Your search returned 367 results. Subscribe to this search

Not what you expected? Check for suggestions
|
Gospodarka rolno-żywnościowa Podlasia wobec wyzwań przyszłości / pod red. Henryka Podedwornego, Henryka Wnorowskiego. Publisher: Białystok : Wydaw. Wyższej Szkoły Ekonomicznej, 2001. Availability: Copies available for loan: [M-007220] (2).
  Copies available for reference: [CZ 338] (1).
Integracja ekonomiczna krajów nordyckich / Rafał Matera. Publisher: Toruń : Wydaw. Adam Marszałek, cop. 2001. Availability: Copies available for reference: [CZ 338] (1).
Rosja - Chiny : dwa modele transformacji / pod red. Krzysztofa Gawlikowskiego i Ryszarda Paradowskiego. Publisher: Toruń : Wydaw. Adam Marszałek, cop. 2001. Availability: Copies available for loan: [M-091884] (1).
  Copies available for reference: [CZ 338] (1).
Ekonomiczne, społeczne i ekologiczne problemy procesu transformacji = Wirtschaftliche, soziale und ökologische probleme des Transformationsprozesses / [pod red. Jerzego Siemianowicza] ; Śląska Wyższa Szkoła Zarządzania w Katowicach. Publisher: Katowice : Wydaw. ŚWSZ, 2001. Other title: Wirtscheftliche, soziale und ökologische probleme des Transformationsprozesses.Availability: Copies available for reference: [CZ 338] (1).
Podstawy ekonomii środowiska i zasobów naturalnych / Stanisław Czaja [et al.] ; red. nauk. Bogusław Fiedor. Publisher: Warszawa : Wydaw. C. H. Beck, 2002. Availability: Copies available for reference: [CZ 338] (1).
Leksykon prywatyzacji / [red. Teresa Zwierzyńska-Bubałło ; aut. haseł: Paweł Calski et al.]. Edition: Wyd. 2 rozsz.Publisher: Warszawa : Polskie Wydaw. Ekonomiczne, 1998. Availability: Copies available for reference: [CZ 338] (1).
Infrastruktura / Zdzisław Brodecki [et al.] ; pod red. Zdzisława Brodeckiego. Publisher: Warszawa : Wydaw. Prawnicze LexisNexis, 2004. Availability: Copies available for reference: [CZ 338] (1).
Prognozowanie i symulacja a decyzje gospodarcze / Jan B. Gajda. Publisher: Warszawa : Wydaw. C. H. Beck, 2001. Availability: Copies available for loan: [M-051758] (2).
  Copies available for reference: [CZ 338] (1).
Manowce polskiej prywatyzacji : studia / pod red. Marii Jarosz. Publisher: Warszawa : Wydaw. Naukowe PAN : Instytut Studiów Politycznych PAN, 2001. Availability: Copies available for loan: [M-067945] (1).
  Copies available for reference: [CZ 338] (1).
Zasady polityki gospodarczej : wartości i metody analizy / Nicola Acocella ; red. nauk. przekł. Andrzej Wojtyna ; przekł. Andrzej Wojtyna [et al.]. Publisher: Warszawa : Wydaw. Naukowe PWN, 2002. Other title: Fondamenti di politica economica | Foundations of economic policy.Availability: Copies available for loan: [M-038318] (3).
  Copies available for reference: [CZ 338] (1).
Lists:
Wracają problemy kryzysu gospodarczego / Paul Krugman ; przekł. Adam Szeworski ; Fundacja Edukacyjna Przedsiębiorczości. Publisher: Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2001. Other title: Return of depression economics.Availability: Copies available for loan: [M-007215] (1).
  Copies available for reference: [CZ 338] (1).
Polityka energetycznego bezpieczeństwa Ukrainy / Jerzy Kozakiewicz. Publisher: Warszawa : Min. Spraw Zagranicznych - Departament Strategii i Planowania Polityki Zagranicznej, 2003. Availability: Copies available for loan: [M-083451] (1).
  Copies available for reference: [CZ 338] (1).
Kryzys rozwoju gospodarczego krajów "trzeciego świata" / Ryszard Piasecki. Publisher: Warszawa : Departament Strategii i Planowania Polityki Zagranicznej MSZ Akademia Dyplomatyczna MSZ, 2005. Availability: Copies available for loan: [M-086230] (2).
  Copies available for reference: [CZ 338] (1).
Współczesna Japonia : mocarstwo na rozdrożu / pod red. Elżbiety Potockiej i Małgorzaty Pietrasiak. Publisher: Łódź : Wydaw. Uniwersytetu Łódzkiego, 2004. Availability: Copies available for loan: [M-007211] (1).
  Copies available for reference: [CZ 338] (1).
Klucz do sukcesu : wolne rynki, zdrowy pieniądz i odrobina szczęścia / Rudi Dornbusch ; [przekł. z ang. Michał Rusiński]. Publisher: Warszawa : CeDeWu, 2002. Availability: Copies available for reference: [CZ 338] (1).
Europa Środkowa i Wschodnia wobec wyzwania transformacyjnego / Monika Bąk. Publisher: Gdańsk : Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, 2006. Availability: Copies available for loan: [M-067854] (3).
  Copies available for reference: [CZ 338] (1).
Integracja a globalizacja. T. 1 / red. nauk. Jan Rymarczyk, Wawrzyniec Michalczyk. Publisher: Wrocław : Akademia Ekonomiczna im. Oskara Langego we Wrocławiu. Katedra Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych, 2006. Availability: Copies available for loan: [M-006194] (1).
  Copies available for reference: [CZ 338] (1).
Integracja a globalizacja. T. 2 / red. nauk. Jan Rymarczyk, Wawrzyniec Michalczyk. Publisher: Wrocław : Akademia Ekonomiczna im. Oskara Langego we Wrocławiu. Katedra Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych, 2006. Availability: Copies available for loan: [M-007201] (1).
  Copies available for reference: [CZ 338] (1).
Koniec z nędzą : zadanie dla naszego pokolenia / Jeffrey Sachs ; przedm. Bono ; przekł. Zofia Wiankowska-Ładyka. Publisher: Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2006. Availability: Copies available for loan: [M-055805] (1).
  Copies available for reference: [CZ 338] (1).
Gospodarcza rola państwa w XXI wieku / Vito Tanzi ; [przetł. Janusz Wyrębek]. Publisher: Warszawa : Narodowy Bank Polski, 2006. Availability: Copies available for reference: [CZ 338] (1).
Konkurencyjność polskich przedsiębiorstw po wejściu do Unii Europejskiej : wyniki badania ankietowego / Danuta Kołodziejczyk, Małgorzata Pawłowska. Publisher: Warszawa : Narodowy Bank Polski. Departament Komunikacji Społecznej, 2006. Availability: Copies available for reference: [CZ 338] (1).
Case studies of U.S. economic sanctions : The Chinese, Cuban, and Iranian experience / Hossein G. Askari, John Forrer, Hildy Teegen, and Jiawen Yang. Edition: 3rd print.Publisher: Westport ; London : Praeger, 2003. Availability: Copies available for reference: [CZ 338] (1).
Energia w czasach kryzysu / redaktor naukowy Kazimierz Kuciński. Publisher: Warszawa : Centrum Doradztwa i Informacji "Difin", 2006. Availability: Copies available for reference: [CZ 338] (1).
Funkcje współczesnej administracji gospodarczej : księga dedykowana profesor Teresie Rabskiej / pod red. Bożeny Popowskiej. Publisher: Poznań : Wydawnictwo Poznańskie, 2006. Availability: Copies available for loan: [M-005983] (1).
  Copies available for reference: [CZ 338] (1).
Systemy gospodarcze i ich ewolucja : bilans pierwszych lat członkostwa w Unii Europejskiej : praca zbiorowa / pod red. Stanisława Swadźby. Publisher: Katowice : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2006. Availability: Copies available for reference: [CZ 338] (1).
Prace z zakresu polityki ekonomicznej i programowania rozwoju / [red. nauk. z. Zygmunt Szymla]. Publisher: Kraków : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2006. Availability: Copies available for loan: [M-023020] (2).
  Copies available for reference: [CZ 338] (1).
Prace z zakresu przedsiębiorczości i innowacji / [red. nauk. z. Adam Stabryła]. Publisher: Kraków : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2005. Availability: Copies available for loan: [M-021546] (2).
  Copies available for reference: [CZ 338] (1).
Prace z zakresu polityki ekonomicznej i programowania rozwoju / [red. nauk. z. Zygmunt Szymla]. Publisher: Kraków : Wydaw. AE, 2004. Availability: Copies available for loan: [M-021544] (2).
  Copies available for reference: [CZ 338] (1).
Amerykański model rozwoju gospodarczego : istota, efektywność i możliwość zastosowania / red. nauk. Wojciech Bieńkowski, Mariusz-Jan Radło. Publisher: Warszawa : Szkoła Główna Handlowa, 2006. Availability: Copies available for loan: [M-048628] (2).
  Copies available for reference: [CZ 338] (1).
Procesy zmian w okresie transformacji systemowej : prywatyzacja, restrukturyzacja, rynek kapitałowy / Jarosław Kaczmarek [et al. ; red. nauk. Ryszard Borowiecki]. Publisher: Kraków : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2005. Availability: Copies available for loan: [M-044895] (1).
  Copies available for reference: [CZ 338] (1).

Powered by Koha