Your search returned 99 results. Subscribe to this search

Not what you expected? Check for suggestions
|
Papiery wartościowe / M. Bączyk [et al.]. Edition: Stan prawny na 1 stycznia 2000 r.Publisher: Kraków : Kantor Wydawniczy Zakamycze, 2000. Availability: Copies available for loan: [M-046269] (1).
  Copies available for reference: [CZ 347.73] (1).
Wkłady niepieniężne do spółek kapitałowych / Andrzej Szumański. Publisher: Warszawa : Wydawnictwa Prawnicze PWN, 1997. Availability: Copies available for reference: [CZ 347.73] (1).
Finanse publiczne i prawo finansowe / pod red. Cezarego Kosikowskiego i Eugeniusza Ruśkowskiego ; aut. Teresa Augustyniak-Górna [et al.]. Publisher: Warszawa : Dom Wydawniczy ABC, cop. 2003. Availability: Copies available for reference: [CZ 347.73] (1).
Finanse / Zdzisław Brodecki [et al.] ; pod red. Zdzisława Brodeckiego. Publisher: Warszawa : LexisNexis, 2004. Availability: Copies available for reference: [CZ 347.73] (1).
System bankowy w regulacjach polskich i unijnych / Jolanta Gliniecka. Edition: Stan prawny na dzień 1 maja 2004 r.Publisher: Bydgoszcz ; Gdańsk : Branta, 2004. Availability: Copies available for loan: [M-104369] (2).
  Copies available for reference: [CZ 347.73] (1).
Prawo finansowe i nauka prawa finansowego na przełomie wieków : Ogólnopolska Konferencja Katedr Prawa Finansowego, Kraków, 21-23 października 1999 r. / pod red. Apoloniusza Kosteckiego ; Katedra Prawa Finansowego Uniwersytetu Jagiellońskiego. Publisher: Kraków : Kantor Wydawniczy "Zakamycze", 2000. Availability: Copies available for reference: [CZ 347.73] (1).
Prawo finansowe w Unii Europejskiej i w Polsce / Cezary Kosikowski. Edition: Stan prawny na 1 października 2005 r.Publisher: Warszawa : LexisNexis, 2005. Availability: Copies available for loan: [M-048993] (3).
  Copies available for reference: [CZ 347.73] (1).
Prawo bankowe. T. 1, Komentarz do art. 1-92 / red. Fryderyk Zoll ; aut. Artur Adamek [et al.]. Edition: Stan prawny na 20 maja 2005 r.Publisher: Kraków : Polsko-Niemieckie Centrum Prawa Bankowego UJ : Zakamycze, 2005. Availability: Copies available for reference: [CZ 347.73] (1).
Prawo bankowe. T. 2, Komentarz do art. 92A-194 / red. Fryderyk Zoll ; aut. Artur Adamek [et al.]. Edition: Stan prawny obowiązujący na 20 maja 2005 r.Publisher: Kraków : Polsko-Niemieckie Centrum Prawa Bankowego UJ : "Zakamycze", 2005. Availability: Copies available for reference: [CZ 347.73] (1).
Prawo papierów wartościowych / red. Andrzej Szumański ; aut. Aleksander Chłopecki [et al.]. Edition: Stan prawny na dzień 15 kwietnia 2006 r.Publisher: Warszawa : C. H. Beck : Instytut Nauk Prawnych PAN, 2006. Availability: Copies available for loan: [M-049456] (2).
  Copies available for reference: [CZ 347.73] (1).
Prawo bankowe w zarysie / pod red. Eugenii Fojcik-Mastalskiej ; zespół autorski Eugenia Fojcik-Mastalska [et al.]. Edition: Wyd. 2, popr. i uzup., stan prawny na dzień 1 marca 2006.Publisher: Wrocław : Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, 2006. Availability: Copies available for loan: [M-046678] (1).
  Copies available for reference: [CZ 347.73] (1).
Prawnofinansowa instytucja dopłat jako forma pozapodatkowych danin publicznych / Irena Czaja-Hliniak. Edition: Stan prawny na dzień 31 sierpnia 2006 r.Publisher: Kraków : Wydawnictwo "SPES", 2006. Availability: Copies available for loan: [M-002847] (5).
  Copies available for reference: [CZ 347.73] (1).
Prawo papierów wartościowych : suplement / red. Andrzej Szumański ; aut. Wojciech Pyzioł, Michał Romanowski. Publisher: Warszawa : Wydawnictwo C. H. Beck : Instytut Nauk Prawnych PAN, 2006. Availability: Copies available for reference: [CZ 347.73] (1).
Prawo bankowe i inne akty prawne ze skorowidzem / [red. Ewa Płacheta]. Edition: Wyd. 2, stan prawny na 2 marca 2006 r.Publisher: Kraków : Kantor Wydawniczy Zakamycze, 2006. Availability: Copies available for reference: [CZ 347.73] (1).
Polskie prawo bankowe / Lesław Góral, Maria Karlikowska, Katarzyna Koperkiewicz-Mordel. Edition: Wyd. 3, stan prawny na 30 kwietnia 2006 r.Publisher: Warszawa : Wydawnictwo Prawnicze "LexisNexis", 2006. Availability: Copies available for loan: [M-047180] (2).
  Copies available for reference: [CZ 347.73] (1).
Blokada rachunku papierów wartościowych jako sposób zabezpieczenia wierzytelności / Karolina Włodarska. Publisher: Kraków : Polsko-Niemieckie Centrum Prawa Bankowego UJ [Uniwersytetu Jagiellońskiego] : Kantor Wydawniczy "Zakamycze", cop. 2005. Availability: Copies available for loan: [M-046686] (1).
  Copies available for reference: [CZ 347.73] (1).
Klauzule zabezpieczające przed niewypłacalnością strony umowy wzajemnej : z uwzględnieniem nettingu na wypadek niewypłacalności / Marek Porzycki. Edition: Stan prawny na 1 września 2002 r.Publisher: Kraków : Polsko-Niemieckie Centrum Prawa Bankowego UJ : Kantor Wydawniczy "Zakamycze", 2002. Availability: Copies available for loan: [M-041317] (9).
  Copies available for reference: [CZ 347.73] (1).
Prawo bankowe : komentarz / Mirosław Bączyk [et al.]. Edition: Wyd. 5, stan prawny na 25 sierpnia 2007 r.Publisher: Warszawa : Wydawnictwo Prawnicze "LexisNexis", 2007. Availability: Copies available for loan: [M-049509] (1).
  Copies available for reference: [CZ 347.73] (1).
Elektroniczne instrumenty płatnicze : komentarz / Jacek Masiota. Edition: Stan prawny: marzec 2003.Publisher: Warszawa : C.H. Beck, 2003. Online Access: Dostęp dla autoryzowanych użytkowników Availability: Copies available for reference: [CZ 347.73] (1).
Przestępstwa gospodarcze związane z działalnością banków / Janusz Bojarski. Publisher: Toruń : TNOiK "Dom Organizatora", 2001. Availability: Copies available for reference: [CZ 347.73] (1).
Prawo finansowe w Unii Europejskiej / Cezary Kosikowski. Edition: [Stan prawny na dzień 1 września 2007 r.].Publisher: Bydgoszcz ; Warszawa : Oficyna Wydawnicza Branta, 2008. Availability: Copies available for loan: [M-052500] (1).
  Copies available for reference: [CZ 347.73] (1).
Polskie prawo finansowe na tle prawa Unii Europejskiej / Cezary Kosikowski. Edition: Stan prawny obowiązujący od 2 stycznia 2008 r.Publisher: Warszawa : LexisNexis, 2008. Availability: Copies available for loan: [M-057770] (3).
  Copies available for reference: [CZ 347.73] (1).
Prawo finansowe : testy / red. nauk. Patryk Łukasiak ; aut. pytań: Anna Grochowska [et al.]. Edition: Stan prawny na 30 września 2007 r.Publisher: Warszawa : Oficyna a Wolters Kluwer business, cop. 2007. Availability: Copies available for loan: [M-048187] (1).
  Copies available for reference: [CZ 347.73] (1).
Prawo finansowe Polski i Unii Europejskiej / Magdalena Fedorowicz, Krystyna Nizioł. Publisher: Warszawa : Wydawnictwo C. H. Beck, 2008. Availability: Copies available for loan: [M-050678] (3).
  Copies available for reference: [CZ 347.73] (1).
Upadłość transgraniczna w prawie Unii Europejskiej / Tomasz Chilarski. Publisher: Warszawa : Wydawnictwo C. H. Beck, 2008. Online Access: Click here to access online Availability: Copies available for reference: [CZ 347.73] (1).
Prawo papierów wartościowych i rynku kapitałowego / Jacek Kołacz. Edition: Stan prawny na 1 października 2007 r.Publisher: Warszawa : Wolters Kluwer Polska, cop. 2007. Availability: Copies available for loan: [M-055965] (3).
  Copies available for reference: [CZ 347.73] (1).
Uznanie zagranicznych postępowań upadłościowych / Wojciech Klyta. Edition: Stan prawny na 1 czerwca 2008 r.Publisher: Warszawa ; Kraków : Wolters Kluwer Polska, 2008. Availability: Copies available for reference: [CZ 347.73] (1).
Fundusz inwestycyjny w systemie instytucji finansowych / Patrycja Zawadzka. Edition: [Stan prawny na dzień 1.9.2008 r.].Publisher: Warszawa : Wydawnictwo C. H. Beck, 2009. Online Access: Click here to access online Availability: Copies available for reference: [CZ 347.73] (1).
Rola decyzji administracyjnej w nadzorze nad polskim systemem finansowym / Paweł Wajda. Publisher: Warszawa : Wydawnictwo C. H. Beck, 2009. Availability: Copies available for reference: [CZ 347.73] (1).
Prawo bankowe : komentarz / Leszek Mazur. Edition: 2. wyd.Publisher: Warszawa : Wydawnictwo C. H. Beck, 2008. Availability: Copies available for reference: [CZ 347.73] (1).

Powered by Koha