Your search returned 43 results. Subscribe to this search

Not what you expected? Check for suggestions
|
Kodeks celny : komentarz / Feliks Prusak. Edition: Stan prawny na dzień 1 marca 2000 roku.Publisher: Warszawa : "Muza", 2000. Availability: Copies available for reference: [CZ 346.61] (1).
Polityka i prawo celne i dewizowe : (zarys wykładu) / Stanisław Naruszewicz, Eugeniusz Ruśkowski. Publisher: Siedlce : Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania, 2002. Availability: Copies available for loan: [M-047376] (1).
  Copies available for reference: [CZ 346.61] (1).
Zwolnienia od cła : komentarz praktyczny / Paweł Hanclich, Rafał Olszewski. Publisher: Warszawa : KiK Konieczny i Kruszewski, 2000. Availability: Copies available for reference: [CZ 346.61] (1).
Prawo celne / Artur Kuś. Publisher: Bydgoszcz ; Lublin : Oficyna Wydawnicza Branta, 2003. Availability: Copies available for loan: [M-084538] (1).
  Copies available for reference: [CZ 346.61] (1).
Prawo i postępowanie celne / red. nauk. Wiesław Czyżowicz ; aut. poszczególnych rozdz. Marek Borkowski [et al.]. Edition: Wyd. 1 uzup. i popr., stan prawny na dzień 31 grudnia 2002 r.Publisher: Warszawa : Wyższa Szkoła Handlu i Prawa im. Ryszarda Łazarskiego, 2003. Availability: Copies available for loan: [M-084748] (1).
  Copies available for reference: [CZ 346.61] (1).
Inspekcja Celna : tekst ustawy, praktyczne objaśnienia / wprowadzenie: Adam Pałafij. Publisher: Warszawa : Wydawnictwo Zrzeszenia Prawników Polskich, 1998. Availability: Copies available for reference: [CZ 346.61] (1).
Rozporządzenie Rady (EWG) nr 2913/92 z dnia 12 października 1992 ustanawiające Wspólnotowy Kodeks Celny z późniejszymi zmianami : [tekst ujednolicony - 2001] / Teresa Chomiczewska. Edition: Stan prawny: listopad 2003 r.Publisher: Warszawa ; Zielona Góra : UNIVERS Konsulting - Edukacja Jacyno i Modzelewski, 2003. Other title: Wspólnotowy Kodeks Celny.Availability: Copies available for reference: [CZ 346.61] (1).
Wspólnotowy Kodeks celny, wspólnotowy system zwolnień celnych, polskie prawo celne / wprow. Artur Kuś. Publisher: Szczecin : Wydaw. BW ; Bydgoszcz : Oficyna Wydawnicza Branta, 2004. Availability: Copies available for loan: [M-075616] (1).
  Copies available for reference: [CZ 346.61] (1).
Postępowanie ochronne w prawie celnym / Andrzej Drwiłło. Publisher: Gdańsk : "Arche", 2003. Availability: Copies available for loan: [M-047306] (1).
  Copies available for reference: [CZ 346.61] (1).
Wspólnotowy Kodeks Celny / wprow. Hubert Jądrzyk, Krzysztof Lasiński-Sulecki, Tomasz Rudyk. Publisher: Kraków : "Zakamycze", 2005. Availability: Copies available for reference: [CZ 346.61] (1).
Leksykon prawa celnego / Dorota Błasiak-Barnuś. Publisher: Bydgoszcz : Oficyna Wydawnicza Branta ; Szczecin : Wydawnictwo BW, cop. 2006. Availability: Copies available for reference: [CZ 346.61] (1).
Kodeks celny : elementy kalkulacyjne / Janusz Radzewicz. Edition: Stan prawny na 1 grudnia 2007 r.Publisher: Warszawa : ABC a Wolters Kluwer business, 2008. Availability: Copies available for reference: [CZ 346.61] (1).
Wspólnotowy Kodeks Celny i przepisy wykonawcze : teksty, literatura, orzecznictwo / [wprow. i oprac.] Krzysztof Lasiński-Sulecki [et al.]. Edition: Stan prawny na 1 września 2008 r. (z uwzględnieniem zmian wchodzących w życie 1 lipca 2009 r. w następstwie rozpoczęcia stosowania rozporządzenia Komisji nr 1875/2006).Publisher: Warszawa : Oficyna a Wolters Kluwer business, 2008. Availability: Copies available for loan: [M-090697] (1).
  Copies available for reference: [CZ 346.61] (1).
Prawo celne wraz z indeksem rzeczowym / [red. Aneta Flisek]. Edition: 3. wyd., stan prawny: luty 2009 r.Publisher: Warszawa : C. H. Beck, cop. 2009. Availability: Copies available for loan: [M-077744] (2).
  Copies available for reference: [CZ 346.61] (1).
Postępowanie celne : prawo celne krajowe i wspólnotowe z komentarzem / Jerzy Chuderski, Krzysztof Chuderski. Publisher: Warszawa : Wolters Kluwer Polska, 2010. Availability: Copies available for loan: [M-096273] (2).
  Copies available for reference: [CZ 346.61] (1).
Wspólnotowe prawo celne : przepisy wykonawcze do Wspólnotowego Kodeksu Celnego : zestwawienie zmian w przepisach wykonawczych / [red. wyd. Jan Brodziński, Janusz Czaja]. Publisher: Szczecin : Wydawnictwo BW, cop. 2011. Availability: Copies available for reference: [CZ 346.61] (1).
Wspólnotowe i narodowe prawo celne : zmodernizowany Wspólnotowy Kodeks Celny, Ustawa Prawo Celne, Ustawa o Służbie Celnej : zestawienie publikacji / [red. wyd. Jan Brodziński, Janusz Czaja]. Publisher: Szczecin : Wydawnictwo BW, cop. 2011. Availability: Copies available for reference: [CZ 346.61] (1).
Wspólnotowe prawo celne : załączniki do przepisów wykonawczych / [red. wyd. Jan Brodziński, Janusz Czaja]. Publisher: Szczecin : Wydawnictwo BW, cop. 2011. Availability: Copies available for loan: [M-082985] (1).
  Copies available for reference: [CZ 346.61] (1).
Wspólnotowe prawo celne : wspólnotowy system zwolnień celnych / [red. wyd. Jan Brodziński, Janusz Czaja]. Publisher: Szczecin : Wydawnictwo BW, cop. 2011. Availability: Copies available for reference: [CZ 346.61] (1).
Wprowadzanie towarów na obszar celny Unii Europejskiej / Karol Piech. Edition: [Stan prawny na 1 czerwca 2012 r.].Publisher: Warszawa : Wolters Kluwer Polska 2012. Availability: Copies available for reference: [CZ 346.61] (1).
Wspólnotowy kodeks celny / pod red. Wojciecha Morawskiego ; [autorzy:] Michał Krzewiński [et al.]. Edition: Stan prawny na 1 sierpnia 2007 r.Publisher: Warszawa : Lex - a Wolters Kluwer business, cop. 2007. Availability: Copies available for reference: [CZ 346.61] (1).
Prawo celne : komentarz / Wiktor Poniewierka. Edition: Stan prawny na 1 listopada 2014 r.Publisher: Warszawa : Wolters Kluwer, 2015. Availability: Copies available for reference: [CZ 346.61] (1).
  Checked out (1).
Prawo celne i podatek akcyzowy : blaski i cienie dziesięciu lat członkostwa Polski w Unii Europejskiej / redakcja naukowa Tomasz Nowak, Piotr Stanisławiszyn. Edition: Stan prawny na 1 stycznia 2016 r.Publisher: Warszawa : Wolters Kluwer, 2016. Availability: Copies available for loan: [M-101026] (1).
  Copies available for reference: [CZ 346.61] (1).
Ustawa o służbie celnej : komentarz / Andrzej Halicki ; [recenzent Wiesław Czyżowicz]. Edition: Stan prawny na dzień 2 stycznia 2016 r.Publisher: Toruń : Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa "Dom Organizatora", 2016. Availability: Copies available for reference: [CZ 346.61] (1).
Prawo celne : zarys wykładu / Stanisław Naruszewicz, Mirosława Laszuk. Publisher: Warszawa : Wydawnictwo Prawnicze LexisNexis, 2001. Availability: Copies available for loan: [M-008310] (3).
  Copies available for reference: [CZ 346.61] (1).
Prawo celne Unii Europejskiej : podręcznik dla praktyków z przykładami i pożytecznymi wskazówkami / Michael Lux ; konsultacja i wprow.: Wiesław Czyżowicz ; tł. Katarzyna Świetlik [et al.]. Edition: Stan prawny na 1 stycznia 2005.Publisher: Szczecin : Wydaw. BW, 2004. Other title: Zollrechts der EG.Availability: Copies available for loan: [M-002898] (2).
  Copies available for reference: [CZ 346.61] (1).
Wspólnotowe prawo celne / Stanisław Naruszewicz, Mirosława Laszuk. Edition: Wyd. 2, [stan prawny na 31 października 2005 roku].Publisher: Warszawa : Wydawnictwo Prawnicze LexisNexis, 2005. Availability: Copies available for loan: [M-047036] (6).
  Copies available for reference: [CZ 346.61] (1).
Procedury celne / [aut.] Dorota Błasiak-Barnuś [et al.] ; pod red. Doroty Błasiak-Barnuś. Publisher: Warszawa : Wydawnictwo Prawnicze LexisNexis, 2008. Availability: Copies available for loan: [M-051964] (1).
  Copies available for reference: [CZ 346.61] (1).
Wspólnotowy i narodowy system zwolnień celnych : teksty ujednolicone / Hanna Sylwestrowicz, Edward Kalisiak, Cezary Wernic ; [tł. i oprac. Hanna Sylwestrowicz, Cezary Wernitz]. Edition: Stan prawny na 1 lutego 2005 roku z uwzględnieniem polskich przepisów podatkowwych.Publisher: Szczecin : Wydawnictwo BW, J. Brodziński, W. Warchalewski, 2005. Other title: Prawo celne Unii Europejskiej.Availability: Copies available for loan: [M-074481] (1).
  Copies available for reference: [CZ 346.61] (1).
Instytucje wspólnotowego prawa celnego w międzynarodowym obrocie towarowym / Piotr Witkowski ; [Wyższa Szkoła Stosunków Międzynarodowych i Komunikacji Społecznej]. Publisher: Chełm : Wydawnictwo Wyższej Szkoły Stosunków Międzynarodowych i Komunikacji Społecznej, 2008. Availability: Copies available for loan: [M-025512] (1).
  Copies available for reference: [CZ 346.61] (1).

Powered by Koha