Your search returned 115 results. Subscribe to this search

Not what you expected? Check for suggestions
|
Prawo konstytucyjne Rzeczypospolitej Polskiej / Stanisław Sagan. Publisher: Warszawa : Wydawnictwa Prawnicze PWN, 2001. Availability: Copies available for loan: [M-023938] (1).
  Copies available for reference: [CZ 342] (1).
Leksykon wiedzy o państwie i konstytucji / Wiesław Skrzydło. Publisher: Warszawa : Graf-Punkt, 2000. Availability: Copies available for loan: [M-008619] (8).
  Copies available for reference: [CZ 342] (1).
Prawo konstytucyjne : zbiór przepisów / wprow. Bogusław Banaszak. Edition: Stan prawny na 10 listopada 2000 r.Publisher: Kraków : Kantor Wydawniczy "Zakamycze", 2000. Availability: Copies available for reference: [CZ 342] (1).
Wybrane zagadnienia ustroju Polski : Siły Zbrojne w Rzeczypospolitej Polskiej / Henryka Mikołajczyk-Bezak ; Ministerstwo Obrony Narodowej. Departament Społeczno-Wychowawczy. Publisher: Warszawa : Departament Społeczno-Wychowawczy MON : Nowe Wydaw. Polskie Ypsylon, 2000. Availability: Copies available for loan: [M-038828] (4).
  Copies available for reference: [CZ 342] (1).
Hymny, flagi, godła : Unia Europejska : członkowie i kandydaci / Jadwiga Andrychowska-Biegacz, Dariusz Biegacz. Publisher: Rzeszów : Wydaw. Oświatowe FOSZE, cop. 2004. Availability: Copies available for reference: [CZ 342] (1).
Konstytucja RP a przystąpienie Polski do Unii Europejskiej : zakres pożądanych zmian / Jan Barcz. Publisher: Warszawa : Departament Strategii i Planowania Polityki. Min. Spraw Zagranicznych, 2002. Other title: Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej a przystąpienie Polski do Unii Europejskiej.Availability: Copies available for loan: [M-086322] (2).
  Copies available for reference: [CZ 342] (1).
Bezprawie legislacyjne / Leszek Bosek. Publisher: Warszawa : Wydawnictwo Prawnicze "LexisNexis", 2007. Availability: Copies available for loan: [M-010070] (3).
  Copies available for reference: [CZ 342] (1).
Porównawcze prawo konstytucyjne współczesnych państw demokratycznych / Bogusław Banaszak. Edition: Wyd. 2.Publisher: Warszawa : Oficyna a Wolters Kluwer business, cop. 2007. Availability: Copies available for loan: [M-076048] (3).
  Copies available for reference: [CZ 342] (1).
Z dziejów staropolskiej kultury prawnej / Stanisław Grodziski. Publisher: Kraków : Universitas, 2004. Availability: Copies available for loan: [M-049252] (8).
  Copies available for reference: [CZ 342] (1).
Constutitional interpretation : textual meaning, original intent, and judicial review / Keith E. Whittington. Publisher: Lawrence : University Press of Kansas, cop. 1999. Other title: Textual meaning, original intent, and judicial review.Availability: Copies available for reference: [CZ 342] (1).
Skarga konstytucyjna : polski model na tle porównawczym / Bogumił Szmulik. Publisher: Warszawa : C. H. Beck, 2006. Availability: Copies available for loan: [M-100855] (3).
  Copies available for reference: [CZ 342] (1).
Konstytucja i sądowe gwarancje jej ochrony : księga jubileuszowa Profesora Pawła Sarneckiego / aut. Piotr Czarny [et al. ; red.: Katarzyna Świerk-Bożek]. Publisher: Kraków : Zakamycze, 2004. Availability: Copies available for loan: [M-055408] (2).
  Copies available for reference: [CZ 342] (1).
Konstytucyjna zasada ochrony własności / Sylwia Jarosz-Żukowska. Publisher: Kraków : "Zakamycze", 2003. Availability: Copies available for reference: [CZ 342] (1).
Przestrzeganie prawa międzynarodowego w świetle Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej / Małgorzata Masternak-Kubiak. Publisher: Kraków : Kantor Wydawniczy "Zakamycze", 2003. Availability: Copies available for reference: [CZ 342] (1).
Przekazywanie kompetencji państwa organizacjom międzynarodowym : wybrane zagadnienia prawnokonstytucyjne / Krzysztof Wojtyczek. Publisher: Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2007. Online Access: Click here to access online Availability: Copies available for loan: [M-046807] (1).
  Copies available for reference: [CZ 342] (1).
Power & rights in US constitutional law / Thomas Lundmark. Publisher: Dobbs Ferry : Oceana Publications, 2001. Availability: Copies available for reference: [CZ 342] (1).
An introduction to the English legal system / Martin Partington. Edition: 4th ed.Publisher: Oxford : Oxford University Press, 2008. Availability: Copies available for reference: [CZ 342] (1).
Stany nadzwyczajne w polskich konstytucjach / Michał Brzeziński. Publisher: Warszawa : Wydawnictwo Sejmowe, 2007. Availability: Copies available for loan: [M-080523] (2).
  Copies available for reference: [CZ 342] (1).
Polskie prawo polityczne : (geneza i system) / Wacław Komarnicki. Publisher: Warszawa : Wydawnictwo Sejmowe, 2008. Availability: Copies available for loan: [M-079076] (1).
  Copies available for reference: [CZ 342] (1).
Instytucja rozwiązania parlamentu w polskim prawie konstytucyjnym / Tomasz Włodek. Edition: Stan prawny na 31 stycznia 2008 roku.Publisher: Warszawa : Wydawnictwo Sejmowe, 2009. Online Access: Click here to access online Availability: Copies available for loan: [M-063934] (1).
  Copies available for reference: [CZ 342] (1).
Zasada demokratycznego państwa prawnego w Konstytucji RP / pod red. Sławomiry Wronkowskiej. Publisher: Warszawa : Wydawnictwo Sejmowe : Kancelaria Sejmu, 2006. Availability: Copies available for reference: [CZ 342] (1).
Prawo konstytucyjne : kazusy i ćwiczenia / Ewelina Gierach [et al.] ; pod red. Mirosława Granata i Marka Zubika. Edition: Wyd. 2, stan prawny na 10 czerwca 2009 roku.Publisher: Warszawa : LexisNexis, 2009. Availability: Copies available for reference: [CZ 342] (1).
Leksykon prawa konstytucyjnego : 100 podstawowych pojęć / pod red. Andrzeja Szmyta ; [aut. leksykonu Krzysztof Grajewski [et al.]. Publisher: Warszawa : Wydawnictwo C. H. Beck, 2010. Availability: Copies available for reference: [CZ 342] (1).
Prawo do ochrony życia w polskim prawie konstytucyjnym / Radosław Grabowski. Publisher: Rzeszów : Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2006. Availability: Copies available for reference: [CZ 342] (1).
Lists:
Prawo wyborcze i system partyjny : o teorii systemów wyborczych / Dieter Nohlen ; przeł. Robert Alberski, Jacek Sroka, Zbigniew Wiktor. Publisher: Warszawa : Wydaw. Nauk. "Scholar", cop. 2004. Availability: Copies available for reference: [CZ 342] (1).
The second amendment in law and history : historians and constitutional scholars on the right to bear arms / ed. by Carl T. Bogus with contrib. by Michael A. Bellesiles [et al.]. Publisher: New York : The New Press, 2002. Other title: Historians and constitutional scholars on the right to bear arms.Availability: Copies available for reference: [CZ 342] (1).
Dwadzieścia lat transformacji ustrojowej w Polsce : 51. Ogólnopolski Zjazd Katedr i Zakładów Prawa Konstytucyjnego, Warszawa, 19-21 czerwca 2009 r. / pod red. Marka Zubika. Publisher: Warszawa : Wydawnictwo Sejmowe, 2010. Availability: Copies available for reference: [CZ 342] (1).
Ustroje federalne Stanów Zjednoczonych, Kanady i Australii / Tomasz Wieciech. Publisher: Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, cop. 2009. Availability: Copies available for reference: [CZ 342] (1).
Wybory i referenda lokalne : aspekty prawne i politologiczne / pod red. Mirosława Steca, Katarzyny Małysa-Sulińskiej. Edition: Stan prawny na 1 lipca 2010 r.Publisher: Warszawa ; Kraków : Wolters Kluwer Polska, 2010. Availability: Copies available for loan: [M-082116] (3).
  Copies available for reference: [CZ 342] (1).
Akty normatywne i administracyjne / Mirosław Karpiuk (red.) [et al.]. Publisher: Warszawa : Difin, 2009. Availability: Copies available for reference: [CZ 342] (1).

Powered by Koha