Your search returned 217 results. Subscribe to this search

Not what you expected? Check for suggestions
|
Instytucje współczesnego prawa administracyjnego : księga jubileuszowa profesora zw. dra hab. Józefa Filipka / red. Iwona Skrzydło-Niżnik [et al.]. Publisher: Kraków : Wydaw. Uniwersytetu Jagiellońskiego ; 2001. Availability: Copies available for loan: [M-010126] (3).
  Copies available for reference: [CZ 342.9] (1).
Funkcjonowanie samorządu terytorialnego : doświadczenia i perspektywy. T. 1 / pod red. nauk. Stanisława Dolaty ; Uniwersytet Opolski. Publisher: Opole : Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, 1998. Availability: Copies available for reference: [CZ 342.9] (1).
Funkcjonowanie samorządu terytorialnego : doświadczenia i perspektywy. T. 2 / pod red. nauk. Stanisława Dolaty ; Uniwersytet Opolski. Publisher: Opole : Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, 1998. Availability: Copies available for reference: [CZ 342.9] (1).
Prawo administracyjne : instytucje ogólne. Cz. 2 / Józef Filipek. Publisher: Kraków : Kantor Wydawniczy "Zakamycze", 2001. Availability: Copies available for loan: [M-003207] (12).
  Copies available for reference: [CZ 342.9] (1).
Prawo administracyjne : instytucje ogólne. Cz. 1 / Józef Filipek. Publisher: Kraków : Universitas, 1995. Availability: Copies available for reference: [CZ 342.9] (1).
Prawne formy działania administracji / Jerzy Starościak. Publisher: Warszawa : Wydawnictwo Prawnicze, 1957. Availability: Copies available for reference: [CZ 342.9] (1).
Prawo administracyjne : instytucje ogólne. Cz. 1 / Józef Filipek. Publisher: Kraków : Kantor Wydawniczy "Zakamycze", 2003. Availability: Copies available for loan: [M-023144] (16).
  Copies available for reference: [CZ 342.9] (1).
Kontrola działalności rad i zarządów gmin (miast) i jednostek podporządkowanych gminom / Andrzej Baczyński. Edition: Stan prawny na dzień 15 października 2000 roku.Publisher: Warszawa : Difin, 2000. Availability: Copies available for reference: [CZ 342.9] (1).
Prawo miejscowe samorządu terytorialnego / Dorota Dąbek. Publisher: Bydgoszcz ; Kraków : Oficyna Wydawnicza Branta, 2004. Availability: Copies available for loan: [M-047046] (7).
  Copies available for reference: [CZ 342.9] (1).
Ustrój administracji publicznej / Ryszard Balicki [i 8 pozostałych] ; pod redakcją Ewy J. Nowackiej. Edition: Stan prawny na dzień 1 września 1999 roku.Publisher: Warszawa : Wydawnictwa Prawnicze PWN, 2000. Availability: Copies available for reference: [CZ 342.9] (1).
Ogólne zasady prawa i postępowania administracyjnego / Zbigniew Kmieciak. Publisher: Warszawa : Wydawnictwa Prawnicze PWN, 2000. Availability: Copies available for reference: [CZ 342.9] (1).
Prawo administracyjne : część ustrojowa / pod red. nauk. Zygmunta Niewiadomskiego ; [aut.:] Marian Kallas [et al.]. Edition: Stan prawny na dzień 20 lipca 2002 r.Publisher: Warszawa : Wydaw. Prawnicze LexisNexis, 2002. Availability: Copies available for reference: [CZ 342.9] (1).
Prawo administracyjne : część procesowa / Janusz Drachal, Eugeniusz Mzyk, Zygmunt Niewiadomski ; pod red. nauk. Zygmunta Niewiadomskiego. Publisher: Warszawa : LexisNexis, 2002. Availability: Copies available for reference: [CZ 342.9] (1).
Prawo administracyjne : część ogólna / Zbigniew Cieślak, Irena Lipowicz, Zygmunt Niewiadomski ; pod red. nauk. Zygmunta Niewiadomskiego. Edition: Wyd. 2.Publisher: Warszawa : LexisNexis, 2002. Availability: Copies available for reference: [CZ 342.9] (1).
Komentarz do ustawy o samorządzie powiatowym / Kazimierz Bandarzewski [et al.] ; pod red. Pawła Chmielnickiego. Edition: Stan prawny na 10 kwietnia 2005 roku.Publisher: Warszawa : Wydaw. Prawnicze LexisNexis, 2005. Availability: Copies available for loan: [M-074926] (2).
  Copies available for reference: [CZ 342.9] (1).
Materialne prawo administracyjne / Zbigniew Leoński. Edition: 7. wyd. uzup. i zaktual.Publisher: Warszawa : C.H. Beck, 2005. Availability: Copies available for loan: [M-005060] (2).
  Copies available for reference: [CZ 342.9] (1).
Prawo administracyjne / Elżbieta Ura, Edward Ura. Edition: Wyd. 5 uaktualnione, stan prawny na 1 września 2004 r.Publisher: Warszawa : Wydaw. Prawnicze "LexisNexis", 2004. Availability: Copies available for loan: [M-003238] (8).
  Copies available for reference: [CZ 342.9] (1).
  Checked out (1).
Prawo samorządu terytorialnego w Polsce / Kazimierz Bandarzewski, Paweł Chmielnicki, Wiesław Kisiel ; pod red. Wiesława Kisiela. Edition: Stan prawny na 1 grudnia 2005 r.Publisher: Warszawa : Wydawnictwo Prawnicze LexisNexis, 2006. Availability: Copies available for loan: [M-047947] (4).
  Copies available for reference: [CZ 342.9] (1).
Wstęp do prawa administracyjnego ogólnego / Michał Możdżeń-Marcinkowski. Publisher: Kraków : Kantor Wydawniczy "Zakamycze", 2006. Availability: Copies available for loan: [M-047038] (4).
  Copies available for reference: [CZ 342.9] (1).
Wykładnia w prawie administracyjnym / Wojciech Jakimowicz. Publisher: Kraków : Kantor Wydawniczy Zakamycze. Wolters Kluwer Polska, 2006. Availability: Copies available for loan: [M-002846] (3).
  Copies available for reference: [CZ 342.9] (1).
  Checked out (1).
Wójt, burmistrz, prezydent miasta / Andrzej Szewc, Tomasz Szewc. Edition: Stan prawny na 1 października 2006 r.Publisher: Warszawa : Dom Wydawniczy ABC, 2006. Availability: Copies available for loan: [M-008639] (5).
  Copies available for reference: [CZ 342.9] (1).
Akty nadzoru nad działalnością samorządu terytorialnego w Polsce / Paweł Chmielnicki. Publisher: Warszawa : Wydawnictwo Prawnicze "LexisNexis", 2006. Availability: Copies available for loan: [M-080078] (1).
  Copies available for reference: [CZ 342.9] (1).
Zarys prawa administracyjnego / Zbigniew Leoński ; we współpr. z Romanem Hauserem i Andrzejem Skoczylasem. Edition: Wyd. 2, stan prawny na 15 lipca 2006 r.Publisher: Warszawa : Wydawnictwo Prawnicze LexisNexis, 2006. Availability: Copies available for loan: [M-048149] (3).
  Copies available for reference: [CZ 342.9] (1).
Ustawa o sporcie kwalifikowanym : komentarz / Wiktor Cajsel. Edition: Stan prawny: 18 sierpnia 2006 r.Publisher: Warszawa : Wydawnictwo C. H. Beck, 2006. Availability: Copies available for reference: [CZ 342.9] (1).
Koncepcja systemu prawa administracyjnego : Zjazd Katedr Prawa Administracyjnego i Postępowania Administracyjnego, Zakopane, 24-27 września 2006 r. / pod red. Jana Zimmermanna. Publisher: Warszawa ; Kraków : Oficyna a Wolters Kluwer business, cop. 2007. Availability: Copies available for loan: [M-055959] (3).
  Copies available for reference: [CZ 342.9] (1).
  Checked out (1).
Polskie ustawy samorządowe : ujęcie porównawcze i historyczne / Wiesław Kisiel. Edition: Stan prawny na dzień 1 stycznia 2003 r.Publisher: Kraków : Wydaw. Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2003. Availability: Copies available for loan: [M-048218] (1).
  Copies available for reference: [CZ 342.9] (1).
Nadzór administracyjny : od prewencji do weryfikacji / pod red. Cezarego Kocińskiego. Publisher: Wrocław : Wydawnictwo Dolnośląskiej Wyższej Szkoły Służb Publicznych "ASESOR", 2006. Availability: Copies available for reference: [CZ 342.9] (1).
  Checked out (1).
Prawo administracyjne / red. Jan Cichoń, Sergiusz Szuster ; [aut.:] Michał Chlipała [et al.]. Edition: Stan prawny na 15 maja 2007 r.Publisher: Warszawa : Wolters Kluwer Polska, cop. 2007. Availability: Copies available for loan: [M-105703] (3).
  Copies available for reference: [CZ 342.9] (1).
Nieważność decyzji administracyjnej : studium teoretyczne / Marcin Kamiński. Publisher: Kraków : Wolters Kluwer - Polska : Zakamycze, 2006. Availability: Copies available for reference: [CZ 342.9] (1).
Komentarz do ustawy o administracji rządowej w województwie / pod red. Pawła Chmielnickiego ; [aut.] Kazimierz Bandarzewski [et al.]. Edition: Stan prawny na 15 grudnia 2006 r., [stan orzecznictwa i literatury na dzień 30 września 2006 r.].Publisher: Warszawa : Wydawnictwo Prawnicze "LexisNexis", 2007. Availability: Copies available for loan: [M-102837] (2).
  Copies available for reference: [CZ 342.9] (1).

Powered by Koha