Your search returned 652 results. Subscribe to this search

Not what you expected? Check for suggestions
|
Polskie prawo karne / Kazimierz Buchała, Andrzej Zoll. Publisher: Warszawa : Wydawnictwa Prawnicze PWN, 1995. Availability: Copies available for reference: [CZ 343] (1).
Molestowanie seksualne w miejscu pracy / Jarosław Warylewski. Publisher: Sopot : Wydaw. Prawnicze "LEX", cop. 1999. Availability: Copies available for reference: [CZ 343] (1).
Wzory pism procesowych w postępowaniu karnym z komentarzem / Piotr Kruszyński, Beata Karbownik-Michalak, Bogdan Michalak. Edition: Stan prawny na dzień 1 stycznia 2000.Publisher: Warszawa : Muza - Oficyna Prawnicza, 2000. Availability: Copies available for reference: [CZ 343] (1).
Unia Europejska wobec przestępczości : współpraca w ramach III filara / Artur Gruszczak. Publisher: Kraków : Wydaw. Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2002. Availability: Copies available for reference: [CZ 343] (1).
Proces karny w kazusach / Stanisław Waltoś. Edition: Wyd. 3 zm.Publisher: Warszawa : Wydaw. Prawnicze PWN, 1995. Availability: Copies available for reference: [CZ 343] (1).
Sens i bezsens prohibicji : prawo karne wobec narkotyków i narkomanii / Krzysztof Krajewski. Publisher: Kraków : Kantor Wydawniczy "Zakamycze", 2001. Availability: Copies available for reference: [CZ 343] (1).
Polska procedura karna : podstawowe założenia teoretyczne / Marian Cieślak. Edition: Wyd. 3 zm. i rozszerz.Publisher: Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1984. Availability: Copies available for reference: [CZ 343] (1).
Kodeks karny : pytania egzaminacyjne, kazusy, tablice / Marcin Dietrich, Barbara Namysłowska-Gabrysiak, Magdalena Czernicka. Edition: 2. wyd. zaktualizowane.Publisher: Warszawa : C. H. Beck, 2003. Availability: Copies available for loan: [M-023129] (5).
  Copies available for reference: [CZ 343] (1).
Polskie prawo karne : zarys części ogólnej / Tadeusz Bojarski. Edition: Wyd. 1 (dodr.).Publisher: Warszawa : Wydaw. Prawnicze LexisNexis, 2003. Availability: Copies available for loan: [M-010159] (2).
  Copies available for reference: [CZ 343] (1).
  Checked out (1).
Przeciwdziałanie praniu pieniędzy / Jerzy Wojciech Wójcik. Publisher: Kraków : "Zakamycze", 2004. Availability: Copies available for reference: [CZ 343] (1).
Przestępstwa przeciwko wolności seksualnej i obyczajności popełniane za pośrednictwem systemu informatycznego / Barbara Kunicka-Michalska. Publisher: Wrocław : Zakład Narodowy im. Ossolińskich - Wydaw., cop. 2004. Availability: Copies available for loan: [M-104343] (1).
  Copies available for reference: [CZ 343] (1).
Zmiana normatywna i zasady intertemporalne w prawie karnym / Włodzimierz Wróbel. Publisher: Kraków : Kantor Wydawniczy "Zakamycze", 2003. Availability: Copies available for loan: [M-054291] (3).
  Copies available for reference: [CZ 343] (1).
Czyn jako podstawa odpowiedzialności w prawie karnym / Przemysław Konieczniak. Publisher: Kraków : Kantor Wydawniczy "Zakamycze", 2002. Availability: Copies available for reference: [CZ 343] (1).
Konferencja naukowa: "Przemoc w rodzinie - publiczna tajemnica, czy publiczny problem" / [oprac. red. Dorota Krzysztoń] ; Rzecznik Praw Obywatelskich. Publisher: Warszawa : Biuro RPO ; Łódź : Agencja Master, 2004. Other title: Przemoc w rodzinie - publiczna tajemnica, czy publiczny problem.Availability: Copies available for loan: [M-082425] (1).
  Copies available for reference: [CZ 343] (1).
  Checked out (1).
Lists:
Więzienie jako instytucja karna i resocjalizacyjna / Henryk Machel. Publisher: Gdańsk : Arche, 2003. Availability: Copies available for reference: [CZ 343] (1).
Świadek koronny w ujęciu dogmatycznym / Ewa Kowalewska-Borys. Publisher: Kraków : Zakamycze, 2004. Availability: Copies available for loan: [M-050953] (5).
  Copies available for reference: [CZ 343] (1).
Współczesne problemy procesu karnego i wymiaru sprawiedliwości : księga ku czci profesora Kazimierza Marszała / pod red. Piotra Hofmańskiego i Kazimierza Zgryzka. Publisher: Katowice : Wydaw. Uniwersytetu Śląskiego, 2003. Availability: Copies available for loan: [M-078723] (1).
  Copies available for reference: [CZ 343] (1).
Zasada równości stron w polskim procesie karnym w perspektywie prawnoporównawczej / Małgorzata Wąsek-Wiaderek. Publisher: Kraków : Kantor Wydawniczy Zakamycze, 2003. Availability: Copies available for loan: [M-041359] (2).
  Copies available for reference: [CZ 343] (1).
Zasada prawa do obrony w polskim procesie karnym / Paweł Wiliński. Edition: Stan prawny na 31 stycznia 2006 r.Publisher: Kraków : Kantor Wydawniczy Zakamycze, 2006. Availability: Copies available for loan: [M-047034] (1).
  Copies available for reference: [CZ 343] (1).
Wpływ pokrzywdzonego na tok postępowania przygotowawczego w polskim procesie karnym / Wojciech Sych. Edition: Stan prawny na 28 lutego 2006 r.Publisher: Kraków : Kantor Wydawniczy Zakamycze, 2006. Availability: Copies available for loan: [M-075694] (1).
  Copies available for reference: [CZ 343] (1).
Świadek incognito w polskim procesie karnym / Paweł Wiliński. Edition: Stan prawny na 1 lipca 2003 r.Publisher: Kraków : Zakamycze, 2003. Availability: Copies available for loan: [M-003133] (2).
  Copies available for reference: [CZ 343] (1).
International Criminal Court = Międzynarodowy Trybunał Karny : powstanie, organizacja, jurysdykcja, akty prawne / Jacek Izydorczyk, Paweł Wiliński. Publisher: Kraków : Kantor Wydawniczy "Zakamycze", 2004. Other title: Międzynarodowy Trybunał Karny.Availability: Copies available for reference: [CZ 343] (1).
Kodeks karny skarbowy : komentarz. T. 1, Komentarz do art. 1-53 K.K.S. / Feliks Prusak. Edition: Stan prawny na 1 marca 2006 r.Publisher: Kraków : Kantor Wydawniczy Zakamycze, 2006. Availability: Copies available for loan: [M-075214] (1).
  Copies available for reference: [CZ 343] (1).
Kodeks karny skarbowy : komentarz. T. 2, Komentarz do art. 54-191 K.K.S. / Feliks Prusak. Edition: Stan prawny na 1 marca 2006 r.Publisher: Kraków : Kantor Wydawniczy Zakamycze, 2006. Availability: Copies available for loan: [M-115735] (1).
  Copies available for reference: [CZ 343] (1).
Pojęcie i funkcje społecznej szkodliwości czynu w prawie karnym / Robert Zawłocki. Publisher: Warszawa : Wydawnictwo C. H. Beck, 2007. Online Access: Click here to access online Availability: Copies available for loan: [M-113321] (1).
  Copies available for reference: [CZ 343] (1).
Pisma procesowe w sprawach karnych w [!] objaśnieniami / Ryszard A. Stefański. Publisher: Warszawa : Wydawnictwo C. H. Beck, 2007. Other title: Pisma procesowe w sprawach karnych z objaśnieniami.Availability: Copies available for reference: [CZ 343] (1).
Podstawy penologii : teoria kary / Jarosław Utrat-Milecki. Publisher: Warszawa : Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, cop. 2006. Availability: Copies available for loan: [M-046986] (1).
  Copies available for reference: [CZ 343] (1).
Prawo karne islamu / Jan Bury, Jerzy Kasprzak. Publisher: Warszawa : Centrum Doradztwa i Informacji "Difin", 2007. Availability: Copies available for reference: [CZ 343] (1).
Prawo karne nieletnich : od opieki do odpowiedzialności / Barbara Stańdo-Kawecka. Publisher: Warszawa : Oficyna a Wolters Kluwer business, cop. 2007. Availability: Copies available for loan: [M-100766] (1).
  Copies available for reference: [CZ 343] (1).
Sprawiedliwość naprawcza : początek ewolucji polskiego prawa karnego ? / Wojciech Zalewski. Publisher: Gdański : Arche, 2006. Availability: Copies available for reference: [CZ 343] (1).

Powered by Koha