Your search returned 111 results. Subscribe to this search

Not what you expected? Check for suggestions
|
Programy nowej orientacji PHARE realizowane w Polsce. T. 1 / [aut. Urszula Demidziuk et al. ; współpr. Edyta Pikała et al.] ; Urząd Komitetu Integracji Europejskiej. Publisher: Warszawa : UKIE, 2003. Availability: Copies available for reference: [CZ 339.7] (1).
Programy nowej orientacji PHARE realizowane w Polsce. T. 2 / [aut. Urszula Demidziuk et al.] ; Urząd Komitetu Integracji Europejskiej. Publisher: Warszawa : UKIE, 2003. Availability: Copies available for reference: [CZ 339.7] (1).
Programy Unii Europejskiej dla Polski : przewodnik / [oprac.: Paweł Samecki i Adam Kaliszuk]. Publisher: Warszawa : Przedstawicielstwo Komisji Europejskiej w Polsce, 2003. Availability: Copies available for reference: [CZ 339.7] (1).
Program aktywizacji obszarów wiejskich (PAOW) : materiały z seminarium zorganizowanego przez Zamojskie Centrum Wspierania Przedsiębiorczości w Zamościu, Centrum Badawczo-Szkoleniowe Wyższej Szkoły Zarządzania i Administracji w Zamościu w dniu 22 listopada 2001 roku w Zamościu / Andrzej Hałasiewicz. Publisher: Zamość : WSZiA, 2002. Availability: Copies available for reference: [CZ 339.7] (1).
Fundusze strukturalne w Unii Europejskiej / Monika Sadurska-Kisiel. Publisher: Warszawa : Departament Strategii i Planowania Polityki Zagranicznej. Min. Spraw Zagranicznych, 2002. Availability: Copies available for loan: [M-086323] (2).
  Copies available for reference: [CZ 339.7] (1).
Zasady stosowania pomocy regionalnej w Unii Europejskiej / Monika Sadurska-Kisiel. Publisher: Warszawa : Departament Strategii i Planowania Polityki. Min. Spraw Zagranicznych, 2001. Availability: Copies available for loan: [M-086316] (1).
  Copies available for reference: [CZ 339.7] (1).
Międzynarodowe organizacje finansowe / Elżbieta Chrabonszczewska. Publisher: Warszawa : Szkoła Główna Handlowa. Oficyna Wydawnicza, 2005. Availability: Copies available for loan: [M-046233] (1).
  Copies available for reference: [CZ 339.7] (1).
Finanse zagraniczne MSP : wybrane problemy / Aurelia Bielawska. Publisher: Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2006. Availability: Copies available for loan: [M-045844] (1).
  Copies available for reference: [CZ 339.7] (1).
Wspólna Polityka Rolna : wykorzystanie środków pomocowych Unii Europejskiej / Małgorzata Pawlonka, Magdalena Trojanowska. Publisher: Warszawa : Wydawnictwo REA, cop. 2005. Availability: Copies available for loan: [M-045785] (2).
  Copies available for reference: [CZ 339.7] (1).
Fundusze UE dla jednostek samorządu terytorialnego w latach 2007-2013 : praca zbiorowa. Cz. 1, Przewodnik po funduszach UE dla jst / pod red. Marka Szczepańskiego. Publisher: Warszawa : TWIGGER, 2007. Other title: Przewodnik po funduszach UE dla jst.Availability: Copies available for loan: [M-051686] (1).
  Copies available for reference: [CZ 339.7] (1).
Program "Librarius" : 1995-1999 / [red. prowadzący Stefan Czaja ; oprac. red. Magdalena Szczepańska] ; Fundacja na Rzecz Nauki Polskiej. Publisher: Toruń : Wydaw. Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2001. Availability: Copies available for reference: [CZ 339.7] (1).
Zapobieganie korupcji w wykorzystaniu funduszy unijnych : zagrożenia korupcyjne w systemie zarządzania Zintegrowanym Programem Operacyjnym Rozwoju Regionalnego (ZPORR 2004-2006) / pod red. Tomasza Grzegorza Grosse ; Instytut Spraw Publicznych. [Program Obywatel i Prawo]. Publisher: Warszawa : Fundacja Instytut Spraw Publicznych, cop. 2007. Availability: Copies available for reference: [CZ 339.7] (1).
Lists:
Fundusze unijne i europejskie 2007-2013 czyli Jak nie oszaleć w drodze po środki pomocowe z UE / Anna Szymańska. Edition: Wyd. 2.Publisher: Gliwice : Internetowe Wydawnictwo "Złote Myśli", cop. 2006. Other title: Jak nie oszaleć w drodze po środki pomocowe z UE.Availability: Copies available for loan: [M-030750] (1).
  Copies available for reference: [CZ 339.7] (1).
PHARE w Polsce 1990-2007 / pod red. Tomasza Kołodzieja i Barbary Mrówki ; Urząd Komitetu Integracji Europejskiej. Publisher: Warszawa : Urząd Komitetu Integracji Europejskiej, 2007. Availability: Copies available for loan: [M-045903] (1).
  Copies available for reference: [CZ 339.7] (1).
Finanse międzynarodowe : zbiór zadań / Paweł Kowalik, Agnieszka Pietrzak. Publisher: Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2005. Online Access: Dostęp dla użytkowników posiadających indywidualne hasło w bazie IBUK.pl Availability: Copies available for loan: [M-102570] (6).
  Copies available for reference: [CZ 339.7] (1).
Analiza możliwości wprowadzenia regionalnego systemu zarządzania funduszami strukturalnymi UE w Polsce w latach 2007-2013 / red. Tomasz Grzegorz Grosse ; Instytut Spraw Publicznych. Publisher: Warszawa : Instytut Spraw Publicznych, 2005. Availability: Copies available for reference: [CZ 339.7] (1).
Dotacje UE na rozwój odnawialnych źródeł energii w Polsce / Tomasz Sadowski, Grzegorz Świderski, Włodzimierz Lewandowski. Publisher: Warszawa : Europrimus Consulting. Europejskie Centrum Doradztwa, 2006. Other title: Dotacje Unii Europejskiej na rozwój odnawialnych źródeł energii w Polsce.Availability: Copies available for reference: [CZ 339.7] (1).
Fundusze unijne i europejskie 2007-2013 dla mieszkańców obszarów wiejskich / Anna Szymańska. Edition: [Stan prawny na 30 października 2007 r.].Publisher: Warszawa : Wydawnictwo Placet, 2008. Availability: Copies available for loan: [M-053244] (2).
  Copies available for reference: [CZ 339.7] (1).
Pomoc finansowa Unii Europejskiej dla Polski : doświadczenia i perspektywy / red. nauk. Anatoliusz Kopczuk, Marek Proniewski ; Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Białymstoku. Publisher: Białystok : Wydawnictwo Wyższej Szkoły Finansów i Zarządzania, 2006. Availability: Copies available for loan: [M-066180] (1).
  Copies available for reference: [CZ 339.7] (1).
Fundusze Unii Europejskiej 2007-2013 : poradnik małego i średniego przedsiębiorcy / Małgorzata Jankowska, Aneta Sokół, Anna Wicher. Publisher: Warszawa : CeDeWu, 2008. Availability: Copies available for reference: [CZ 339.7] (1).
Jak przygotować dobry wniosek czyli jak skutecznie pozyskiwać fundusze unijne 2007-2013 / Anna Szymańska. Edition: Wydanie I.Publisher: Warszawa : Wydawnictwo Placet, 2008. Other title: Jak skutecznie pozyskiwać fundusze unijne 2007-2013.Availability: Copies available for loan: [M-061183] (4).
  Copies available for reference: [CZ 339.7] (1).
Rachunkowość środków unijnych w jednostkach sektora finansów publicznych / Anna Dębska Rup, Wojciech Rup. Publisher: Gdańsk : Ośrodek Doradztwa i Doskonalenia Kadr, 2007. Availability: Copies available for reference: [CZ 339.7] (1).
Zarządzanie projektem : istota, procedury i ich zastosowanie przy korzystaniu ze środków Unii Europejskiej / Henryk Roszkowski, Andrzej Piotr Wiatrak. Edition: Wyd. 2 popr. i uzup.Publisher: Warszawa : Wydawnictwo SGGW, 2006. Availability: Copies available for reference: [CZ 339.7] (1).
Europa - szansa dla kultury : polskie doświadczenia w korzystaniu ze środków Unii Europejskiej dla kultury / [red. Agata Etmanowicz, Joanna Sanetra-Szeliga]. Publisher: Warszawa : Punkt Kontaktowy ds. Kultury. Ministerstwo Kultury, 2005. Availability: Copies available for loan: [M-092903] (1).
  Copies available for reference: [CZ 339.7] (1).
Zasady finansowania i rozliczania projektów realizowanych w ramach programu Kultura 2007-2013 / [oprac. Katarzyna Grzybowska, Iwona Morawicz, Aleksandra Zając]. Publisher: Warszawa : Instytut Adama Mickiewicza. Punkt Kontaktowy ds. Kultury, [2008]. Other title: Kultura 2007-2013.Availability: Copies available for reference: [CZ 339.7] (1).
Fundusze Unii Europejskiej : doświadczenia i perspektywy : [praca zbiorowa / pod red. Jerzego Babiaka]. Publisher: Warszawa : "Studio Emka", 2006. Availability: Copies available for reference: [CZ 339.7] (1).
Fundusze UE 2007-2013 dla mikro, małych i średnich firm / Anna Szymańska. Edition: Wyd. 2 zaktualizowane w styczniu 2008 r.Publisher: Warszawa : Wydawnictwo Placet, 2008. Other title: Fundusze Unii Europejskiej 2007-2013 dla mikro, małych i średnich firm.Availability: Copies available for reference: [CZ 339.7] (1).
Zarządzanie finansami projektu europejskiego / Marek Dylewski [et al.]. Publisher: Warszawa : Wydawnictwo C.H. Beck, 2009. Availability: Copies available for reference: [CZ 339.7] (1).
Fundusze unijne 2007-2013 : poradnik przedsiębiorcy / pod red. Rafała Cieślaka ; [aut. rozdz. Rafał Cieślak et al.]. Edition: Wyd. 2.Publisher: Wrocław : Oficyna Wydawnicza "Unimex", cop. 2008. Availability: Copies available for reference: [CZ 339.7] (1).
Europejski Fundusz Społeczny jako instrument rozwoju zasobów ludzkich w Polsce / Dominik Kubas. Edition: Stan prawny na dzień 20 stycznia 2008.Publisher: Lublin : Lechaa Consulting, 2008. Availability: Copies available for reference: [CZ 339.7] (1).

Powered by Koha