Your search returned 283 results. Subscribe to this search

Not what you expected? Check for suggestions
|
Strategiczna polityka handlu międzynarodowego / Tomasz Rynarzewski. Publisher: Warszawa : Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 2005. Availability: Copies available for reference: [CZ 339] (1).
Zarządzanie finansami międzynarodowymi / Eugeniusz Najlepszy. Publisher: Warszawa : Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 2000. Availability: Copies available for loan: [M-021012] (2).
  Copies available for reference: [CZ 339] (1).
Historia handlu międzynarodowego / Józef Sołdaczuk, Misala Józef. Publisher: Warszawa : Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 2001. Availability: Copies available for loan: [M-076793] (1).
  Copies available for reference: [CZ 339] (1).
Regulacje handlu i biznesu międzynarodowego. T. 1, Handel miedzynarodowy / Rett R. Ludwikowski. Publisher: Warszawa : Dom Wydawniczy ABC, 1996. Availability: Copies available for reference: [CZ 339] (1).
  Checked out (1).
Wszystko o eksporcie : praktyczny poradnik dla eksporterów / Roger Bennett ; przeł. Magdalena Loska. Publisher: Kraków : Wydaw. Profesjonalnej Szkoły Biznesu, 1998. Other title: Getting started in export.Availability: Copies available for loan: [M-006279] (1).
  Copies available for reference: [CZ 339] (1).
Dominacja w polityce konkurencji Unii Europejskiej / Barbara Majewska-Jurczyk. Publisher: Wrocław : Wydaw. Uniwersytetu Wrocławskiego, 1998. Availability: Copies available for reference: [CZ 339] (1).
System środków kontroli handlowej Unii Europejskiej w warunkach globalizacji / Zdzisław W. Puślecki. Publisher: Poznań : Wydaw. Naukowe UAM, 2001. Availability: Copies available for reference: [CZ 339] (1).
Giełdy towarowe / Marek Drewiński. Publisher: Warszawa : Polskie Wydaw. Ekonomiczne, 1997. Availability: Copies available for reference: [CZ 339] (1).
Ochrona handlowa Wspólnoty Europejskiej / Zdzisław W. Puślecki. Publisher: Poznań : Wydawnictwo Naukowe UAM, 1994. Availability: Copies available for reference: [CZ 339] (1).
Procesy integracyjne we współczesnej gospodarce światowej / red. nauk. Ewa Oziewicz ; aut. Anna Kisiel-Łowczyc [et al.]. Publisher: Warszawa : Wydaw. Naukowe PWN, 2001. Availability: Copies available for loan: [M-021050] (10).
  Copies available for reference: [CZ 339] (1).
Wzory dokumentów stosowanych w transakcjach handlu zagranicznego : [z komentarzem] / Tadeusz T. Kaczmarek. Publisher: Gdańsk : ODDK, 2000. Availability: Copies available for reference: [CZ 339] (1).
Lists:
Współczesne teorie wymiany międzynarodowej i zagranicznej polityki ekonomicznej / Józef Misala. Publisher: Warszawa : Szkoła Główna Handlowa, cop. 2001. Availability: Copies available for loan: [M-045332] (1).
  Copies available for reference: [CZ 339] (1).
Międzynarodowe stosunki gospodarcze : praca zbiorowa / pod red. Adama Budnikowskiego, Elżbiety Kaweckiej-Wyrzykowskiej ; [aut. Zbigniew Bako et al.]. Edition: Wyd. 2 zm.Publisher: Warszawa : Polskie Wydaw. Ekonomiczne, 2000. Availability: Copies available for loan: [M-076770] (1).
  Copies available for reference: [CZ 339] (1).
Poradnik eksportera do krajów Unii Europejskiej / Tadeusz T. Kaczmarek. Publisher: Gdańsk : Ośrodek Doradztwa i Doskonalenia Kadr, 1998. Availability: Copies available for reference: [CZ 339] (1).
Europa Środkowo-Wschodnia w warunkach globalizacji handlu / praca pod red. Stanisława Miklaszewskiego ; [aut. Stanisław Miklaszewski et al.]. Publisher: Kraków : Instytut Studiów Strategicznych, 2000. Availability: Copies available for reference: [CZ 339] (1).
Międzynarodowe transakcje ekonomiczne : praca zbiorowa / pod red. Bogumiła Bernasia ; [aut. Bożena Ryszawska-Grzeszczak et al.]. Publisher: Warszawa : Difin, 2002. Availability: Copies available for loan: [M-021044] (5).
  Copies available for reference: [CZ 339] (1).
E-commerce - handel internetowy : międzynarodowa konferencja naukowo-dydaktyczna, Wrocław, 19 maja 2000 / red. nauk. Jerzy Wawrzynek ; [tł. Małgorzata Słabicka] ; Wyższa Szkoła Handlowa we Wrocławiu. Publisher: Wrocław : Wydawnictwo Continuo, 2000. Availability: Copies available for reference: [CZ 339] (1).
Znaczenie zagranicznych inwestycji bezpośrednich dla transferu technologii do Polski / Stanisław Umiński. Publisher: Gdańsk : Wydaw. Uniwersytetu Gdańskiego, 2002. Availability: Copies available for reference: [CZ 339] (1).
Płatności w handlu zagranicznym / Danuta Marciniak-Neider. Edition: Wyd. 3 popr. i uaktual.Publisher: Gdańsk : Wydaw. Uniwersytetu Gdańskiego, 2003. Availability: Copies available for reference: [CZ 339] (1).
Polska w WTO / red. nauk. Janusz Kaczurba i Elżbieta Kawecka-Wyrzykowska ; [aut. Janusz Kaczurba et al.]. Edition: Wyd. 2 rozsz.Publisher: Warszawa : Instytut Koniunktur i Cen Handlu Zagranicznego, 2002. Other title: Polska w World Trade Organization.Availability: Copies available for loan: [M-047025] (2).
  Copies available for reference: [CZ 339] (1).
Konkurencja / Jerzy Bieliński [et al.] ; pod red. Zdzisława Brodeckiego. Publisher: Warszawa : Wydaw. Prawnicze LexisNexis, 2004. Availability: Copies available for loan: [M-102808] (3).
  Copies available for reference: [CZ 339] (1).
Czego chcą krytycy globalizacji : Attac / Christiane Grefe, Mathias Greffrath, Harald Schumann ; przekł. Magdalena Labiś. Publisher: Kraków : Wydaw. WAM, 2004. Other title: Attac : Was wollen die Globalisierungskritiker?.Availability: Copies available for loan: [M-002917] (3).
  Copies available for reference: [CZ 339] (1).
Międzynarodowe stosunki gospodarcze na przełomie wieków : praca zbiorowa / pod red. Macieja Piklikiewicza ; [aut. Maciej Piklikiewicz et al.]. Publisher: Warszawa : Difin, 2001. Availability: Copies available for reference: [CZ 339] (1).
Globalizacja a stosunki międzynarodowe / pod red. Edwarda Haliżaka, Romana Kuźniara, Janusza Symonidesa. Publisher: Bydgoszcz ; Warszawa : Oficyna Wydawnicza Branta, 2004. Availability: Copies available for loan: [M-105679] (1).
  Copies available for reference: [CZ 339] (1).
Finansowanie handlu zagranicznego : podręcznik / Tadeusz T. Kaczmarek, Joanna Werwińska. Publisher: Gdańsk : Ośrodek Doradztwa i Doskonalenia Kadr, 2002. Availability: Copies available for reference: [CZ 339] (1).
Zarys międzynarodowych stosunków gospodarczych / Janusz Świerkocki. Publisher: Warszawa : Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 2004. Availability: Copies available for loan: [M-085529] (10).
  Copies available for reference: [CZ 339] (1).
Raport na temat wspierania inwestycji zagranicznych w Polsce ; Program Promocji Gospodarczej Polski do roku 2005 / Ministerstwo Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej. Publisher: Warszawa : Ministerstwo Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej, [2004]. Availability: Copies available for loan: [M-045902] (1).
  Copies available for reference: [CZ 339] (1).
Paradoksy globalizacji / Włodzimierz Anioł ; Instytut Polityki Społecznej Uniwersytetu Warszawskiego. Publisher: Warszawa : Oficyna Wydawnicza ASPRA-JR, 2002. Availability: Copies available for reference: [CZ 339] (1).
Obsługa logistyczna sektora handlu : uwarunkowania i kierunki zmian / Władysław Szczepankiewicz. Publisher: Kraków : Wydaw. Akademii Ekonomicznej, 2002. Availability: Copies available for reference: [CZ 339] (1).
Lists:
Zagraniczna i międzynarodowa polityka ekonomiczna / Paweł Bożyk. Publisher: Warszawa : Polskie Wydaw. Ekonomiczne, 2004. Availability: Copies available for loan: [M-099119] (9).
  Copies available for reference: [CZ 339] (1).

Powered by Koha