Your search returned 171 results. Subscribe to this search

Not what you expected? Check for suggestions
|
Kompendium terminów z zakresu bankowości po polsku i angielsku = Compendium of banking in Polish & English. T. 1- / Robert Patterson ; [tł. Krzysztof Kajetanowicz, Karol Sijka, Paweł Granicki]. Publisher: Kraków : Wydawnictwo Zielona Sowa, 2011-. Other title: Compendium of banking in Polish & English.Online Access: Okładka Availability: Copies available for reference: [CZ 336.7] (6).
Ryzyko w działalności banków komercyjnych : praca zbiorowa / pod red. Jolanty Stacharskiej-Targosz ; Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu. Wydział Zamiejscowy w Chorzowie. Publisher: Poznań : Wydawnictwo Wyższej Szkoły Bankowej, 2000. Availability: Copies available for reference: [CZ 336.7] (1).
Bankowa obsługa przedsiębiorstw / Andreas Dahmen, Philipp Jacobi ; tłumaczenie: Eugeniusz Gostomski, Zbigniew Rudasz]. Edition: Wydanie I.Publisher: Warszawa : CeDeWu, 2002. Other title: Firmenkundengeschaeft der Kreditinstitute.Availability: Copies available for reference: [CZ 336.7] (1).
Euro a międzynarodowy system walutowy / Paweł Kowalewski. Publisher: Warszawa : Twigger, 2001. Availability: Copies available for loan: [M-080555] (3).
  Copies available for reference: [CZ 336.7] (1).
Ocena projektów gospodarczych. Cz. 1, Modele i metody / Arkadiusz Manikowski, Zbigniew Tarapata. Publisher: Warszawa : Difin, 2001. Other title: Modele i metody.Availability: Copies available for reference: [CZ 336.7] (1).
Ocena projektów gospodarczych. Cz. 2, Przykłady i zadania / Arkadiusz Manikowski, Zbigniew Tarapata. Publisher: Warszawa : Difin, 2002. Availability: Copies available for reference: [CZ 336.7] (1).
Kalkulacja ceny pieniądza w lokatach, pożyczkach i kredytach / Witold Bień, Andrzej Bień. Edition: Wyd. 3, zaktual. i uzup.Publisher: Warszawa : Difin, 2002. Availability: Copies available for reference: [CZ 336.7] (1).
Strategie banków w Europie / Joachim von Köppen ; [tł.: Eugeniusz Gostomski, Piotr Kuropatwiński, Zbigniew Rudasz]. Publisher: Warszawa : CeDeWu, 1999. Other title: Bankstretegie und Bankpolitik in Europa.Availability: Copies available for reference: [CZ 336.7] (1).
Kryzysy walutowe / Witold Małecki [et al.]. Publisher: Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2001. Availability: Copies available for reference: [CZ 336.7] (1).
E-commerce, e-banking : wyzwania globalizacji / Włodzimierz Szpringer. Publisher: Warszawa : "Difin", 2002. Availability: Copies available for reference: [CZ 336.7] (1).
Euro : wspólna waluta / red. nauk. Paul Temperton ; [tł. Marek Albigowski, Jarosław Neneman]. Publisher: Warszawa : Wydawnictwo Felberg SJA, 2001. Availability: Copies available for loan: [M-048353] (2).
  Copies available for reference: [CZ 336.7] (1).
Bankowość i podstawy rynku finansowego : wykłady i ćwiczenia / Stanisław Miedziak. Publisher: Warszawa : Difin, 2003. Availability: Copies available for reference: [CZ 336.7] (1).
Podstawy rynku pieniężnego : ujęcie makroekonomiczne / Stanisław Lis, Wojciech M. Lis ; Małopolska Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Tarnowie. Publisher: Tarnów : Wydaw. MWSE, 2003. Availability: Copies available for reference: [CZ 336.7] (1).
Kryzysy bankowe : przyczyny i rozwiązania : praca zbiorowa / pod red. Małgorzaty Iwanicz-Drozdowskiej ; Bankowy Fundusz Gwarancyjny. Publisher: Warszawa : Polskie Wydaw. Ekonomiczne, 2002. Availability: Copies available for reference: [CZ 336.7] (1).
Elektroniczne instrumenty płatnicze / Jacek Masiota. Publisher: Bydgoszcz ; Poznań : Oficyna Wydawnicza "Branta", 2003. Availability: Copies available for reference: [CZ 336.7] (1).
Eastward enlargement of the eurozone - impact on trade, FDI and capital markets / ed. by Katarzyna Żukrowska, Dominik Sobczak. Publisher: Warsaw : Instytut Wiedzy. Szkoła Główna Handlowa, 2003. Online Access: Okładka | Spis treści Availability: Copies available for reference: [CZ 336.7] (1).
Kompendium terminów bankowych po polsku i angielsku / Robert Patterson ; [tł. Paweł Granicki et al.] ; PricewaterhouseCoopers. Edition: [Ed. 2].Publisher: Warszawa : Fundacja Rozwoju Rachunkowości w Polsce, 2002. Availability: Copies available for reference: [CZ 336.7] (1).
Polska a euro : szanse i wyzwania / praca pod red. Stanisława Miklaszewskiego ; [aut. Stanisław Miklaszewski et al. ; Friedrich Naumann Stiftung]. Publisher: Kraków : Instytut Studiów Strategicznych, 2003. Availability: Copies available for reference: [CZ 336.7] (1).
Prawa uczestnika funduszu inwestycyjnego i sposób ich realizacji / Witold Pochmara, Artur Zapała ; Komisja Papierów Wartościowych i Giełd. Edition: Wyd. 2 zaktual., stan prawny na dzień 1 września 2004 roku.Publisher: Warszawa : KPWG, 2004. Availability: Copies available for reference: [CZ 336.7] (1).
Zarządzanie ryzykiem : podstawowe zagadnienia / Waldemar Tarczyński, Magdalena Mojsiewicz. Publisher: Warszawa : Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 2001. Availability: Copies available for loan: [M-079544] (1).
  Copies available for reference: [CZ 336.7] (1).
Ekonomika i finanse banku komercyjnego / Włodzimierz Wąsowski. Publisher: Warszawa : Difin, 2004. Availability: Copies available for loan: [M-007095] (1).
  Copies available for reference: [CZ 336.7] (1).
Bankowość : podręcznik akademicki / praca pod red. Władysława L. Jaworskiego i Zofii Zawadzkiej ; aut. Ireneusz Badowski [et al.]. Edition: Wyd. 2 zaktual. i rozsz.Publisher: Warszawa : Poltext, 2005. Availability: Copies available for reference: [CZ 336.7] (1).
Optymalna ścieżka do euro / Witold M. Orłowski. Publisher: Warszawa : "Scholar", 2004. Availability: Copies available for reference: [CZ 336.7] (1).
Wprowadzenie wspólnej waluty w Unii Europejskiej : problemy bieżące i wyzwania / Mariusz Gasztoł. Publisher: Warszawa : Min. Spraw Zagranicznych - DSiPPZ, 2002. Availability: Copies available for loan: [M-086272] (1).
  Copies available for reference: [CZ 336.7] (1).
Kampania informacyjna na rzecz euro jako przykład dla strategii promocji Unii Europejskiej w Polsce / Joanna Sterzyńska. Publisher: Warszawa : Departament Strategii i Planowania Polityki Zagranicznej. Min. Spraw Zagranicznych, 2003. Availability: Copies available for loan: [M-063452] (1).
  Copies available for reference: [CZ 336.7] (1).
Kiedy euro zastąpi złotego? / Ryszard Moskal. Publisher: Warszawa : Akademia Dyplomatyczna Ministerstwa Spraw Zagranicznych, 2004. Availability: Copies available for loan: [M-064550] (1).
  Copies available for reference: [CZ 336.7] (1).
Banki : rynek, operacje, polityka / Władysław L. Jaworski, Zbigniew Krzyżkiewicz, Bohdan Kosiński. Edition: Wyd. 10 rozsz. i zaktual.Publisher: Warszawa : Poltext, 2004. Availability: Copies available for loan: [M-046658] (1).
  Copies available for reference: [CZ 336.7] (1).
Banki na rynkach kapitałowych / Elżbieta Ostrowska. Publisher: Warszawa : Polskie Wydaw. Ekonomiczne, 2005. Availability: Copies available for loan: [M-007115] (1).
  Copies available for reference: [CZ 336.7] (1).
Bank i jego miejsce w pośrednictwie finansowym okresu transformacji : (bilans zamknięcia okresu przedakcesyjnego w państwach Europy Środkowej i Wschodniej) / Alfred Janc. Publisher: Warszawa : "Twigger", 2004. Availability: Copies available for loan: [M-007114] (1).
  Copies available for reference: [CZ 336.7] (1).
Podstawy bankowości z zadaniami / Zbigniew Dobosiewicz, Katarzyna Marton-Gadoś. Edition: Wydanie czwarte uaktualnione i uzupełnione.Publisher: Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2005. Availability: Copies available for loan: [M-007118] (2).
  Copies available for reference: [CZ 336.7] (1).

Powered by Koha