Your search returned 299 results. Subscribe to this search

Not what you expected? Check for suggestions
|
Zbiorowe prawo pracy w społecznej gospodarce rynkowej : praca zbiorowa / pod red. Grzegorza Goździewicza. Publisher: Toruń : TNOiK "Dom Organizatora", 2000. Availability: Copies available for loan: [M-099041] (1).
  Copies available for reference: [CZ 349.2] (1).
Źródła prawa pracy / red. Ludwik Florek. Publisher: Warszawa : "Liber", 2000. Availability: Copies available for reference: [CZ 349.2] (1).
Europejskie prawo pracy i ubezpieczeń społecznych / pod red. Ludwika Florka. Publisher: Warszawa : IPiSS, 1996. Availability: Copies available for reference: [CZ 349.2] (1).
Polskie prawo pracy w obliczu nowelizacji Kodeksu pracy : materiały z konferencji naukowej odbytej w Opolu oraz Brzeziu k. Opola w dniach 12-13 grudnia 1996 r. / pod red. Stanisława Leszka Stadniczeńko ; Uniwersytet Opolski. Publisher: Opole : Wydaw. UO, 1997. Availability: Copies available for reference: [CZ 349.2] (1).
Swoboda przemieszczania się pracowników po przystąpieniu Polski do Unii Europejskiej / Leszek Mitrus. Publisher: Warszawa : Wydaw. Prawnicze LexisNexis, 2003. Availability: Copies available for reference: [CZ 349.2] (1).
Godność pracownika kategorią prawa pracy : konferencja naukowa, (5 czerwca 2001 r.) / Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich. Publisher: Warszawa : na zlec. BRPO ; Łódź : Master, cop. 2002. Other title: Konferencja naukowa: Godność pracownika kategorią prawa pracy, (5 czerwca 2001 r.).Availability: Copies available for loan: [M-076653] (2).
  Copies available for reference: [CZ 349.2] (1).
Pośrednictwo pracy : studium prawno-społeczne / Mirosław Włodarczyk. Publisher: Łódź : Wydaw. Uniwersytetu Łódzkiego, 2002. Availability: Copies available for reference: [CZ 349.2] (1).
Wykonywanie wolnych zawodów w Polsce / Jerzy Jacyszyn. Publisher: Warszawa : Wydaw. Prawnicze LexisNexis, 2004. Availability: Copies available for reference: [CZ 349.2] (1).
Międzynarodowe standardy a ustawodawstwo z zakresu bezpieczeństwa pracy w III Rzeczypospolitej / Wiesław Antoni Zarychta. Publisher: Warszawa : Wydawnictwo Sejmowe, 2001. Availability: Copies available for loan: [M-067418] (3).
  Copies available for reference: [CZ 349.2] (1).
Europeizacja polskiego prawa pracy / red. nauk. Walerian Sanetra ; Fundacja Promocji Prawa Europejskiego, Wydział Pawa Uniwersytetu w Białymstoku. Publisher: Warszawa : Wydaw. Naukowe "Scholar" : Instytut Pracy i Spraw Socjalnych, 2004. Availability: Copies available for loan: [M-046829] (6).
  Copies available for reference: [CZ 349.2] (1).
Kodeks pracy : komentarz. T. 1, Art. 1-189¹ / Andrzej Marian Świątkowski. Publisher: Warszawa : C.H. Beck, 2004. Other title: KP.Availability: Copies available for reference: [CZ 349.2] (1).
Nowoczesna umowa o pracę / Sławomir Witold Ciupa. Edition: Wyd. 2.Publisher: Warszawa : C. H. Beck, 1996. Availability: Copies available for reference: [CZ 349.2] (1).
Konferencja naukowa: "Umowa o pracę na czas określony - jej rola i znaczenie w kreowaniu stosunków pracy", Warszawa, 10 grudnia 2003 r. / [oprac. Elżbieta Wichrowska-Janikowska]. Publisher: Warszawa : na zlec. Biura Rzecznika Praw Obywatelskich ; Łódź : "Master", 2004. Other title: Umowa o pracę na czas określony - jej rola i znaczenie w kreowaniu stosunków pracy.Availability: Copies available for reference: [CZ 349.2] (1).
Konferencje naukowe: "Samozatrudnienie - uwarunkowanie i konsekwencje w sferze praw pracowniczych", 30 czerwca 2004 r., "Mobbing", 26 października 2004 r. / [oprac. Elżbieta Wichrowska-Janikowska]. Publisher: Warszawa : na zlec. Biura Rzecznika Praw Obywatelskich ; Łódź : "Master", 2005. Other title: Samozatrudnienie - uwarunkowanie i konsekwencje w sferze praw pracowniczych | Mobbing.Availability: Copies available for loan: [M-045983] (2).
  Copies available for reference: [CZ 349.2] (1).
Bezpieczeństwo i higiena pracy : komentarz / Andrzej M. Świątkowski. Publisher: Kraków : Universitas, cop. 2003. Availability: Copies available for loan: [M-047317] (1).
  Copies available for reference: [CZ 349.2] (1).
Kodeks pracy i inne teksty prawne : teksty jednolite / wraz z wprow. Ludwika Florka oraz z indeksem rzeczowym. Edition: 21. wyd., stan prawny: wrzesień 2005 r.Publisher: Warszawa : C. H. Beck, 2005. Other title: KP Kodeks pracy.Availability: Copies available for loan: [M-047252] (1).
  Copies available for reference: [CZ 349.2] (1).
Wpływ regulacji wspólnotowych na polskie prawo pracy / Leszek Mitrus. Edition: Stan prawny na 1 stycznia 2006 r.Publisher: Kraków : Kantor Wydawniczy Zakamycze, 2006. Availability: Copies available for loan: [M-002849] (3).
  Copies available for reference: [CZ 349.2] (1).
Zwolnienia z przyczyn niedotyczących pracownika / Monika Latos-Miłkowska, Łukasz Pisarczyk. Publisher: Warszawa : ABC. Oddział Polskich Wydawnictw Profesjonalnych, cop. 2005. Availability: Copies available for loan: [M-041073] (3).
  Copies available for reference: [CZ 349.2] (1).
Prawo pracy a bezrobocie / red. nauk. Ludwik Florek, zastępca red. Monika Latos-Miłkowska. Publisher: Warszawa : Dom Wydawniczy ABC, cop. 2003. Availability: Copies available for loan: [M-075649] (1).
  Copies available for reference: [CZ 349.2] (1).
Lists:
Różne formy zatrudnienia / Łukasz Pisarczyk. Publisher: Warszawa : Dom Wydawniczy ABC, cop. 2003. Availability: Copies available for loan: [M-075648] (1).
  Copies available for reference: [CZ 349.2] (1).
Ochrona zdrowia i życia pracownika jako element treści stosunku pracy / Teresa Wyka. Edition: Stan prawny na 1 stycznia 2003 r.Publisher: Warszawa : Difin, 2003. Availability: Copies available for loan: [M-079112] (1).
  Copies available for reference: [CZ 349.2] (1).
Ustawa o zatrudnianiu pracowników tymczasowych : komentarz / Arkadiusz Sobczyk. Edition: Stan prawny na 1 października 2005 r.Publisher: Kraków : Zakamycze, 2005. Availability: Copies available for loan: [M-041076] (3).
  Copies available for reference: [CZ 349.2] (1).
Rozwiązanie umowy o pracę : rodzaje, tryby, terminy, orzecznictwo SN, wzory pism / Anna Portalska, Roman Portalski. Publisher: Warszawa : C.H. Beck, 2002. Availability: Copies available for reference: [CZ 349.2] (1).
  Checked out (1).
Status prawny organizacji pracodawców / Zbigniew Hajn. Edition: Stan prawny: 17 marca 1999 r.Publisher: Warszawa : C.H. Beck, 1999. Availability: Copies available for loan: [M-047026] (1).
  Copies available for reference: [CZ 349.2] (1).
Ochrona godności i innych dóbr osobistych pracownika / Dominika Dörre-Nowak. Publisher: Warszawa : C.H. Beck, 2005. Availability: Copies available for loan: [M-098675] (4).
  Copies available for reference: [CZ 349.2] (1).
Lists:
Checklist do zawarcia umowy o pracę / Sławomir Witold Ciupa. Publisher: Warszawa : C.H. Beck, 2005. Availability: Copies available for loan: [M-075645] (1).
  Copies available for reference: [CZ 349.2] (1).
Konsekwencje prawne śmierci pracownika / Ewa Hofmańska. Edition: Stan prawny na 15 stycznia 2006 r.Publisher: Warszawa : ABC, 2006. Availability: Copies available for loan: [M-059224] (2).
  Copies available for reference: [CZ 349.2] (1).
Karta nauczyciela : komentarz / Artur Klawenek. Edition: Stan prawny: 1 maja 2005 r.Publisher: Gdańsk : Ośrodek Doradztwa i Doskonalenia Kadr, 2005. Availability: Copies available for loan: [M-047915] (2).
  Copies available for reference: [CZ 349.2] (1).
Praca w godzinach nadliczbowych : ustalanie i rozliczanie z przykładami / Ewa Wronikowska, Ewa Drzewiecka. Publisher: Gdańsk : Ośrodek Doradztwa i Doskonalenia Kadr, 2007. Availability: Copies available for loan: [M-046972] (1).
  Copies available for reference: [CZ 349.2] (1).
Przedawnienie roszczeń w prawie pracy / Dariusz Duda. Edition: Stan prawny na 1 stycznia 2007 r.Publisher: Warszawa : Wolters Kluwer Polska, 2007. Availability: Copies available for loan: [M-090721] (4).
  Copies available for reference: [CZ 349.2] (1).

Powered by Koha