Your search returned 151 results. Subscribe to this search

Not what you expected? Check for suggestions
|
Rzecznik Praw Obywatelskich a sądownictwo administracyjne po reformie / Jerzy Świątkiewicz. Publisher: Warszawa : Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich ; Łódź : Agencja "Master", 2004. Availability: Copies available for reference: [CZ 351.077.3/.351.95] (1).
Wzory pism w postępowaniu administracyjnym : z komentarzem / Marek Janta Połczyński. Publisher: Gdańsk : Info-Trade, 2003. Availability: Copies available for reference: [CZ 351.077.3/.351.95] (1).
Uprawnienia strony w postępowaniu administracyjnym / Hanna Knysiak-Molczyk. Publisher: Kraków : Zakamycze, 2004. Availability: Copies available for loan: [M-075615] (1).
  Copies available for reference: [CZ 351.077.3/.351.95] (1).
Wznowienie postępowania sądowoadministracyjnego / Krzysztof Sobieralski. Edition: Stan prawny na 1 stycznia 2004.Publisher: Kraków : Kantor Wydawniczy "Zakamycze", 2003. Availability: Copies available for reference: [CZ 351.077.3/.351.95] (1).
Zawieszenie ogólnego postępowania administracyjnego / Grzegorz Łaszczyca. Publisher: Kraków : Zakamycze, 2005. Availability: Copies available for loan: [M-080653] (1).
  Copies available for reference: [CZ 351.077.3/.351.95] (1).
Kodeks postępowania administracyjnego : objaśnienia / Monika Domańska [et al.] ; pod red. Andrzeja Wróbla. Edition: Stan prawny na 1 stycznia 2004 r.Publisher: Kraków : Zakamycze, 2004. Availability: Copies available for loan: [M-055332] (1).
  Copies available for reference: [CZ 351.077.3/.351.95] (1).
Administrative court practice / ed. by Michael Supperstone and Lynne Knapman. Publisher: Oxford ; New York : Oxford University Press, 2008. Availability: Copies available for reference: [CZ 351.077.3/.351.95] (1).
Procedura administracyjna / red. nauk. Wojciech Drobny ; [aut. pytań] Adam Czaja [et al.]. Edition: Wyd. 2, stan prawny na 1 sierpnia 2008 r.Publisher: Warszawa : Oficyna Wolters Kluwer business, 2008. Availability: Copies available for reference: [CZ 351.077.3/.351.95] (1).
Aspekt prawotwórczy sądownictwa administracyjnego / Andrzej Gomułowicz. Publisher: Warszawa : Wolters Kluwer Polska, cop. 2008. Availability: Copies available for loan: [M-090794] (1).
  Copies available for reference: [CZ 351.077.3/.351.95] (1).
Kodeks postępowania administracyjnego. Postępowanie egzekucyjne w administracji. Prawo o ustroju sądów administracyjnych. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi : akty wykonawcze, teksty jednolite wraz z wprowadzeniem / [red. Aneta Flisek]. Edition: 4. wyd., stan prawny: grudzień 2008 r.Publisher: Warszawa : Wydawnictwo C. H. Beck, 2009. Other title: KPA, EgzAdmU, PostAdmU | KPA - Kodeks postępowania administracyjnego, EgzAdmU - Postępowanie egzekucyjne w administracji, PostAdmU - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi.Availability: Copies available for reference: [CZ 351.077.3/.351.95] (1).
Skarga kasacyjna w postępowaniu sądowoadministracyjnym / Hanna Knysiak-Molczyk. Publisher: Warszawa : LexisNexis, 2009. Availability: Copies available for loan: [M-059925] (1).
  Copies available for reference: [CZ 351.077.3/.351.95] (1).
Prawo o ustroju sądów administracyjnych : komentarz / Małgorzata Masternak-Kubiak, Tadeusz Kuczyński. Edition: Stan prawny na 1 października 2008 r.Publisher: Warszawa ; Kraków : Lex a Wolters Kluwer business, 2009. Availability: Copies available for loan: [M-090705] (3).
  Copies available for reference: [CZ 351.077.3/.351.95] (1).
Udział prokuratora w postępowaniu administracyjnym / Wiesław Czerwiński. Publisher: Toruń : Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa - Stowarzyszenie Wyższej Użyteczności "Dom Organizatora", 2009. Online Access: Spis treści Availability: Copies available for reference: [CZ 351.077.3/.351.95] (1).
Doradca podatkowy przed sądem administracyjnym / Stefan Babiarz [et al.]. Edition: Stan prawny na 1 stycznia 2009 r.Publisher: Warszawa : Wolters Kluwer Polska, 2009. Availability: Copies available for loan: [M-090667] (3).
  Copies available for reference: [CZ 351.077.3/.351.95] (1).
Zwyczajne środki zaskarżenia w postępowaniu przed sądami administracyjnymi / Michał Kania. Publisher: Warszawa : Wolters Kluwer Polska : Magdalena Górniewicz, 2009. Availability: Copies available for loan: [M-108330] (1).
  Copies available for reference: [CZ 351.077.3/.351.95] (1).
Kodyfikacja postępowania administracyjnego : na 50-lecie K.P.A. / pod red. Janusza Niczyporuka. Publisher: Lublin : Wydawnictwo WSPA, 2010. Availability: Copies available for loan: [M-065564] (1).
  Copies available for reference: [CZ 351.077.3/.351.95] (1).
Kodeks postępowania administracyjnego : orzecznictwo / Michał Rojewski, Agnieszka Suławko-Karetko. Publisher: Warszawa : Wydawnictwo C.H. Beck, 2009. Availability: Copies available for reference: [CZ 351.077.3/.351.95] (1).
Kodeks postępowania administracyjnego : postępowanie przed sądami administracyjnymi : wzory pism i formularzy : akty wykonawcze, orzecznictwo, komentarz / Tadeusz Fijałkowski. Edition: Stan prawny 1 sierpnia 2009 r.Publisher: Warszawa : Agencja Wydawnicza "MZ", cop. 2009. Availability: Copies available for reference: [CZ 351.077.3/.351.95] (1).
Postępowanie administracyjne i sądowoadministracyjne a prawo europejskie / Zbigniew Kmieciak. Publisher: Warszawa : Oficyna a Wolters Kluwer Business, 2010. Availability: Copies available for loan: [M-086124] (1).
  Copies available for reference: [CZ 351.077.3/.351.95] (1).
Środki dyscyplinowania administracji publicznej w prawie o postępowaniu przed sądami administracyjnymi / Wojciech Sawczyn. Publisher: Warszawa : Wydawnictwo C. H. Beck, 2010. Online Access: Click here to access online Availability: Copies available for reference: [CZ 351.077.3/.351.95] (1).
Instytucja pytań prawnych w sprawach sądowoadministracyjnych / Martyna B. Wilbrandt-Gotowicz. Edition: Stan prawny na 30 listopada 2009 r.Publisher: Warszawa : Oficyna a Wolters Kluwer business, 2010. Availability: Copies available for loan: [M-064255] (1).
  Copies available for reference: [CZ 351.077.3/.351.95] (1).
Skarga na przewlekłość postępowania przygotowawczego i sądowego : komentarz / Piotr Górecki, Stanisław Stachowiak, Paweł Wiliński. Edition: Wyd. 2, zaktual., stan prawny na 31 stycznia 2010 r.Publisher: Warszawa ; Kraków : Oficyna a Wolters Kluwer business, 2010. Availability: Copies available for loan: [M-108370] (1).
  Copies available for reference: [CZ 351.077.3/.351.95] (1).
Prawotwórcze znaczenie orzeczeń Trybunału Konstytucyjnego w orzecznictwie Naczelnego Sądu Administracyjnego / Roman Hauser, Janusz Trzciński. Edition: Wyd. 2, [stan prawny na dzień 1 lutego 2010 r.].Publisher: Warszawa : LexisNexis, 2010. Availability: Copies available for reference: [CZ 351.077.3/.351.95] (1).
Podstawy zawieszenia postępowania sądowoadministracyjnego / Zbigniew Czarnik. Publisher: Przemyśl : Wyższa Szkoła Administracji i Zarządzania, 2007. Availability: Copies available for reference: [CZ 351.077.3/.351.95] (1).
Czytanie wyroków i orzeczeń : kodeks postępowania administracyjnego / Dagmara Kokowska-Smok. Edition: Wyd. 2.Publisher: Warszawa ; Bielsko-Biała : Wydawnictwo Szkolne PWN. ParkPrawo, 2010. Other title: Kodeks postępowania administracyjnego.Availability: Copies available for reference: [CZ 351.077.3/.351.95] (1).
Postępowanie administracyjne w Europie / pod red. Zbigniewa Kmieciaka. Edition: Wyd. 2.Publisher: Warszawa : Oficyna a Wolters Kluwer business, 2010. Availability: Copies available for loan: [M-080986] (1).
  Copies available for reference: [CZ 351.077.3/.351.95] (1).
Nadzwyczajne tryby postępowania administracyjnego / Krzysztof Sobieralski. Publisher: Wrocław : PRESSCOM, 2009. Availability: Copies available for reference: [CZ 351.077.3/.351.95] (1).
Kodeks postępowania administracyjnego : komentarz. T. 1, Komentarz do art. 1-103 / Grzegorz Łaszczyca, Czesław Martysz, Andrzej Matan. Edition: 3. wyd., stan prawny na 1 sierpnia 2010 r.Publisher: Warszawa ; Kraków : Wolters Kluwer Polska, 2010. Availability: Copies available for reference: [CZ 351.077.3/.351.95] (1).
Kodeks postępowania administracyjnego : komentarz. T. 2, Komentarz do art. 104-269 / Grzegorz Łaszczyca, Czesław Martysz, Andrzej Matan. Edition: 3 wyd., stan prawny na 1 sierpnia 2010 r.Publisher: Kraków : Lex a Wolters Kluwer business, 2010. Availability: Copies available for reference: [CZ 351.077.3/.351.95] (1).
Skuteczność orzeczeń sądów administracyjnych / Marta Romańska. Publisher: Warszawa : LexisNexis, 2010. Availability: Copies available for reference: [CZ 351.077.3/.351.95] (1).

Powered by Koha