Your search returned 88 results. Subscribe to this search

Not what you expected? Check for suggestions
|
Gospodarka nieruchomościami / Jan Szachułowicz. Edition: Stan prawny na 1 marca 2001 r.Publisher: Warszawa : Wydawnictwa Prawnicze PWN, 2001. Availability: Copies available for loan: [M-080605] (1).
  Copies available for reference: [CZ 347.2] (1).
Ustawa o księgach wieczystych i hipotece, przepisy o postępowaniu w sprawach wieczystoksięgowych : komentarz / Stanisław Rudnicki. Edition: Wyd. 4, stan prawny na 20 listopada 2004 r. (uwzględnia zmianę wchodzącą w życie 5 lutego 2005 r.).Publisher: Warszawa : Wydaw. Prawnicze LexisNexis, 2005. Availability: Copies available for reference: [CZ 347.2] (1).
Gospodarka nieruchomościami, własność lokali, ochrona praw lokatorów : akty prawne, komentarz, orzecznictwo / oprac. Tadeusz Fijałkowski. Edition: Stan prawny: 1 marca 2005 r.Publisher: Bydgoszcz ; Warszawa : Oficyna Wydawnicza Branta, 2005. Availability: Copies available for reference: [CZ 347.2] (1).
Zarządzanie nieruchomościami mieszkaniowymi : nowe regulacje ustawowe, wzory umów, wykaz pomocniczych aktów prawnych / Ewa Bończak-Kucharczyk. Edition: Wyd. 3., [stan prawny na koniec września 2004 r.].Publisher: Warszawa : C.H. Beck, 2004. Availability: Copies available for loan: [M-004622] (2).
  Copies available for reference: [CZ 347.2] (1).
Wspólnoty mieszkaniowe / Małgorzata Stefańczyk, Marek Węglowski. Publisher: Kraków : Instytut Rozwoju Miast, 2004. Availability: Copies available for loan: [M-055155] (2).
  Copies available for reference: [CZ 347.2] (1).
Zarządzanie nieruchomościami / Krzysztof Lewandowski. Publisher: Warszawa : Wydawnictwo Prawnicze LexisNexis, 2005. Availability: Copies available for reference: [CZ 347.2] (1).
Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami : tworzenie i doskonalenie warsztatu pracy / Wojciech Karpiński. Publisher: Warszawa : Wydawnictwo C. H. Beck, 2007. Availability: Copies available for loan: [M-049263] (1).
  Copies available for reference: [CZ 347.2] (1).
Użytkowanie wieczyste / Cezary Woźniak. Publisher: Warszawa : Wydawnictwo C.H. Beck, 2006. Online Access: Dostęp dla autoryzowanych użytkowników Availability: Copies available for loan: [M-079111] (1).
  Copies available for reference: [CZ 347.2] (1).
Prawo rzeczowe / Hanna Witczak, Agnieszka Kawałko. Publisher: Warszawa : C. H. Beck, 2006. Availability: Copies available for loan: [M-046983] (2).
  Copies available for reference: [CZ 347.2] (1).
Nabycie przez zasiedzenie / Stanisław Rudnicki. Publisher: Warszawa : LexisNexis, 2007. Availability: Copies available for loan: [M-082871] (2).
  Copies available for reference: [CZ 347.2] (1).
Umowa deweloperska / Piotr Kunicki. Publisher: Warszawa : Wydawnictwo C. H. Beck, 2007. Availability: Copies available for reference: [CZ 347.2] (1).
Nieruchomości : leksykon pojęć i definicji / Piotr Wancke. Publisher: Warszawa : Wolters Kluwer Polska, 2007. Availability: Copies available for loan: [M-066325] (1).
  Copies available for reference: [CZ 347.2] (1).
Zniesienie współwłasności nieruchomości w drodze umowy / Piotr Kostański. Publisher: Kraków : Kantor Wydawniczy Zakamycze, 2004. Availability: Copies available for loan: [M-046695] (1).
  Copies available for reference: [CZ 347.2] (1).
Pierwszeństwo nabycia nieruchomości / Beata Burian. Publisher: Kraków : Zakamycze, 2004. Availability: Copies available for loan: [M-023139] (1).
  Copies available for reference: [CZ 347.2] (1).
Nabywanie nieruchomości przez cudzoziemców / Joanna Kawecka-Pysz. Publisher: Kraków : "Zakamycze", 2004. Availability: Copies available for loan: [M-063327] (5).
  Copies available for reference: [CZ 347.2] (1).
Księgi wieczyste i hipoteka : zbiór przepisów / wprow. Aleksander Oleszko. Edition: Stan prawny na 15 czerwca 2004.Publisher: Kraków : Zakamycze, 2004. Availability: Copies available for loan: [M-055393] (5).
  Copies available for reference: [CZ 347.2] (1).
Hipoteka kaucyjna / Jerzy Pisuliński. Publisher: Kraków : Kantor Wydawniczy "Zakamycze" : Polsko-Niemieckie Centrum Prawa Bankowego UJ, 2002. Availability: Copies available for loan: [M-041402] (14).
  Copies available for reference: [CZ 347.2] (1).
Własność lokali : komentarz / Gerard Bieniek, Zenon Marmaj. Edition: 7. wyd., stan prawny: 1 października 2007 r.Publisher: Warszawa : Wydawnictwo C. H. Beck, 2008. Availability: Copies available for reference: [CZ 347.2] (1).
Ustawa o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości : komentarz / Radosław Skwarło. Edition: Stan prawny na dzień 1 stycznia 2008 r.Publisher: Warszawa : Oficyna a Wolters Kluwer business, 2008. Availability: Copies available for reference: [CZ 347.2] (1).
Wpisy do ksiąg wieczystych / Piotr Borkowski, Jarosław Trześniewski-Kwiecień. Edition: Wyd. 2, stan prawny na 15 kwietnia 2008 r.Publisher: Warszawa : Wolters Kluwer Polska, 2008. Availability: Copies available for reference: [CZ 347.2] (1).
Gospodarka nieruchomościami / Błażej Wierzbowski. Edition: Wyd. 2, stan prawny na 30 czerwca 2008 r.Publisher: Warszawa : Wydawnictwo Prawnicze "LexisNexis", 2008. Availability: Copies available for loan: [M-082139] (1).
  Copies available for reference: [CZ 347.2] (1).
Użytkowanie wieczyste : zagadnienia konstrukcyjne / Zygmunt Truszkiewicz. Publisher: Kraków : Kantor Wydawniczy Zakamycze : Wolters Kluwer Polska, 2006. Availability: Copies available for loan: [M-091291] (1).
  Copies available for reference: [CZ 347.2] (1).
Gospodarka nieruchomościami : komentarz / Michał Horoszko, Dariusz Pęchorzewski (red.). Edition: Stan prawny: październik 2008 r.Publisher: Warszawa : Wydawnictwo C.H. Beck, 2009. Availability: Copies available for reference: [CZ 347.2] (1).
Prawo rzeczowe / Katarzyna Anna Dadańska. Edition: [Stan prawny na dzień 1 marca 2007 r.].Publisher: Warszawa : Wydawnictwo C. H. Beck, 2007. Availability: Copies available for reference: [CZ 347.2] (1).
Rozgraniczenie i podział nieruchomości / Magdalena Durzyńska. Publisher: Warszawa : LexisNexis Polska, 2009. Availability: Copies available for reference: [CZ 347.2] (1).
Nieruchomości : jak uzyskać uprawnienia zawodowe w zakresie szacowania nieruchomości : licencje zawodowe w zakresie pośrednictwa w obrocie nieruchomościami, zarządzania nieruchomościami : ujednolicone akty prawne, orzecznictwo sądowe, komentarz / Tadeusz Fijałkowski [oprac.]. Edition: Stan prawny 1 września 2009 r.Publisher: Warszawa : Agencja Wydawnicza "MZ", cop. 2009. Availability: Copies available for reference: [CZ 347.2] (1).
Gospodarka nieruchomościami : zbiór przepisów / wybór i wprow. Jerzy Dydenko. Edition: 3. wyd., stan prawny na 24 sierpnia 2009 r.Publisher: Warszawa : Oficyna a Wolters Kluwer business, 2009. Availability: Copies available for loan: [M-066258] (1).
  Copies available for reference: [CZ 347.2] (1).
Nieruchomości : zagadnienia prawne / Helena Kisilowska [et al.] ; pod red. Heleny Kisilowskiej. Edition: Wyd. 5, stan prawny na 15 sierpnia 2009 r.Publisher: Warszawa : Wydawnictwo Prawnicze "LexisNexis", 2009. Availability: Copies available for loan: [M-078887] (3).
  Copies available for reference: [CZ 347.2] (1).
Prawo mieszkaniowe : komentarz / Adam Doliwa. Edition: 3. wyd.Publisher: Warszawa : Wydawnictwo C.H. Beck, 2006. Availability: Copies available for reference: [CZ 347.2] (1).
Własność nieruchomości / Stanisław Rudnicki. Edition: Wyd. 2.Publisher: Warszawa : LexisNexis, 2008. Availability: Copies available for loan: [M-061155] (2).
  Copies available for reference: [CZ 347.2] (1).

Powered by Koha