Your search returned 351 results. Subscribe to this search

Not what you expected? Check for suggestions
|
Regionalne aspekty rozwoju turystyki / pod red. Grzegorza Gołembskiego ; aut. Marlena Bednarska [et al.] ; współpr. nauk. Elżbieta Gołembska. Publisher: Warszawa ; Poznań : Wydaw. Naukowe PWN, 1999. Availability: Copies available for loan: [M-006599] (3).
  Copies available for reference: [CZ 338.48] (1).
Marketing w turystyce / J. Christopher Holloway, Chris Robinson ; przekł. Iwona Krzemińska-Wiśniewska, Ryszard Pałgan. Publisher: Warszawa : Polskie Wydaw. Ekonomiczne, 1997. Availability: Copies available for reference: [CZ 338.48] (1).
Turystyka kwalifikowana / Janusz Merski. Publisher: Warszawa : Wyższa Szkoła Ekonomiczna, 2002. Availability: Copies available for reference: [CZ 338.48] (1).
Informacja turystyczna w Polsce / Janusz Merski. Publisher: Warszawa : Wyższa Szkoła Ekonomiczna, 2002. Availability: Copies available for loan: [M-075931] (1).
  Copies available for reference: [CZ 338.48] (1).
Gospodarka turystyczna : wybrane zagadnienia / Marianna i Roman Łazarkowie. Publisher: Warszawa : Wyższa Szkoła Ekonomiczna, 2002. Availability: Copies available for reference: [CZ 338.48] (1).
Lists:
Przemysł turystyczny / pod red. A. Szwichtenberga i E. Dziegieć ; Politechnika Koszalińska. Katedra Turystyki, Uniwersytet Łódzki. Katedra Geografii Miast i Turyzmu oraz Zakład Geografii Turyzmu. Publisher: Koszalin : Wydaw. Uczelniane Politechniki Koszalińskiej, 2000. Availability: Copies available for reference: [CZ 338.48] (1).
Działalność turoperatorska / Pat Yale ; [tł.: Rafał Schmidtke]. Publisher: Warszawa : Wydaw. Wiedza i Życie, 2001. Other title: Business of tour operations.Availability: Copies available for reference: [CZ 338.48] (1).
Zarządzanie turystyką i jej podmiotami w miejscowości i regionie / Aleksander Stefan Kornak, Andrzej Rapacz. Publisher: Wrocław : Wydaw. Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego, 2001. Availability: Copies available for loan: [M-050496] (1).
  Copies available for reference: [CZ 338.48] (1).
Zarządzanie jakością usług turystycznych / Magdalena Kachniewska. Publisher: Warszawa : Difin, 2002. Availability: Copies available for reference: [CZ 338.48] (1).
Zarys historii turystyki w Polsce w XIX i XX wieku / Jerzy Gaj. Publisher: Poznań : AWF, 2001. Availability: Copies available for loan: [M-075885] (1).
  Copies available for reference: [CZ 338.48] (1).
Rynek usług turystycznych w Polsce i na Słowacji : zbiór materiałów pokonferencyjnych / pod red. Władysława Kandefera ; [tł. Blanka Mellova, Stanisław Majewski] ; Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Warszawie. Publisher: Warszawa : WSE, 2001. Availability: Copies available for reference: [CZ 338.48] (1).
Obsługa ruchu turystycznego : praca zbiorowa / pod red. Zygmunta Kruczka ; [aut. Andrzej Fitrzyk et al.]. Edition: Wyd. 2 uzup. i popr.Publisher: Kraków : Krakowska Szkoła Hotelarska : Wydaw. PROKSENIA, 2001. Availability: Copies available for loan: [M-049595] (1).
  Copies available for reference: [CZ 338.48] (1).
Marketing w turystyce / Susan Briggs ; przekł. Grażyna Górska. Publisher: Warszawa : Polskie Wydaw. Ekonomiczne, 2003. Other title: Successful tourism marketing.Availability: Copies available for loan: [M-045523] (1).
  Copies available for reference: [CZ 338.48] (1).
Organizacja turystyki / Hanna Borne, Andrzej Doliński. Publisher: Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1998. Availability: Copies available for reference: [CZ 338.48] (1).
Podstawy turystyki / Tadeusz Łobożewicz, Grzegorz Bieńczyk. Publisher: Warszawa : Wyższa Szkoła Ekonomiczna, 2001. Availability: Copies available for reference: [CZ 338.48] (1).
Planowanie marketingowe w przedsiębiorstwie turystycznym / Ludwik Mazurkiewicz. Publisher: Warszawa : Polskie Wydaw. Ekonomiczne, 2002. Availability: Copies available for loan: [M-047597] (1).
  Copies available for reference: [CZ 338.48] (1).
Metody stymulowania rozwoju turystyki w ujęciu przestrzennym / red. nauk. Grzegorz Gołembski ; Akademia Ekonomiczna w Poznaniu. Publisher: Poznań : AE, 2002. Availability: Copies available for reference: [CZ 338.48] (1).
Turystyka w obliczu wyzwań XXI wieku / Wiesław Alejziak. Publisher: Kraków : "Albis", 1999. Availability: Copies available for loan: [M-045499] (1).
  Copies available for reference: [CZ 338.48] (1).
Rynek turystyczny Japonii i Korei Południowej oraz krajów Dalekiego Wschodu / wykonawcy: Krzysztof Łopaciński przy współpracy Iwony Kuleszy ; Instytut Turystyki. Publisher: Warszawa : Instytut Turystyki : na zlecenie Departamentu Promocji Turystyki Urzędu Kultury Fizycznej i Turystyki, 1996. Availability: Copies available for reference: [CZ 338.48] (1).
Rynek turystyczny Rosji / opracowała: Bożena Radkowska ; Instytut Turystyki. Publisher: Warszawa : Instytut Turystyki : na zlecenie Polskiej Organizacji Turystycznej, 2001. Availability: Copies available for reference: [CZ 338.48] (1).
Rynek turystyczny Szwecji i Danii / opracowała: Bożena Radkowska ; Instytut Turystyki. Publisher: Warszawa : Instytut Turystyki : na zlecenie Urzędu Kultury Fizycznej i Turystyki, 1997. Availability: Copies available for reference: [CZ 338.48] (1).
Rynek turystyczny Austrii / opracowała: Bożena Radkowska ; Instytut Turystyki. Publisher: Warszawa : Instytut Turystyki : na zlecenie Urzędu Kultury Fizycznej i Turystyki, 1998. Availability: Copies available for reference: [CZ 338.48] (1).
Rynek turystyczny Ukrainy / opracowała: Bożena Radkowska ; Instytut Turystyki. Publisher: Warszawa : Instytut Turystyki : na zlecenie Polskiej Organizacji Turystycznej, 2001. Availability: Copies available for reference: [CZ 338.48] (1).
Rynek turystyczny Węgier / opracowała: Teresa Buczak ; Instytut Turystyki. Publisher: Warszawa : Instytut Turystyki : na zlecenie Urzędu Kultury Fizycznej i Turystyki, 1999. Availability: Copies available for reference: [CZ 338.48] (1).
Rynek turystyczny Japonii / Tomasz Dziedzic ; Instytut Turystyki. Publisher: Warszawa : Instytut Turystyki : na zlecenie Urzędu Kultury Fizycznej i Turystyki, 1998. Availability: Copies available for reference: [CZ 338.48] (1).
Rynek turystyczny Holandii / opracowanie: Teresa Buczak ; Instytut Turystyki. Publisher: Warszawa : Instytut Turystyki : na zlecenie Urzędu Kultury Fizycznej i Turystyki, 1998. Availability: Copies available for reference: [CZ 338.48] (1).
Rynek turystyczny Niemiec / opracowała: Bożena Radkowska ; Instytut Turystyki. Publisher: Warszawa : Instytut Turystyki : na zlecenie Polskiej Organizacji Turystycznej, 2001. Availability: Copies available for reference: [CZ 338.48] (1).
Rynek turystyczny Białorusi : przyjazdy do Polski / opracowała: Bożena Radkowska ; Instytut Turystyki. Publisher: Warszawa : Instytut Turystyki : na zlecenie Urzędu Kultury Fizycznej i Turystyki, 1998. Availability: Copies available for reference: [CZ 338.48] (1).
Rynek turystyczny Słowacji / opracowała: Teresa Buczak ; Instytut Turystyki. Publisher: Warszawa : Instytut Turystyki : na zlecenie Urzędu Kultury Fizycznej i Turystyki, 1999. Availability: Copies available for reference: [CZ 338.48] (1).
Rynek turystyczny Szwajcarii / opracowała: Teresa Buczak ; Instytut Turystyki. Publisher: Warszawa : Instytut Turystyki : na zlecenie Urzędu Kultury Fizycznej i Turystyki, 1999. Availability: Copies available for reference: [CZ 338.48] (1).

Powered by Koha