Your search returned 293 results. Subscribe to this search

Not what you expected? Check for suggestions
|
Postrzeganie bezpieczeństwa publicznego w środowisku lokalnym : raport z badań sondażowych / Eugeniusz Moczuk. Publisher: Rzeszów : Wydaw. Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2003. Availability: Copies available for reference: [CZ 351.74/.75] (1).
Kontrola cywilna nad służbami specjalnymi III Rzeczypospolitej (1989-1999) : zagadnienia politologiczno-prawne / Andrzej Żebrowski. Publisher: Kraków : Abrys, 2001. Availability: Copies available for reference: [CZ 351.74/.75] (1).
Zdolności policyjne Unii Europejskiej : element polityki zagranicznej czy narzędzie bezpieczeństwa wewnętrznego ? / Mariusz Kawczyński. Publisher: Warszawa : Akademia Dyplomatyczna Ministerstwa Spraw Zagranicznych, 2005. Availability: Copies available for loan: [M-083443] (3).
  Copies available for reference: [CZ 351.74/.75] (1).
Ewolucja polskich służb specjalnych : wybrane obszary walki informacyjnej : (wywiad i kontrwywiad w latach 1989-2003) / Andrzej Żebrowski. Publisher: Kraków : Oficyna Wydawnicza ABRYS, 2005. Other title: Wywiad i kontrwywiad w latach 1989-2003.Availability: Copies available for reference: [CZ 351.74/.75] (1).
Instytucje policyjne w Polsce : zarys dziejów od X wieku do współczesności / Andrzej Misiuk. Publisher: Szczytno : Wydawnictwo Wyższej Szkoły Policji, 2006. Availability: Copies available for reference: [CZ 351.74/.75] (1).
Policja a przemoc : przeciwdziałanie przemocy wobec dzieci / pod red. Agaty Tyburskiej, Janusza Fiebiga, Grażyny Kędzierskiej. Publisher: Szczytno : Wydział Wydawnictw i Poligrafii Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie, 2004. Online Access: Okładka | Spis treści Availability: Copies available for reference: [CZ 351.74/.75] (1).
Lists:
Organizacja poszukiwań osób zaginionych : raport z badań / Dariusz Kaszubowski, Bogusław Pluciński ; pod red. Janusza Bryka. Publisher: Szczytno : Wydawnictwo Wyższej Szkoły Policji, 2006. Availability: Copies available for reference: [CZ 351.74/.75] (1).
Rewitalizacja przestrzeni fizycznej jako narzędzie zapobiegania przestępczości / Robert Głowacki, Krzysztof Łojek, Andrzej Urban. Publisher: Szczytno : Wydawnictwo Wyższej Szkoły Policji, 2005. Availability: Copies available for reference: [CZ 351.74/.75] (1).
Taktyka wykrywania sprawców pożarów : wybrane zagadnienia / Zdzisław Choroszewski. Publisher: Szczytno : Wyższa Szkoła Policji, 2005. Availability: Copies available for reference: [CZ 351.74/.75] (1).
Organizacja i funkcjonowanie służb ochrony osób i mienia / Zenon Cisowski. Publisher: Szczytno : Wyższa Szkoła Policji, 2002. Availability: Copies available for reference: [CZ 351.74/.75] (1).
Prawo, administracja, policja : księga pamiątkowa profesora Wincentego Bednarka / [red. nauk. Jarosław Dobkowski]. Publisher: Olsztyn : Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, cop. 2006. Availability: Copies available for loan: [M-046596] (1).
  Copies available for reference: [CZ 351.74/.75] (1).
Tajny współpracownik policji na tle prawnoporównawczym / Robert Netczuk. Publisher: Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 2006. Availability: Copies available for reference: [CZ 351.74/.75] (1).
Mały słownik pożarniczy / Jan Piotr Zagórski. Publisher: Warszawa : Instytut Wydawniczy Związków Zawodowych, 1990. Availability: Copies available for loan: [M-066429] (1).
  Copies available for reference: [CZ 351.74/.75] (1).
Kompendium dla policjanta. Cz. 2, Współdziałanie ze strażami : leśnictwo, łowiectwo, rybactwo, ochrona przyrody, utrzymanie czystości i porządku ; Bezpieczeństwo imprez masowych / Marek Bojarski, Wojciech Radecki. Publisher: Wrocław : Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, 1998. Availability: Copies available for reference: [CZ 351.74/.75] (1).
Lists:
Miecz i tarcza komunizmu : historia aparatu bezpieczeństwa w Polsce : 1944-1990 / Ryszard Terlecki. Publisher: Kraków : Wydawnictwo Literackie, cop. 2007. Other title: Historia aparatu bezpieczeństwa w Polsce : 1944-1990.Availability: Copies available for loan: [M-046907] (1).
  Copies available for reference: [CZ 351.74/.75] (1).
Bezpieczeństwo imprez masowych : komentarz / Grzegorz Gozdór. Edition: Stan prawny: październik 2007 r.Publisher: Warszawa : Wydawnictwo C. H. Beck, 2008. Availability: Copies available for reference: [CZ 351.74/.75] (1).
Lists:
World police encyclopedia. Vol. 1, A - K, Index / ed. Dilip K. Das ; managing ed. Michael J. Palmiotto. Publisher: New York ; London : Routledge, 2006. Availability: Copies available for reference: [CZ 351.74/.75] (1).
World police encyclopedia. Vol. 2, L - Z, Index / ed. Dilip K. Das ; managing ed. Michael J. Palmiotto. Publisher: New York ; London : Routledge, 2006. Availability: Copies available for reference: [CZ 351.74/.75] (1).
Ustawa o Biurze Ochrony Rządu / pod red. Kamila Zeidlera ; Jacek Lipski, Urszula Nalaskowska, Kamil Zeidler. Edition: Stan prawny na 31 marca 2008 r.Publisher: Warszawa : Wolters Kluwer Polska, 2008. Availability: Copies available for loan: [M-094404] (1).
  Copies available for reference: [CZ 351.74/.75] (1).
Współpraca policyjna a system informacyjny Schengen II / Piotr Wawrzyk. Publisher: Warszawa : Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, 2008. Other title: Współpraca policyjna a SIS II.Availability: Copies available for loan: [M-060270] (2).
  Copies available for reference: [CZ 351.74/.75] (1).
Praktyczny słownik policyjno-prawniczy : polski, angielski, francuski, niemiecki, rosyjski / pod red. Grzegorza Ojcewicza ; [aut. Grzegorz Ojcewicz et al.]. Publisher: Szczytno : Wydawnictwo Wyższej Szkoły Policji, 2008. Availability: Copies available for reference: [CZ 351.74/.75] (1).
Służba cywilna w Policji : zarys wykładu / pod red. Piotra Bogdalskiego, Aleksandra Babińskiego. Publisher: Szczytno : Wydawnictwo Wyższej Szkoły Policji, 2008. Availability: Copies available for reference: [CZ 351.74/.75] (1).
Metody oceny kompetencji psychomotorycznych policjantów z zakresu działań interwencyjnych / Danuta Bukowiecka, Ireneusz Bukowiecki, Roman Maciej Kalina. Publisher: Szczytno : Wydawnictwo Wyższej Szkoły Policji, 2006. Availability: Copies available for loan: [M-090926] (1).
  Copies available for reference: [CZ 351.74/.75] (1).
Prawa człowieka : poradnik dla policjantów / Alan Beckley, Monika Zacny, Paweł Filipek. Publisher: Kraków : Ośrodek Praw Człowieka Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2002. Availability: Copies available for reference: [CZ 351.74/.75] (1).
Europejskie Biuro Policji Europol : geneza, główne aspekty działania, perspektywy rozwoju / Tomasz Safjański. Edition: Stan prawny na 1 czerwca 2009 r.Publisher: Warszawa : Wolters Kluwer Polska, 2009. Availability: Copies available for reference: [CZ 351.74/.75] (1).
Taktyka działań ochronnych : ochrona osób / Jarosław Kaczyński. Publisher: Gdańsk ; Sopot : Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 2009. Availability: Copies available for loan: [M-089369] (1).
  Copies available for reference: [CZ 351.74/.75] (1).
Postępowanie dyscyplinarne w służbach mundurowych / Sebastian Maj. Publisher: Warszawa : Wydawnictwo Prawnicze "LexisNexis", 2008. Availability: Copies available for reference: [CZ 351.74/.75] (1).
Lists:
Bezpieczeństwo społeczności lokalnych / Andrzej Urban. Publisher: Warszawa : Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, 2009. Availability: Copies available for loan: [M-066096] (2).
  Copies available for reference: [CZ 351.74/.75] (1).
Instrukcja bezpieczeństwa pożarowego : zasady i przykład opracowania : obowiązkowa dla obiektów przeznaczonych do wykonywania funkcji użyteczności publicznej, zamieszkania zbiorowego, produkcyjnych, magazynowych oraz inwentarskich / Henryk Cieślak. Edition: Wyd. 4 zm.Publisher: Gdańsk : Ośrodek Doradztwa i Doskonalenia Kadr, 2009. Availability: Copies available for reference: [CZ 351.74/.75] (1).
Bezpieczeństwo pożarowe i ewakuacja : obowiązkowe instrukcje postępowania w sytuacjach kryzysowych wraz z numerami alarmowymi / [oprac. pod red. Jana Kielina]. Publisher: Poznań : Wydawnictwo Forum, cop. 2008. Availability: Copies available for reference: [CZ 351.74/.75] (1).

Powered by Koha