Your search returned 48 results. Subscribe to this search

Not what you expected? Check for suggestions
|
Status prawny lokali i ich dysponentów / Zygmunt Bidziński. Publisher: Warszawa : Wydaw. Prawnicze, 1998. Availability: Copies available for reference: [CZ 349.44] (1).
Prawo budowlane z przepisami wykonawczymi i orzecznictwem [po zmianach] / zebr. i oprac. Bolesław Kurzępa. Edition: Stan prawny na dzień 1 stycznia 2004 r.Publisher: Skierniewice : Wydaw. SIGMA, 2004. Availability: Copies available for reference: [CZ 349.44] (1).
Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym : komentarz / red. Zygmunt Niewiadomski ; aut. Krzysztof Jaroszyński [et al.]. Publisher: Warszawa : C. H. Beck, 2004. Availability: Copies available for reference: [CZ 349.44] (1).
Prawo budowlane i inne teksty prawne. Edition: 7. wyd., stan prawny: sierpień 2006 r. / teksty jednolite wraz z wprowadzeniem Jerzego Siegienia oraz z indeksem rzeczowym.Publisher: Warszawa : C. H. Beck, 2006. Availability: Copies available for reference: [CZ 349.44] (1).
Kluczowe decyzje i umowy w inwestycjach budowlanych / Maciej Bielecki. Edition: Stan prawny na 1 stycznia 2007 r.Publisher: Warszawa : Wydawnictwo C.H. Beck, 2007. Availability: Copies available for reference: [CZ 349.44] (1).
Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym : komentarz / Tomasz Bąkowski. Edition: Stan prawny na 1 listopada 2004 r.Publisher: Kraków : Kantor Wydawniczy "Zakamycze", 2004. Availability: Copies available for loan: [M-046705] (1).
  Copies available for reference: [CZ 349.44] (1).
Prawne problemy procesu inwestycyjno-budowlanego i konserwatorskiego / Iwona Skrzydło-Niżnik, Piotr Dobosz. Edition: Stan prawny na 1 stycznia 2003 r.Publisher: Kraków : Zakamycze, 2002. Availability: Copies available for reference: [CZ 349.44] (1).
Nowe regulacje procesu inwestycyjno-budowlanego / Katarzyna Małysa. Edition: Stan prawny na 15 czerwca 2004 r.Publisher: Kraków : Kantor Wydawniczy "Zakamycze", 2004. Availability: Copies available for loan: [M-080648] (3).
  Copies available for reference: [CZ 349.44] (1).
Prawo do mieszkania w konstytucji i ustawodawstwie / Małgorzata Bednarek. Edition: Stan prawny na 18 czerwca 2007.Publisher: Warszawa ; Kraków : Oficyna a Wolters Kluwer business, cop. 2007. Availability: Copies available for loan: [M-091067] (1).
  Copies available for reference: [CZ 349.44] (1).
Normy kształtujące ład przestrzenny / Katarzyna Małysa-Sulińska. Edition: Stan prawny na 1 stycznia 2008 r.Publisher: Warszawa : Oficyna - a Wolters Kluwer business, cop. 2008. Availability: Copies available for loan: [M-108371] (1).
  Copies available for reference: [CZ 349.44] (1).
Prawo budowlane : warunki techniczne i inne akty prawne z hasłami i skorowidzem / [red. Małgorzata Buczna]. Edition: Wyd. 8, stan prawny na 15 września 2008 r.Publisher: Warszawa : Oficyna a Wolters Kluwer business, cop. 2008. Availability: Copies available for reference: [CZ 349.44] (1).
Plan miejscowy w systemie zagospodarowania przestrzennego / Piotr Kwaśniak. Edition: Wyd. 2 [zaktual.].Publisher: Warszawa : LexisNexis Polska, 2009. Availability: Copies available for loan: [M-053305] (3).
  Copies available for reference: [CZ 349.44] (1).
Prawna regulacja procesu inwestycyjno-budowlanego : uwarunkowania, bariery, perspektywy / Tomasz Asman et al. ; pod red. Zygmunta Niewiadomskiego. Publisher: Warszawa : LexisNexis, 2009. Availability: Copies available for reference: [CZ 349.44] (1).
Charakterystyka energetyczna i audyt budynków : przepisy z wprowadzeniem / wybór i wprowadzenie: Jerzy Dydenko, Katarzyna Nowak. Edition: Stan prawny na 30 czerwca 2009 r.Publisher: Warszawa : Oficyna a Wolters Kluwer Business, 2009. Availability: Copies available for loan: [M-090694] (17).
  Copies available for reference: [CZ 349.44] (1).
Lists:
Decyzje o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu : w świetle ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym : [poradnik] / Krzysztof Jaroszyński i Marek Sawicki. Publisher: Warszawa : Urbanista, 2004. Availability: Copies available for reference: [CZ 349.44] (1).
Technika zapisu planistycznego / Izabela Mironowicz ; Instytut Rozwoju Miast. Publisher: Kraków : Instytut Rozwoju Miast, 2005. Availability: Copies available for reference: [CZ 349.44] (1).
Aspekty prawne i organizacyjne zarządzania rewitalizacją : praca zbiorowa / pod red. Władysława Rydzika ; Instytut Rozwoju Miast. Publisher: Kraków : Instytut Rozwoju Miast, 2009. Availability: Copies available for reference: [CZ 349.44] (1).
Prawne aspekty procesu inwestycyjnego / pod red. Maksymiliana Cherki, Filipa Elżanowskiego, Krzysztofa Wąsowskiego. Edition: Stan prawny na 1 czerwca 2009 r.Publisher: Warszawa : Wolters Kluwer Polska, 2009. Availability: Copies available for loan: [M-090718] (1).
  Copies available for reference: [CZ 349.44] (1).
Ochrona praw lokatorów : komentarz / Jacek Chaciński. Edition: 2. wyd., stan prawny: maj 2009 r.Publisher: Warszawa : Wydawnictwo C. H. Beck, 2009. Availability: Copies available for reference: [CZ 349.44] (1).
Najem lokali : komentarz / Adam Doliwa. Publisher: Warszawa : Wydawnictwo C. H. Beck, 2010. Online Access: Click here to access online Availability: Copies available for reference: [CZ 349.44] (1).
Warunki techniczne i usytuowanie budynków : zagadnienia administracyjnoprawne / Mikołaj Bojarski. Publisher: Warszawa : LexisNexis Polska, 2009. Availability: Copies available for reference: [CZ 349.44] (1).
Gminne planowanie przestrzenne a administracja rządowa / Paweł Sosnowski. Publisher: Warszawa : LexisNexis Polska, 2011. Availability: Copies available for reference: [CZ 349.44] (1).
Uprawnienia budowlane w latach 1928-2011 wynikające z prawa budowlanego i przepisów wykonawczych : akty prawne, wzory decyzji, przykładowe interpretacje / Zbigniew Dzierżewicz, Joanna Smarż. Publisher: Warszawa : ABC a Wolters Kluwer business, 2011. Availability: Copies available for loan: [M-090716] (1).
  Copies available for reference: [CZ 349.44] (1).
Pozwolenie na budowę / Anna Ostrowska. Publisher: Warszawa : LexisNexis, 2009. Availability: Copies available for reference: [CZ 349.44] (1).
Nadzór nad procesem budowlanym / Dominik Sypniewski. Publisher: Warszawa : LexisNexis Polska, 2011. Availability: Copies available for reference: [CZ 349.44] (1).
Administracyjnoprawne aspekty inwestycji budowlanych / Katarzyna Małysa-Sulińska. Edition: Stan prawny na 1 października 2012 r.Publisher: Warszawa : Lex a Wolters Kluwer business, 2012. Availability: Copies available for reference: [CZ 349.44] (1).
Prawo zagospodarowania przestrzeni / Zbigniew Leoński, Marek Szewczyk, Maciej Kruś. Edition: Stan prawny na 1 lipca 2012 r.Publisher: Warszawa : Wolters Kluwer Polska, 2012. Online Access: Okładka Availability: Copies available for reference: [CZ 349.44] (1).
Koncesja na roboty budowlane lub usługi a inne formy realizacji inwestycji publiczno-prywatnych / Tomasz Korczyński [et al.]. Edition: Stan prawny na 1 grudnia 2009 r.Publisher: Warszawa : ABC a Wolters Kluwer business, 2010. Availability: Copies available for loan: [M-090717] (1).
  Copies available for reference: [CZ 349.44] (1).
Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne : komentarz / red. Zygmunt Niewiadomski ; aut. Krzysztof Jaroszyński [et al.]. Edition: 7. wyd., [stan prawny na luty 2013 r.].Publisher: Warszawa : Wydawnictwo C. H. Beck, 2013. Availability: Copies available for reference: [CZ 349.44] (1).
Ochrona praw lokatorów i najem lokali mieszkalnych : komentarz / Ewa Bończak-Kucharczyk. Edition: 2. wyd., stan prawny na 1 marca 2013 r.Publisher: Warszawa : Wolters Kluwer Polska, 2013. Availability: Copies available for reference: [CZ 349.44] (1).

Powered by Koha