Your search returned 251 results. Subscribe to this search

Not what you expected? Check for suggestions
|
Oazy podatkowe / Jan Głuchowski. Publisher: Warszawa : Dom Wydawniczy ABC, 1996. Availability: Copies available for loan: [M-049250] (1).
  Copies available for reference: [CZ 336.22] (1).
System podatkowy : (zarys wykładu) / Leonard Etel. Publisher: Siedlce : Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania, 2002. Availability: Copies available for reference: [CZ 336.22] (1).
Wstęp do arytmetyki finansowej / Wojciech M. Lis ; Małopolska Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Tarnowie. Publisher: Tarnów : Wydaw. Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej, 2002. Availability: Copies available for reference: [CZ 336.22] (1).
Raje podatkowe : charakterystyka i sposoby wykorzystywania / Tomasz Lipowski. Publisher: Gdańsk : Ośrodek Doradztwa i Doskonalenia Kadr, 2002. Availability: Copies available for reference: [CZ 336.22] (1).
Elementy stosunku prawnego zobowiązania podatkowego / Paweł Borszowski. Publisher: Kraków : "Zakamycze", 2004. Availability: Copies available for loan: [M-040857] (3).
  Copies available for reference: [CZ 336.22] (1).
Akcyza po wejściu do Unii Europejskiej : komentarz 2004 / Wojciech Maruchin. Publisher: Wrocław : Unimex, cop. 2004. Availability: Copies available for loan: [M-007092] (1).
  Copies available for reference: [CZ 336.22] (1).
Kierunki reformy polskiego systemu podatkowego / pod red. Alicji Pomorskiej. Publisher: Lublin : Wydaw. Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2003. Availability: Copies available for reference: [CZ 336.22] (1).
Podatki i opłaty samorządowe w orzecznictwie Naczelnego Sądu Administracyjnego / Bogusław Dauter, Andrzej Jankowski. Publisher: Warszawa : Difin, 2001. Availability: Copies available for loan: [M-007097] (1).
  Copies available for reference: [CZ 336.22] (1).
Systemy podatkowe krajów Unii Europejskiej / Krzysztof Wach. Edition: Wydanie II uaktualnione.Publisher: Kraków : Oficyna Ekonomiczna. Oddział Polskich Wydawnictw Profesjonalnych, 2006. Availability: Copies available for loan: [M-005202] (6).
  Copies available for reference: [CZ 336.22] (1).
Koszty uzyskania przychodów : zasady ogólne / Andrzej Gomułowicz. Publisher: Warszawa : Difin, 2005. Availability: Copies available for reference: [CZ 336.22] (1).
Prawo podatkowe Wspólnoty Europejskiej / aut.: Bogumił Brzeziński [et al. ; pod. red. Bogumiła Brzezińskiego i Marka Kalinowskiego]. Edition: Wyd. 2.Publisher: Gdańsk : Ośrodek Doradztwa i Doskonalenia Kadr, 2006. Availability: Copies available for reference: [CZ 336.22] (1).
Leksykon podatku akcyzowego 2006 / Urszula Ksieniewicz, Marzenna Kałka. Edition: Stan prawny na dzień 01.01.2006 r.Publisher: Wrocław : Oficyna Wydawnicza "Unimex", 2006. Availability: Copies available for reference: [CZ 336.22] (1).
Prawo podatkowe / Andrzej Buczek [et al.]. Edition: Stan prawny: czerwiec 2006.Publisher: Warszawa : Wydawnictwo C.H. Beck, 2006. Availability: Copies available for loan: [M-079338] (3).
  Copies available for reference: [CZ 336.22] (1).
Zarządzanie podatkami w małej i średniej firmie : rozwiązania na lata 2007-2009 / Michał Poszwa. Publisher: Warszawa : Wydawnictwo C. H. Beck, cop. 2007. Availability: Copies available for loan: [M-047910] (1).
  Copies available for reference: [CZ 336.22] (1).
Podstawa faktyczna rozstrzygnięcia podatkowego / Antoni Hanusz. Edition: Wyd. 2, stan prawny na 30 kwietnia 2006 r.Publisher: Kraków : Kantor Wydawniczy "Zakamycze", 2006. Availability: Copies available for loan: [M-074002] (2).
  Copies available for reference: [CZ 336.22] (1).
  Checked out (1).
Sprzedaż przedsiębiorstwa i jego zorganizowanej części : podatki dochodowe / Sławomir Krempa. Edition: Stan prawny: czerwiec 2007.Publisher: Warszawa : Wydawnictwo C. H. Beck, 2007. Availability: Copies available for reference: [CZ 336.22] (1).
Wzory pism podatkowych / Ireneusz Krawczyk, Jacek Sobczak. Edition: Wyd. 2.Publisher: Warszawa : Dom Wydawniczy ABC, cop. 2003. Availability: Copies available for reference: [CZ 336.22] (1).
Podatki i opłaty samorządowe / Leonard Etel, Sławomir Presnarowicz. Edition: 2. wyd., stan prawny na dzień 1 czerwca 2005 r.Publisher: Warszawa : ABC. Oddział Polskich Wydawnictw Profesjonalnych, cop. 2005. Availability: Copies available for reference: [CZ 336.22] (1).
Podatki : problem władzy publicznej i podatników / Cezary Kosikowski. Publisher: Warszawa : Wydawnictwo Prawnicze "LexisNexis", 2007. Availability: Copies available for reference: [CZ 336.22] (1).
Ustawa podatkowa : geneza, ewolucja i stan prawny, tworzenie, kontrola, wykładnia, wykonywanie / Cezary Kosikowski. Edition: Stan prawny oraz stan publikacji uwzględniono na dzień 1 października 2006 r.Publisher: Warszawa : LexisNexis, 2006. Availability: Copies available for reference: [CZ 336.22] (1).
Zarys prawa podatkowego : wybrane zagadnienia / Anna Partyka-Szewczyk, Piotr Zapadka. Publisher: Warszawa : Wydawnictwo C. H. Beck, 2007. Availability: Copies available for loan: [M-006997] (2).
  Copies available for reference: [CZ 336.22] (1).
Czynnik czasu w prawie podatkowym : studium z dziedziny zobowiązań podatkowych / Adam Nita. Publisher: Gdańsk : Arche, 2007. Availability: Copies available for loan: [M-002848] (1).
  Copies available for reference: [CZ 336.22] (1).
Efektywność polityki podatkowej / red. nauk. Michael P. Devereux ; przeł. Henryk Jelonkiewicz, Teresa Opalińska. Publisher: Warszawa : Wydawnictwo Sejmowe, 2007. Other title: Economics of tax policy.Availability: Copies available for reference: [CZ 336.22] (1).
Prawo podatkowe : część ogólna : kazusy / Aneta Kaźmierczyk-Jachowicz, Michał Łuc, Kinga Michałowska ; red. nauk. Bogusława Gnela. Edition: Stan prawny na 30 października 2007 r.Publisher: Warszawa : Oficyna a Wolters Kluwer business, cop. 2007. Availability: Copies available for reference: [CZ 336.22] (1).
Opodatkowanie dochodów uzyskiwanych za granicą : ujęcie praktyczne / Mariusz Makowski. Edition: Stan prawny na dzień 1 stycznia 2008 r.Publisher: Warszawa : Centrum Doradztwa i Informacji Difin, 2008. Availability: Copies available for loan: [M-007066] (2).
  Copies available for reference: [CZ 336.22] (1).
Ustawa o podatku od spadków i darowizn : komentarz / Krystyna Chustecka, Ireneusz Krawczyk, Maciej Kurasz. Edition: Stan prawny na 1 lipca 2007 roku.Publisher: Warszawa : Wydawnictwo Prawnicze LexisNexis, 2007. Availability: Copies available for loan: [M-003752] (2).
  Copies available for reference: [CZ 336.22] (1).
Polski system podatkowy / Grzegorz Szczodrowski. Publisher: Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2007. Availability: Copies available for loan: [M-050688] (3).
  Copies available for reference: [CZ 336.22] (1).
Podstawy wykładni prawa podatkowego / Bogumił Brzeziński. Publisher: Gdańsk : Ośrodek Doradztwa i Doskonalenia Kadr, 2008. Availability: Copies available for reference: [CZ 336.22] (1).
Podatkowa księga przychodów i rozchodów w praktyce / Ewa Piskorz-Liskiewicz, Anna Jeleńska, Jacek Czernecki. Publisher: Kraków : Wydawnictwo Wszechnica Podatkowa, 2008. Availability: Copies available for loan: [M-049130] (2).
  Copies available for reference: [CZ 336.22] (1).
Polskie prawo podatkowe : zarys systemu / Agnieszka Olesińska. Edition: Stan prawny na 1 listopada 2007 r.Publisher: Toruń : "Dom Organizatora", 2007. Availability: Copies available for reference: [CZ 336.22] (1).

Powered by Koha