Your search returned 59 results. Subscribe to this search

Not what you expected? Check for suggestions
|
Elementy prawa ochrony środowiska : [podręcznik] / Aleksander Lipiński. Edition: Wyd. 2, rozsz., stan prawny na 15 maja 2001 r.Publisher: Kraków : Kantor Wydawniczy "Zakamycze", 2001. Availability: Copies available for reference: [CZ 349.6] (1).
Międzynarodowe prawo ochrony środowiska / Janina Ciechanowicz-McLean. Edition: Wyd. 2, stan prawny na dzień 1 sierpnia 2001 r.Publisher: Warszawa : LexisNexis, 2001. Availability: Copies available for loan: [M-080332] (1).
  Copies available for reference: [CZ 349.6] (1).
Prawo ochrony środowiska / Janina Ciechanowicz ; Bałtycka Wyższa Szkoła Humanistyczna. Publisher: Koszalin : Wydawnictwo Miscellanea, 1995. Availability: Copies available for loan: [M-028425] (30).
  Copies available for reference: [CZ 349.6] (1).
Ochrona środowiska w praktyce : (aspekty ekonomiczno-prawne) / Arnold Bernaciak. Publisher: Pozań : Sorus SC : Ekoprofil, cop. 2004. Availability: Copies available for loan: [M-032021] (17).
  Copies available for reference: [CZ 349.6] (1).
Ochrona środowiska w działalności gospodarczej / Janina Ciechanowicz-McLean. Edition: Stan prawny na 1 lipca 2003 r.Publisher: Warszawa : LexisNexis, 2003. Availability: Copies available for loan: [M-047240] (1).
  Copies available for reference: [CZ 349.6] (1).
Prawo łowieckie : komentarz / Wojciech Radecki. Edition: Wyd. 2 zaktual., stan prawny na dzień 15 listopada 2006 r.Publisher: Warszawa : Centrum Doradztwa i Informacji Difin, 2007. Availability: Copies available for reference: [CZ 349.6] (1).
Międzynarodowe problemy ekologiczne : wybór dokumentów / [wybór i oprac.] Krzysztof M. Księżopolski. Publisher: Warszawa : "Elipsa", 2006. Availability: Copies available for reference: [CZ 349.6] (1).
Podstawy prawa ochrony środowiska / Błażej Wierzbowski, Bartosz Rakoczy. Edition: Wyd. 3, stan prawny na 30 czerwca 2007 r.Publisher: Warszawa : Wydawnictwo Prawnicze "LexisNexis", 2007. Availability: Copies available for reference: [CZ 349.6] (1).
Ochrona środowiska : prawo i zrównoważony rozwój / Jacek Machowski. Edition: Stan prawny na dzień 1 stycznia 2003 roku.Publisher: Warszawa : Wydawnictwo Akademickie "Żak", 2003. Availability: Copies available for reference: [CZ 349.6] (1).
Ochrona środowiska w dokumentach Unii Europejskiej / Polska Akademia Nauk. Kancelaria PAN, Komitet Prognoz "Polska 2000 plus". Publisher: Warszawa : Polska Akademia Nauk. Kancelaria PAN, 2005. Availability: Copies available for reference: [CZ 349.6] (1).
Zarządzanie gospodarką odpadami : gospodarowanie odpadami w świetle obowiązującego prawa / [materiały do druku przygotował i zweryfikował Sergiusz Zabawa]. Publisher: Poznań : "Futura" : Polskie Zrzeszenie Inżynierów I Techników Sanitarnych. Oddział Wielkopolski, 2006. Availability: Copies available for reference: [CZ 349.6] (1).
Zarządzanie gospodarką odpadami. Cz. 2 / [materiały do druku przygotował i zweryfikował Sergiusz Zabawa]. Publisher: Poznań : "Futura" : Polskie Zrzeszenie Inżynierów I Techników Sanitarnych. Oddział Wielkopolski, 2006. Availability: Copies available for reference: [CZ 349.6] (1).
Ochrona środowiska : zarys wykładu : z uwzględnieniem obowiązującego porządku prawnego od dnia uzyskania przez Polskę członkostwa w Unii Europejskiej / Ryszard Paczuski. Publisher: Bydgoszcz : Oficyna Wydawnicza Branta, 2008. Availability: Copies available for reference: [CZ 349.6] (1).
Prawo ochrony środowiska : komentarz / Krzysztof Gruszecki. Edition: Wyd. 2, stan prawny na 1 maja 2008 r.Publisher: Warszawa : Lex a Wolters Kluwer business, 2008. Availability: Copies available for reference: [CZ 349.6] (1).
Ustawa o odpadach z dnia 27 kwietnia 2001 r. : komentarz / Magdalena Bar [et al.] ; red. nauk. Jan Jerzmański ; współpr. redakcyjna Magdalena Bar ; [Centrum Prawa Ekologicznego]. Edition: Stan prawny na dzień 1 października 2002 r.Publisher: Wrocław : CPE, 2002. Availability: Copies available for reference: [CZ 349.6] (1).
Opakowania a ochrona środowiska / Marzena Ucherek. Edition: Wydanie pierwsze.Publisher: Kraków : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2005. Availability: Copies available for loan: [M-080987] (1).
  Copies available for reference: [CZ 349.6] (1).
Ustawa o odpadach : komentarz / Wojciech Radecki. Edition: Wyd. 2, stan prawny na 1 maja 2008 r.Publisher: Warszawa : ABC a Wolters Kluwer business, 2008. Availability: Copies available for reference: [CZ 349.6] (1).
Komentarz do ustawy o zapobieganiu szkodom w środowisku i ich naprawie / Bartosz Rakoczy. Edition: Stan prawny na 1 marca 2008 r.Publisher: Warszawa : Wydawnictwo Prawnicze "LexisNexis", 2008. Availability: Copies available for reference: [CZ 349.6] (1).
Prawo ochrony środowiska : komentarz / Janina Ciechanowicz-McLean, Zbigniew Bukowski, Bartosz Rakoczy. Edition: Stan prawny na 20 listopada 2007 r.Publisher: Warszawa : Wydawnictwo Prawnicze "LexisNexis", 2008. Availability: Copies available for reference: [CZ 349.6] (1).
Ustawa o opakowaniach i odpadach opakowaniowych : komentarz / Marek Górski, Karolina Rynkiewicz. Edition: Stan prawny na 5 lutego 2009 r.Publisher: Warszawa ; Kraków : ABC a Wolters Kluwer business, cop. 2009. Availability: Copies available for loan: [M-090776] (2).
  Copies available for reference: [CZ 349.6] (1).
Zakres i metodyka sporządzania raportu o oddziaływaniu na środowisko przedsięwzięć z zakresu gospodarki ściekowej : poradnik prawno-metodyczny / Tomasz Nowakowski. Publisher: Warszawa : Wydawnictwo Seidel Przywecki, 2008. Availability: Copies available for reference: [CZ 349.6] (1).
Analiza środowiskowa w procesie prywatyzacji : analiza realizacji obowiązków wynikających z tytułu wymagań ochrony środowiska i ocena ochrony zabytków wchodzących w skład majątku spółki albo przedsiębiorstwa państwowego jako element analizy przedprywatyzacyjnej / Tomasz Nowakowski. Publisher: Warszawa : Wydawnictwo Seidel-Przywecki, cop. 2008. Availability: Copies available for reference: [CZ 349.6] (1).
Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków : komentarze, wzory, przepisy / H. Bylka, Ł. Ciszewski, M. Krzyszczak. Edition: Stan prawny 15 września 2005 r.Publisher: Warszawa : Wydawnictwo "Seidel-Przywecki", 2005. Availability: Copies available for reference: [CZ 349.6] (1).
Prawo i polityka ochrony środowiska / Janina Ciechanowicz-McLean. Publisher: Warszawa : Oficyna a Wolters Kluwer Business, 2009. Availability: Copies available for reference: [CZ 349.6] (1).
Prawo i polityka ochrony środowiska naturalnego Unii Europejskiej : analiza porównawcza Polski i Niemiec ze spisem unijnych aktów prawnych stan na dzień 1 stycznia 2009 roku / Jan Wiktor Tkaczyński. Publisher: Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2009. Online Access: Click here to access online Availability: Copies available for reference: [CZ 349.6] (1).
  Checked out (1).
Międzynarodowe prawo środowiska / wyb. i wprow. Maria M. Kenig-Witkowska. Publisher: Warszawa : Wolters Kluwer Polska, 2009. Availability: Copies available for reference: [CZ 349.6] (1).
Ustawa o zapobieganiu szkodom w środowisku i ich naprawie : komentarz / Wojciech Radecki. Publisher: Warszawa : Difin, 2007. Availability: Copies available for reference: [CZ 349.6] (1).
Ochrona środowiska / Jan Boć, Konrad Nowacki, Elżbieta Samborska-Boć. Edition: Wyd. 8, stan prawny na dzień 20 listopada 2007 r.Publisher: Wrocław : Kolonia Limited, 2008. Availability: Copies available for reference: [CZ 349.6] (1).
Instytucje prawa ochrony środowiska : geneza, rozwój, perspektywy / red. nauk. Wojciech Radecki ; [aut. Paweł Bojarski et al.]. Publisher: Warszawa : Difin, 2010. Availability: Copies available for reference: [CZ 349.6] (1).
Environmental law / Stuart Bell, Donald McGillivray. Edition: 6th ed. restructured and rev.Publisher: Oxford : Oxford University Press, cop. 2006. Availability: Copies available for reference: [CZ 349.6] (1).

Powered by Koha