Your search returned 131 results. Subscribe to this search

Not what you expected? Check for suggestions
|
Prawo międzynarodowe publiczne : wybór dokumentów / [oprac.] Jan Staszków. Publisher: Kraków : [s.n.], 1998 (Kraków : Poligraf 90). Availability: Copies available for reference: [CZ 341] (1).
Cudzoziemcy w prawie międzynarodowym : status cudzoziemców w Polsce / Elżbieta Dynia. Publisher: Warszawa : Polska Fundacja Spraw Międzynarodowych, 1998. Availability: Copies available for loan: [M-086335] (2).
  Copies available for reference: [CZ 341] (1).
Kodyfikacja odpowiedzialności międzynarodowej państwa / Renata Sonnenfeld. Publisher: Warszawa : Departament Strategii i Planowania Polityki. Min. Spraw Zagranicznych, 2002. Availability: Copies available for loan: [M-063460] (1).
  Copies available for reference: [CZ 341] (1).
Międzynarodowe stosunki kulturalne : teksty źródłowe / wybór i oprac. Łarysa Leszczenko. Publisher: Wrocław : "Arboretum" : Wydział Nauk Społecznych Uniwersytetu Wrocławskiego, 2004. Availability: Copies available for loan: [M-075277] (3).
  Copies available for reference: [CZ 341] (1).
Przeciwdziałanie finansowaniu terroryzmu / Jerzy Wojciech Wójcik. Edition: Stan prawny na 1 marca 2007 r.Publisher: Warszawa ; Kraków : Oficyna a Wolters Kluwer business, cop. 2007. Availability: Copies available for loan: [M-049614] (1).
  Copies available for reference: [CZ 341] (1).
Koncepcje suwerenności : zbiór studiów / pod red. Izabeli Gawłowicz i Iwony Wierzchowieckiej. Publisher: Warszawa : LexisNexis, 2005. Availability: Copies available for loan: [M-104542] (1).
  Copies available for reference: [CZ 341] (1).
Międzynarodowe prawo humanitarne konfliktów zbrojnych / Kazimiesz Lankosz [et al.] ; pod red. Kazimierza Lankosza ; Wyższa Szkoła Oficerska Sił Powietrznych. Publisher: Dęblin : Wydawnictwo Wyższej Szkoły Oficerskiej Sił Powietrznych, 2006. Availability: Copies available for reference: [CZ 341] (1).
  Checked out (1).
Rozwój prawa międzynarodowego - jedność czy fragmentacja? : konferencja Katedr Prawa Międzynarodowego, Karpacz, 10-12 maja 2006 / pod red. Jana Kolasy i Artura Kozłowskiego. Publisher: Wrocław : Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, 2007. Availability: Copies available for loan: [M-076288] (1).
  Copies available for reference: [CZ 341] (1).
Współpraca sądowa w sprawach cywilnych i karnych / pod red. Władysława Czaplińskiego, Andrzeja Wróbla ; autorzy: Władysław Czapliński [et al.]. Publisher: Warszawa : C. H. Beck, 2007. Availability: Copies available for reference: [CZ 341] (1).
Prawo międzynarodowe publiczne : testy, kazusy, tablice / Paweł Filipek, Brygida Kuźniak. Edition: Wyd. 3 rozsz. i zm.Publisher: Warszawa : Wydawnictwo C. H. Beck, 2006. Availability: Copies available for loan: [M-053312] (9).
  Copies available for reference: [CZ 341] (1).
Wizy : (akty prawne o cudzoziemcach w polskiej praktyce konsularnej) 1918-1998 / wybór, wstęp i oprac. Aleksander Wasilewski. Publisher: Warszawa : Min. Spraw Zagranicznych. Departament Konsularny i Polonii, 2003. Availability: Copies available for loan: [M-087342] (2).
  Copies available for reference: [CZ 341] (1).
Prawo międzynarodowe publiczne : zarys wykładu / Jan Białocerkiwicz [i.e. Białocerkiewicz]. Publisher: Toruń : Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa "Dom Organizatora", 2007. Availability: Copies available for loan: [M-104533] (1).
  Copies available for reference: [CZ 341] (1).
Prawo międzynarodowe publiczne : podręcznik dla studentów prawniczych studiów zaocznych / pod red. Bogdana Wierzbickiego ; [aut. K. Bagan-Kurluta et al.]. Edition: Wyd. 2 zm.Publisher: Białystok : "Temida 2", 2001. Online Access: Click here to access online Availability: Copies available for reference: [CZ 341] (1).
Prawo międzynarodowe : księga pamiątkowa profesor Renaty Szafarz / red. nauk. Jerzy Menkes. Publisher: Warszawa : Oficyna Wydawnicza Wyższej Szkoły Handlu i Prawa im. Ryszarda Łazarskiego, 2007. Availability: Copies available for reference: [CZ 341] (1).
Umowy elektroniczne w prawie prywatnym międzynarodowym / Jacek Gołaczyński. Publisher: Warszawa ; Kraków : Oficyna Wolters Kluwer Business, 2007. Availability: Copies available for reference: [CZ 341] (1).
Umowa międzynarodowa jako źródło prawa prywatnego międzynarodowego / Marcin Czepelak. Edition: Stan prawny na 31 stycznia 2008 r.Publisher: Warszawa : Oficyna a Wolters Kluwer business, 2008. Availability: Copies available for reference: [CZ 341] (1).
  Checked out (1).
Międzynarodowe stosunki kulturalne : wybór dokumentów / Irena Głuszyńska, Kazimierz Lankosz. Publisher: Bielsko-Biała : Wyższa Szkoła Administracji, cop. 2007. Availability: Copies available for reference: [CZ 341] (1).
Międzynarodowe prawo humanitarne konfliktów zbrojnych : wybór dokumentów / Kazimierz Lankosz. Publisher: Bielsko-Biała : Wyższa Szkoła Administracji, 2007. Availability: Copies available for loan: [M-080397] (1).
  Copies available for reference: [CZ 341] (1).
Völkerrecht / Hrsg. von Wolfgang Vitzthum ; Bearb. von Michael Bothe [et al.]. Edition: 4., neu bearb. Aufl.Publisher: Berlin : De Gruyter Rechtwissenschaften Verlags GmbH, cop. 2007. Availability: Copies available for reference: [CZ 341] (1).
From apology to utopia : the structure of international legal argument : reissue with a new epilogue / Martti Koskenniemi. Edition: Repr.Publisher: Cambridge [etc.] : Cambridge University Press, 2007. Other title: Structure of international legal argument.Availability: Copies available for reference: [CZ 341] (1).
Diplomatic law : commentary on the Vienna Convention on Diplomatic Relations / Eileen Denza. Edition: 3rd ed.Publisher: Oxford ; New York : Oxford University Press, 2008. Availability: Copies available for reference: [CZ 341] (1).
Interwencja humanitarna w świetle prawa międzynarodowego / Aleksandra Mężykowska. Publisher: Warszawa : Wyższa Szkoła Handlu i Prawa im. Ryszarda Łazarskiego, 2008. Availability: Copies available for reference: [CZ 341] (1).
Wybrane aspekty walki z terroryzmem w prawie międzynarodowym / Marcin Marcinko ; Wyższa Szkoła Oficerska Sił Powietrznych. Edition: Stan prawny na dzień 31 października 2007 r.Publisher: Dęblin : WSOSP, 2008. Availability: Copies available for loan: [M-040248] (1).
  Copies available for reference: [CZ 341] (1).
  Checked out (1).
Prawo traktatów / Maria Frankowska. Edition: Wyd. 2 uaktualnione.Publisher: Warszawa : Szkoła Główna Handlowa - Oficyna Wydawnicza, 2007. Availability: Copies available for reference: [CZ 341] (1).
Świat współczesny wobec użycia siły zbrojnej : dylematy prawa i polityki / red. nauk. Jerzy Kranz ; aut. Roman Kwiecień [et al.]. Publisher: Warszawa : Instytut Wydawniczy EuroPrawo, cop. 2009. Online Access: Okładka Availability: Copies available for reference: [CZ 341] (1).
Niepożądani uchodźcy : granice ochrony i zasady wykluczenia w świetle prawa międzynarodowego / Katarzyna Przybysławska. Publisher: Warszawa : UNHCR, cop. 2009. Availability: Copies available for reference: [CZ 341] (1).
International law / [ed. by] Malcolm D. Evans. Edition: 3rd ed.Publisher: Oxford ; New York : Oxford University Press, 2010. Availability: Copies available for reference: [CZ 341] (1).
Democracy and the rule of law / [ed. by] Norman Dorsen, Prosser Gifford. Publisher: Washington : CQ Press, 2001. Availability: Copies available for reference: [CZ 341] (1).
International law in the Post-Cold War World : essays in memory of Li Haopei / ed. by Sienho Yee and Wang Tieya. Publisher: London ; New York : Routledge, 2001. Other title: Essays in memory of Li Haopei.Availability: Copies available for reference: [CZ 341] (1).
Umowy międzynarodowe : teoria i praktyka / Anna Wyrozumska. Publisher: Warszawa : "Prawo i Praktyka Gospodarcza", 2006. Availability: Copies available for reference: [CZ 341] (1).

Powered by Koha