Your search returned 188 results. Subscribe to this search

Not what you expected? Check for suggestions
|
Wolność gospodarcza w Europie / Stanisław Biernat, Andrzej Wasilewski. Publisher: Kraków : Kantor Wydawniczy Zakamycze, 2000. Availability: Copies available for loan: [M-047373] (1).
  Copies available for reference: [CZ 346] (1).
Prawo gospodarcze publiczne : zarys wykładu / Janina Ciechanowicz-McLean, Andrzej Powałowski. Publisher: Warszawa : Wydaw. Prawnicze LexisNexis, 2001. Availability: Copies available for reference: [CZ 346] (1).
Prawo gospodarcze dla ekonomistów / Jan Kufel, Wojciech Siuda. Edition: Stan prawny na dzień 1 stycznia 2001 r.Publisher: Poznań : Scriptus, 2001. Availability: Copies available for loan: [M-051481] (1).
  Copies available for reference: [CZ 346] (1).
Koncesje i zezwolenia na działalność gospodarczą / Cezary Kosikowski. Edition: Stan prawny na dzień 15 marca 2002 r.Publisher: Warszawa : Wydaw. Prawnicze LexisNexis, 2002. Availability: Copies available for reference: [CZ 346] (1).
Prawo działalności gospodarczej : komentarz / Cezary Kosikowski. Edition: Wyd. 3 zm., wg stanu prawnego na dzień 1 października 2002 r.Publisher: Warszawa : Wydaw. Prawnicze LexisNexis, 2002. Availability: Copies available for reference: [CZ 346] (1).
Europejskie prawo gospodarcze w działalności przedsiębiorstw : praca zbiorowa / pod red. nauk. Karola Sobczaka ; [aut. oprac. Karol Sobczak et al.]. Publisher: Warszawa : "Difin", 2002. Availability: Copies available for reference: [CZ 346] (1).
Wolność gospodarcza / Zdzisław Brodecki [et al.] ; pod red. Zdzisława Brodeckiego. Publisher: Warszawa : Wydaw. Prawnicze LexisNexis, 2003. Availability: Copies available for loan: [M-102807] (1).
  Copies available for reference: [CZ 346] (1).
Polskie publiczne prawo gospodarcze / Cezary Kosikowski. Edition: Wyd. 5 uaktualnione, [stan prawny, orzecznictwo, literatura na dzień 1 lutego 2002 r.].Publisher: Warszawa : Wydaw. Prawnicze LexisNexis, 2002. Availability: Copies available for reference: [CZ 346] (1).
Standardy wspólnotowe w polskim prawie ochrony konsumenta / pod red. Cezarego Banasińskiego ; aut. oprac. są: Cezary Banasiński [et al.]. Edition: Stan prawny na dzień 1 maja 2004 r.Publisher: Warszawa : Prawo i Praktyka Gospodarcza, 2004. Availability: Copies available for reference: [CZ 346] (1).
Prawo gospodarcze : zagadnienia administracyjnoprawne / Cezary Banasiński [et al.] ; pod red. nauk. Marka Wierzbowskiego i Mirosława Wyrzykowskiego. Edition: Wyd. 5 zm., stan prawny na 1 grudnia 2004 r.Publisher: Warszawa : LexisNexis, 2005. Availability: Copies available for loan: [M-047178] (2).
  Copies available for reference: [CZ 346] (1).
Economic analysis of law / Richard A. Posner. Edition: 6th ed.Publisher: New York : Aspen Publishers, cop. 2003. Availability: Copies available for reference: [CZ 346] (1).
Prawo ochrony konkurencji / Andrzej Powałowski, Sławomir Koroluk, Leszek Mering. Publisher: Warszawa : Wydaw. Prawo i Praktyka Gospodarcza, 2004. Availability: Copies available for loan: [M-076272] (2).
  Copies available for reference: [CZ 346] (1).
  Checked out (1).
Polityka konkurencji Wspólnoty Europejskiej i Unii Europejskiej w latach 1962-1997 / Teresa Korbutowicz. Publisher: Kraków : Oficyna Ekonomiczna, 2004. Availability: Copies available for loan: [M-008650] (3).
  Copies available for reference: [CZ 346] (1).
Ochrona prawna "Know-how" w prawie polskim na tle prawnoporównawczym / Elżbieta Wojcieszko-Głuszko. Publisher: Kraków : UJ : Zakamycze, 2002. Availability: Copies available for loan: [M-070659] (3).
  Copies available for reference: [CZ 346] (1).
Ochrona konsumenta w świetle ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej / Robert Stefanicki. Publisher: Kraków : Wolters Kluwer Polska - Kantor Wydawniczy "Zakamycze", 2006. Availability: Copies available for reference: [CZ 346] (1).
Niedozwolone postanowienia umowne jako środek ochrony słabszej strony umowy obligacyjnej / Łukasz Węgrzynowski. Publisher: Warszawa : C. H. Beck, 2006. Online Access: Dostęp dla autoryzowanych użytkowników Availability: Copies available for reference: [CZ 346] (1).
Swoboda działalności gospodarczej / Marek Szydło. Publisher: Warszawa : C.H. Beck, 2005. Availability: Copies available for reference: [CZ 346] (1).
Formy prowadzenia działalności gospodarczej w Polsce przez podmioty zagraniczne / Tomasz Szanciło. Publisher: Warszawa : Wydawnictwo C. H. Beck, 2006. Availability: Copies available for loan: [M-076297] (1).
  Copies available for reference: [CZ 346] (1).
Ochrona konkurencji / Barbara Pęczalska. Edition: Stan prawny: 10 stycznia 2007 r.Publisher: Warszawa : Wydawnictwo C. H. Beck, 2007. Availability: Copies available for reference: [CZ 346] (1).
Prawo reklamy i promocji / Elżbieta Traple [et al.]. Publisher: Warszawa : Wydawnictwo Prawnicze "LexisNexis", 2007. Availability: Copies available for reference: [CZ 346] (1).
Ochrona interesów konsumentów w Polsce w aspekcie integracji europejskiej : praca zbiorowa / pod red. Ewy Kieżel. Publisher: Warszawa : Centrum Doradztwa i Informacji Difin, 2007. Availability: Copies available for reference: [CZ 346] (1).
Polskie prawo gospodarcze publiczne : wprowadzenie / Jerzy Kowalski. Publisher: Warszawa ; Poznań : Polskie Wydawnictwo Prawnicze IURIS, [ca 2007]. Availability: Copies available for reference: [CZ 346] (1).
Krajowe prawo spółek a swoboda przedsiębiorczości / Marek Szydło. Edition: [Stan prawny na dzień 1 maja 2007 r.].Publisher: Warszawa : Wydawnictwo Prawnicze "LexisNexis", 2007. Availability: Copies available for reference: [CZ 346] (1).
Orzecznictwo Trybunału Sprawiedliwości Wspólnot Europejskich w sprawach gospodarczych / Michał Bernat. Publisher: Warszawa : C. H. Beck, 2006. Availability: Copies available for reference: [CZ 346] (1).
Swoboda działalności gospodarczej : zmiany w podatkach : komentarz : wiążące interpretacje prawa podatkowego, nowe zasady kontroli podatkowej i skarbowej, NIP jednym numerem przedsiębiorcy / Adam Bartosiewicz, Ryszard Kubacki. Edition: Stan prawny na 25 sierpnia 2004 r. ze zmianami wchodzącymi w życie 21 stycznia 2005 r.Publisher: Kraków : Kantor Wydawniczy "Zakamycze", 2004. Availability: Copies available for loan: [M-047364] (1).
  Copies available for reference: [CZ 346] (1).
UWG : Kommentar zum Wettbewerbsrecht / Lutz Lehmler. Publisher: Neuwied : Luchterhand, 2007. Availability: Copies available for reference: [CZ 346] (1).
Ochrona konsumenta w Unii Europejskiej : materiał z seminarium "Ochrona konsumenta w Unii Europejskiej", zorganizowanego przez Instytut Europejski w Łodzi i Centre des Etudes Européennes w Strasbourgu w dniach 22-23 kwietnia 1997 roku w Łodzi / red. nauk. Marcin Fryźlewicz ; [tł. Ewa Miszczak]. Publisher: Łódź : Instytut Europejski, 1998. Availability: Copies available for reference: [CZ 346] (1).
  Checked out (1).
Podejmowanie działalności gospodarczej w świetle regulacji prawnych / Andrzej Powałowski, Sławomir Koroluk. Publisher: Bydgoszcz ; Gdańsk : Branta, 2005. Other title: Podejmowanie działalności gospodarczej.Availability: Copies available for loan: [M-075148] (1).
  Copies available for reference: [CZ 346] (1).
Przeciwdziałanie nieuczciwym praktykom rynkowym : komentarz / Arkadiusz Michalak. Edition: Stan prawny: styczeń 2008 r.Publisher: Warszawa : Wydawnictwo C. H. Beck, 2008. Availability: Copies available for loan: [M-076020] (1).
  Copies available for reference: [CZ 346] (1).
  Checked out (1).
Komentarz do ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji / Ewa Nowińska, Michał du Vall. Edition: Wyd. 4, stan prawny na 9 kwietnia 2008 r.Publisher: Warszawa : Wydawnictwo Prawnicze "LexisNexis", 2008. Availability: Copies available for loan: [M-078757] (2).
  Copies available for reference: [CZ 346] (1).

Powered by Koha