]. Publisher: Warszawa : Biuro Bezpieczeństwa Narodowego, 2008. Availability: Copies available for loan: [M-097047] (2).
  Copies available for reference: [CZ 355/359:623] (1).
Irak - dylematy amerykańskiej interwencji / pod red. Witolda Dzielskiego i Wojciecha Michnika. Publisher: Kraków : Księgarnia Akademicka, 2007. Online Access: Click here to access online Availability: Copies available for loan: [M-076111] (2).
  Copies available for reference: [CZ 355/359:623] (1).
Wojsko polskie w Iraku : historia i współczesność / Zbigniew Moszumański, Zbigniew Palski ; Departament Wychowania i Promocji Obronności MON, Wojskowe Biuro Badań Historycznych. Publisher: Warszawa : Wojskowe Biuro Badań Historycznych, 2003. Availability: Copies available for reference: [CZ 355/359:623] (1).
Socjologiczna analiza profesjonalizacji wybranych armii NATO i Wojska Polskiego / Włodzimierz Chojnacki ; Akademia Obrony Narodowej. Publisher: Warszawa : Akademia Obrony Narodowej. Wydział Wydawniczy, 2005. Availability: Copies available for loan: [M-076584] (4).
  Copies available for reference: [CZ 355/359:623] (1).
Wybrane problemy współczesnych operacji pokojowych / Andrzej Jóźwiak, Czesław Marcinkowski. Publisher: Warszawa : Akademia Obrony Narodowej - Wydział Wydawniczy, 2002. Availability: Copies available for loan: [M-076545] (4).
  Copies available for reference: [CZ 355/359:623] (1).
Wywiad i kontrwywiad w świecie : materiały z konferencji naukowej zorganizowanej w Uniwersytecie Szczecińskim przez KNP "Pro Res Publica" i Katedrę Badań nad Konfliktami i Pokojem w dniach 25-26 maja 2009 / pod red. Wiesława Wróblewskiego ; Uniwersytet Szczeciński. Wydział Humanistyczny. Koło Naukowe Politologów "Pro Res Publica", Katedra Badań nad Konfliktami i Pokojem. Publisher: Szczecin : Print Group, 2009. Availability: Copies available for reference: [CZ 355/359:623] (1).
Psy z Karbali : dziesięć razy Irak / Marcin Górka, Adam Zadworny. Publisher: Szczecin : Walkowska Wydawnictwo / Jeż, 2009. Availability: Copies available for loan: [M-077714] (1).
  Copies available for reference: [CZ 355/359:623] (1).
Irak 2003-2008 - Misja dla pokoju : materiały z konferencji naukowej zorganizowanej z inicjatywy i pod patronatem honorowym Ministra Obrony Narodowej przez Akademię Obrony Narodowej 26-27 listopada 2008 roku = Iraq 2003-2008 - Mission for Peace : materials from the scientific conference held at the National Defence University, organized on the Minister of National Defence's initiative and under his patronage 26-27 November 2008 / [red. nauk. Stanisław Zajas]. Publisher: Warszawa : Akademia Obrony Narodowej, 2008. Other title: Iraq 2003-2008 - Mission for Peace : materials from the scientific conference held at the National Defence University, organized on the Minister of National Defence's initiative and under his patronage 26-27 November 2008.Availability: Copies available for reference: [CZ 355/359:623] (1).
Wojna na Pacyfiku : kampania hawajska 7-23 XII 1941 roku / Jarosław Jastrzębski. Publisher: Kraków : Krakowskie Towarzystwo Naukowe, 2010. Availability: Copies available for reference: [CZ 355/359:623] (1).
Słownik uzbrojenia historycznego / Michał Gradowski, Zdzisław Żygulski jun. Edition: Wyd. 3.Publisher: Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2010. Availability: Copies available for reference: [CZ 355/359:623] (1).
Cobra II : tajna historia inwazji i okupacji Iraku / Michael R. Gordon, Bernard E. Trainor ; przeł. Lech Czyżewski. Publisher: Warszawa : Państwowy Instytut Wydawniczy, 2010. Availability: Copies available for reference: [CZ 355/359:623] (1).

Powered by Koha