Your search returned 163 results. Subscribe to this search

Not what you expected? Check for suggestions
|
Prawo autorskie a postęp techniczny / pod red. Janusza Barty, Ryszarda Markiewicza. Publisher: Kraków : Universitas, 1999. Availability: Copies available for reference: [CZ 347.78] (1).
Autorskie prawa osobiste twórców dzieła audiowizualnego / Anna Wojciechowska. Publisher: Kraków : UJ : Zakamycze, 1999. Availability: Copies available for loan: [M-054286] (3).
  Copies available for reference: [CZ 347.78] (1).
Internet a prawo / Janusz Barta, Ryszard Markiewicz. Publisher: Kraków : TAiWPN "Universitas", 1998. Availability: Copies available for loan: [M-099047] (1).
  Copies available for reference: [CZ 347.78] (1).
Problemy prawa własności intelektualnej / pod red. Janusza Barty. Publisher: Kraków : UJ : Zakamycze, 2003. Availability: Copies available for loan: [M-047369] (1).
  Copies available for reference: [CZ 347.78] (1).
Własność intelektualna : nowe problemy, nowe spojrzenie / pod red. Janusza Barty. Publisher: Kraków : UJ : Zakamycze, 1999. Availability: Copies available for loan: [M-047352] (1).
  Copies available for reference: [CZ 347.78] (1).
Problemy prawa autorskiego / pod red. Janusza Barty. Publisher: Kraków : UJ : Zakamycze, 2001. Availability: Copies available for loan: [M-076828] (3).
  Copies available for reference: [CZ 347.78] (1).
Zagadnienia nieuczciwej konkurencji / pod red. Janusza Barty. Publisher: Kraków : UJ : Zakamycze, 2001. Availability: Copies available for loan: [M-076832] (2).
  Copies available for reference: [CZ 347.78] (1).
  Checked out (1).
Utwory zbiorowe w prawie autorskim : ze szczególnym uwzględnieniem encyklopedii i słowników / Dorota Sokołowska. Publisher: Kraków : UJ : Zakamycze, 2001. Availability: Copies available for loan: [M-047353] (1).
  Copies available for reference: [CZ 347.78] (1).
Prawo Internetu / Paweł Podrecki [et al.] ; pod red. Pawła Podreckiego. Publisher: Warszawa : Wydaw. Prawnicze LexisNexis, 2004. Availability: Copies available for reference: [CZ 347.78] (1).
Lists:
Prawo autorskie. T. 1, Ustawodawstwo polskie / Janusz Barta, Ryszard Markiewicz. Edition: Wyd. 5, stan prawny na 1 lipca 2005 r.Publisher: Warszawa : ABC. Oddział Polskich Wydawnictw Profesjonalnych, cop. 2005. Availability: Copies available for loan: [M-004659] (1).
  Copies available for reference: [CZ 347.78] (1).
Prawo autorskie. T. 2, Umowy międzynarodowe i prawo Unii Europejskiej / Janusz Barta, Ryszard Markiewicz ; [wybór i tł. orzeczeń ETS Sybilla Stanisławska-Kloc]. Edition: Wyd. 5, stan prawny na 1 lipca 2005 r.Publisher: Warszawa : ABC. Oddział Polskich Wydawnictw Profesjonalnych, cop. 2005. Availability: Copies available for loan: [M-047525] (1).
  Copies available for reference: [CZ 347.78] (1).
Prawo autorskie. T. 3, Orzecznictwo i wyjaśnienia / Janusz Barta, Ryszard Markiewicz. Edition: Wyd. 5, stan prawny na 1 lipca 2005 r.Publisher: Warszawa : ABC. Oddział Polskich Wydawnictw Profesjonalnych, cop. 2005. Availability: Copies available for loan: [M-004658] (1).
  Copies available for reference: [CZ 347.78] (1).
Prawo w sieci : zarys regulacji internetu / Piotr Waglowski. Publisher: Gliwice : Helion, cop. 2005. Availability: Copies available for reference: [CZ 347.78] (1).
Telewizja interaktywna a prawo autorskie / Janusz Barta, Ryszard Markiewicz. Edition: Stan prawny na 1 stycznia 2007 r.Publisher: Warszawa ; Kraków : Wolters Kluwer Polska, cop. 2007. Availability: Copies available for reference: [CZ 347.78] (1).
Lists:
Kodeks własności intelektualnej Francji / oprac. Grażyna Lachowicz. Publisher: [Warszawa] : Departament UP RP, [2001]. Availability: Copies available for reference: [CZ 347.78] (1).
Prawo autorskie i prawa pokrewne : zarys wykładu / Maria Poźniak-Niedzielska, Jerzy Szczotka, Marek Mozgawa ; pod red. Marii Poźniak-Niedzielskiej. Edition: Stan prawny na 30 września 2006 r.Publisher: Bydgoszcz [etc.] : Oficyna Wydawnicza Branta, 2007. Availability: Copies available for loan: [M-047062] (3).
  Copies available for reference: [CZ 347.78] (1).
Prawo autorskie / red. Janusz Barta ; aut. Janusz Barta [et al.]. Edition: 2. wyd. (Uwzględnia również przepisy ustawy z 16.03.2007 r.).Publisher: Warszawa : C. H. Beck : Instytut Nauk Prawnych PAN, 2007. Availability: Copies available for loan: [M-050794] (2).
  Copies available for reference: [CZ 347.78] (1).
Twórczość pracownicza : prawo do utworu w świetle art. 12 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych / Lech Jaworski. Publisher: Warszawa : Dom Wydawniczy ABC, cop. 2003. Availability: Copies available for loan: [M-047360] (1).
  Copies available for reference: [CZ 347.78] (1).
Leksykon własności przemysłowej i intelektualnej / Krystyna Czapla [et al.] ; red. Andrzej Szewc. Publisher: Kraków : "Zakamycze" ; [Warszawa] : Urząd Patentowy RP [Rzeczypospolitej Polskiej], 2003. Availability: Copies available for reference: [CZ 347.78] (1).
Prawo mediów / Janusz Barta [et al.] ; pod red. Janusza Barty, Ryszarda Markiewicza, Andrzeja Matlaka. Edition: Wyd. 2.Publisher: Warszawa : Wydawnictwo Prawnicze "LexisNexis", 2008. Availability: Copies available for loan: [M-050771] (3).
  Copies available for reference: [CZ 347.78] (1).
Prawa do nadań programów radiowych i telewizyjnych w prawie autorskim / Katarzyna Klafkowska-Waśniowska. Publisher: Warszawa ; Kraków : Wolters Kluwer Polska, 2008. Availability: Copies available for loan: [M-090966] (2).
  Copies available for reference: [CZ 347.78] (1).
Traktatowa ochrona praw autorskich i praw pokrewnych / Maciej Barczewski. Publisher: Warszawa ; Kraków : Oficyna a Wolters Kluwer business, cop. 2007. Availability: Copies available for reference: [CZ 347.78] (1).
Artyści wykonawcy - prawa i ich ochrona / Sławomir Tomczyk. Edition: Stan prawny na 1 lutego 2008 r.Publisher: Warszawa : Oficyna a Wolters Kluwer business, 2008. Availability: Copies available for reference: [CZ 347.78] (1).
Prawo Internetu : teksty jednolite / wraz z wprow. Przemysława Polańskiego oraz z indeksem rzeczowym ; [red. Aneta Flisek]. Edition: Stan prawny: kwiecień 2008 r.Publisher: Warszawa : Wydawnictwo C. H. Beck, 2008. Online Access: Click here to access online Availability: Copies available for reference: [CZ 347.78] (1).
Charakter prawny regulacji dotyczących zabezpieczeń technicznych utworów / Andrzej Matlak ; [tł. tekstu ang. Natalia Kałuża]. Publisher: Warszawa ; Kraków : Wolters KLuwer Polska business, 2007. Availability: Copies available for reference: [CZ 347.78] (1).
Pola eksploatacji utworów audiowizualnych : monografia / Piotr Ślęzak. Edition: Stan prawny na dzień 31 stycznia 2006 r.Publisher: Bydgoszcz ; Katowice : Oficyna Wydawnicza BRANTA, 2006. Availability: Copies available for loan: [M-049160] (1).
  Copies available for reference: [CZ 347.78] (1).
Prawo prasowe : komentarz / Jacek Sobczak. Edition: Stan prawny na 2 kwietnia 2008 r.Publisher: Warszawa : Wolters Kluwer Polska, 2008. Availability: Copies available for loan: [M-090811] (2).
  Copies available for reference: [CZ 347.78] (1).
Utwór multimedialny w prawie autorskim / Damian Flisak. Edition: Stan prawny na 1 lutego 2008.Publisher: Warszawa : Oficyna Wydawnicza a Wolters Kluwer Polska, 2008. Availability: Copies available for reference: [CZ 347.78] (1).
Dobra niematerialne : kompendium prawne / Rafał Golat. Publisher: Bydgoszcz ; Warszawa : Oficyna Wydawnicza Branta, 2005. Availability: Copies available for reference: [CZ 347.78] (1).
Zagadnienia prawa autorskiego / pod red. Janusza Barty. Publisher: Kraków : Uniwersytet Jagielloński : "Zakamycze", 2006. Availability: Copies available for loan: [M-080667] (4).
  Copies available for reference: [CZ 347.78] (1).

Powered by Koha