Your search returned 36 results. Subscribe to this search

Not what you expected? Check for suggestions
|
Procedura budżetowa a deficyt : zagadnienia prawne na tle porównawczym / Eryk Kosiński. Publisher: Warszawa : Wydawnictwo Sejmowe, 2001. Availability: Copies available for loan: [M-067423] (1).
  Copies available for reference: [CZ 347.73::336.1] (1).
Budżet i procedura budżetowa / Jan Głuchowski. Publisher: Warszawa : Wydaw. Sejmowe, 2001. Availability: Copies available for loan: [M-066540] (1).
  Copies available for reference: [CZ 347.73::336.1] (1).
Budżet państwa w polskim prawie konstytucyjnym / Marek Zubik ; [Kancelaria Sejmu]. Edition: Stan prawny na dzień 1 czerwca 2001.Publisher: Warszawa : Wydaw. Sejmowe, 2001. Availability: Copies available for reference: [CZ 347.73::336.1] (1).
Ustawa o dochodach jednostek samorządu terytorialnego / Eugeniusz Ruśkowski, Joanna Salachna. Publisher: Warszawa : Dom Wydawniczy ABC, cop. 2004. Availability: Copies available for loan: [M-047864] (1).
  Copies available for reference: [CZ 347.73::336.1] (1).
Gospodarka budżetowa państwa : zagadnienia prawne / Andrzej Borodo. Publisher: Toruń : TNOiK "Dom Organizatora", 2004. Availability: Copies available for loan: [M-047217] (5).
  Copies available for reference: [CZ 347.73::336.1] (1).
Finanse publiczne w świetle Konstytucji RP oraz orzecznictwa Trybunału Konstytucyjnego / Cezary Kosikowski. Edition: Stan prawny na dzień 1 stycznia 2004 r.Publisher: Warszawa : Wydawnictwo Sejmowe, 2004. Availability: Copies available for reference: [CZ 347.73::336.1] (1).
Sektor finansów publicznych w Polsce / Cezary Kosikowski. Publisher: Warszawa : Dom Wydawniczy "ABC" : Wolters Kluwer Polska, cop. 2006. Availability: Copies available for loan: [M-047048] (1).
  Copies available for reference: [CZ 347.73::336.1] (1).
Dochody budżetu gminy / Antoni Hanusz, Andrzej Niezgoda, Piotr Czerski. Edition: Stan prawny na 30 maja 2006 r.Publisher: Warszawa : Dom Wydawniczy ABC : Wolters Kluwer Polska, 2006. Availability: Copies available for loan: [M-090472] (3).
  Copies available for reference: [CZ 347.73::336.1] (1).
Nadzór regionalej izby obrachunkowej nad samorządem terytorialnym : monografia / Jarosław Storczyński. Edition: [Stan prawny na dzień 1 stycznia 2006 r.].Publisher: Bydgoszcz : Oficyna Wydawnicza "Branta", 2006. Availability: Copies available for loan: [M-047678] (1).
  Copies available for reference: [CZ 347.73::336.1] (1).
Prawo finansów publicznych i prawo podatkowe : kazusy / Adam Biegalski [et al.]. Publisher: Toruń : Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa "Dom Organizatora", 2007. Availability: Copies available for reference: [CZ 347.73::336.1] (1).
Polskie prawo finansowe : finanse publiczne / Elżbieta Chojna-Duch. Edition: Wyd. 5 zaktualizowane, stan prawny na 1 maja 2007 r.Publisher: Warszawa : Wydawnictwo Prawnicze "LexisNexis", 2007. Availability: Copies available for loan: [M-048992] (2).
  Copies available for reference: [CZ 347.73::336.1] (1).
Lists:
Finanse samorządowe 2008 : 410 pytań i odpowiedzi : wzory uchwał, deklaracji, decyzji / pod red. Cezarego Kosikowskiego ; [aut. Katarzyna Boratyńska et al.]. Edition: Wyd. 3, stan prawny na dzień 1 marca 2008 r.Publisher: Warszawa : ABC a Wolters Kluwer business, cop. 2008. Other title: Finanse samorządowe dwa tysiące osiem.Availability: Copies available for reference: [CZ 347.73::336.1] (1).
Prawo finansowe / pod red. Elżbiety Chojna-Duch i Hanny Litwińczuk. Edition: Stan prawny na 1 kwietnia 2007 r.Publisher: Warszawa : Oficyna Prawa Polskiego, cop. 2007. Availability: Copies available for loan: [M-050507] (2).
  Copies available for reference: [CZ 347.73::336.1] (1).
Odpowiedzialność za nieprzestrzeganie procedury tworzenia i wykonywania budżetu jednostki samorządu terytorialnego / Joanna M. Salachna. Edition: Stan prawny na 30 czerwca 2008 r.Publisher: Warszawa : Oficyna a Wolters Kluwer Polska, 2008. Availability: Copies available for loan: [M-090977] (1).
  Copies available for reference: [CZ 347.73::336.1] (1).
Ustawa o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych : komentarz / Ludmiła Lipiec-Warzecha. Edition: Stan prawny na 1 września 2008 r.Publisher: Warszawa ; Kraków : Wolters Kluwer Polska, 2008. Availability: Copies available for reference: [CZ 347.73::336.1] (1).
Prawo finansów publicznych / pod red. Bogumiła Brzezińskiego ; aut. Bogumił Brzeziński et al. Edition: Wyd. 6 popr. i uaktual.Publisher: Toruń : Dom Organizatora, 2010. Availability: Copies available for loan: [M-080519] (1).
  Copies available for reference: [CZ 347.73::336.1] (1).
Ustawa o finansach publicznych : komentarz / Cezary Kosikowski. Edition: Wyd. 2, stan prawny na 15 kwietnia 2011 r., (uwzględnia zmiany, które wchodzą w życie 1 maja 2011 r.).Publisher: Warszawa : LexisNexis Polska, 2011. Availability: Copies available for loan: [M-082977] (1).
  Copies available for reference: [CZ 347.73::336.1] (1).
Finanse publiczne i prawo finansowe / red. Artur Nowak-Far ; aut. Małgorzata Frysztak [et al.]. Publisher: Warszawa : Wydawnictwo C. H. Beck, 2011. Online Access: Okładka | Spis treści Availability: Copies available for reference: [CZ 347.73::336.1] (1).
Prawo podatkowe i finanse publiczne / Anna Partyka. Publisher: Warszawa : C. H. Beck, 2011. Availability: Copies available for reference: [CZ 347.73::336.1] (1).
Ustawa o finansach publicznych : komentarz / Ludmiła Lipiec-Warzecha. Edition: Stan prawny na 15 lutego 2011 r.Publisher: Warszawa : ABC a Wolters Kluwer business, 2011. Availability: Copies available for reference: [CZ 347.73::336.1] (1).
Dyscyplina finansów publicznych : komentarz / Piotr Gryska, Tomasz Robaczyński. Edition: Stan prawny na dzień 1.10.2005 r.Publisher: Warszawa : Wydawnictwo C. H. Beck, 2006. Availability: Copies available for reference: [CZ 347.73::336.1] (1).
Podstawy finansów publicznych i prawa finansowego / Elżbieta Chojna-Duch. Edition: Wyd. 2., stan prawny na 1 grudnia 2011 r.Publisher: Warszawa : LexisNexis Polska, 2012. Availability: Copies available for loan: [M-080468] (4).
  Copies available for reference: [CZ 347.73::336.1] (1).
  Checked out (1).
Ustawa o finansach publicznych : komentarz / red. Paweł Smoleń ; aut. Anna Bartoszewicz [et al.]. Publisher: Warszawa : Wydawnictwo C. H. Beck, 2012. Other title: FinPublU.Availability: Copies available for reference: [CZ 347.73::336.1] (1).
Samorząd terytorialny : system prawnofinansowy / Andrzej Borodo. Edition: Wyd. 6.Publisher: Warszawa : LexisNexis Polska, 2012. Availability: Copies available for loan: [M-084316] (1).
  Copies available for reference: [CZ 347.73::336.1] (1).
  Checked out (1).
Ustawa o finansach publicznych : komentarz prawno-finansowy / pod red. Henryka Dzwonkowskiego i Grzegorza Gołębiowskiego. Publisher: Warszawa : Wydawnictwo Sejmowe, 2014. Availability: Copies available for loan: [M-099145] (1).
  Copies available for reference: [CZ 347.73::336.1] (1).
Działalność orzecznicza Głównej Komisji Orzekającej w sprawach o naruszenie dyscypliny finansów publicznych : analiza głównych kierunków w dorobku orzeczniczym w latach 2010-2015 / Wojciech Maciej Bożek ; Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego. Publisher: Szczecin : Uniwersytet Szczeciński. Wydział Prawa i Administracji, 2016. Availability: Copies available for reference: [CZ 347.73::336.1] (1).
Szczegółowa klasyfikacja dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych : z komentarzem, przykładami, uwagami objaśniającymi : (z suplementem elektronicznym) : ze zmianami wprowadzonymi rozporządzeniem z dnia 16 lipca 2019 r. (Dz. U. poz. 1363) / Magdalena Majdrowicz-Dmitrzak, Joanna Frąckowiak. Publisher: Gdańsk : ODDK, 2019. Availability: Copies available for reference: [CZ 347.73::336.1] (1).
Finanse lokalne po akcesji / Eugeniusz Ruśkowski, Joanna Małgorzata Salachna. Edition: Wyd. 2, stan prawny na 1 lipca 2007 r.Publisher: Warszawa : Oficyna a Wolters Kluwer business, 2007. Availability: Copies available for loan: [M-003002] (3).
  Copies available for reference: [CZ 347.73::336.1] (1).
Finanse publiczne : komentarz / Cezary Kosikowski. Edition: Wyd. 4, stan prawny na 1 sierpnia 2008 r.Publisher: Warszawa : LexisNexis, 2008. Availability: Copies available for loan: [M-049705] (2).
  Copies available for reference: [CZ 347.73::336.1] (1).
Zagadnienia prawne finansów i gospodarki samorządu terytorialnego / red. nauk. Andrzej Borodo. Publisher: Toruń : Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa. Stowarzyszenie Wyższej Użyteczności "Dom Organizatora", 2008. Availability: Copies available for loan: [M-050739] (1).
  Copies available for reference: [CZ 347.73::336.1] (1).

Powered by Koha