Your search returned 54 results. Subscribe to this search

Not what you expected? Check for suggestions
|
Słownik encyklopedyczny prawa rzymskiego / Wiesław Litewski. Publisher: Kraków : Universitas, cop. 1998. Availability: Copies available for reference: [CZ 340.15] (1).
Historia prawa w Polsce na tle porównawczym. Cz. 2, Polska pod zaborami / Stanisław Płaza. Publisher: Kraków : Księgarnia Akademicka, 1998. Other title: Polska pod zaborami.Availability: Copies available for loan: [M-046319] (1).
  Copies available for reference: [CZ 340.15] (1).
  Checked out (2).
Historia prawa w Polsce na tle porównawczym. Cz. 1, X-XVIII w. / Stanisław Płaza. Edition: Wyd. 2 popr.Publisher: Kraków : Księgarnia Akademicka, 2002. Availability: Copies available for loan: [M-049386] (3).
  Copies available for reference: [CZ 340.15] (1).
Historia prawa w Polsce na tle porównawczym. Cz. 3, Okres międzywojenny / Stanisław Płaza. Publisher: Kraków : Księgarnia Akademicka, 2001. Availability: Copies available for loan: [M-010156] (3).
  Copies available for reference: [CZ 340.15] (1).
  Checked out (1).
Historia prawa / Katarzyna Sójka-Zielińska. Edition: Wyd. 9 (dodr.).Publisher: Warszawa : Wydaw. Prawnicze LexisNexis, 2003. Availability: Copies available for loan: [M-003110] (3).
  Copies available for reference: [CZ 340.15] (1).
Historia ustroju i prawa Polski Ludowej / Marian Kallas, Adam Lityński. Publisher: Warszawa : Wydawnictwa Prawnicze PWN, 2000. Availability: Copies available for loan: [M-021287] (7).
  Copies available for reference: [CZ 340.15] (1).
Historia doktryn polityczno-prawnych / Lech Dubel, Jan Malarczyk. Publisher: Lublin : AWH Antoni Dudek, 2001. Availability: Copies available for reference: [CZ 340.15] (1).
Historia państwa i prawa Polski 1918-1939. Cz. 2 / pod red. Franciszka Ryszki ; napisali Jan Jończyk [et al.]. Publisher: Warszawa : Państwowe Wydaw. Naukowe, 1968. Availability: Copies available for reference: [CZ 340.15] (1).
Historia prawa : proces i wymiar sprawiedliwości w świetle źródeł / wybór i oprac. Andrzej Dziadzio, Dorota Malec. Publisher: Kraków : Księgarnia Akademicka, 2000. Availability: Copies available for loan: [M-049327] (3).
  Copies available for reference: [CZ 340.15] (1).
Prawo rzymskie / Kazimierz Kolańczyk ; zaktualizował Jan Kodrębski. Edition: Wyd. 5 zm., (11 dodr.).Publisher: Warszawa : LexisNexis Polska, 2009. Availability: Copies available for loan: [M-059368] (14).
  Copies available for reference: [CZ 340.15] (1).
Prawo rzymskie : praktyczny przewodnik do nauki przedmiotu / Tomasz Palmirski, Jarosław Reszczyński. Publisher: Kraków : Zakamycze, 2004. Availability: Copies available for loan: [M-053387] (9).
  Copies available for reference: [CZ 340.15] (1).
Prawo rzymskie : zestaw ćwiczeń dla studentów prawa / Michał Araszkiewicz [et al.] ; red. nauk. Paulina Święcicka - Wystrychowska, Michał Araszkiewicz. Publisher: Kraków : Zakamycze, 2004. Availability: Copies available for loan: [M-110795] (1).
  Copies available for reference: [CZ 340.15] (1).
Historia doktryn polityczno-prawnych / Janusz Justyński. Edition: Wyd. 3 poszerz. i popr.Publisher: Toruń : Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa "Dom Organizatora", 2004. Availability: Copies available for reference: [CZ 340.15] (1).
Historia prawa sądowego / Marcin Czepelak [et al. ; praca pod red. nauk. Jana Halberdy]. Edition: Wyd. 2.Publisher: Warszawa : Wolters Kluwer Polska, 2006. Availability: Copies available for loan: [M-059921] (6).
  Copies available for reference: [CZ 340.15] (1).
Prawo sądowe Polski Ludowej 1944-1950 a prawo Drugiej Rzeczypospolitej / Anna Stawarska-Rippel. Publisher: Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 2006. Availability: Copies available for reference: [CZ 340.15] (1).
Historia prawa sądowego : zarys wykładu / Bogdan Lesiński, Władysław Rozwadowski. Edition: Dodr. według wyd. z 1992 r.Publisher: Poznań : Ars boni et aequi, 2007. Availability: Copies available for loan: [M-047480] (3).
  Copies available for reference: [CZ 340.15] (1).
Rzymskie prawo prywatne : kompendium / Antoni Dębiński. Edition: Wyd. 2 popr.Publisher: Warszawa : Wydawnictwo Prawnicze LexisNexis, 2005. Availability: Copies available for loan: [M-046612] (1).
  Copies available for reference: [CZ 340.15] (1).
Historia prawa sądowego : zarys wykładu / Ewa Borkowska-Bagieńska, Bogdan Lesiński. Edition: Wyd. 3 popr., dodr.Publisher: Poznań : Ars boni et aequi, 2005. Availability: Copies available for loan: [M-076292] (2).
  Copies available for reference: [CZ 340.15] (1).
Historia prawa w Polsce i w Europie / red. Anna Karabowicz, Marek Stus, Marek Żurek. Publisher: Kraków : Zakamycze, 2004. Availability: Copies available for reference: [CZ 340.15] (1).
Historia prawa w Polsce / Dariusz Makiłła. Publisher: Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2008. Availability: Copies available for reference: [CZ 340.15] (1).
Historia prawa sądowego / Ewa Borkowska-Bagieńska. Publisher: Warszawa : Wydawnictwo Prawnicze LexisNexis, 2006. Availability: Copies available for reference: [CZ 340.15] (1).
Historia prawa Polski Ludowej / Adam Lityński. Edition: Wyd. 3.Publisher: Warszawa : Wydawnictwo Prawnicze LexisNexis, 2008. Availability: Copies available for reference: [CZ 340.15] (1).
Prawo rzymskie / red. nauk. Paulina Święcicka-Wystrychowska ; [aut.] Michał Araszkiewicz [et al.]. Edition: Wyd. 2.Publisher: Kraków : Kantor Wydawniczy "Zakamycze", 2004. Availability: Copies available for loan: [M-060803] (5).
  Copies available for reference: [CZ 340.15] (1).
  Checked out (1).
Historia myśli polityczno-prawnej / Stanisław Filipowicz. Edition: Wyd. 3 zm.Publisher: Gdańsk : Arche, 2007. Availability: Copies available for reference: [CZ 340.15] (1).
Ochrona dróg i rzek publicznych w prawie rzymskim w okresie republiki i pryncypatu / Renata Kamińska. Publisher: Warszawa : Wydawnictwo Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, 2010. Other title: Protection des chemins et des fleuves publics dans le droit romainaux temps de la république et du principat.Availability: Copies available for reference: [CZ 340.15] (1).
Prawo rzymskie publiczne / Antonii Dębiński, Joanna Misztal-Konecka, Monika Wójcik. Publisher: Warszawa : Wydawnictwo C.H. Beck, 2010. Availability: Copies available for reference: [CZ 340.15] (1).
Publiczne prawo rzymskie : skrypt wraz z wyborem źródeł / Jan Zabłocki, Anna Tarwacka. Publisher: Warszawa : Liber, 2005. Availability: Copies available for reference: [CZ 340.15] (1).
Rzymskie prawo publiczne / pod red. Bronisława Sitka i Piotra Krajewskiego. Edition: Dodr.Publisher: Olsztyn : Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, cop. 2005. Availability: Copies available for reference: [CZ 340.15] (1).
Zagadnienie obrony koniecznej w rzymskim prawie karnym / Elżbieta Loska. Publisher: Warszawa : Wydawnictwo Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, 2011. Other title: Problème de la légitime défense en droit pénal romain.Availability: Copies available for reference: [CZ 340.15] (1).
Prawne aspekty urzędu cenzora w starożytnym Rzymie / Anna Tarwacka. Publisher: Warszawa : Wydawnictwo Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, 2012. Other title: Legal aspects of the office of censor in ancient Rome.Availability: Copies available for loan: [M-085981] (1).
  Copies available for reference: [CZ 340.15] (1).

Powered by Koha