Your search returned 224 results. Subscribe to this search

Not what you expected? Check for suggestions
|
Konferencja naukowa: "Sytuacja osób dotkniętych skutkami wypadków drogowych" (22 października 2002 r.) / [oprac. red. Dorota Krzysztoń ; Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich]. Publisher: Warszawa : BRPO ; Łódź : Agencja "Master", 2004. Other title: Sytuacja osób dotkniętych skutkami wypadków drogowych.Availability: Copies available for loan: [M-062981] (3).
  Copies available for reference: [CZ 347] (1).
Zarys teorii prawa cywilnego / Andrzej Stelmachowski . Publisher: Warszawa : Wydawnictwa Prawnicze PWN, 1998. Availability: Copies available for reference: [CZ 347] (1).
Firma i jej ochrona / Małgorzata Klapczyńska. Publisher: Warszawa : LexisNexis, 2004. Availability: Copies available for reference: [CZ 347] (1).
Kompendium prawa cywilnego : część ogólna i prawo rzeczowe / Aleksander Lipiński. Publisher: Kraków : Zakamycze, 2004. Availability: Copies available for loan: [M-046698] (1).
  Copies available for reference: [CZ 347] (1).
Odpowiedzialność odszkodowawcza władzy publicznej (po 1 września 2004 r.) / Marek Safjan. Edition: Stan prawny wg nowej regulacji podstaw odpowiedzialności władzy publicznej w kodeksie cywilnym, która weszła w życie 1 września 2004 r.Publisher: Warszawa : LexisNexis, 2004. Availability: Copies available for reference: [CZ 347] (1).
Prawo cywilne : część ogólna : zarys wykładu / Elżbieta Skowrońska-Bocian. Edition: Stan prawny na 1 sierpnia 2005 r.Publisher: Warszawa : Wydawnictwo Prawnicze LexisNexis, 2005. Availability: Copies available for loan: [M-014798] (9).
  Copies available for reference: [CZ 347] (1).
Ochrona mienia pracodawcy - odpowiedzialność pracownicza / Agata Żuradzka, Aleksander Stuglik. Publisher: Warszawa : C. H. Beck, 2003. Availability: Copies available for loan: [M-047023] (1).
  Copies available for reference: [CZ 347] (1).
Organizacje pożytku publicznego / Andrzej Ceglarski. Edition: Stan prawny na 1 marca 2005 r.Publisher: Warszawa : Wydawnictwo Prawnicze LexisNexis, 2005. Availability: Copies available for loan: [M-102835] (2).
  Copies available for reference: [CZ 347] (1).
Ratownictwo medyczne w Polsce : Ustawa o Państwowym Ratownictwie Medycznym / red. Juliusz Jakubaszko, Andrzej Ryś. Publisher: Kraków : "Zdrowie i Zarządzanie", 2002. Availability: Copies available for reference: [CZ 347] (1).
Odpowiedzialność odszkodowawcza za wykonywanie władzy publicznej / Ewa Bagińska. Publisher: Warszawa : C. H. Beck, 2006. Availability: Copies available for loan: [M-047032] (2).
  Copies available for reference: [CZ 347] (1).
Działanie osoby prawnej / Katarzyna Anna Dadańska. Publisher: Warszawa : Wydawnictwo C. H. Beck, 2006. Availability: Copies available for loan: [M-046992] (1).
  Copies available for reference: [CZ 347] (1).
Odpowiedzialność cywilna władzy publicznej / Paweł Dzienis. Publisher: Warszawa : C. H. Beck, 2006. Availability: Copies available for loan: [M-076263] (1).
  Copies available for reference: [CZ 347] (1).
Stowarzyszenia i fundacje / Paweł Suski. Edition: Wyd. 2.Publisher: Warszawa : Wydawnictwo Prawnicze "LexisNexis", 2006. Availability: Copies available for loan: [M-005941] (1).
  Copies available for reference: [CZ 347] (1).
Ustawa o fundacjach : komentarz / Henryk Cioch, Andrzej Kidyba. Edition: Stan prawny na 1 lutego 2007 r.Publisher: Warszawa ; Kraków : Lex a Wolters Kluwer business, 2007. Online Access: Click here to access online Availability: Copies available for reference: [CZ 347] (1).
Kodeks cywilny. Kodeks postępowania cywilnego. Kodeks rodzinny i opiekuńczy. Prawo prywatne międzynarodowe. Koszty sądowe w sprawach cywilnych / [oprac. red. Joanna Tchorek, Joanna Paszkowska]. Edition: Wyd. 2, stan prawny na 9 lutego 2007 r. (uwzględnia zmiany wchodzące w życie 20 marca 2007 r.).Publisher: Warszawa : Wydawnictwo Prawnicze LexisNexis, 2007. Other title: K.C., K.P.C., K.R.O., P.P.M., K.S..Availability: Copies available for reference: [CZ 347] (1).
Podpis elektroniczny w obrocie prawnym / Jacek Janowski. Publisher: Warszawa ; Kraków : Wolters Kluwer Polska, cop. 2007. Availability: Copies available for loan: [M-008305] (3).
  Copies available for reference: [CZ 347] (1).
Lists:
Przedawnienie roszczeń deliktowych / Przemysław Sobolewski, Michał Warciński. Edition: Stan prawny na 9 maja 2007 r.Publisher: Warszawa ; Kraków : Oficyna a Wolters Kluwer business, 2007. Availability: Copies available for loan: [M-090691] (2).
  Copies available for reference: [CZ 347] (1).
Prawo o stowarzyszeniach : komentarz / Paweł Sarnecki. Edition: 3. wyd., stan prawny na 1 stycznia 2007 r.Publisher: Warszawa : Wolters Kluwer Polska, 2007. Availability: Copies available for reference: [CZ 347] (1).
Powiernictwo w prawie polskim na tle porównawczym / Piotr Stec. Publisher: Kraków : "Zakamycze", 2005. Availability: Copies available for loan: [M-041057] (5).
  Copies available for reference: [CZ 347] (1).
Tworzenie i rejestracja organizacji pożytku publicznego : komentarz do art. 1-27 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz innych przepisów regulujących rejestrację organizacji pożytku publicznego / Norbert Kowal. Edition: Stan prawny na 31 lipca 2005 r.Publisher: Kraków : Zakamycze, 2005. Availability: Copies available for loan: [M-080664] (1).
  Copies available for reference: [CZ 347] (1).
Nabycie własności dzieła sztuki od nieuprawnionego / Wojciech Kowalski. Publisher: Kraków : Zakamycze, 2004. Availability: Copies available for loan: [M-041077] (5).
  Copies available for reference: [CZ 347] (1).
Podpis elektroniczny : ustawa, komentarz, akty wykonawcze / Jakub Rzymowski, Mateusz Kamiński. Publisher: Łódź : Wydaw. Sesja, 2002. Availability: Copies available for reference: [CZ 347] (1).
Klauzula generalna rozsądku w prawie prywatnym / Ewa Rott-Pietrzyk. Publisher: Warszawa : Wydawnictwo C. H. Beck, 2007. Availability: Copies available for loan: [M-047222] (1).
  Copies available for reference: [CZ 347] (1).
Odpowiedzialność odszkodowawcza za legalne działania administracji publicznej / Jerzy Parchomiuk. Edition: [Stan prawny na 30.4.2007 r.].Publisher: Warszawa : Wydawnictwo C. H. Beck, 2007. Online Access: Click here to access online Availability: Copies available for loan: [M-046732] (2).
  Copies available for reference: [CZ 347] (1).
Ustawa o podpisie elektronicznym : komentarz / Krzysztof Szaniawski, Tomasz Kościelny. Publisher: Kraków : "Zakamycze", 2003. Availability: Copies available for reference: [CZ 347] (1).
Nadużycie osobowości prawnej / Tomasz Targosz. Publisher: Kraków : "Zakamycze", 2004. Availability: Copies available for loan: [M-080655] (2).
  Copies available for reference: [CZ 347] (1).
Odpowiedzialność odszkodowawcza państwa w prawie Wspólnot Europejskich / Nina Półtorak. Edition: Stan prawny na 1 marca 2002 r.Publisher: Kraków : Zakamycze, 2002. Availability: Copies available for loan: [M-098677] (1).
  Copies available for reference: [CZ 347] (1).
Czynność prawna a środki komunikacji elektronicznej / Dariusz Szostek. Publisher: Kraków : Zakamycze, 2004. Availability: Copies available for reference: [CZ 347] (1).
Organizacje pozarządowe w działalności pożytku publicznego / Małgorzata Halszka Kurleto. Publisher: Warszawa : Wydawnictwo Prawnicze LexisNexis, 2008. Availability: Copies available for loan: [M-084457] (2).
  Copies available for reference: [CZ 347] (1).
Europeizacja prawa prywatnego. T. 1 / pod red. Maksymiliana Pazdana [et al.]. Publisher: Warszawa : Wolters Kluwer Polska, cop. 2008. Availability: Copies available for reference: [CZ 347] (1).

Powered by Koha