Your search returned 106 results. Subscribe to this search

Not what you expected? Check for suggestions
|
Prawo rodzinne : zarys wykładu / Jerzy Ignatowicz. Edition: Wyd. 3 zm. (dodr.).Publisher: Warszawa : Wydawnictwa Prawnicze PWN, 1998. Availability: Copies available for reference: [CZ 347.6] (1).
Prawo rodzinne / Jan Winiarz, Janusz Gajda. Edition: Wyd. 2.Publisher: Warszawa : Wydaw. Prawnicze LexisNexis, 2001. Availability: Copies available for reference: [CZ 347.6] (1).
Prawna ochrona rodziny / Marek Andrzejewski. Edition: Wyd. 2 zm.Publisher: Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, [2003]. Availability: Copies available for loan: [M-047308] (1).
  Copies available for reference: [CZ 347.6] (1).
Lists:
Separacja : praktyczny komentarz, orzecznictwo, piśmiennictwo, wzory pism / Zdzisław Krzemiński. Edition: Wyd. 3, stan prawny na 1 sierpnia 2006 r.Publisher: Warszawa : Wolters Kluwer Polska ; Kraków : Kantor Wydawniczy Zakamycze, 2006. Availability: Copies available for loan: [M-041080] (11).
  Copies available for reference: [CZ 347.6] (1).
Testamenty wspólne / Konrad Osajda. Publisher: Warszawa : C.H. Beck, 2005. Availability: Copies available for loan: [M-047805] (1).
  Copies available for reference: [CZ 347.6] (1).
Małżeńskie ustroje majątkowe : art. 31-54 KRO : komentarz / Jacek Ignaczewski. Edition: Wyd. 2, stan prawny: marzec 2006 r.Publisher: Warszawa : Wydawnictwo C. H. Beck, 2006. Availability: Copies available for loan: [M-012868] (1).
  Copies available for reference: [CZ 347.6] (1).
Współczesna kuratela sądowa : (wybrane zagadnienia) : praca zbiorowa / pod red. nauk. Beaty Zinkiewicz ; Górnośląska Wyższa Szkoła Pedagogiczna imienia Kardynała Augusta Hlonda w Mysłowicach. Publisher: Mysłowice : Wydawnictwo Górnośląskiej Wyższej Szkoły Pedagogicznej im. Kardynała Augusta Hlonda, 2006. Availability: Copies available for loan: [M-008303] (4).
  Copies available for reference: [CZ 347.6] (1).
Prawo rodzinne / Jerzy Strzebińczyk. Edition: Wyd. 2.Publisher: Kraków : "Zakamycze", 2003. Availability: Copies available for loan: [M-046615] (3).
  Copies available for reference: [CZ 347.6] (1).
Lists:
Intercyzy - umowy małżeńskie / Alicja Brzezińska. Edition: Wyd. 2.Publisher: Warszawa : ABC a Wolters Kluwer business, 2007. Availability: Copies available for reference: [CZ 347.6] (1).
Prawo spadkowe / Adam Doliwa. Publisher: Warszawa : Wydawnictwo C.H. Beck, 2007. Availability: Copies available for loan: [M-047471] (2).
  Copies available for reference: [CZ 347.6] (1).
Kodeks rodzinny i opiekuńczy wraz z indeksem rzeczowym / [red. Aneta Flisek ; wprow. Maciej Nałęcz]. Edition: 12. wyd., stan prawny: wrzesień 2007 r.Publisher: Warszawa : Wydawnictwo C. H. Beck, cop. 2007. Other title: Kodeks rodzinny i opiekuńczy z wprowadzeniem | Kodeks rodzinny i opiekuńczy.Availability: Copies available for reference: [CZ 347.6] (1).
Umowa o dział spadku / Jakub Biernat. Edition: Stan prawny na 10 listopada 2007 r.Publisher: Warszawa ; Kraków : Wolters Kluwer Polska, cop. 2008. Availability: Copies available for reference: [CZ 347.6] (1).
Alimenty i ojcostwo : komentarz / Zdzisław Krzemiński. Edition: 3. wyd., stan prawny na 1 stycznia 2008 r.Publisher: Warszawa : Oficyna a Wolters Kluwer business, 2008. Availability: Copies available for reference: [CZ 347.6] (1).
Wyznaniowa forma zawarcia małżeństwa cywilnego / Artur Mezglewski, Anna Tunia. Publisher: Warszawa : Wydawnictwo C. H. Beck, 2007. Online Access: Click here to access online Availability: Copies available for reference: [CZ 347.6] (1).
Postępowanie wobec dłużników alimentacyjnych oraz zaliczka alimentacyjna : komentarz / Wojciech Maciejko. Edition: Stan prawny: maj 2007 r.Publisher: Warszawa : Wydawnictwo C.H. Beck, 2007. Availability: Copies available for reference: [CZ 347.6] (1).
Władza rodzicielska : komentarz / Krystyna Gromek. Edition: Stan prawny: 1 czerwca 2008.Publisher: Warszawa : Wydawnictwo C. H. Beck, 2008. Online Access: Click here to access online Availability: Copies available for reference: [CZ 347.6] (1).
Mediacja w rozwiązywaniu konfliktów rodzinnych / Agata Gójska, Violetta Huryn. Publisher: Warszawa : Wydawnictwo C. H. Beck, 2007. Availability: Copies available for reference: [CZ 347.6] (1).
Prawo cywilne : materiały dla studentów prawa. T. 5, Prawo rodzinne / Michał Araszkiewicz [et al.]; red. prowadzący Michał Araszkiewicz, red. nauk. Michał Araszkiewicz, Marek Stus. Edition: Stan prawny na 1 stycznia 2007 r.Publisher: Warszawa : Wolters Kluwer Polska, 2006. Other title: Prawo rodzinne.Availability: Copies available for loan: [M-102097] (3).
  Copies available for reference: [CZ 347.6] (1).
Obowiązek alimentacyjny po nowelizacji : Art. 128-144¹ KRO : komentarz / Jacek Ignaczewski. Edition: Stan prawny: 13 czerwca 2009 r.Publisher: Warszawa : Wydawnictwo C. H. Beck, 2009. Online Access: Click here to access online Availability: Copies available for reference: [CZ 347.6] (1).
Ustanowienie spadkobiercy w testamencie w systemach prawnych common law i civil law / Konrad Osajda. Publisher: Warszawa : Wydawnictwo C. H. Beck, 2009. Availability: Copies available for reference: [CZ 347.6] (1).
Prawa i obowiązki seksualne małżonków : studium prawne nad normą i patologią zachowań / Radosław Krajewski. Publisher: Warszawa : Oficyna a Wolters Kluwer business, 2009. Availability: Copies available for reference: [CZ 347.6] (1).
Władza rodzicielska i kontakty z dzieckiem : komentarz / Adam Bodnar [et al.]. Edition: Stan prawny: kwiecień 2010.Publisher: Warszawa : Wydawnictwo C. H. Beck, 2010. Availability: Copies available for reference: [CZ 347.6] (1).
Kodeks rodzinny i opiekuńczy : komentarz / red. Krzysztof Pietrzykowski ; aut. Janusz Gajda [et al.]. Edition: Wyd. 2, [stan prawny na dzień 1.5.2010 r.].Publisher: Warszawa : Wydawnictwo C. H. Beck, 2010. Availability: Copies available for reference: [CZ 347.6] (1).
Rozwód i separacja pomiędzy małżonkami : aspekty prawne i majątkowe / Joanna Grzelińska. Publisher: Warszawa : Difin, 2010. Availability: Copies available for reference: [CZ 347.6] (1).
Ustawa o pomocy osobom uprawnionym do alimentów : komentarz / Aneta Korcz-Maciejko. Edition: Stan prawny: czerwiec 2010.Publisher: Warszawa : Wydawnictwo C. H. Beck, 2010. Availability: Copies available for reference: [CZ 347.6] (1).
Rozwody, separacje, alimenty / [aut. koment. Izabela Lewandowska]. Publisher: Warszawa : Presspublica, 2010. Availability: Copies available for reference: [CZ 347.6] (1).
Lists:
Testamenty, spadki, darowizny : poradnik "Rzeczpospolitej" / [aut. koment.: Izabela Lewandowska]. Publisher: Warszawa : Presspublica Sp. z o.o., 2010. Availability: Copies available for reference: [CZ 347.6] (1).
Kodeks rodzinny i opiekuńczy. Prawo o aktach stanu cywilnego / [tyt. do art. oprac. Robert Stępień ; oprac. red. Małgorzata Stańczak]. Edition: Wyd. 4, stan prawny na 1 września 2010 roku.Publisher: Warszawa : LexisNexis, 2010. Availability: Copies available for reference: [CZ 347.6] (1).
Intercyzy : pojęcie, treść, dochodzenie roszczeń / Grzegorz Jędrejek. Publisher: Warszawa : LexisNexis, 2010. Availability: Copies available for reference: [CZ 347.6] (1).
Prawo spadkowe / Liliana Kaltenbek-Skarbek, Waldemar Żurek. Edition: 3. wyd., stan prawny na 13 grudnia 2010.Publisher: Warszawa : Oficyna a Wolters Kluwer business, 2011. Availability: Copies available for reference: [CZ 347.6] (1).

Powered by Koha