Your search returned 177 results. Subscribe to this search

Not what you expected? Check for suggestions
|
Kompendium terminów z zakresu finansów po polsku i angielsku = Compendium of finance in Polish & English. T. 1- / Robert Patterson ; [tł. Ewa Kieres i Paweł Granicki, et al.]. Publisher: Kraków : Wydawnictwo Zielona Sowa, cop. 2010-. Other title: Compendium of finance in Polish & English.Online Access: Okładka Availability: Copies available for loan: [M-104569] (4).
  Copies available for reference: [CZ 336] (6).
Finanse publiczne / Paul Marie Gaudemet, Joël Molinier ; red. nauk. przekł. Ewa Bogacka-Kisiel; przekł. Wiktor Kisiel. Publisher: Warszawa : Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 2000. Availability: Copies available for loan: [M-049002] (1).
  Copies available for reference: [CZ 336] (1).
Finanse publiczne / Emilia Denek, Jan Sobiech, Jerzy Wolniak. Publisher: Warszawa : Wydaw. Naukowe PWN, 2001. Availability: Copies available for loan: [M-007063] (2).
  Copies available for reference: [CZ 336] (1).
Wspieranie przedsiębiorczości przez samorząd terytorialny / Wojciech Dziemianowicz [et al.]. Publisher: Warszawa : Polska Fundacja Promocji i Rozwoju Małych i Średnich Przedsiębiorstw, 2000. Availability: Copies available for reference: [CZ 336] (1).
Podstawy nauki finansów / Stanisław Owsiak. Publisher: Warszawa : Polskie Wydaw. Ekonomiczne, 2002. Availability: Copies available for loan: [M-004686] (3).
  Copies available for reference: [CZ 336] (1).
Finansowanie inwestycji gminnych w formule ESCO : sprawdzone rozwiązania : zeszyty Małopolskiego Forum Środowiska i Rozwoju, Kraków 23 listopada 2000 / [zespół red.: Anna Kozłowska et al.]. Publisher: Kraków : Małopolska Agencja Energii i Środowiska Sp. z o.o., 2001. Availability: Copies available for loan: [M-039533] (2).
  Copies available for reference: [CZ 336] (1).
Budżetowanie działalności jednostek gospodarczych - teoria i praktyka : materiały konferencyjne : 25-27 czerwca 2001 r. Kraków - Zakopane / pod red. naukową Wiktora Krawczyka ; Katedra Zarządzania Finansami Wydziału Zarządzania AGH. Publisher: [Kraków : Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica. Wydział Zarządzania. Katedra Zarządzania Finansami], [ca 2001]. Other title: II Konferencja Naukowa Budżetowanie działalności jednostek gospodarczych - teoria i praktyka | Konferencja Naukowa Budżetowanie działalności jednostek gospodarczych - teoria i praktyka, 2..Availability: Copies available for reference: [CZ 336] (1).
Budżetowanie działalności jednostek gospodarczych - teoria i praktyka. Cz. 2 / pod red. nauk. Wiktora Krawczyka ; Katedra Zarządzania Finansami Wydziału Zarządzania AGH. Publisher: Kraków : Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica. Wydział Zarządzania. Katedra Zarządzania Finansami, 2001. Availability: Copies available for reference: [CZ 336] (1).
Budżetowanie działalności jednostek gospodarczych - teoria i praktyka. Cz. 3 / pod red. nauk. Wiktora Krawczyka ; Katedra Zarządzania Finansami Wydziału Zarządzania AGH. Publisher: Kraków : KZF WZ AGH, 2002. Availability: Copies available for reference: [CZ 336] (1).
Budżetowanie działalności jednostek gospodarczych - teoria i praktyka. Cz. 4 / pod red. nauk. Wiktora Krawczyka ; Wydział Zarządzania AGH. Katedra Zarządzania Finansami. Publisher: Kraków : KZF WZ AGH, 2003. Availability: Copies available for reference: [CZ 336] (1).
Budżetowanie działalności jednostek gospodarczych - teoria i praktyka : materiały konferencyjne, Kraków - Zakopane, 16-18 czerwca 2003 / pod red. nauk. Wiktora Krawczyka. Publisher: [Kraków : Akademia Górniczo-Hutnicza im. St. Staszica. Wydział Zarządzania], 2003. Other title: IV Konferencja Naukowa Budżetowanie działalności jednostek gospodarczych - teoria i praktyka | Konferencja Naukowa Budżetowanie działalności jednostek gospodarczych - teoria i praktyka, 4.Availability: Copies available for reference: [CZ 336] (1).
Subwencje i dotacje jednostek samorządu terytorialnego / Zbigniew Ofiarski. Publisher: Warszawa : Difin, 2002. Availability: Copies available for loan: [M-007086] (1).
  Copies available for reference: [CZ 336] (1).
Publiczna emisja akcji w finansowaniu innowacyjnych przedsiębiorstw - doświadczenia międzynarodowe / Konrad Kosierkiewicz ; [Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Krakowie]. Publisher: Kraków : Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Krakowie, 2004. Availability: Copies available for reference: [CZ 336] (1).
Finanse samorządu terytorialnego / Leszek Patrzałek. Publisher: Wrocław : Wydaw. Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego, 2004. Availability: Copies available for loan: [M-047863] (1).
  Copies available for reference: [CZ 336] (1).
Ekonomiczne i prawne problemy racjonalizacji wydatków publicznych. T. 2, Kontrowersje wokół wydatkowania środków publicznych w wybranych dziedzinach funkcjonowania państwa i gospodarki narodowej / pod red. Jana Głuchowskiego, Alicji Pomorskiej, Jolanty Szołno-Koguc. Publisher: Lublin : Wydawnictwo Uniwersytetu Marii-Curie-Skłodowskiej, 2005. Other title: Kontrowersje wokół wydatkowania środków publicznych w wybranych dziedzinach funkcjonowania państwa i gospodarki narodowej.Availability: Copies available for loan: [M-007110] (1).
  Copies available for reference: [CZ 336] (1).
Rachunkowość budżetowa / Kazimiera Winiarska, Aleksy Jakub Wołoszyn. Edition: Wyd. 2 zaktualizowane i rozsz.Publisher: Warszawa : "ABC", 2004. Availability: Copies available for loan: [M-003773] (2).
  Copies available for reference: [CZ 336] (1).
Budżetowanie i kontrola budżetowa w przedsiębiorstwach i jednostkach samorządu terytorialnego / Anna Dębska-Rup, Jerzy Kuchmacz, Halina Stańdo-Górowska. Publisher: Kraków : Zakamycze, 2002. Availability: Copies available for loan: [M-003774] (2).
  Copies available for reference: [CZ 336] (1).
Słownik zarządzania i finansów : narzędzia, terminy, techniki od A do Z / Richard Koch ; przeł. Grzegorz Łuczkiewicz. Publisher: Kraków : Wydaw. Profesjonalnej Szkoły Biznesu, cop. 1997. Availability: Copies available for reference: [CZ 336] (1).
Rachunkowość jednostek budżetowych i gospodarki pozabudżetowej / Anna Zysnarska. Edition: Wyd. 2 uaktualnione, stan prawny na dzień 1 stycznia 2006.Publisher: Gdańsk : Ośrodek Doradztwa i Doskonalenia Kadr, cop. 2006. Availability: Copies available for reference: [CZ 336] (1).
Finanse publiczne : ekonomia i polityka / Jerzy Osiatyński. Edition: Wyd. 2 zm.Publisher: Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2006. Availability: Copies available for loan: [M-007130] (2).
  Copies available for reference: [CZ 336] (1).
Finanse przedsiębiorstw, systemu bankowego, budżetowego, ubezpieczeń : podręcznik / Ewa Jarocka. Edition: Wyd. 2.Publisher: Warszawa : Difin, 2005. Availability: Copies available for loan: [M-078894] (1).
  Copies available for reference: [CZ 336] (1).
Czy stabilność cen wystarcza / William R. White ; [przetł. Marek Rozkrut]. Publisher: Warszawa : Narodowy Bank Polski. Departament Komunikacji Społecznej, 2006. Availability: Copies available for reference: [CZ 336] (1).
Gwarancje i poręczenia państwowe jako źródło ryzyka fiskalnego : analiza doświadczeń międzynarodowych i polskich / Kamilla Marchewka-Bartkowiak. Publisher: Warszawa : Narodowy Bank Polski. Departament Komunikacji Społecznej, 2006. Availability: Copies available for reference: [CZ 336] (1).
Struktura i poziom wydatków i dochodów sektora finansów publicznych a sytuacja na rynku pracy : doświadczenia międzynarodowe i wnioski dla Polski / Maciej Bukowski [et al.]. Publisher: Warszawa : Narodowy Bank Polski. Departament Analiz Makroekonomicznych i Strukturalnych, 2005. Availability: Copies available for reference: [CZ 336] (1).
System prawnofinansowy powiatów a decentralizacja finansów publicznych / Anna Ostrowska ; Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Białymstoku. Edition: [Stan prawny obowiązujący w dniu 1 marca 2006 r.].Publisher: Białystok : Wydawnictwo Wyższej Szkoły Finansów i Zarządzania, 2006. Availability: Copies available for loan: [M-025761] (3).
  Copies available for reference: [CZ 336] (1).
Stosunki samorządowo-bankowe a rozwój społeczno-ekonomiczny w przestrzeni / Dorota Korenik, Stanisław Korenik. Publisher: Warszawa : CeDeWu, 2007. Availability: Copies available for loan: [M-007138] (1).
  Copies available for reference: [CZ 336] (1).
Budżet ogólny Unii Europejskiej : stan obecny i perspektywy / Małgorzata Czernielewska-Rutkowska. Publisher: Warszawa : Centrum Doradztwa i Informacji Difin, 2007. Availability: Copies available for loan: [M-051375] (2).
  Copies available for reference: [CZ 336] (1).
Słownik finansów samorządowych / oprac. przez Andrzeja Borodo. Edition: [Stan prawny na 1 lutego 2007 r.].Publisher: Toruń : Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa "Dom Organizatora" , 2007. Availability: Copies available for reference: [CZ 336] (1).
Vademecum radnego : podstawy gospodarki finansowej jednostek samorządu terytorialnego / poszczególne części oprac.: Alicja Juszczyk [et al. ; red.: Dagna Kordyasz]. Publisher: Warszawa : Wydawnictwo C. H. Beck, 2007. Availability: Copies available for loan: [M-006951] (2).
  Copies available for reference: [CZ 336] (1).
Zadłużenie zagraniczne a rozwój gospodarczy / Aneta Kosztowniak. Publisher: Warszawa : CeDeWu - Wydawnictwa Fachowe, 2007. Availability: Copies available for reference: [CZ 336] (1).

Powered by Koha