Your search returned 188 results. Subscribe to this search

Not what you expected? Check for suggestions
|
Umowy i inne czynności handlowe / Kazimierz Kruczalak. Publisher: Warszawa : Wydaw. Prawnicze LexisNexis, 2002. Availability: Copies available for reference: [CZ 347.7] (1).
Umowy w obrocie krajowym i międzynarodowym : komentarz, wzory, objaśnienia / Kazimierz Kruczalak. Publisher: Warszawa : Wydaw. Prawnicze PWN, 1996. Availability: Copies available for reference: [CZ 347.7] (1).
Prawo spółek : zarys / Andrzej Jakubecki [et al.]. Edition: Wyd. 2, stan prawny na dzień 1 września 1998 roku.Publisher: Warszawa : Wydawnictwa Prawnicze PWN, 1999. Availability: Copies available for reference: [CZ 347.7] (1).
Kodeks spółek handlowych : komentarz do artykułów 459-633 : suplement do Tomu 4 / Stanisław Sołtysiński [et al.] ; przepisy karne oprac. Robert Zawłocki. Publisher: Warszawa : C. H. Beck, 2004. Availability: Copies available for loan: [M-025510] (3).
  Copies available for reference: [CZ 347.7] (1).
Prawo spółek handlowych / Andrzej Szajkowski, Monika Tarska. Edition: Wyd. 5, zm. i rozsz.Publisher: Warszawa : C. H. Beck, 2005. Online Access: Click here to access online Availability: Copies available for reference: [CZ 347.7] (1).
Spółka akcyjna i spółka komandytowo-akcyjna / Konrad Kohutek [et al.] ; Polsko-Niemieckie Centrum Prawa Bankowego. Publisher: Warszawa : Wydaw. Prawnicze LexisNexis, 2005. Availability: Copies available for reference: [CZ 347.7] (1).
Zarys prawa handlowego / Kazimierz Kruczalak. Edition: Wyd. 3, stan prawny na 1 października 2004 r. / zaktualizowała i uzup. Joanna Kruczalak-Jankowska.Publisher: Warszawa : Wydawnictwo Prawnicze LexisNexis, 2004. Availability: Copies available for loan: [M-046995] (2).
  Copies available for reference: [CZ 347.7] (1).
Prawo handlowe dla ekonomistów / Kazimierz Kruczalak. Edition: Wydanie III zmienione.Publisher: Warszawa : Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 2002. Availability: Copies available for loan: [M-047192] (2).
  Copies available for reference: [CZ 347.7] (1).
Prawo upadłościowe i naprawcze : ze skorowidzem / [red. Katarzyna Świerk-Bożek]. Publisher: Kraków : Zakamycze, 2003. Availability: Copies available for reference: [CZ 347.7] (1).
Klient domu maklerskiego - prawa i obowiązki / Maciej Kurzajewski, Artur Zapała ; Komisja Papierów Wartościowych i Giełd. Edition: Stan prawny na dzień 31 marca 2006 roku.Publisher: Warszawa : Komisja Papierów Wartościowych i Giełd, 2006. Availability: Copies available for reference: [CZ 347.7] (1).
Europejska spółka akcyjna : założenie, funkcjonowanie, likwidacja / Katarzyna Niedzielska. Publisher: Warszawa : C. H. Beck, 2005. Availability: Copies available for loan: [M-075676] (1).
  Copies available for reference: [CZ 347.7] (1).
Europejskie prawo spółek / Jacek Napierała. Edition: Stan prawny z 1.12.2005 r.Publisher: Warszawa : Wydawnictwo C. H. Beck, 2006. Availability: Copies available for loan: [M-047283] (1).
  Copies available for reference: [CZ 347.7] (1).
Spółka europejska / Katarzyna Bilewska. Publisher: Warszawa : Wydawnictwo Prawnicze LexisNexis, 2006. Availability: Copies available for loan: [M-075651] (1).
  Copies available for reference: [CZ 347.7] (1).
Przedsiębiorstwo w obrocie gospodarczym / Emil Norek. Publisher: Warszawa : Wydawnictwo Prawnicze "LexisNexis", 2007. Availability: Copies available for reference: [CZ 347.7] (1).
Weksel w obrocie gospodarczym / Izabela Heropolitańska. Edition: Wyd. 14 zaktualizowane z wzorami weksli, deklaracji wekslowych i protestów na CD.Publisher: Warszawa : Twigger, 2007. Availability: Copies available for reference: [CZ 347.7] (1).
Prawa i obowiązki akcjonariuszy spółek publicznych / Beata Binek [et al.] ; Komisja Nadzoru Finansowego. Edition: Wyd. 3 zaktualizowane, stan prawny na dzień 19 września 2006 roku.Publisher: Warszawa : Komisja Nadzoru Finansowego, 2007. Availability: Copies available for reference: [CZ 347.7] (1).
Sytuacja prawna syndyka masy upadłości / Izabella Gil. Publisher: Warszawa : Wydawnictwo C. H. Beck, 2007. Online Access: Click here to access online Availability: Copies available for reference: [CZ 347.7] (1).
Agent handlowy : regulacje polskie i europejskie / Ewa Rott-Pietrzyk. Publisher: Warszawa : C. H. Beck, 2006. Availability: Copies available for loan: [M-046991] (1).
  Copies available for reference: [CZ 347.7] (1).
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością / (red.) Radosław L. Kwaśnicki. Publisher: Warszawa : C. H. Beck, 2005. Other title: Spółka z o.o..Availability: Copies available for reference: [CZ 347.7] (1).
Pomiędzy prawem a finansami : poradnik członka rady nadzorczej spółki akcyjnej / Ryszard Czerniawski, Anna Rapacka. Publisher: Warszawa ; Kraków : Wolters Kluwer Polska, 2007. Availability: Copies available for loan: [M-090476] (3).
  Copies available for reference: [CZ 347.7] (1).
Pozycja prawna zarządu i członków zarządu spółek kapitałowych / Agata Gburzyńska-Dulewicz. Publisher: Warszawa : Wydawnictwo C. H. Beck, 2006. Availability: Copies available for loan: [M-019272] (2).
  Copies available for reference: [CZ 347.7] (1).
Przekształcenia spółek handlowych / Anna Stępień. Publisher: Warszawa : Wydawnictwo C. H. Beck, 2006. Online Access: Dostęp dla autoryzowanych użytkowników Availability: Copies available for reference: [CZ 347.7] (1).
Charakter prawny spółki komandytowo-akcyjnej / Tomasz Bieniek. Publisher: Kraków : Kantor Wydawniczy Zakamycze, 2005. Availability: Copies available for loan: [M-040859] (3).
  Copies available for reference: [CZ 347.7] (1).
Ustanie członkostwa w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością / Katarzyna Kopaczyńska-Pieczniak. Publisher: Kraków : Zakamycze, 2002. Availability: Copies available for loan: [M-040858] (2).
  Copies available for reference: [CZ 347.7] (1).
Instytucje prawne dyrektywy kapitałowej / pod red. Mirosława Cejmera, Jacka Napierały, Tomasza Sójki ; aut. Mirosław Cejmer [et al.]. Publisher: Kraków : "Zakamycze", 2004. Availability: Copies available for loan: [M-055482] (3).
  Copies available for reference: [CZ 347.7] (1).
Kontrola kapitałowa nad spółką akcyjną / Marek Michalski. Edition: [Stan prawny na dzień 15 stycznia 2004 r.].Publisher: Kraków : Zakamycze, 2004. Availability: Copies available for loan: [M-055484] (3).
  Copies available for reference: [CZ 347.7] (1).
Spółka partnerska w systemie prawa niemieckiego i prawa amerykańskiego / Eligiusz Jerzy Krześniak. Publisher: Kraków : Kantor Wydawniczy "Zakamycze", 2003. Availability: Copies available for loan: [M-046647] (1).
  Copies available for reference: [CZ 347.7] (1).
Prawo koncernowe / Stanisław Włodyka. Publisher: Kraków : "Zakamycze", 2003. Availability: Copies available for loan: [M-041364] (9).
  Copies available for reference: [CZ 347.7] (1).
Spółka cywilna : instrukcja obsługi / Adam Marek Malinowski. Publisher: Gdańsk : Ośrodek Doradztwa i Doskonalenia Kadr, 2007. Availability: Copies available for loan: [M-099339] (1).
  Copies available for reference: [CZ 347.7] (1).
Prawo spółek 2007/2008 / [red. prowadzący Beata Wawrzyńczak-Jędryka ; aut. Tomasz Bieniek et al.]. Publisher: Warszawa : ABC Wolters Kluwer Polska, cop. 2007. Availability: Copies available for reference: [CZ 347.7] (1).

Powered by Koha