Your search returned 77 results. Subscribe to this search

Not what you expected? Check for suggestions
|
Unia Europejska : podręcznik akademicki / Lucjan Ciamaga [et al.]. Edition: Wyd. 1, dodr. 5.Publisher: Warszawa : Wydaw. Naukowe PWN, 2000. Availability: Copies available for loan: [M-021021] (5).
  Copies available for reference: [CZ 339.923] (1).
Podręczny słowniczek terminów Unii Europejskiej / Iwona B. Zakrzewska. Edition: Wyd. 2.Publisher: Warszawa : Urząd Komitetu Integracji Europejskiej, 2000. Availability: Copies available for loan: [M-061451] (1).
  Copies available for reference: [CZ 339.923] (1).
Unia Europejska : instytucje, porządek prawny, polityki wspólne, integracja Polski z UE / Barbara Bidzińska-Jakubowska. Publisher: Opole : Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, 2000. Availability: Copies available for loan: [M-097284] (5).
  Copies available for reference: [CZ 339.923] (1).
Słownik wiedzy o Unii Europejskiej / Zbigniew Czachór, Czesław Mojsiewicz, Tadeusz Wallas. Publisher: Poznań : "MRS" Marianna Skrzeczyńska : Wydawnictwo Naukowe Instytutu Nauk Politycznych i Dziennikarstwa Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, 2001. Availability: Copies available for loan: [M-044934] (4).
  Copies available for reference: [CZ 339.923] (1).
Kompendium wiedzy o Unii Europejskiej : z uwzględnieniem Traktatu Amsterdamskiego i Traktatu z Nicei / Jan Galster, Zbigniew Witkowski. Edition: Wyd. 4 popr. i uzup.Publisher: Toruń : TNOiK "Dom Organizatora", 2002. Availability: Copies available for reference: [CZ 339.923] (1).
Unia Gospodarcza i Walutowa w Europie / Artur Nowak-Far. Edition: Stan prawny: 1 lutego 2001 r.Publisher: Warszawa : Wydaw. C. H. Beck, 2001. Availability: Copies available for reference: [CZ 339.923] (1).
Encyklopedia Unii Europejskiej / Włodzimierz Brzeziński, Adam Górczyński. Publisher: Warszawa : XXL Grupa Medialna ; Gdynia : Wydawnictwo Lingwa, 2003. Availability: Copies available for reference: [CZ 339.923] (1).
Polityka spójności Unii Europejskiej : wybrane zagadnienia / Stanisław Naruszewicz. Publisher: Warszawa : "Difin", 2004 (2003). Availability: Copies available for loan: [M-047608] (4).
  Copies available for reference: [CZ 339.923] (1).
Historia Unii Europejskiej / Józef Łaptos, Wojciech Prażuch, Anita Pytlarz. Publisher: Kraków : Wydawnictwo Albatros, 2003. Availability: Copies available for loan: [M-061962] (3).
  Copies available for reference: [CZ 339.923] (1).
Słownik Unii Europejskiej / [aut.: Renata Duda et al. ; red. nauk. Elżbieta Stadtmüller]. Publisher: Wrocław : Wydawnictwo EUROPA, cop. 2003. Availability: Copies available for loan: [M-093619] (1).
  Copies available for reference: [CZ 339.923] (1).
ABC Unii Europejskiej : opracowania wydawane przez Przedstawicielstwo Komisji Europejskiej w Polsce w latach 1999-2004. Edition: Zaktualizowane w kwietniu 2004.Publisher: Warszawa : Reprezentacja Komisji Europejskiej w Polsce, 2004. Availability: Copies available for loan: [M-021023] (5).
  Copies available for reference: [CZ 339.923] (1).
Wspólnoty Europejskie 1951-2002 : zarys przemian społeczno-gospodarczych i instytucjonalnych w krajach Wspólnot Europejskich w latach 1951-2002 / Aleksander Waszkiewicz. Edition: Wyd. 2 rozsz.Publisher: Toruń : Wydaw. Adam Marszałek, 2003. Availability: Copies available for loan: [M-044996] (3).
  Copies available for reference: [CZ 339.923] (1).
Vademecum organizacji europejskich : (angielsko-polskie) / Jacek Gajewski, Krzysztof Szczepanik. Publisher: Warszawa : Wydaw. ASKON, 2000. Availability: Copies available for reference: [CZ 339.923] (1).
Kalendarium stosunków Unia Europejska-Ukraina / Zofia Szmyd. Publisher: Warszawa : Departament Strategii i Planowania Polityki Zagranicznej. Min. Spraw Zagranicznych, 2002. Availability: Copies available for loan: [M-086273] (1).
  Copies available for reference: [CZ 339.923] (1).
Unia Europejska : słownik encyklopedyczny / [red. nauk. Elżbieta Stadtmüller ; aut. Renata Duda et al.]. Edition: Wyd. 2.Publisher: Wrocław : Europa, 2004. Availability: Copies available for reference: [CZ 339.923] (1).
Instytucjonalizacja wielostronnej współpracy międzynarodowej w Europie / pod red. Stanisława Parzymiesa i Ryszarda Zięby przy współpracy Justyny Zając ; Fundacja Studiów Międzynarodowych. Publisher: Warszawa : Wydaw. Naukowe Scholar, 2004. Availability: Copies available for loan: [M-049967] (1).
  Copies available for reference: [CZ 339.923] (1).
Unia Europejska w stosunkach międzynarodowych : wymiar polityczny / Jakub Zajączkowski. Publisher: Warszawa : Oficyna Wydawnicza ASPRA-JR : Fundacja Studiów Międzynarodowych, 2006. Availability: Copies available for loan: [M-009114] (1).
  Copies available for reference: [CZ 339.923] (1).
Działania Unii Europejskiej na rzecz kultury i turystyki kulturowej / Stanisław Andrzej Bąk. Publisher: Warszawa : Difin, 2007. Availability: Copies available for loan: [M-103483] (2).
  Copies available for reference: [CZ 339.923] (1).
Integracja ekonomiczna / Paweł Bożyk, Józef Misala ; red. nauk. Paweł Bożyk. Publisher: Warszawa : Polskie Wydaw. Ekonomiczne, 2003. Availability: Copies available for loan: [M-090119] (3).
  Copies available for reference: [CZ 339.923] (1).
Instytucje Unii Europejskiej / Kamila Cholawo-Sosnowska, Karina Karbowska, Anna Wnukowska. Publisher: Warszawa : Wydawnictwo Sejmowe, 2005. Availability: Copies available for loan: [M-050047] (1).
  Copies available for reference: [CZ 339.923] (1).
Stany Zjednoczone Europy : manifest dla nowej Europy / Guy Verhofstadt ; [tł. Tomasz Fortuna]. Publisher: Warszawa : demosEUROPA - Centrum Strategii Europejskiej, 2007. Availability: Copies available for loan: [M-080352] (4).
  Copies available for reference: [CZ 339.923] (1).
Leksykon polityki regionalnej Unii Europejskiej / Jarosław Kundera, Władysław Szmyt. Edition: Stan prawny na 1 grudnia 2007 r.Publisher: Kraków : Oficyna a Wolters Kluwer business, 2008. Availability: Copies available for loan: [M-093604] (1).
  Copies available for reference: [CZ 339.923] (1).
Europa, Unia, Polska / Ludwik Malinowski, Marian Wilk ; Wyższa Szkoła Studiów Międzynarodowych w Łodzi. Publisher: Łódź : Wyższa Szkoła Studiów Międzynarodowych, 2007. Availability: Copies available for reference: [CZ 339.923] (1).
4 lata członkostwa Polski w UE : bilans kosztów i korzyści społeczno-gospodarczych / [przygotowano w Departamencie Analiz i Strategii ; zespół aut.: Jakub Wiśniewski et al.]. Publisher: Warszawa : Urząd Komitetu Integracji Europejskiej, 2008. Other title: Cztery lata członkostwa Polski w Unii Europejskiej.Availability: Copies available for loan: [M-048646] (4).
  Copies available for reference: [CZ 339.923] (1).
Polityki gospodarcze Unii Europejskiej / red. nauk. Elżbieta Kawecka-Wyrzykowska. Publisher: Warszawa : Szkoła Główna Handlowa w Warszawie - Oficyna Wydawnicza, 2009. Availability: Copies available for loan: [M-057373] (10).
  Copies available for reference: [CZ 339.923] (1).
Nowe metody zarządzania w państwach Unii Europejskiej / pod red. Leny Kolarskiej-Bobińskiej ; Instytut Spraw Publicznych. Publisher: Warszawa : Fundacja Instytut Spraw Publicznych, 2009. Availability: Copies available for reference: [CZ 339.923] (1).
Podstawy europeistyki : podręcznik akademicki / red. nauk. Wiesław Bokajło, Anna Pacześniak. Publisher: Wrocław : Wydawnictwo "Atla 2", 2009. Availability: Copies available for reference: [CZ 339.923] (1).
Understanding the European Union : a concise introduction / John McCormick. Edition: 4th ed.Publisher: Houndmills : Palgrave, 2008. Availability: Copies available for loan: [M-085039] (1).
  Copies available for reference: [CZ 339.923] (1).
The economics of European integration / Richard Baldwin, Charles Wyplosz. Edition: 2nd ed.Publisher: London [etc.] : McGraw-Hill, cop. 2006. Availability: Copies available for reference: [CZ 339.923] (1).
Słownik terminologii Unii Europejskiej angielsko-polski i polsko-angielski / Iwona Kienzler. Publisher: Gdynia : IVAX Iwona Kienzler, cop. 2001. Availability: Copies available for reference: [CZ 339.923] (1).

Powered by Koha