Your search returned 204 results. Subscribe to this search

Not what you expected? Check for suggestions
|
Encyklopedia prawa dla ekonomistów / pod red. Czesławy Żuławskiej ; [aut.] Bogusława Gnela [et al.]. Publisher: Kraków : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie, 1998. Availability: Copies available for loan: [M-051478] (3).
  Copies available for reference: [CZ 34] (1).
  Checked out (1).
Prawo i ekonomia : leksykon prawniczy / Maciej Roman Bombicki. Publisher: Warszawa : Pol-Euro-Business Polska Narodowa Oficyna Wydawnicza, [ca 2000]. Availability: Copies available for loan: [M-085980] (1).
  Copies available for reference: [CZ 34] (1).
Filozofia prawa / pod red. nauk. Marii Szyszkowskiej ; [aut.] Maria Szyszkowska [et al.]. Edition: Wyd. 1 (dodr.).Publisher: Warszawa : Wydaw. Prawnicze LexisNexis, 2002. Availability: Copies available for loan: [M-047354] (1).
  Copies available for reference: [CZ 34] (1).
Pół wieku kodyfikacji prawa w Polsce (1919-1969) : wybrane zagadnienia / Adam Lityński. Publisher: Tychy : Śląskie Wydawnictwa Naukowe : WSZiNS, 2001. Availability: Copies available for loan: [M-019230] (2).
  Copies available for reference: [CZ 34] (1).
Prawo : encyklopedia nie tylko dla prawników / [aut.: Barbara Adynowska et al.]. Edition: Wyd. 4.Publisher: Bielsko-Biała : "Park", 2002. Availability: Copies available for reference: [CZ 34] (1).
Wielka encyklopedia prawa / [red. nacz. Eugeniusz Smoktunowicz ; z-ca red. nacz. Cezary Kosikowski ; kom. red.: Janusz Borkowski et al.]. Edition: Stan prawny z września 1999 r.Publisher: Białystok ; Warszawa : Wydawnictwo Prawo i Praktyka Gospodarcza, cop. 2000. Availability: Copies available for reference: [CZ 34] (1).
O stanowieniu i obowiązywaniu prawa : zagadnienia podstawowe / Zygmunt Ziembiński. Publisher: Warszawa : Wydawnictwo Sejmowe, 1995. Availability: Copies available for reference: [CZ 34] (1).
Podstawy prawa dla ekonomistów / Jolanta Jabłońska-Bonca. Edition: Wyd. 2, [stan prawny na dzień 1 czerwca 2002 r.], dodr.Publisher: Warszawa : Wydawnictwo Prawnicze LexisNexis, 2004. Availability: Copies available for loan: [M-047189] (2).
  Copies available for reference: [CZ 34] (1).
The economic approach to law / Thomas J. Miceli. Publisher: Stanford : Stanford Economics and Finance an imprint of Stanford University Press, 2004. Availability: Copies available for reference: [CZ 34] (1).
Zasady techniki prawodawczej : komentarz / Sławomira Wronkowska, Maciej Zieliński ; Kancelaria Prezesa Rady Ministrów. Publisher: Warszawa : Wydawnictwo Sejmowe, 1997. Availability: Copies available for loan: [M-067412] (1).
  Copies available for reference: [CZ 34] (1).
Zarys teorii państwa i prawa / Andrzej Redelbach, Sławomira Wronkowska, Zygmunt Ziembiński. Publisher: Warszawa : Wydaw. Naukowe PWN, 1992. Availability: Copies available for reference: [CZ 34] (1).
Elementy prawa dla ekonomistów / Wojciech Siuda. Edition: Wyd. 17, stan prawny na dzień 1.7.2003 r.Publisher: Poznań : Scriptum, 2003. Availability: Copies available for loan: [M-051360] (4).
  Copies available for reference: [CZ 34] (1).
Metody prawnicze : logika, analiza, argumentacja, hermeneutyka / Jerzy Stelmach, Bartosz Brożek. Edition: Wyd. 2.Publisher: Kraków : Wolters Kluwer Polska, 2006. Availability: Copies available for loan: [M-047282] (1).
  Copies available for reference: [CZ 34] (1).
Teoria sądzenia. Cz. 2, Logiczno-funkcjonalna wykładnia prawa / Dariusz Czajka. Publisher: Warszawa : Wydawnictwo Zrzeszenia Prawników Polskich. Centrum Informacji Prawno-Finansowej, 2006. Other title: Logiczno-funkcjonalna wykładnia prawa.Availability: Copies available for loan: [M-046966] (2).
  Copies available for reference: [CZ 34] (1).
Encyklopedia prawa / red. Urszula Kalina-Prasznic ; aut. Ryszard Balicki [et al.]. Edition: Wyd. 4 zaktualizowane i poszerz.Publisher: Warszawa : Wydawnictwo C. H. Beck, 2007. Availability: Copies available for reference: [CZ 34] (1).
Dziesięć wykładów o ekonomii prawa / Jerzy Stelmach, Bartosz Brożek, Wojciech Załuski. Publisher: Warszawa : Wolters Kluwer Polska, cop. 2007. Online Access: Spis treści Availability: Copies available for loan: [M-110700] (2).
  Copies available for reference: [CZ 34] (1).
Analiza ekonomiczna w zastosowaniach prawniczych / pod red. Jerzego Stelmacha, Marty Soniewickiej. Publisher: Warszawa ; Kraków : Oficyna a Wolters Kluwer business, 2007. Availability: Copies available for loan: [M-055953] (2).
  Copies available for reference: [CZ 34] (1).
Fundamenty współczesnych państw / Hubert Izdebski. Publisher: Warszawa : Wydawnictwo Prawnicze "LexisNexis", 2007. Availability: Copies available for reference: [CZ 34] (1).
Leksykon współczesnej teorii i filozofii prawa : 100 podstawowych pojęć / pod red. Jerzego Zajadło ; [aut. leksykonu Zdzisław Brodecki et al.]. Publisher: Warszawa : Wydawnictwo C. H. Beck, 2007. Availability: Copies available for reference: [CZ 34] (1).
Główne problemy współczesnej filozofii prawa : prawo w toku przemian / Lech Morawski. Edition: Wyd. 4.Publisher: Warszawa : LexisNexis, 2005. Availability: Copies available for reference: [CZ 34] (1).
  Checked out (1).
Słuszność i prawo : szkic prawnoporównawczy / Ireneusz C. Kamiński. Publisher: Kraków : Kantor Wydawniczy "Zakamycze", 2003. Availability: Copies available for loan: [M-046704] (1).
  Copies available for reference: [CZ 34] (1).
Ocena skutków regulacji : poradnik OSR, doświadczenia, perspektywy / pod red. Włodzimierza Szpringera, Wojciecha Rogowskiego. Publisher: Warszawa : Wydawnictwo C.H. Beck, 2007. Availability: Copies available for loan: [M-076299] (1).
  Copies available for reference: [CZ 34] (1).
Prawo, społeczeństwo, jednostka : księga jubileuszowa dedykowana profesorowi Leszkowi Kubickiemu / kom. red. Adam Łopatka, Barbara Kunicka - Michalska, Stefan Kiewlicz ; Instytut Nauk Prawnych PAN ; Fundacja Promocji Prawa Europejskiego. Publisher: Warszawa : ABC, 2003. Availability: Copies available for reference: [CZ 34] (1).
Uzasadnianie sądowe jako argumentacja z moralności politycznej : o legitymizacji władzy sędziowskiej / Marek Smolak. Publisher: Kraków : "Zakamycze", 2003. Availability: Copies available for loan: [M-055341] (5).
  Copies available for reference: [CZ 34] (1).
Prawo francuskie. T. 1 / red. Aleksandra Machowska, Krzysztof Wojtyczek ; [aut. Maciej Czajka et al.]. Publisher: Kraków : "Zakamycze", 2004. Availability: Copies available for loan: [M-113113] (2).
  Copies available for reference: [CZ 34] (1).
Prawo francuskie. T. 2 / red. Aleksandra Machowska, Krzysztof Wojtyczek ; [aut. Klaudia Klecha et al.]. Publisher: Kraków : "Zakamycze", 2005. Availability: Copies available for loan: [M-055380] (2).
  Copies available for reference: [CZ 34] (1).
Studia z teorii prawa / Józef Nowacki. Publisher: Kraków : Zakamycze, 2003. Availability: Copies available for reference: [CZ 34] (1).
Polska kultura prawna a proces integracji europejskiej / pod red. Sławomiry Wronkowskiej ; aut. Ryszard Sarkowicz [et al.]. Publisher: Kraków : Zakamycze, 2005. Availability: Copies available for loan: [M-104374] (1).
  Copies available for reference: [CZ 34] (1).
Wsteczne działanie prawa i jego zakaz / Tomasz Pietrzykowski. Publisher: Kraków : Zakamycze, 2004. Availability: Copies available for loan: [M-064066] (1).
  Copies available for reference: [CZ 34] (1).
Wstęp do prawoznawstwa / Andrzej Korybski, Leszek Leszczyński, Antoni Pieniążek. Publisher: Lublin : Wydaw. Uniwersytetu M. Curie-Skłodowskiej, 2003. Availability: Copies available for loan: [M-079859] (1).
  Copies available for reference: [CZ 34] (1).

Powered by Koha