Your search returned 109 results. Subscribe to this search

Not what you expected? Check for suggestions
|
Rozwiązanie umowy przez strony / Agnieszka Pyrzyńska. Publisher: Warszawa : Wydawnictwo C.H. Beck, 2000. Availability: Copies available for reference: [CZ 347.4] (1).
Franchising : strategia rozwoju małych firm w Polsce / Agnieszka Tokaj-Krzewska. Publisher: Warszawa : Difin, 1999. Availability: Copies available for reference: [CZ 347.4] (1).
Lists:
Wzory umów w obrocie krajowym z komentarzem / [autorzy oprac. Henryk Golanowski et al.]. Publisher: Gdańsk : Info-Trade, 1998. Availability: Copies available for reference: [CZ 347.4] (1).
Wzory typowych umów zawieranych przez podmioty gospodarcze i osoby fizyczne / Grażyna Zdziennicka-Kaczocha. Publisher: Skierniewice : Wydawnictwo Sigma, 1997. Availability: Copies available for reference: [CZ 347.4] (1).
Europejskie prawo umów konsumenckich / Ewa Łętowska. Edition: [Stan prawny na 30 listopada 2003 r.].Publisher: Warszawa : C. H. Beck, 2004. Availability: Copies available for reference: [CZ 347.4] (1).
Obrót dziełami sztuki / Agnieszka Grzywacz. Publisher: Warszawa : LexisNexis ; [Kraków] : Polsko-Niemieckie Centrum Prawa Bankowego, 2004. Availability: Copies available for reference: [CZ 347.4] (1).
Prawo cywilne - zobowiązania : testy, kazusy, tablice / Kamil Soiński, Jacek Toczkowski. Edition: [Stan prawny na koniec kwietnia 2003 r.].Publisher: Warszawa : C. H. Beck, 2003. Availability: Copies available for loan: [M-047247] (1).
  Copies available for reference: [CZ 347.4] (1).
Franchising : przewodnik dla początkujących / Grzegorz Kolarski ; [Ministerstwo Przemysłu i Handlu. Departament Promocji Przedsiębiorczości]. Publisher: Warszawa : Centrum Informacji Menedżera, 1992. Availability: Copies available for reference: [CZ 347.4] (1).
Lists:
Rozwiązanie umowy zobowiązującej i zobowiązująco-rozporządzającej za zgodą stron / Małgorzata Podrecka. Publisher: Bydgoszcz : Branta, 2003. Other title: Rozwiązanie umowy za zgodą stron.Availability: Copies available for loan: [M-047269] (1).
  Copies available for reference: [CZ 347.4] (1).
Odszkodowanie za szkodę majątkową : szkoda na mieniu i osobie / Adam Szpunar. Publisher: Bydgoszcz : Branta, cop. 1998. Availability: Copies available for loan: [M-046664] (1).
  Copies available for reference: [CZ 347.4] (1).
Swoboda umów według art. 353¹ kc : konstrukcja prawna / Piotr Machnikowski. Publisher: Warszawa : C. H. Beck, 2005. Availability: Copies available for reference: [CZ 347.4] (1).
Umowy odnoszące się do osób trzecich / Ewa Łętowska, Przemysław Drapała, Małgorzata Bednarek. Publisher: Warszawa : Wydawnictwo C. H. Beck, 2006. Online Access: Dostęp dla autoryzowanych użytkowników Availability: Copies available for loan: [M-046985] (1).
  Copies available for reference: [CZ 347.4] (1).
Wzorce umów w prawie polskim / Małgorzata Bednarek. Publisher: Warszawa : C.H. Beck, 2005. Online Access: Dostęp dla autoryzowanych użytkowników Availability: Copies available for reference: [CZ 347.4] (1).
Ustawa o sprzedaży konsumenckiej / Marlena Pecyna. Edition: 2. wyd., stan prawny na 1 lutego 2007 r.Publisher: Warszawa ; Kraków : ABC a Wolters Kluwer Business, cop. 2007. Availability: Copies available for reference: [CZ 347.4] (1).
Umowa rachunku bankowego : komentarz / Leszek Mazur. Edition: Stan prawny: styczeń 2007 r.Publisher: Warszawa : Wydawnictwo C. H. Beck, 2007. Online Access: Dostęp dla autoryzowanych użytkowników | Dostęp dla autoryzowanych użytkowników Availability: Copies available for loan: [M-046782] (1).
  Copies available for reference: [CZ 347.4] (1).
Zachowanie zwykłej formy pisemnej czynności prawnych / Katarzyna Górska. Publisher: Warszawa : Wydawnictwo C. H. Beck, 2007. Availability: Copies available for loan: [M-075631] (1).
  Copies available for reference: [CZ 347.4] (1).
Umowne rozporządzenie wierzytelnością przyszłą / Jarosław Kuropatwiński. Publisher: Toruń ; Bydgoszcz : Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa "Dom Organizatora", 2007. Availability: Copies available for reference: [CZ 347.4] (1).
Kara umowna / Jacek Jastrzębski. Publisher: Warszawa : Wolters Kluwer Polska ; Kraków : [Kantor Wydawniczy "Zakamycze"], cop. 2006. Availability: Copies available for reference: [CZ 347.4] (1).
Umowa przewozu w transporcie towarowym / Mirosław Stec. Edition: Wydanie I.Publisher: Kraków : Zakamycze, 2005. Availability: Copies available for loan: [M-055480] (6).
  Copies available for reference: [CZ 347.4] (1).
Odpowiedzialność za zobowiązania związane z prowadzeniem gospodarstwa rolnego / Elżbieta Kremer. Publisher: Kraków : Kantor Wydawniczy "Zakamycze", 2004. Availability: Copies available for loan: [M-056919] (2).
  Copies available for reference: [CZ 347.4] (1).
Kontrola wzorców umownych poza obrotem konsumenckim / Marlena Pecyna. Edition: Stan prawny na 16 grudnia 2002 r.Publisher: Kraków : Polsko-Niemieckie Centrum Prawa Bankowego UJ : Kantor Wydawniczy ZAKAMYCZE, 2003. Availability: Copies available for loan: [M-041313] (3).
  Copies available for reference: [CZ 347.4] (1).
  Checked out (1).
Sposoby jednostronnej rezygnacji z zobowiązań umownych / Grzegorz Tracz. Edition: Stan prawny na 1 października 2007 r.Publisher: Warszawa ; Kraków : Wolters Kluwer Polska, cop. 2007. Availability: Copies available for loan: [M-108297] (3).
  Copies available for reference: [CZ 347.4] (1).
Kolizyjne aspekty zobowiązań elektronicznych : materiały z konferencji / red. Jacek Gołaczyński. Publisher: Warszawa ; Kraków : Oficyna Wolters Kluwer Business, 2008. Availability: Copies available for loan: [M-091063] (1).
  Copies available for reference: [CZ 347.4] (1).
Lists:
Sposoby zaspokajania roszczeń w postępowaniu upadłościowym obejmującym likwidację majątku upadłego / Paweł Janda. Edition: Stan prawny na 30 września 2007 r.Publisher: Warszawa : Oficyna a Wolters Kluwer Polska, cop. 2007. Availability: Copies available for reference: [CZ 347.4] (1).
Spółka cicha / Grzegorz Jędrejek. Publisher: Warszawa : Wolters Kluwer Polska, 2008. Availability: Copies available for loan: [M-090720] (1).
  Copies available for reference: [CZ 347.4] (1).
Odsetki cywilnoprawne / Marcin Lemkowski. Publisher: Kraków : Oficyna a Wolters Kluwer business, cop. 2007. Availability: Copies available for reference: [CZ 347.4] (1).
Leasing : prawo, podatki, rachunkowość : przewodnik praktyczny / Zbigniew Huszcz, Iwona Tkaczyk-Osińska. Publisher: Gdańsk : Ośrodek Doradztwa i Doskonalenia Kadr, 2008. Availability: Copies available for reference: [CZ 347.4] (1).
Umowa użyczenia w polskim prawie cywilnym / Aneta Kaźmierczyk. Edition: Stan prawny na 1 czerwca 2008 r.Publisher: Warszawa : Oficyna a Wolters Kluwer business, 2008. Availability: Copies available for loan: [M-108301] (1).
  Copies available for reference: [CZ 347.4] (1).
Zobowiązania / Adam Doliwa. Edition: [Stan prawny z września 2005 r.].Publisher: Warszawa : C. H. Beck, 2006. Availability: Copies available for reference: [CZ 347.4] (1).
Spółka cicha : charakter prawny, funkcje i zalety, wzory pism / Ksawery Żurek. Publisher: Kraków : "Zakamycze", 1999. Availability: Copies available for reference: [CZ 347.4] (1).

Powered by Koha