Your search returned 69 results. Subscribe to this search

Not what you expected? Check for suggestions
|
Ochrona znaków towarowych w Internecie / Anna Kobylańska. Publisher: Warszawa : C.H. Beck, 2005. Online Access: Dostęp dla autoryzowanych użytkowników Availability: Copies available for reference: [CZ 347.77] (1).
Poradnik wynalazcy : metodyka badania zdolności patentowej wynalazków i wzorów użytkowych / [oprac. zespół w składzie Andrzej Pyrża et al.]. Publisher: Warszawa : Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej, 2006. Availability: Copies available for reference: [CZ 347.77] (1).
Poradnik wynalazcy : zasady sporządzania dokumentacji zgłoszeń wynalazków i wzorów użytkowych / [oprac. zespół w składzie Andrzej Pyrża et al.]. Publisher: Warszawa : Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej, 2005. Availability: Copies available for reference: [CZ 347.77] (1).
Polska w Europejskiej Organizacji Patentowej : nowe zadania i perspektywy / Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej. Publisher: Warszawa : Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej, 2005. Availability: Copies available for loan: [M-076878] (1).
  Copies available for reference: [CZ 347.77] (1).
Wspólnotowe i krajowe regulacje prawne w dziedzinie ochrony własności przemysłowej : zbiór referatów z Seminarium Rzeczników Patentowych Szkół Wyższych, Cedzyna 19-23 września 2005 r. / [pod red. Alicji Adamczak] ; Rada Rzeczników Patentowych Szkół Wyższych [et al.]. Publisher: [Warszawa : Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej. Departament Wydawnictw], 2005. Availability: Copies available for reference: [CZ 347.77] (1).
Modele polityki patentowej : (na przykładzie przemysłu farmaceutycznego) / Grażyna Padee. Publisher: Warszawa : Wydawnictwa Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej, 2000. Availability: Copies available for reference: [CZ 347.77] (1).
Licencja na używanie znaku towarowego : studium prawnoporównawcze / Mariusz Załucki. Edition: Stan prawny na 1 grudnia 2007 r.Publisher: Warszawa : Oficyna - a Wolters Kluwer Business, cop. 2008. Availability: Copies available for reference: [CZ 347.77] (1).
Konwencja Paryska o ochronie własności przemysłowej : komentarz / Alicja Adamczak, Andrzej Szewc, red. ; autorzy poszczególnych części komentarza Alicja Adamczak [et al.]. Edition: Stan prawny na 11 listopada 2007 r.Publisher: Warszawa : LEX - a Wolters Kluwer business, 2008. Availability: Copies available for reference: [CZ 347.77] (1).
Obowiązek używania znaku towarowego : studium z prawa polskiego na tle prawnoporównawczym / Marcin Trzebiatowski. Edition: Ustawa uwzględnia stan prawny na dzień 1.5.2007 r.Publisher: Warszawa : Wydawnictwo C.H. Beck, 2007. Availability: Copies available for reference: [CZ 347.77] (1).
Jurysdykcja krajowa w sprawach z zakresu prawa własności przemysłowej / Paweł Grzegorczyk. Edition: Stan prawny na 1 stycznia 2007 r.Publisher: Warszawa ; Kraków : Oficyna a Wolters Kluwer business, cop. 2007. Availability: Copies available for reference: [CZ 347.77] (1).
Ochrona znaków towarowych przed naruszeniami w internecie / Mariusz Kondrat. Publisher: Warszawa : Oficyna a Wolters Kluwer business, cop. 2008. Availability: Copies available for reference: [CZ 347.77] (1).
Odpowiedzialność majątkowa za naruszenie prawa do znaku towarowego / Anna Tischner. Edition: Stan prawny na 31 sierpnia 2008 r.Publisher: Warszawa ; Kraków : Wolters Kluwer Polska, cop. 2008. Availability: Copies available for reference: [CZ 347.77] (1).
Geograficzne oznaczenia pochodzenia : studium z prawa wspólnotowego i prawa polskiego / Edyta Całka. Edition: Stan prawny na 15 czerwca 2008 r.Publisher: Warszawa : Oficyna a Wolters Kluwer Polska, 2008. Availability: Copies available for reference: [CZ 347.77] (1).
Znak towarowy : bezwzględne przeszkody rejestracji / Justyna Mordwiłko-Osajda. Publisher: Warszawa : LexisNexis, 2009. Availability: Copies available for reference: [CZ 347.77] (1).
Postępowanie patentowe jako szczególne postępowanie administracyjne / Katarzyna Celińska-Grzegorczyk. Edition: [Wg stanu prawnego na dzień 1 grudnia 2008 r.].Publisher: Warszawa : LexisNexis Polska, 2009. Other title: Postępowanie patentowe.Availability: Copies available for reference: [CZ 347.77] (1).
Europejskie prawo znaków towarowych : zagadnienia konstrukcyjne / Mariusz Załucki. Publisher: Warszawa : Centrum Doradztwa i Informacji Difin, 2009. Availability: Copies available for reference: [CZ 347.77] (1).
Prawo własności przemysłowej : wzory przemysłowe, znaki towarowe, oznaczenia geograficzne, topografie układów scalonych. T. 2 / wprow. Ewa Nowińska. Edition: Stan prawny na 1 lipca 2005 r.Publisher: Kraków : Zakamycze, 2005. Availability: Copies available for reference: [CZ 347.77] (1).
Prawo własności przemysłowej : podręcznik akademicki / Tadeusz Szymanek. Edition: Wg stanu prawnego na 31 grudnia 2007 r.Publisher: Warszawa : Europejska Wyższa Szkoła Prawa i Administracji, 2008. Availability: Copies available for reference: [CZ 347.77] (1).
Międzynarodowa klasyfikacja towarów i usług : dla celów rejestracji znaków : (Klasyfikacja nicejska). Cz. 2, Alfabetyczna lista towarów i usług w porządku klasowym / [oprac. zespół w skł.: Agnieszka Antonowicz et al.]. Edition: 9 ed.Publisher: Warszawa : Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej, 2008. Other title: Alfabetyczna lista towarów i usług w porządku klasowym.Online Access: Click here to access online Availability: Copies available for loan: [M-076877] (1).
  Copies available for reference: [CZ 347.77] (1).
Prawo własności przemysłowej wraz z indeksem rzeczowym / [red. Aneta Flisek]. Edition: Stan prawny: czerwiec 2008 r.Publisher: Warszawa : Wydawnictwo C. H. Beck, cop. 2008. Online Access: Click here to access online Availability: Copies available for reference: [CZ 347.77] (1).
Prawo własności przemysłowej : komentarz / red. Piotr Kostański ; autorzy: Marcin Andrzejewski [et al.]. Publisher: Warszawa : C. H. Beck, 2010. Availability: Copies available for reference: [CZ 347.77] (1).
Znaki towarowe w działalności małych i średnich przedsiębiorstw / [oprac. Alicja Adamczak, Marcin Gędłek] ; Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej, World Intellectual Property Organization. Publisher: Warszawa : Krajowa Izba Gospodarcza ; Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej, cop. 2009. Availability: Copies available for loan: [M-082542] (1).
  Copies available for reference: [CZ 347.77] (1).
Międzynarodowa Klasyfikacja Wzorów Przemysłowych : sporządzona na podstawie Porozumienia Lokarneńskiego z dnia 8 pażdziernika 1968 r. / [oprac. Maria Fuzowska-Wójcik i Jacek Zawadzki]. Edition: 6 ed.Publisher: Warszawa : Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej, 1998. Availability: Copies available for reference: [CZ 347.77] (1).
Międzynarodowa klasyfikacja towarów i usług : dla celów rejestracji znaków : (Klasyfikacja nicejska). Cz. 1, Lista towarów i usług w porządku alfabetycznym / [oprac. zespół w skł.: Agnieszka Antonowicz et al.]. Edition: 9 ed.Publisher: Warszawa : Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej, 2008. Other title: Lista towarów i usług w porządku alfabetycznym.Online Access: Click here to access online Availability: Copies available for reference: [CZ 347.77] (1).
Licencje patentowe i know-how na tle zakazu porozumień antykonkurencyjnych / Marek Salamonowicz. Publisher: Warszawa : Wydawnictwo C. H. Beck, 2011. Online Access: Click here to access online | Okładka Availability: Copies available for reference: [CZ 347.77] (1).
Zastaw zwykły i rejestrowy na prawach własności przemysłowej / Łukasz Żelechowski. Edition: Stan prawny na 31 października 2010 r.Publisher: Warszawa : Wolters Kluwer Polska, 2011. Availability: Copies available for loan: [M-091271] (1).
  Copies available for reference: [CZ 347.77] (1).
Ochrona prawna oznaczeń geograficznych / Izabela Barańczyk. Publisher: Warszawa : Difin, 2008. Availability: Copies available for reference: [CZ 347.77] (1).
Znaki towarowe w internecie / Mariusz Kondrat. Publisher: Warszawa : Dom Wydawniczy ABC, cop. 2001. Availability: Copies available for reference: [CZ 347.77] (1).
Prawo własności przemysłowej w zarysie / Andrzej Kisielewicz. Edition: Wyd. 2 zm.Publisher: Przemyśl : nakł. Wyższej Szkoły Administracji i Zarządzania, 2007. Availability: Copies available for reference: [CZ 347.77] (1).
Prawo własności przemysłowej / red. Ryszard Skubisz ; aut. Paweł Gała [et al.]. Publisher: Warszawa : Wydawnictwo C.H. Beck : Instytut Nauk Prawnych PAN, 2012. Online Access: Dostęp dla autoryzowanych użytkowników Availability: Copies available for reference: [CZ 347.77] (1).

Powered by Koha