Your search returned 58 results. Subscribe to this search

Not what you expected? Check for suggestions
|
Nabywanie nieruchomości przez cudzoziemców : aspekty prawne i negocjacyjne / [aut. publ. Cezary Herma et al.]. Publisher: Warszawa : UKIE, 2002. Availability: Copies available for loan: [M-100738] (1).
  Copies available for reference: [CZ 332.6/.8] (1).
Zarządzanie nieruchomościami : podstawy wiedzy i praktyki gospodarowania nieruchomościami / Artur Śliwiński. Publisher: Warszawa : Agencja Wydawnicza Placet, 2000. Availability: Copies available for loan: [M-078730] (1).
  Copies available for reference: [CZ 332.6/.8] (1).
Tarnowski rynek nieruchomości : konferencja w Tarnowie 20 czerwca 2002 r. : materiały / [red. Maria Tłustochowska ; przekł. streszczeń na jęz. ang. Katarzyna Tarnawska] ; Małopolska Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Tarnowie. Katedra Nieruchomości i Ubezpieczeń. Publisher: Tarnów : Wydaw. Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej, 2002. Availability: Copies available for reference: [CZ 332.6/.8] (1).
Źródła informacji o nieruchomościach / Stanisław Belniak, Maciej Wierzchowski : Małopolska Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Tarnowie. Publisher: Tarnów : Wydaw. MWSE, 2003. Availability: Copies available for reference: [CZ 332.6/.8] (1).
Nieruchomość a rynek / Ewa Kucharska-Stasiak. Publisher: Warszawa : Wydaw. Naukowe PWN, 1997. Availability: Copies available for reference: [CZ 332.6/.8] (1).
Pozyskanie funduszy unijnych przez wspólnoty mieszkaniowe : rewitalizacja miast, procedury, uchwały, umowy, wytyczne do wniosku / Maciej Tertelis. Publisher: Warszawa : C. H. Beck, 2005. Other title: Pozyskiwanie funduszy unijnych przez wspólnoty mieszkaniowe.Availability: Copies available for reference: [CZ 332.6/.8] (1).
Ewidencja gruntów, budynków i sieci uzbrojenia terenu / pod red. Andrzeja Hopfera. Publisher: Olsztyn : Wydaw. Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, 2000. Availability: Copies available for reference: [CZ 332.6/.8] (1).
Wprowadzenie do zarządzania nieruchomością / praca zbiorowa pod red. Marka Bryxa. Edition: [Wyd. 2 zm., rozsz. i uzup. ; stan prawny na 22 września 2004].Publisher: Warszawa : Poltext, 2005. Availability: Copies available for loan: [M-006849] (3).
  Copies available for reference: [CZ 332.6/.8] (1).
Inwestowanie w nieruchomości : praca zbiorowa / napisana pod kier. Ewy Kucharskiej-Stasiak ; [aut. Ewa Kucharska-Stasiak et al.] ; Instytut Nieruchomości "Valor". Publisher: [Łódź] : IN "Valor", 1999. Availability: Copies available for loan: [M-068416] (1).
  Copies available for reference: [CZ 332.6/.8] (1).
Zużycie nieruchomości zabudowanych : poradnik / [Wacław Baranowski, Mieczysław Cyran]. Edition: Wyd. 2 uaktualnione.Publisher: Warszawa : Instytut Doradztwa Majątkowego, 2003. Availability: Copies available for reference: [CZ 332.6/.8] (1).
Jak kupić nieruchomość ? : lokal, działka, nieruchomość : poradnik / [materiały zebrał i oprac. Mieczysław Cyran, Agnieszka Michalak] ; Instytut Doradztwa Majątkowego. Publisher: Warszawa : IDM, 2002. Availability: Copies available for reference: [CZ 332.6/.8] (1).
Zachodnie rynki nieruchomości / pod red. nauk. Ewy Kucharskiej-Stasiak. Publisher: Warszawa : Twigger, 2004. Availability: Copies available for reference: [CZ 332.6/.8] (1).
Informacje w wycenie nieruchomości / [pod red. Andrzeja Hopfera ; aut. Zygmunt Bojar et al.]. Publisher: Warszawa : Polska Federacja Stowarzyszeń Rzeczoznawców Majątkowych, 2005. Availability: Copies available for reference: [CZ 332.6/.8] (1).
Określenie wartości roślin sadowniczych (na plantacjach towarowych) i upraw ogrodniczych (w ogrodach działkowych i przydomowych) przy wywłaszczaniu nieruchomości : [poradnik] / Krzysztof Zmarlicki. Publisher: Warszawa : Polska Federacja Stowarzyszeń Rzeczoznawców Majątkowych, 2002. Availability: Copies available for reference: [CZ 332.6/.8] (1).
Wycena nieruchomości rolnych : prawo, rynek, metody / Jan Konowalczuk [et al.]. Edition: Wyd. 2 popr. i zaktual.Publisher: Warszawa : Polska Federacja Stowarzyszeń Rzeczoznawców Majątkowych, 2002. Availability: Copies available for reference: [CZ 332.6/.8] (1).
Wycena nieruchomości : zasady i procedury / Ryszard Cymerman, Andrzej Hopfer. Edition: Wyd. 2.Publisher: Warszawa : Polska Federacja Stowarzyszeń Rzeczoznawców Majątkowych, 2005. Availability: Copies available for reference: [CZ 332.6/.8] (1).
Wycena nieruchomości / [red. nauk. wyd. pol. Ewa Kucharska-Stasiak ; zespół tł. Magdalena Habdas et al.]. Publisher: Warszawa : Polska Federacja Stowarzyszeń Rzeczoznawców Majątkowych, cop. 2000. Other title: Appraisal of real estate.Availability: Copies available for reference: [CZ 332.6/.8] (1).
Zarządzanie nieruchomościami komercyjnymi : praca zbiorowa / pod red. Iwony Foryś. Publisher: Warszawa : Wydawnictwo "Poltext", 2006. Availability: Copies available for reference: [CZ 332.6/.8] (1).
Obrót nieruchomościami : wzory umów z objaśnieniami / Sławomir Jamróg, Witold Kapusta. Publisher: Kraków : Centrum Prawne - Wydaw. : Kantor Wydawniczy "Zakamycze", 1998. Availability: Copies available for reference: [CZ 332.6/.8] (1).
Vademecum zarządcy nieruchomości / pod red. Władysława J. Brzeskiego ; aut. Władysław J. Brzeski [et al.]. Edition: Wyd. 2, zm. i uzup.Publisher: Kraków : Krakowski Instytut Nieruchomości : przy współpr. Polskiej Federacji Organizacji Zarządców i Administratorów Nieruchomości, 2003. Availability: Copies available for loan: [M-075847] (2).
  Copies available for reference: [CZ 332.6/.8] (1).
Polityka mieszkaniowa / [red. t. Ewa Karpowicz ; aut. Mirosław Gwiazdowicz et al.]. Publisher: Warszawa : Biuro Analiz Sejmowych Kancelarii Sejmu : Wydawnictwo Sejmowe Kancelarii Sejmu, cop. 2007. Availability: Copies available for reference: [CZ 332.6/.8] (1).
Agencja Nieruchomości Rolnych / Michał Możdżeń-Marcinkowski. Edition: Stan prawny na 31 kwietnia 2003 r.Publisher: Kraków : Zakamycze, 2003. Availability: Copies available for loan: [M-056932] (2).
  Copies available for reference: [CZ 332.6/.8] (1).
Opodatkowanie rynku nieruchomości / Michał Thedy, Tomasz Krasowski, Anna Wasiluk. Edition: Stan prawny: wrzesień 2007.Publisher: Warszawa : Wydawnictwo C.H. Beck : Ernst & Young, 2007. Availability: Copies available for reference: [CZ 332.6/.8] (1).
Wycena nieruchomości zabudowanych : podejście kosztowe : poradnik / [Wacław Baranowski, Mieczysław Cyran]. Publisher: Warszawa : Instytut Doradztwa Majątkowego, 2003. Availability: Copies available for reference: [CZ 332.6/.8] (1).
Rynek nieruchomości i jego podmioty / red. nauk. Elżbieta Gołąbeska ; Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Białymstoku. Publisher: Białystok : Wydawnictwo Wyższej Szkoły Finansów i Zarządzania, 2007. Availability: Copies available for reference: [CZ 332.6/.8] (1).
Plany zarządzania nieruchomościami / Andrzej Sobczak. Publisher: Warszawa : Wydawnictwo "Poltext", 2008. Availability: Copies available for reference: [CZ 332.6/.8] (1).
Sprzedaż nieruchomości na podstawie ustawy o gospodarce nieruchomościami / Rafał Padrak. Edition: Stan prawny na 1 maja 2005 r.Publisher: Warszawa : Dom Wydawniczy ABC, 2005. Availability: Copies available for reference: [CZ 332.6/.8] (1).
Nieruchomości w Polsce : pośrednictwo i zarządzanie : kompendium / pod red. Władysława J. Brzeskiego [et al.]. Edition: Wyd. 2 uzup., poszerz. i popr., stan prawny na dzień 30 września 2008.Publisher: Warszawa ; Kraków : Europejski Instytut Nieruchomości, 2008. Availability: Copies available for reference: [CZ 332.6/.8] (1).
Zarządzanie zasobami mieszkaniowymi, utrzymanie i odnowa / red. Hanka Zaniewska. Publisher: Kraków : Instytut Rozwoju Miast, 2003. Availability: Copies available for reference: [CZ 332.6/.8] (1).
Realizacja polityki mieszkaniowej państwa w zakresie budownictwa mieszkaniowego : (uwarunkowania prawne, organizacyjne i ekonomiczne) / Witold A. Werner, Tadeusz Jaworski, Elżbieta Wężyk ; Instytut Rozwoju Miast. Publisher: Kraków ; Warszawa : Instytut Rozwoju Miast, 2007. Availability: Copies available for reference: [CZ 332.6/.8] (1).

Powered by Koha