Your search returned 138 results. Subscribe to this search

Not what you expected? Check for suggestions
|
Polityka regionalna Unii Europejskiej i regiony w państwach członkowskich / Irena Pietrzyk. Edition: Wyd. 1, dodr. 2.Publisher: Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2001. Availability: Copies available for loan: [M-091790] (7).
  Copies available for reference: [CZ 332] (1).
Polityka regionalna Unii Europejskiej : zagadnienia prawno-finansowe / Maciej Rudnicki. Edition: Stan prawny na dzień 1 września 2000 r.Publisher: Poznań : Wydawnictwo Wyższej Szkoły Bankowej, 2000. Availability: Copies available for loan: [M-092292] (1).
  Copies available for reference: [CZ 332] (1).
Uwarunkowania i metody finansowania rozwoju regionalnego : praca zbiorowa / pod red. Krzysztofa Jajugi ; Śląskie Wydawnictwa Naukowe Wyższej Szkoły Zarządzania i Nauk Społecznych w Tychach. Katedra Finansów i Rachunkowości. Publisher: Tychy : Śląskie Wydawnictwa Naukowe Wyższej Szkoły Zarządzania i Nauk Społecznych, 2002. Availability: Copies available for reference: [CZ 332] (1).
Polska regionów : praca zbiorowa / pod red. Krystyny Gawlikowskiej-Hueckel, Marka Dutkowskiego ; zespół aut. Marek Dutkowski [et al.]. Publisher: Gdańsk ; Warszawa : Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową, 2000. Availability: Copies available for reference: [CZ 332] (1).
Gospodarka gruntami w gminie / Teresa Topczewska, Waldemar Siemiński. Publisher: Warszawa : Difin, 2003. Availability: Copies available for reference: [CZ 332] (1).
Rola przemysłu zaawansowanej technologii w rozwoju regionalnym i lokalnym / Maciej Gurbała. Publisher: Żyrardów : Wyższa Szkoła Rozwoju Lokalnego ; Radom : Wydaw. Instytutu Technologii Eksploatacji, 2004. Availability: Copies available for reference: [CZ 332] (1).
W służbie regionom / [przekł. z jęz. niem. Marcin Wiatr ; Komisja Europejska]. Edition: Dodr.Publisher: Warszawa : Reprezentacja Komisji Europejskiej w Polsce ; [Gliwice : "Wokół Nas"], 2004. Availability: Copies available for loan: [M-021668] (9).
  Copies available for reference: [CZ 332] (1).
Wielowymiarowa analiza przestrzennego zróżnicowania struktury gospodarki Polski według województw / Anna Malina. Publisher: Kraków : Wydaw. AE, 2004. Availability: Copies available for reference: [CZ 332] (1).
Europa regionów : tradycje i perspektywy : praca zbiorowa / pod red. nauk. Bernadetty Nitschke. Publisher: Zielona Góra : [ s.n. ], 2002 ( Zielona Góra : Art-Druk). Availability: Copies available for loan: [M-006805] (2).
  Copies available for reference: [CZ 332] (1).
Ochrona środowiska : ekorozwój w gminie - racjonalna gospodarka energetyczna / [red. Beata Kietlińska, Renata Mąka]. Publisher: Kraków : Federacja Związków Gmin i Powiatów RP : Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, 2000. Availability: Copies available for reference: [CZ 332] (1).
Ochrona środowiska : szanse i wyzwania dla samorządów u progu XXI wieku / [red. Maciej Korkuć, Bartosz Lipszyc]. Publisher: Kraków : Federacja Związków Gmin i Powiatów RP : Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, 2000. Availability: Copies available for reference: [CZ 332] (1).
Ochrona środowiska : działalność samorządów terytorialnych w aspekcje integracji z Unią Europejską / [red. Iwona Podczerwińska, Tomasz Połetek]; Federacja Związków Gmin i Powiatów RP [et al.]. Publisher: Kraków : Federacja Związków Gmin i Powiatów RP : Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, 2000. Availability: Copies available for reference: [CZ 332] (1).
Ochrona środowiska - inwestycje samorządów terytorialnych : czysta woda, czyste powietrze, czysta ziemia - nowe technologie / [red. Jolanta Korkuć, Bartosz Lipszyc] ; Federacja Związków Gmin i Powiatów RP, Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Publisher: Kraków : Fundacja Rozwoju Samorządności Prasy Lokalnej, 2000. Availability: Copies available for reference: [CZ 332] (1).
Edukacja i innowacyjność w rozwoju regionów : praca zbiorowa / pod red. Stanisława Swadźby ; Wyższa Szkoła Zarządzania i Nauk Społecznych w Tychach. Publisher: Tychy : Śląskie Wydawnictwa Naukowe Wyższej Szkoły Zarządzania i Nauk Społecznych, 2002. Availability: Copies available for reference: [CZ 332] (1).
Lokalne bariery rozwoju obszarów wiejskich / pod red. Andrzeja Rosnera ; Fundacja Programów Pomocy dla Rolnictwa (FAPA). Publisher: Warszawa : FAPA, 2000. Availability: Copies available for reference: [CZ 332] (1).
Włochy : republika autonomii / Witold Misiuda-Rewera. Publisher: Lublin : Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2005. Other title: Italia : repubblica delle autonomie.Availability: Copies available for loan: [M-032068] (15).
  Copies available for reference: [CZ 332] (1).
Hiszpania w Unii Europejskiej : aspekty rozwoju regionalnego / Jakub Piecuch. Publisher: Warszawa : "Twigger", 2004. Availability: Copies available for reference: [CZ 332] (1).
Terytorium i współczesne dylematy jego rozwoju / Aleksandra Jewtuchowicz. Publisher: Łódź : Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2005. Availability: Copies available for loan: [M-006881] (1).
  Copies available for reference: [CZ 332] (1).
Metropolia i jej region w gospodarce informacyjnej / Grzegorz Gorzelak, Maciej Smętkowski ; Centrum Europejskich Studiów Regionalnych i Lokalnych UW. Publisher: Warszawa : Wydawnictwo Naukowe "Scholar", 2005. Availability: Copies available for loan: [M-006878] (1).
  Copies available for reference: [CZ 332] (1).
Planowanie rozwoju gminy jako instrument pozyskiwania funduszy pomocowych Unii Europejskiej / Tomasz Dziurbejko. Publisher: Warszawa : Centrum Doradztwa i Informacji Difin, 2006. Availability: Copies available for loan: [M-003620] (6).
  Copies available for reference: [CZ 332] (1).
Finansowanie polityki regionalnej w Unii Europejskiej / Dorota Czykier-Wierzba. Publisher: Warszawa : Twigger, 2003. Availability: Copies available for reference: [CZ 332] (1).
Polityka regionalna UE i rola sektora finansowego w realizacji tej polityki w Polsce w latach 2004-2006 / Krzysztof Wąsowski. Publisher: Warszawa : Narodowy Bank Polski. Departament Komunikacji Społecznej, 2006. Availability: Copies available for reference: [CZ 332] (1).
Konkurencyjność regionów : rola technologii informacyjno-telekomunikacyjnych / red. nauk. Małgorzata Runiewicz. Publisher: Warszawa : Wydawnictwo Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Zarządzania im. Leona Koźmińskiego, 2006. Availability: Copies available for reference: [CZ 332] (1).
Lists:
Zarządzanie projektami współfinansowanymi z funduszy publicznych : planowanie i realizacja / pod red. Michała Szwabe ; [aut. Emil Bukłaha et al.]. Publisher: Kraków : Oficyna a Wolters Kluwer business, 2007. Availability: Copies available for loan: [M-047928] (2).
  Copies available for reference: [CZ 332] (1).
Regiony w procesie integracji europejskiej / Krzysztof Tomaszewski. Publisher: Kraków : Oficyna a Wolters Kluwer business, 2007. Availability: Copies available for loan: [M-006573] (2).
  Copies available for reference: [CZ 332] (1).
Region i jego rozwój w warunkach globalizacji / Jacek Chądzyński, Aleksandra Nowakowska, Zbigniew Przygodzki. Publisher: Warszawa : CeDeWu.PL Wydawnictwa Fachowe, 2007. Availability: Copies available for reference: [CZ 332] (1).
Przedsiębiorczość regionalna / Zbigniew Makieła. Publisher: Warszawa : Centrum Doradztwa i Informacji Difin, 2008. Availability: Copies available for reference: [CZ 332] (1).
Gospodarka regionalna i lokalna / redakcja naukowa: Zbigniew Strzelecki ; autorzy: Maciej Borsa [i 11 pozostałych]. Publisher: Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2008. Availability: Copies available for loan: [M-099640] (2).
  Copies available for reference: [CZ 332] (1).
Szafarze darów europejskich : kapitał społeczny a realizacja polityki regionalnej w polskich województwach / Paweł Swianiewicz z Janem Herbstem, Martą Lackowską i Adamem Mielczarkiem. Publisher: Warszawa : Wydawnictwo Naukowe Scholar, 2008. Availability: Copies available for reference: [CZ 332] (1).
Atrakcyjność inwestycyjna regionu / red. nauk. Anatoliusz Kopczuk, Marek Proniewski ; Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Białymstoku. Publisher: Białystok : Wydawnictwo WSFiZ, 2005. Availability: Copies available for reference: [CZ 332] (1).

Powered by Koha