Your search returned 56 results. Subscribe to this search

Not what you expected? Check for suggestions
|
Prawa i obowiązki klienta domu maklerskiego / oprac. publikacji Aleksander Chłopecki, Katarzyna Nowocień-Dycha, Artur Zapała. Publisher: Warszawa : nakł. Komisji Papierów Wartościowych i Giełd, 2003. Availability: Copies available for reference: [CZ 336.76] (1).
Akcje i obligacje korporacyjne w publicznym obrocie papierami wartościowymi / oprac. publikacji Stanisław Thiel i Tomasz Zwoliński ; KPWG, Komisja Papierów Wartościowych i Giełd. Edition: Wyd. 2 zaktualizowane, stan prawny na dzień 30 sierpnia 2004 r.Publisher: Warszawa : KPWG, 2004. Availability: Copies available for reference: [CZ 336.76] (1).
Rynki kapitałowe : metody ilościowe. Vol. 1 / Waldemar Tarczyński. Edition: Wyd. 2 zm., rozsz.Publisher: Warszawa : Agencja Wydawnicza Placet, 2001. Availability: Copies available for loan: [M-006984] (1).
  Copies available for reference: [CZ 336.76] (1).
Fundamentalny portfel papierów wartościowych : nowa koncepcja analizy portfelowej / Waldemar Tarczyński. Publisher: Warszawa : Polskie Wydaw. Ekonomiczne, 2002. Availability: Copies available for loan: [M-006982] (1).
  Copies available for reference: [CZ 336.76] (1).
Instrumenty pochodne na rynku kapitałowym / Waldemar Tarczyński. Publisher: Warszawa : Polskie Wydaw. Ekonomiczne, 2003. Availability: Copies available for loan: [M-050723] (1).
  Copies available for reference: [CZ 336.76] (1).
Akcje i obligacje korporacyjne - oferta publiczna i rynek regulowany / Mariusz Poślad, Stanisław Thiel, Tomasz Zwoliński ; Komisja Papierów Wartościowych i Giełd. Edition: Stan prawny na dzień 1 marca 2006 roku.Publisher: Warszawa : Komisja Papierów Wartościowych i Giełd, 2006. Availability: Copies available for reference: [CZ 336.76] (1).
Psychologia inwestowania : klasyczne strategie osiągania sukcesów na giełdzie / Martin J. Pring ; przeł. Anna Nowińska. Edition: Wyd. 2, dodr. 2006.Publisher: Kraków : Oficyna Ekonomiczna, 2006. Availability: Copies available for loan: [M-067951] (1).
  Copies available for reference: [CZ 336.76] (1).
Rynek papierów wartościowych strefy euro / pod red. Wiesławy Przybylskiej-Kapuścińskiej. Publisher: Kraków : Oficyna Wolters Kluwer Polska, 2007 (2006). Availability: Copies available for loan: [M-007112] (2).
  Copies available for reference: [CZ 336.76] (1).
Rynek dłużnych papierów wartościowych w Polsce : instrumenty, innowacje, perspektywy / Sławomir Antkiewicz. Publisher: Gdańsk : Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, 2006. Availability: Copies available for reference: [CZ 336.76] (1).
Jak czytać prospekt emisyjny / Mariusz Poślad. Edition: Wyd. 2 uaktual.Publisher: Warszawa : Komisja Nadzoru Finansowego, 2007. Availability: Copies available for reference: [CZ 336.76] (1).
Teoria inwestycji finansowych / David G. Luenberger ; przekł. Kamila Masłowska-Pietrzak, Tomasz Pietrzak. Publisher: Warszawa : Wydaw. Naukowe PWN, 2003. Other title: Investment science.Availability: Copies available for reference: [CZ 336.76] (1).
Rynkowe instrumenty finansowe / Andrzej Sopoćko. Publisher: Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2005. Online Access: Okładka Availability: Copies available for reference: [CZ 336.76] (1).
Instytucje i uczestnicy rynku kapitałowego / Urszula Banaszczak-Soroka. Publisher: Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2008. Availability: Copies available for reference: [CZ 336.76] (1).
Rynki, instrumenty i instytucje finansowe / red. nauk. Jan Czekaj ; aut.: Jan Czekaj [et al.]. Publisher: Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2008. Online Access: Click here to access online Availability: Copies available for reference: [CZ 336.76] (1).
Inwestycje giełdowe : jak grać i wygrywać / Adam Jagielnicki. Publisher: Gliwice : Wydawnictwo "Helion", copyright © 2007. Other title: GPW, czyli giełdowy podręcznik wygrywania.Availability: Copies available for reference: [CZ 336.76] (1).
Bezpieczne strategie inwestycyjne : jak osiągnąć wolność finansową / Van K. Tharp, D. R. Barton Jr., Steve Sjuggerud ; przeł. Tomasz Słupek. Publisher: Kraków : Oficyna Ekonomiczna, 2005. Availability: Copies available for loan: [M-059190] (1).
  Copies available for reference: [CZ 336.76] (1).
Zawód - inwestor giełdowy : psychologia rynków, taktyka inwestycyjna, zarządzanie portfelem / Alexander Elder ; przeł. Anna Nowińska. Edition: Wyd. 2, dodr. 2006.Publisher: Kraków : Oficyna Ekonomiczna, 2006. Online Access: Click here to access online Availability: Copies available for reference: [CZ 336.76] (1).
Kiedy sprzedawać akcje : optymalny moment zamykania pozycji / Donald L. Cassidy ; przeł. Anna Mach. Publisher: Warszawa : ABC, 2000. Other title: It's when you sell that counts.Availability: Copies available for reference: [CZ 336.76] (1).
W poszukiwaniu wartości dla akcjonariuszy : kształtowanie wyników działalności spółek / Andrew Black [et al.] ; przeł. Jerzy Juruś. Publisher: Warszawa : Dom Wydawniczy ABC, 2000. Other title: In search of shareholder value.Availability: Copies available for reference: [CZ 336.76] (1).
Kalkulacje finansowe : wycena instrumentów rynku walutowego i pieniężnego / Robert Steiner ; [przeł. Agnieszka Skorczyńska, Tomasz Jarecki]. Publisher: Warszawa : Dom Wydawniczy ABC, 2000. Other title: Mastering financial calculations.Availability: Copies available for reference: [CZ 336.76] (1).
Swapy : techniki zawierania transakcji i zarządzanie ryzykiem / Alan McDougall ; przeł. Grzegorz Łuczkiewicz. Publisher: Kraków : Dom Wydawniczy ABC, 2001. Other title: Techniki zawierania transakcji i zarządzanie ryzykiem : swapy.Availability: Copies available for reference: [CZ 336.76] (1).
An introduction to stock exchange investment / by Janette Rutterford with Marcus Davison. Edition: 3rd ed.Publisher: Basingstoke ; New York : Palgrave Macmillan, cop. 2007. Availability: Copies available for reference: [CZ 336.76] (1).
Comparing European and U.S. securities regulations : MiFID versus corresponding U.S. regulations / Tanja Boskovic, Caroline Cerruti, Michael Noel. Publisher: Washington, D.C. : The World Bank, 2010. Other title: Comparing European and United States securities regulations.Availability: Copies available for reference: [CZ 336.76] (1).
Pierwsze kroki na rynku kapitałowym / Piotr Biernacki, Piotr Szulec. Edition: Wyd. 4 uaktual.Publisher: Warszawa : Komisja Nadzoru Finansowego, 2009. Availability: Copies available for reference: [CZ 336.76] (1).
Wprowadzenie do inwestycji finansowych : depozyty i instrumenty rynku pieniężnego / Krzysztof Jajuga. Edition: Wyd. 3 uaktual.Publisher: Warszawa : Komisja Nadzoru Finansowego, 2009. Availability: Copies available for reference: [CZ 336.76] (1).
Rynek wtórny papierów wartościowych / Krzysztof Jajuga. Edition: Wyd. 3 uaktual.Publisher: Warszawa : Komisja Nadzoru Finansowego, 2009. Availability: Copies available for reference: [CZ 336.76] (1).
Instrumenty pochodne / Krzysztof Jajuga. Edition: Wyd. 3 uaktual.Publisher: Warszawa : Komisja Nadzoru Finansowego, 2009. Availability: Copies available for reference: [CZ 336.76] (1).
Podstawowe strategie inwestowania / Krzysztof Jajuga. Edition: Wyd. 3 uaktual.Publisher: Warszawa : Komisja Nadzoru Finansowego, 2009. Availability: Copies available for reference: [CZ 336.76] (1).
Obligacje i akcje / Krzysztof Jajuga. Edition: Wyd. 3 uaktual.Publisher: Warszawa : Komisja Nadzoru Finansowego, 2009. Availability: Copies available for reference: [CZ 336.76] (1).
Efektywność corporate governance w Polsce : socjologiczno-ekonomiczna analiza spółek giełdowych / Mariusz Baranowski ; Wyższa Szkoła Nauk Humanistycznych i Dziennikarstwa. Publisher: Poznań : Wydawnictwo Naukowe Wyższej Szkoły Nauk Humanistycznych i Dziennikarstwa, 2011. Availability: Copies available for reference: [CZ 336.76] (1).

Powered by Koha