Your search returned 44 results. Subscribe to this search

Not what you expected? Check for suggestions
|
Grupy kapitałowe w Polsce : praca zbiorowa / pod red. Marii Romanowskiej, Michała Trockiego, Bogdana Wawrzyniaka. Edition: Wyd. 2.Publisher: Warszawa : Difin, 2000. Availability: Copies available for reference: [CZ 334] (1).
Przedsiębiorstwa międzynarodowe / Aleksandra Jarczewska-Romaniuk. Edition: Wydanie I.Publisher: Bydgoszcz ; Warszawa : Oficyna Wydawnicza Branta, 2004. Availability: Copies available for loan: [M-052499] (1).
  Copies available for reference: [CZ 334] (1).
Koncern / Leopold Stecki. Publisher: Toruń : Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa "Dom Organizatora", 2001. Availability: Copies available for loan: [M-051446] (2).
  Copies available for reference: [CZ 334] (1).
Zarządzanie wartością przedsiębiorstwa a struktura akcjonariatu : praca zbiorowa / recenzenci Andrzej Herman, Jerzy Bieliński. Publisher: Warszawa : CeDeWu, 2001. Availability: Copies available for reference: [CZ 334] (1).
Korporacje transnarodowe : przemiany, oddziaływania, wyzwania / Anna Zorska. Publisher: Warszawa : Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 2007. Availability: Copies available for loan: [M-055812] (2).
  Copies available for reference: [CZ 334] (1).
Zakres wykonywania zadań publicznych przez organy samorządów zawodowych / Magdalena Tabernacka. Edition: [Stan prawny aktów normatywnych na dzień 1 czerwca 2006 r.].Publisher: Wrocław : Kolonia Limited, 2007. Availability: Copies available for reference: [CZ 334] (1).
Dynastie : wzloty i upadki największych firm rodzinnych / David S. Landes ; przeł. Janusz Winiarski. Publisher: Warszawa : Muza, 2007. Availability: Copies available for reference: [CZ 334] (1).
Macmillan directory of multinationals. Vol. 1, A-J / D. C. Stafford, R. H. A. Purkis ; consultant editor John M. Stopford. Publisher: Basingstoke : Macmillan Publishers, 1989. Availability: Copies available for reference: [CZ 334] (1).
Macmillan directory of multinationals. Vol. 2, K-Z / D. C. Stafford, R. H. A. Purkis ; consultant editor John M. Stopford. Publisher: Basingstoke : Macmillan Publishers, 1989. Availability: Copies available for reference: [CZ 334] (1).
Holding w aspekcie prawnym, bilansowym i podatkowym / Joanna Toborek-Mazur. Publisher: Kraków : Oficyna Ekonomiczna, 2005. Availability: Copies available for loan: [M-059403] (4).
  Copies available for reference: [CZ 334] (1).
Internacjonalizacja i globalizacja przedsiębiorstwa / Jan Rymarczyk. Publisher: Warszawa : Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 2004. Availability: Copies available for loan: [M-075359] (1).
  Copies available for reference: [CZ 334] (1).
  Checked out (1).
Alianse strategiczne : sztuka zdobywania korzyści poprzez współpracę / Yves L. Doz, Gary Hamel ; [tł.: Janina Nowak, Daria Kuczyńska-Szymala]. Publisher: Gliwice : Helion, 2006. Availability: Copies available for loan: [M-053886] (2).
  Copies available for reference: [CZ 334] (1).
Połączenia przedsiębiorstw : teoria i praktyka / Agnieszka Herdan, Lidia Antolak ; Uniwersytet Jagielloński. Instytut Ekonomii i Zarządzania. Publisher: Kraków : Księgarnia Akademicka, 2005. Availability: Copies available for loan: [M-051174] (1).
  Copies available for reference: [CZ 334] (1).
Nadzór korporacyjny / Krzysztof A. Lis, Henryk Sterniczuk ; z rozdz. aut.: Rodolfa Apredy [et al.]. Publisher: Kraków : Oficyna Ekonomiczna, 2005. Availability: Copies available for loan: [M-059422] (1).
  Copies available for reference: [CZ 334] (1).
Nadzór korporacyjny w procesie kreowania wartości i rozwoju przedsiębiorstwa / Ryszard Borowiecki [et al.]. ; pod red. nauk. Ryszarda Borowieckiego. Publisher: Kraków : Wydawnictwo ABRYS, 2005. Availability: Copies available for reference: [CZ 334] (1).
Dialog społeczny na poziomie regionalnym : ocena szans rozwoju / red. naukowa Dariusz Zalewski. Publisher: Warszawa : Instytut Pracy i Spraw Socjalnych, 2005. Availability: Copies available for reference: [CZ 334] (1).
Wycena przedsiębiorstwa : przesłanki, procedury, metody / Andrzej Jaki. Edition: Wyd. 3 uaktualnione.Publisher: Kraków : Oficyna Ekonomiczna, 2006. Availability: Copies available for loan: [M-059391] (7).
  Copies available for reference: [CZ 334] (1).
Status prawny członka spółdzielni mieszkaniowej w spółdzielczych stosunkach lokatorskich / Piotr Zakrzewski. Edition: Stan prawny na 1 maja 2010 r.Publisher: Warszawa : Oficyna a Wolters Kluwer business, 2010. Availability: Copies available for reference: [CZ 334] (1).
Rolnicza spółdzielczość produkcyjna na Dolnym Śląsku po 1989 roku / Przemysław Tomczak. Publisher: Wrocław : Instytut Geografii i Rozwoju Regionalnego Uniwersytetu Wrocławskiego, 2010. Availability: Copies available for reference: [CZ 334] (1).
Instrumenty nadzoru korporacyjnego (Corporate Governance) w spółce akcyjnej / Krzysztof Oplustil. Publisher: Warszawa : Wydawnictwo C. H. Beck, 2010. Availability: Copies available for reference: [CZ 334] (1).
Organizacje pozarządowe a korporacje / Michael Yaziji, Jonathan Doh ; tł. Małgorzata Morel. Publisher: Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2011. Availability: Copies available for loan: [M-088306] (1).
  Copies available for reference: [CZ 334] (1).
Ład korporacyjny : podręcznik akademicki / red. nauk. Dorota Dobija, Izabela Koładkiewicz. Publisher: Warszawa : Oficyna a Wolters Kluwer business, 2011. Online Access: Okładka | Spis treści Availability: Copies available for reference: [CZ 334] (1).
Koncentracja przedsiębiorstw przemysłowych : przyczyny - przebieg - efekty / Izabela Jonek-Kowalska, Marian Turek. Publisher: Gliwice : Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, 2010. Availability: Copies available for reference: [CZ 334] (1).
Prawne i ekonomiczne problemy funkcjonowania spółdzielczości finansowej na przełomie XX i XXI wieku / pod red. Piotra Ruczkowskiego, Bogdana Rutkowskiego. Publisher: Kielce : Wydawnictwo Wyższej Szkoły Ekonomii i Prawa im. prof. Edwarda Lipińskiego, 2011. Availability: Copies available for reference: [CZ 334] (1).
Analiza usług wspierających działalność innowacyjną przedsiębiorstw w czterech województwach Polski północno-wschodniej : (podlaskie, lubelskie, warmińsko-mazurskie, mazowieckie) / [wstęp Andrzej Parafiniuk]. Publisher: Białystok : Alterstudio, 2011. Availability: Copies available for reference: [CZ 334] (1).
Raport o spółdzielczości polskiej / [oprac. przez przedstawicieli kierownictw resortów gospodarki, finansów, infrastruktury, sprawiedliwości, pracy i polityki społecznej, rolnictwa i rozwoju wsi oraz Kancelarii Premiera przy ścisłej współpr. z Krajową Radą Spółdzielczą]. Publisher: Warszawa : [s.n.], 2010. Availability: Copies available for loan: [M-085590] (1).
  Copies available for reference: [CZ 334] (1).
Spółdzielnie mieszkaniowe : komentarz / Ewa Bończak-Kucharczyk. Edition: 3. wyd., stan prawny na 30 września 2012 r.Publisher: Warszawa : LEX a Wolters Kluwer business, 2013. Availability: Copies available for reference: [CZ 334] (1).
Obrona przed wrogim przejęciem : jak ochronić swój biznes / Marek Szymański, Bogdan Nogalski. Publisher: Warszawa : Oficyna a Wolters Kluwer business, 2011. Availability: Copies available for reference: [CZ 334] (1).
Dysponowanie wspólnymi zasobami / Elinor Ostrom ; wstęp do wyd. pol. Leszek Balcerowicz ; tł. Zofia Wiankowska-Ładyka. Publisher: Warszawa : Wolters Kluwers Polska, 2013. Online Access: Click here to access online Availability: Copies available for reference: [CZ 334] (1).
Fuzje i przejęcia spółek kapitałowych : zagadnienia rachunkowe i podatkowe / André Helin [et al.]. Edition: Wyd. 3.Publisher: Warszawa : Wydawnictwo C. H. Beck, 2014. Availability: Copies available for reference: [CZ 334] (1).

Powered by Koha