Your search returned 225 results. Subscribe to this search

Not what you expected? Check for suggestions
|
Sądownictwo angielskie / Mieczysław Szerer. Publisher: Warszawa : Wydawnictwo Prawnicze, 1959. Availability: Copies available for reference: [CZ 347.9] (1).
Wzory aktów notarialnych / Edward Janeczko. Edition: Wyd. 2 zm. i rozsz., stan prawny na dzień 15 listopada 1998 r.Publisher: Warszawa : Wydaw. Prawnicze, 1999. Availability: Copies available for reference: [CZ 347.9] (1).
Międzynarodowe postępowanie cywilne / Tadeusz Ereciński, Jan Ciszewski. Edition: Stan prawny, literaturę i publikowane orzecznictwo uwzględniono na koniec maja 1999 roku.Publisher: Warszawa : Wydawnictwa Prawnicze PWN, 2000. Availability: Copies available for reference: [CZ 347.9] (1).
Świadczenie przez prawników zagranicznych pomocy prawnej w Polsce : komentarz / Katarzyna Kłaczyńska, Michał Kłaczyński. Edition: Stan prawny na 1 listopada 2003 roku.Publisher: Warszawa : LexisNexis, 2004. Availability: Copies available for reference: [CZ 347.9] (1).
Kodeks postępowania cywilnego. T. 2, Komentarz do artykułów 506-1217 / aut. Andrzej Zieliński, Kinga Flaga-Gieruszyńska ; red. Andrzej Zieliński. Publisher: Warszawa : Wydawnictwo C. H. Beck, 2006. Other title: KPC.Availability: Copies available for loan: [M-046999] (1).
  Copies available for reference: [CZ 347.9] (1).
Prawo o adwokaturze : komentarz / Zdzisław Krzemiński. Publisher: Warszawa : C.H. Beck, 1998. Availability: Copies available for loan: [M-047044] (1).
  Copies available for reference: [CZ 347.9] (1).
Komentarz do prawa o ustroju sądów powszechnych i Ustawy o Krajowej Radzie Sądownictwa / Tadeusz Ereciński, Jacek Gudowski, Józef Iwulski ; pod red. Jacka Gudowskiego. Edition: Stan prawny na dzień 1 czerwca 2002 r.Publisher: Warszawa : LexisNexis, 2002. Availability: Copies available for loan: [M-112992] (1).
  Copies available for reference: [CZ 347.9] (1).
Apelacja, zażalenie, wznowienie postępowania, skarga o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego orzeczenia : komentarz / Agnieszka Góra-Błaszczykowska. Edition: Stan prawny: marzec 2006.Publisher: Warszawa : Wydawnictwo C. H. Beck, 2006. Availability: Copies available for loan: [M-051398] (1).
  Copies available for reference: [CZ 347.9] (1).
Ustrój sądów powszechnych : komentarz / Łucja Korózs, Mariusz Sztorc. Edition: 2. wyd.Publisher: Warszawa : C.H. Beck, 2004. Availability: Copies available for reference: [CZ 347.9] (1).
Adwokaci w walce o sprawiedliwość. 1 / Czesław Czapliński, Juliusz Bolek. Publisher: Warszawa : Polski Instytut Wydawniczy, 2004. Other title: Adwokaci.Availability: Copies available for loan: [M-050265] (1).
  Copies available for reference: [CZ 347.9] (1).
Mediacja i arbitraż : (art. 183 § 1 - 183 § 15, 1154 - 1217 kpc) : komentarz / Rafał Morek. Edition: Stan prawny: maj 2006.Publisher: Warszawa : C. H. Beck, 2006. Availability: Copies available for loan: [M-076018] (2).
  Copies available for reference: [CZ 347.9] (1).
Postępowanie o nadanie klauzuli wykonalności krajowemu tytułowi egzekucyjnemu / Maciej Muliński. Publisher: Warszawa : C. H. Beck, 2005. Availability: Copies available for loan: [M-008276] (2).
  Copies available for reference: [CZ 347.9] (1).
Realizacja prawa do sądu w postępowaniu cywilnym / Piotr Pogonowski. Publisher: Warszawa : C.H. Beck, 2005. Online Access: Dostęp dla autoryzowanych użytkowników Availability: Copies available for reference: [CZ 347.9] (1).
Kodeks postępowania cywilnego. T. 1, Komentarz do artykułów 1-505¹⁴ / aut. Andrzej Zieliński, Kinga Flaga-Gieruszyńska ; red. Andrzej Zieliński. Edition: Wyd. 2.Publisher: Warszawa : Wydawnictwo C. H. Beck, 2006. Other title: KPC.Availability: Copies available for reference: [CZ 347.9] (1).
Ustawa o komornikach sądowych i egzekucji : komentarz / Andrzej Marciniak. Publisher: Warszawa : Wydawnictwo Prawnicze LexisNexis, 2007. Availability: Copies available for reference: [CZ 347.9] (1).
Postępowania odrębne : komentarz / Bartosz Draniewicz, Łukasz Piebiak. Edition: Stan prawny: 20 marzec 2007 r.Publisher: Warszawa : Wydawnictwo C. H. Beck, 2007. Availability: Copies available for loan: [M-005072] (2).
  Copies available for reference: [CZ 347.9] (1).
Postępowanie zabezpieczające i egzekucyjne / Piotr Pogonowski. Publisher: Warszawa : Wydawnictwo C. H. Beck, 2007. Availability: Copies available for loan: [M-003243] (1).
  Copies available for reference: [CZ 347.9] (1).
Wyroki sądów pierwszej instancji, sądów apelacyjnych oraz Sądu Najwyższego w sprawach cywilnych, handlowych i gospodarczych / Kazimierz Piasecki. Publisher: Warszawa : Oficyna a Wolters Kluwer business, 2007. Availability: Copies available for reference: [CZ 347.9] (1).
Umowy procesowe w postępowaniu cywilnym / Robert Kulski. Edition: Stan prawny na 15 lipca 2006 r.Publisher: Warszawa : Wolters Kluwer Polska ; Kraków : "Zakamycze", 2006. Availability: Copies available for reference: [CZ 347.9] (1).
Koszty sądowe w sprawach cywilnych : ustawa i orzekanie, komentarz praktyczny / Antoni Górski, Lech Walentynowicz. Edition: Stan prawny na 1 marca 2007.Publisher: Warszawa : Oficyna a Wolters Kluwer business, 2007. Availability: Copies available for loan: [M-118992] (1).
  Copies available for reference: [CZ 347.9] (1).
Jurysdykcja krajowa w postępowaniu cywilnym / Karol Weitz. Edition: Stan prawny, literatura i orzecznictwo na dzień 30 czerwca 2005 r.Publisher: Warszawa : Wydawnictwo Prawo i Praktyka Gospodarcza, 2005. Availability: Copies available for reference: [CZ 347.9] (1).
Dzieje notariatu polskiego / Dorota Malec. Publisher: Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2007. Online Access: Click here to access online Availability: Copies available for loan: [M-046606] (1).
  Copies available for reference: [CZ 347.9] (1).
Zażalenie w postępowaniu cywilnym / Bogdan Bladowski. Edition: Wyd. 4.Publisher: Kraków : "Zakamycze", 2006. Availability: Copies available for loan: [M-055489] (3).
  Copies available for reference: [CZ 347.9] (1).
Biegły i jego opinia / Stefan Kalinowski. Edition: Wyd. 2 uzup.Publisher: Warszawa : Wydaw. Centralnego Laboratorium Kryminalistycznego, 1994. Availability: Copies available for loan: [M-096911] (2).
  Copies available for reference: [CZ 347.9] (1).
Alternatywne a sądowe rozstrzyganie sporów sądowych / Aneta Jakubiak-Mirończuk. Edition: Stan prawny na 1 stycznia 2008 r.Publisher: Warszawa ; Kraków : Wolters Kluwer Polska, cop. 2008. Availability: Copies available for reference: [CZ 347.9] (1).
  Checked out (1).
Terminy w polskim procesie cywilnym / Mariusz Sorysz. Publisher: Warszawa : Wydawnictwo C. H. Beck, 2007. Online Access: Click here to access online Availability: Copies available for reference: [CZ 347.9] (1).
Układ z Schengen : współpraca policji i organów sprawiedliwości po Maastricht : materiał z seminarium "Układ z Schengen: współpraca policji i organów sprawiedliwości po Maastricht" zorganizowanego przez Instytut Europejski w Łodzi oraz Akademię Prawa Europejskiego w Trewirze w dniach 9-10 maja 1996 roku w Łodzi, finansowanego w ramach Programu PHARE/SIERRA / red. nauk. Joanna Beczała ; [ tł. "UeL" - Usługi Lingwistyczne]. Publisher: Łódź : Instytut Europejski, 1998. Availability: Copies available for loan: [M-100619] (1).
  Copies available for reference: [CZ 347.9] (1).
Środki zaskarżenia w postępowaniu upadłościowym i naprawczym / Michał Bieniak. Publisher: Warszawa : C. H. Beck, 2007. Online Access: Click here to access online Availability: Copies available for reference: [CZ 347.9] (1).
Formalizm postępowania cywilnego / Sławomir Cieślak. Publisher: Warszawa : Wydawnictwo C. H. Beck, 2008. Availability: Copies available for loan: [M-048189] (1).
  Copies available for reference: [CZ 347.9] (1).
Sądownictwo polubowne (arbitraż) / Łukasz Błaszczak, Małgorzata Ludwik. Publisher: Warszawa : C. H. Beck, 2007. Availability: Copies available for loan: [M-076386] (1).
  Copies available for reference: [CZ 347.9] (1).
  Checked out (1).

Powered by Koha