Your search returned 55 results. Subscribe to this search

Not what you expected? Check for suggestions
|
Ubezpieczenie emerytalne : trzy filary / Inetta Jędrasik-Jankowska. Edition: Stan prawny na 30 kwietnia 2001 r.Publisher: Warszawa : Wydawnictwa Prawnicze PWN, 2001. Availability: Copies available for reference: [CZ 349.3] (1).
Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze : tekst ustawy, skorowidz przedmiotowy. Edition: Stan prawny 1 kwietnia 1999 r.Publisher: Warszawa : Wydawnictwo Prawnicze, 1999. Availability: Copies available for reference: [CZ 349.3] (1).
Prawo socjalne dla pedagogów / Iwona Sierpowska. Publisher: Wrocław : Wydaw. Naukowe Dolnośląskiej Szkoły Wyższej Edukacji TWP, cop. 2004. Availability: Copies available for reference: [CZ 349.3] (1).
Zabezpieczenie społeczne : komentarz / Alina Giżejowska, Andrzej M. Świątkowski. Publisher: Kraków : Universitas, cop. 2004. Availability: Copies available for loan: [M-113101] (2).
  Copies available for reference: [CZ 349.3] (1).
Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych / Kazimierz Jankowiak. Edition: Wyd. 6 zm. i popr., stan prawny: marzec 2005 r.Publisher: Warszawa ; Zielona Góra : "Univers", 2005. Availability: Copies available for loan: [M-047321] (1).
  Copies available for reference: [CZ 349.3] (1).
Europejskie standardy zabezpieczenia społecznego a współczesne rozwiązania polskie / Gertruda Uścińska. Publisher: Warszawa : Instytut Pracy i Spraw Socjalnych, 2005. Availability: Copies available for reference: [CZ 349.3] (1).
Addendum, obliczenia porównawcze : standardy zabezpieczenia społecznego / Hanna Markowska, Hanna Zalewska, Gertruda Uścińska (red.). Publisher: Warszawa : Instytut Pracy i Spraw Socjalnych, 2005. Other title: Standardy zabezpieczenia społecznego.Availability: Copies available for loan: [M-046608] (1).
  Copies available for reference: [CZ 349.3] (1).
Ubezpieczenia społeczne : zbiór przepisów podstawowych / oprac. Andrzej Czyżowski. Publisher: Warszawa : CeDeWu, 2003. Availability: Copies available for loan: [M-008317] (3).
  Copies available for reference: [CZ 349.3] (1).
Prawo zabezpieczenia społecznego / Jan Jończyk. Edition: Wyd. 3 uaktualnione, stan prawny na 1 stycznia 2006 r.Publisher: Kraków : "Zakamycze", 2006. Availability: Copies available for loan: [M-056209] (7).
  Copies available for reference: [CZ 349.3] (1).
Wzruszalność prawomocnych decyzji rentowych / Renata Babińska. Publisher: Warszawa ; Kraków : Oficyna a Wolters Kluwer business, cop. 2007. Availability: Copies available for reference: [CZ 349.3] (1).
Pozycja płatnika składek w ubezpieczeniu społecznym i zdrowotnym / Dorota Karkowska, Arleta Nerka. Edition: Stan prawny na 1 marca 2007 r.Publisher: Warszawa : ABC a Wolters Kluwer business, 2007. Availability: Copies available for loan: [M-090722] (1).
  Copies available for reference: [CZ 349.3] (1).
Ustawa o powszechnym ubezpieczeniu w Narodowym Funduszu Zdrowia / Michał Żemojda, Anna Płatkowska-Kułaj, Mariusz Kowalski. Edition: Stan prawny na dzień 1 października 2003 r.Publisher: Warszawa : Dom Wydawniczy ABC, cop. 2003. Availability: Copies available for loan: [M-046863] (1).
  Copies available for reference: [CZ 349.3] (1).
Prawo o kontraktach w ubezpieczeniach : komentarz do przepisów i wybranych wzorców umów / Agnieszka Binięda [et al.] ; red. Zdzisław Brodecki. Publisher: Kraków : Kantor Wydawniczy "Zakamycze", 2003. Availability: Copies available for reference: [CZ 349.3] (1).
Prawo do pomocy społecznej w polskim systemie prawnym / Stanisław Nitecki. Edition: Stan prawny na 1 lutego 2008 r.Publisher: Warszawa : Oficyna a Wolters Kluwer business, 2008. Availability: Copies available for loan: [M-091057] (9).
  Copies available for reference: [CZ 349.3] (1).
Świadczenia emerytalne : komentarz / Alicja Kopeć, Wojciech Maciejko, Marcin Wojewódka. Edition: Stan prawny: lipiec 2008 r.Publisher: Warszawa : Wydawnictwo C. H. Beck, 2008. Availability: Copies available for reference: [CZ 349.3] (1).
Ustawa o systemie ubezpieczeń społecznych / wybór i oprac. Mirosław Łabanowski, Jacek Wantoch-Rekowski. Edition: Stan prawny na 1 stycznia 2009 r.Publisher: Warszawa ; Kraków : Wolters Kluwer Polska, 2009. Availability: Copies available for loan: [M-108365] (2).
  Copies available for reference: [CZ 349.3] (1).
Emerytura i inne świadczenia związane z wiekiem / Inetta Jędrasik-Jankowska. Publisher: Warszawa : LexisNexis, 2007. Availability: Copies available for reference: [CZ 349.3] (1).
Leksykon prawa ubezpieczeń społecznych : 100 podstawowych pojęć / pod red. Aliny Wypych-Żywickiej ; [aut. leksykonu Alina Wypych-Żywicka et al.]. Publisher: Warszawa : Wydawnictwo C. H. Beck, 2009. Availability: Copies available for reference: [CZ 349.3] (1).
Ustawa o pomocy społecznej : komentarz / Wojciech Maciejko, Paweł Zaborniak. Edition: Wyd. 2, stan prawny na 15 kwietnia 2009 r. (uwzględnia zmiany wchodzące w życie 13 czerwca 2009 r.).Publisher: Warszawa : LexisNexis Polska, 2009. Availability: Copies available for reference: [CZ 349.3] (1).
Ustawa o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa : komentarz / Agnieszka Rzetecka-Gil. Edition: Stan prawny na 15 kwietnia 2009 r.Publisher: Warszawa : Oficyna a Wolters Kluwer business, 2009. Availability: Copies available for loan: [M-093974] (3).
  Copies available for reference: [CZ 349.3] (1).
Wolności i prawa socjalne oraz orzecznictwo konstytucyjne / Jerzy Oniszczuk. Publisher: Warszawa : Szkoła Główna Handlowa, 2005. Availability: Copies available for reference: [CZ 349.3] (1).
Ustawa o pomocy społecznej : komentarz / Iwona Sierpowska. Edition: 2. wyd., stan prawny na 1 września 2009 r.Publisher: Warszawa : Wolters Kluwer Polska, 2009. Availability: Copies available for loan: [M-093910] (5).
  Copies available for reference: [CZ 349.3] (1).
Ustawa o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych : komentarz / Krzysztof Baka [et al.]. Edition: Stan prawny na 1 stycznia 2010 r.Publisher: Warszawa : Oficyna a Wolters Kluwer business, 2010. Availability: Copies available for reference: [CZ 349.3] (1).
Prawo socjalne / Wojciech Muszalski. Edition: Wyd. 5 zm.Publisher: Warszawa : Wydawnictwo Prawnicze PWN, 2010. Availability: Copies available for loan: [M-066041] (1).
  Copies available for reference: [CZ 349.3] (1).
Ustawa o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych : komentarz / Andrzej Chróścicki. Edition: Stan prawny na 1 lutego 2010 r.Publisher: Warszawa : Wolters Kluwer Polska, 2010. Availability: Copies available for loan: [M-108389] (1).
  Copies available for reference: [CZ 349.3] (1).
Świadczenia rodzinne : komentarz / Aneta Korcz-Maciejko, Wojciech Maciejko. Edition: Wyd. 3, stan prawny: czerwiec 2009 r.Publisher: Warszawa: Wydawnictwo C. H. Beck, 2009. Availability: Copies available for reference: [CZ 349.3] (1).
Rodzinny wywiad środowiskowy w postępowaniu w sprawach pomocy społecznej / Małgorzata Gąsiorek. Edition: Stan prawny: 1 czerwca 2011 r.Publisher: Wrocław : Wydawnictwo Gaskor, 2011. Availability: Copies available for reference: [CZ 349.3] (1).
Lists:
Stosunki prawne ubezpieczenia emerytalnego / Radosław Pacud. Edition: Stan prawny na 1 marca 2011 r.Publisher: Warszawa : Lex a Wolters Kluwer business, 2011. Availability: Copies available for loan: [M-094972] (1).
  Copies available for reference: [CZ 349.3] (1).
Prawo pomocy społecznej / Iwona Sierpowska. Edition: 4. wyd., stan prawny na 1 września 2011 r.Publisher: Warszawa : Lex a Wolters Kluwer business, 2011. Availability: Copies available for reference: [CZ 349.3] (1).
Prawo do emerytury : komentarz do ustaw z orzecznictwem / Inetta Jędrasik-Jankowska, Karina Jankowska. Edition: Stan prawny na 1 czerwca 2011 roku.Publisher: Warszawa : LexisNexis, 2011. Availability: Copies available for reference: [CZ 349.3] (1).

Powered by Koha