Your search returned 172 results. Subscribe to this search

Not what you expected? Check for suggestions
|
Ustrój organów ochrony prawnej : wprowadzenie, teksty ustaw / [wprow.] Feliks Prusak. Edition: Stan prawny na dzień 1 lipca 1999 r.Publisher: Warszawa : "Muza", 1999. Availability: Copies available for loan: [M-047351] (1).
  Copies available for reference: [CZ 342.5] (1).
Izby drugie parlamentu / pod red. Eugeniusza Zwierzchowskiego. Publisher: Białystok : Temida 2, 1996. Online Access: Click here to access online Availability: Copies available for loan: [M-075366] (1).
  Copies available for reference: [CZ 342.5] (1).
Trybunał Konstytucyjny a proces karny / Barbara Nita. Publisher: Kraków : Zakamycze, 1999. Availability: Copies available for loan: [M-046640] (1).
  Copies available for reference: [CZ 342.5] (1).
Najwyższa Izba Kontroli / Andrzej Sylwestrzak. Publisher: Warszawa : Dom Wydaw. ABC, 1997. Availability: Copies available for reference: [CZ 342.5] (1).
Prezydent USA jako szef administracji / Mariusz Jagielski. Publisher: Kraków : Zakamycze, 2000. Availability: Copies available for loan: [M-050106] (4).
  Copies available for reference: [CZ 342.5] (1).
An outline of American government / [original ed. by Richard C. Schroeder ; rev. and updated in 1989 by Nathan Glick, who also wrote Part II]. Publisher: [Washington] : United States Information Agency, 1990. Availability: Copies available for loan: [M-039034] (6).
  Copies available for reference: [CZ 342.5] (1).
Amerykański ustrój polityczny w zarysie. Publisher: [S.l.] : Agencja Informacyjna Stanów Zjednoczonych, 1989. Availability: Copies available for loan: [M-039033] (17).
  Copies available for reference: [CZ 342.5] (1).
Sądownictwo konstytucyjne w Europie Środkowo-Wschodniej w okresie przekształceń demokratycznych : studium porównawcze / Anna M. Ludwikowska. Publisher: Toruń : Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa "Dom Organizatora", 1997. Availability: Copies available for reference: [CZ 342.5] (1).
Wzajemne stosunki między władzą ustawodawczą a wykonawczą : (Białoruś, Czechy, Litwa, Rumunia, Słowacja, Węgry) / Witold Brodziński [et al.]. Publisher: Łódź : Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 1996. Availability: Copies available for reference: [CZ 342.5] (1).
Sądownictwo konstytucyjne : ochrona konstytucyjności prawa w Polsce / Bogumił Szmulik. Publisher: Lublin : Wydaw. Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2001. Availability: Copies available for reference: [CZ 342.5] (1).
Parlament Republiki Austrii / red. nauk. Herbert Schambeck ; przeł. Bogusław Banaszak. Publisher: Warszawa : Wydawnictwo Sejmowe, 1997. Other title: Österreichs Parlamentarismus.Availability: Copies available for reference: [CZ 342.5] (1).
Kongres i kongresmani / Roger H. Davidson, Walter J. Oleszek ; przeł. Christopher O'Neill. Publisher: Warszawa : Wydawnictwo Sejmowe, 1994. Availability: Copies available for reference: [CZ 342.5] (1).
Senat Trzeciej Rzeczypospolitej : geneza instytucji / Wojciech Orłowski. Publisher: Zamość : Centrum Badawczo-Szkoleniowe Wyższej Szkoły Zarządzania i Administracji, 2000. Availability: Copies available for reference: [CZ 342.5] (1).
Parlament Szwajcarii / [Jean François Aubert et al.] ; przeł. Bogusław Banaszak. Publisher: Warszawa : Wydawnictwo Sejmowe : Kancelaria Sejmu, 2000. Other title: Parlament - "Oberste Gewalt des Bundes"? | Bundesstaatsrecht der Schweiz.Availability: Copies available for loan: [M-046303] (1).
  Copies available for reference: [CZ 342.5] (1).
Ustrój polityczny Republiki Włoskiej / Janina Zakrzewska. Publisher: Warszawa : Krajowa Agencja Wydawnicza, 1986. Availability: Copies available for reference: [CZ 342.5] (1).
Prezydent a Kongres USA w świetle konstytucyjnych zasad podziału i równoważenia władz / Andrzej Pułło. Publisher: Gdańsk : UG, 1986. Availability: Copies available for reference: [CZ 342.5] (1).
Uprawnienia nadzwyczajne prezydenta Stanów Zjednoczonych / Krzysztof Wójtowicz. Publisher: Wrocław : Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, 1995. Availability: Copies available for reference: [CZ 342.5] (1).
Ustrój polityczny Francji / Wiesław Skrzydło. Publisher: Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 1992. Availability: Copies available for reference: [CZ 342.5] (1).
Instytucja prezydenta w państwach Europy Środkowo-Wschodniej / Bożena Dziemidok-Olszewska. Publisher: Lublin : Wydaw. Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2003. Availability: Copies available for reference: [CZ 342.5] (1).
Dokonania Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej III kadencji i ich społeczna ocena : materiały seminarium pod patronatem Marszałka Sejmu RP Macieja Płażyńskiego, (Gdańsk, 27 listopada 2000 roku) / pod red. Andrzeja Szmyta. Publisher: Gdańsk ; Sopot : Wydaw. Uniwersytetu Gdańskiego, 2001. Other title: Dokonania Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej trzeciej kadencji i ich społeczna ocena.Availability: Copies available for reference: [CZ 342.5] (1).
Instytucja Prezydenta RP w okresie przekształceń ustrojowych 1989-1992 / Ryszard Mojak. Publisher: Warszawa : Wydawnictwo Sejmowe, 1994. Other title: Instytucja Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w okresie przekształceń ustrojowych 1989-1992.Availability: Copies available for reference: [CZ 342.5] (1).
Prezydent w systemie ustrojowym Polski : (1989-1997) / Jerzy Ciapała. Publisher: Warszawa : Wydawnictwo Sejmowe, 1999. Availability: Copies available for reference: [CZ 342.5] (1).
Sądowa kontrola konstytucyjności prawa w państwach Europy Środkowej i Wschodniej : (na tle niektórych zasad ustrojowych) / Mirosław Granat. Publisher: Warszawa : Wydawnictwo Sejmowe, 2003. Availability: Copies available for reference: [CZ 342.5] (1).
Odpowiedzialność prezydenta w systemie konstytucyjnym Stanów Zjednoczonych / Andrzej Podbielski. Publisher: Warszawa ; Wrocław : Państwowe Wydaw. Naukowe, 1975. Availability: Copies available for reference: [CZ 342.5] (1).
Stanowienie prawa - kompetencje Senatu w procesie legislacyjnym : materiały z konferencji zorganizowanej przez Komisję Ustawodawstwa i Praworządności pod patronatem Marszałka Senatu RP Longina Pastusiaka 22 października 2002 r. / [oprac. Małgorzata Lipińska] ; Senat Rzeczypospolitej Polskiej. Publisher: Warszawa : Dział Wydawniczy Kancelarii Senatu, 2002. Availability: Copies available for reference: [CZ 342.5] (1).
Skarga konstytucyjna : praca zbiorowa / pod red. Janusza Trzcińskiego. Publisher: Warszawa : Wydaw. Sejmowe, 2000. Availability: Copies available for loan: [M-046668] (1).
  Copies available for reference: [CZ 342.5] (1).
Komentarz do ustawy o Najwyższej Izbie Kontroli z dnia 23 grudnia 1994 roku (Dz.U. z 1995 r. nr 13, poz. 59 z późn. zm.) / [Elżbieta Jarzęcka-Siwik et al. ; Kancelaria Sejmu]. Edition: Stan prawny na dzień 31 maja 2000 r.Publisher: Warszawa : Wydaw. Sejmowe, 2000. Availability: Copies available for loan: [M-067425] (1).
  Copies available for reference: [CZ 342.5] (1).
Ustawa o Trybunale Konstytucyjnym / Małgorzata Masternak-Kubiak. Edition: Stan prawny na dzień 1 stycznia 1998 roku.Publisher: Warszawa : Wydawnictwa Prawnicze PWN, 1998. Availability: Copies available for loan: [M-097426] (1).
  Copies available for reference: [CZ 342.5] (1).
Pytania prawne do Trybunału Konstytucyjnego / Andrzej Kabat. Publisher: Białystok : BWP "Iustitia", 1995. Availability: Copies available for reference: [CZ 342.5] (1).
Instytucje polskiego prawa parlamentarnego z zakresu legislacji / Marcin Kudej. Publisher: Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 1995. Availability: Copies available for reference: [CZ 342.5] (1).

Powered by Koha