Your search returned 24 results. Subscribe to this search

Not what you expected? Check for suggestions
|
Prawo wodne : materiały z seminarium dla posłów II kadencji (5 III 1996 r.) / [red. książki Elżbieta Berkowska i Andrzej Chodyra]. Publisher: Warszawa : Biuro Studiów i Ekspertyz. Kancelaria Sejmu, 1996 (Warszawa : Wydawnictwo Sejmowe). Availability: Copies available for reference: [CZ 351.81] (1).
Prawo wodne : komentarz / Jan Szachułowicz. Edition: Wyd. 3, stan prawny na 8 września 2007 r.Publisher: Warszawa : LexisNexis, 2007. Availability: Copies available for reference: [CZ 351.81] (1).
Prawo o ruchu drogowym / Ryszard A. Stefański. Edition: Wyd. 3, stan prawny na 10 kwietnia 2008 r.Publisher: Warszawa : Wolters Kluwer Polska, 2008. Availability: Copies available for loan: [M-108399] (1).
  Copies available for reference: [CZ 351.81] (1).
Kodeks drogowy w praktyce / Wojciech Kotowski. Publisher: Warszawa : LexisNexis, 2009. Availability: Copies available for reference: [CZ 351.81] (1).
Rekonstrukcja wypadku i zdarzenia drogowego / Kazimierz Pawelec, Tadeusz Diupero. Publisher: Warszawa : "ABC", 2006. Availability: Copies available for reference: [CZ 351.81] (1).
Ustawa o drogach publicznych : komentarz / Wojciech Maciejko, Paweł Zaborniak. Edition: Stan prawny na 10 maja 2010 roku.Publisher: Warszawa : LexisNexis, 2010. Availability: Copies available for reference: [CZ 351.81] (1).
Informacja o wynikach kontroli bezpieczeństwa ruchu drogowego w Polsce : (synteza ustaleń i wnioski) / Najwyższa Izba Kontroli. Departament Komunikacji i Systemów Transportowych. Publisher: Warszawa : Najwyższa Izba Kontroli, 2011. Availability: Copies available for reference: [CZ 351.81] (1).
Prawo o ruchu drogowym / Wojciech Kotowski. Edition: Wyd. 3., stan prawny na 1 maja 2011 r.Publisher: Warszawa : Wolters Kluwer Polska, 2011. Availability: Copies available for reference: [CZ 351.81] (1).
Wykroczenia drogowe : komentarz / Ryszard A. Stefański. Edition: Wyd. 2, stan prawny na 1 czerwca 2011 r.Publisher: Warszawa : LEX a Wolter Kluwer business, 2011. Availability: Copies available for reference: [CZ 351.81] (1).
Kodeks drogowy 2012 : z komentarzem / [aut. koment.: Agata Łukaszewicz]. Publisher: Warszawa : Presspublica, 2012. Availability: Copies available for reference: [CZ 351.81] (1).
Ustawa o drogach publicznych : komentarz / Renata Alicja Strachowska. Edition: Stan prawny na 1 sierpnia 2011 r.Publisher: Warszawa : ABC a Wolters Kluwer business, 2012. Availability: Copies available for reference: [CZ 351.81] (1).
Ustawa o kierujących pojazdami : komentarz / Wojciech Kotowski. Edition: Stan prawny na 19 stycznia 2013 r.Publisher: Warszawa : Wolters Kluwer Polska, 2013. Online Access: Okładka Availability: Copies available for reference: [CZ 351.81] (1).
Rynek usług pocztowych / pod red. Romana Czaplewskiego, Kingi Flagi-Gieruszyńskiej. Edition: Stan prawny na 1 sierpnia 2008 r.Publisher: Warszawa : Oficyna a Wolters Kluwer business, 2008. Availability: Copies available for reference: [CZ 351.81] (1).
Prezes Urzędu Transportu Kolejowego : zagadnienia administracyjnoprawne / Aleksandra Wiktorowska. Edition: Stan prawny na 1 sierpnia 2013 r.Publisher: Warszawa : Lex a Wolters Kluwer business, 2013. Availability: Copies available for reference: [CZ 351.81] (1).
Kodeks drogowy : komentarz z orzecznictwem NSA, SN i TK. Cz. 1, Ustawa - Prawo o ruchu drogowym z komentarzem / Stanisław Soboń. Edition: Wyd. 7, stan prawny na dzień 24 lipca 2014 r.Publisher: Warszawa : Grupa "Image", 2014. Other title: Ustawa Prawo o ruchu drogowym z komentarzem.Availability: Copies available for reference: [CZ 351.81] (1).
Kodeks drogowy : komentarz z orzecznictwem NSA, SN i TK. Cz. 2, Znaki i sygnały w ruchu drogowym / Stanisław Soboń. Edition: Wyd. 7, stan prawny na dzień 24 lipca 2014 r.Publisher: Warszawa : Grupa "Image", 2014. Other title: Znaki i sygnały w ruchu drogowym.Availability: Copies available for reference: [CZ 351.81] (1).
Kodeks drogowy : komentarz z orzecznictwem NSA, SN i TK. Cz. 3, Ustawa o kierujących pojazdami z komentarzem / Stanisław Soboń. Edition: Wyd. 4, stan prawny na dzień 24 lipca 2014 r.Publisher: Warszawa : Grupa "Image", 2014. Other title: Ustawa o kierujących pojazdami z komentarzem.Availability: Copies available for reference: [CZ 351.81] (1).
Taryfikator mandatów i punktów karnych / [oprac. merytoryczne i red. Anna Prus]. Edition: Wyd. 2, stan prawny: 1 września 2014 r.Publisher: Kraków : Wydawnictwo Od.Nowa, 2014. Availability: Copies available for reference: [CZ 351.81] (1).
Prawo wodne : komentarz / Mirosław Kałużny. Edition: 2. wyd., stan prawny na 1 grudnia 2015 r.Publisher: Warszawa : Wolters Kluwer, 2016. Availability: Copies available for reference: [CZ 351.81] (1).
Prawo pocztowe : komentarz / autorzy Magdalena Gaj, Tamara Laprus-Bałuka, Agnieszka Zaborowska. Edition: Stan prawny: 11 lipca 2017 r.Publisher: Warszawa : Wydawnictwo C. H. Beck, 2017. Online Access: Click here to access online Availability: Copies available for reference: [CZ 351.81] (1).
Bezpieczeństwo w ruchu drogowym : nauka w służbie praktyki / pod redakcją naukową Agaty Tyburskiej, Zbigniewa Mikołajczyka, Piotra Łuki. Publisher: Szczytno : Wydawnictwo Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie, 2020. Availability: Copies available for reference: [CZ 351.81] (1).
Prawo przewozowe : komentarz / Dorota Ambrożuk, Daniel Dąbrowski, Krzysztof Wesołowski. Edition: Wydanie 2 zmienione i rozszerzone, stan prawny na 3 stycznia 2020 r.Publisher: Warszawa : Wolters Kluwer, 2020. Availability: Copies available for reference: [CZ 351.81] (1).
Prawo transportu lądowego / Władysław Górski, Edward Mendyk. Edition: Wydanie 1 (dodruk), stan prawny na dzień 1 stycznia 2005 r.Publisher: Warszawa : Wydawnictwa Komunikacji i Łączności, 2020. Availability: Copies available for reference: [CZ 351.81] (1).
Wybrane aspekty systemu bezpieczeństwa ruchu drogowego / Łukasz Foryś. Publisher: Szczytno : Wydawnictwo Wyższej Szkoły Policji, 2022. Availability: Copies available for reference: [CZ 351.81] (1).

Powered by Koha