Your search returned 266 results. Subscribe to this search

Not what you expected? Check for suggestions
|
Ergonomia / Jan Rosner. Publisher: Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne, 1985. Availability: Copies available for reference: [CZ 331] (1).
Nauka o pracy - bezpieczeństwo, higiena, ergonomia : pakiet edukacyjny dla uczelni wyższych. 1, Ergonomia - pojęcia podstawowe / pod red. nauk. Danuty Koradeckiej. Publisher: Warszawa : Centralny Instytut Ochrony Pracy, 2000. Other title: Ergonomia - pojęcia podstawowe.Availability: Copies available for reference: [CZ 331] (1).
Nauka o pracy - bezpieczeństwo, higiena, ergonomia : pakiet edukacyjny dla uczelni wyższych. 3, Czynniki antropometryczne i biomechaniczne / pod red. nauk. Danuty Koradeckiej. Publisher: Warszawa : Centralny Instytut Ochrony Pracy, 2000. Availability: Copies available for reference: [CZ 331] (1).
Nauka o pracy - bezpieczeństwo, higiena, ergonomia : pakiet edukacyjny dla uczelni wyższych. 4, Czynniki fizjologiczne / pod red. Danuty Koradeckiej. Publisher: Warszawa : Centralny Instytut Ochrony Pracy, 2000. Availability: Copies available for reference: [CZ 331] (1).
Nauka o pracy - bezpieczeństwo, higiena, ergonomia : pakiet edukacyjny dla uczelni wyższych. 5, Czynniki psychologiczne i społeczne / pod red. nauk. Danuty Koradeckiej. Publisher: Warszawa : Centralny Instytut Ochrony Pracy, 2000. Availability: Copies available for reference: [CZ 331] (1).
Nauka o pracy - bezpieczeństwo, higiena, ergonomia : pakiet edukacyjny dla uczelni wyższych. 6, Zagrożenia czynnikami niebezpiecznymi i szkodliwymi w środowisku pracy / pod red. nauk. Danuty Koradeckiej. Publisher: Warszawa : Centralny Instytut Ochrony Pracy, 2000. Other title: Zagrożenia czynnikami niebezpiecznymi i szkodliwymi w środowisku pracy.Availability: Copies available for reference: [CZ 331] (1).
Nauka o pracy - bezpieczeństwo, higiena, ergonomia : pakiet edukacyjny dla uczelni wyższych. 7, Diagnostyka i projektowanie układów antropotechnicznych / pod red. nauk. Danuty Koradeckiej. Publisher: Warszawa : Centralny Instytut Ochrony Pracy, 2000. Other title: Diagnostyka i projektowanie układów antropotechnicznych.Availability: Copies available for reference: [CZ 331] (1).
Nauka o pracy - bezpieczeństwo, higiena, ergonomia : pakiet edukacyjny dla uczelni wyższych. 8, Zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy / pod red. nauk. Danuty Koradeckiej. Publisher: Warszawa : Centralny Instytut Ochrony Pracy, 2000. Other title: Zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy.Availability: Copies available for reference: [CZ 331] (1).
Stres pracy zmianowej : przyczyny, skutki, strategie przeciwdziałania / red. Irena Iskra-Golec [et al.]. Publisher: Kraków : Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych "Universitas", cop. 1998. Availability: Copies available for reference: [CZ 331] (1).
Lokalne strategie przeciwdziałania bezrobociu i biedzie ?? / pod red. Wielisławy Warzywody-Kruszyńskiej. Publisher: Łódź : Instytut Socjologii UŁ, 2001. Availability: Copies available for loan: [M-006577] (1).
  Copies available for reference: [CZ 331] (1).
Lists:
Regionalne programy rynku pracy : europejskie doświadczenie, polska praktyka / pod red. Anny Iwanowskiej ; Wyższa Szkoła Humanistyczna w Pułtusku. Podyplomowe Studium Europejskiej Administracji Samorządowej i Rządowej. Publisher: Pułtusk : Wyższa Szkoła Humanistyczna, 2001. Availability: Copies available for reference: [CZ 331] (1).
Konferencja naukowa: Aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu (9 kwiecień 2002 r.) / [oprac. Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich]. Publisher: Warszawa : BRPO ; Łódź : Master, 2002. Other title: Aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu | Konferencja "Aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu".Availability: Copies available for reference: [CZ 331] (1).
Lists:
Kultura pracy / Zdzisław Wołk. Publisher: Sulechów : Wyższa Szkoła Zawodowa Administracji Publicznej, 2000. Availability: Copies available for loan: [M-049021] (1).
  Copies available for reference: [CZ 331] (1).
Lists:
Praca : utopia na co dzień / Ettore Gelpi ; [tł. Dariusz Wandzioch]. Publisher: Łódź : Wydaw. Wyższej Szkoły Humanistyczno-Ekonomicznej, 2002. Other title: Lavoro.Availability: Copies available for reference: [CZ 331] (1).
Determinanty kształcenia kadr dla potrzeb regionu / Kazimiera Atamańczuk, Roman Przybyszewski. Publisher: Olsztyn : Wydaw. Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, 2000. Availability: Copies available for reference: [CZ 331] (1).
Praca i polityka społeczna w perspektywie XXI wieku / [red. Hanna Czerniewska, Barbara Stachurska-Marcińczak]. Publisher: Warszawa : IPiSS, 2000. Availability: Copies available for loan: [M-081081] (1).
  Copies available for reference: [CZ 331] (1).
Elastyczne formy zatrudnienia sposobem na efektywność firm / red. oprac. Lucyna Machol-Zajda. Publisher: Warszawa : IPiSS, 2001. Availability: Copies available for reference: [CZ 331] (1).
Rynek pracy w Polsce : recepcja, oczekiwania, strategie dostosowawcze / Rafał Drozdowski. Publisher: Poznań : Wydaw. Naukowe, 2002. Availability: Copies available for reference: [CZ 331] (1).
Rynek pracy wobec integracji z Unią Europejską / Stanisława Borkowska (red.) ; [aut.] Stanisława Borkowska [et al.]. Publisher: Warszawa : IPiSS, 2002. Availability: Copies available for reference: [CZ 331] (1).
Kobiety i mężczyźni na rynku pracy : rzeczywistość lat 1990-1999 / red. Bożena Balcerzak-Paradowska ; Danuta Graniewska [et al.] ; Instytut Pracy i Spraw Socjalnych. Publisher: Warszawa : IPiSS, 2001. Availability: Copies available for reference: [CZ 331] (1).
Lists:
Badanie rynku wynagrodzeń : problemy metodologiczne / Marta Juchnowicz (red.). Publisher: Warszawa : IPiSS, 2001. Availability: Copies available for reference: [CZ 331] (1).
Dylematy polskiego rynku pracy / Elżbieta Kryńska. Publisher: Warszawa : IPiSS, 2001. Availability: Copies available for reference: [CZ 331] (1).
Systemy zatrudniania osób niepełnosprawnych w państwach członkowskich Unii Europejskiej / Tadeusz Majewski. Publisher: Warszawa : Krajowa Izba Gospodarczo-Rehabilitacyjna. Dział Wydawnictw, 2002. Availability: Copies available for reference: [CZ 331] (1).
Uwarunkowania rozwoju regionalnych rynków pracy w Polsce / Agnieszka Chłoń, Maciej Grabowski. Publisher: Gdańsk : Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową, 2000. Availability: Copies available for reference: [CZ 331] (1).
Strategie i programy przeciwdziałania bezrobociu w Unii Europejskiej i w Polsce / Mieczysław Kabaj ; [Fundacja Promocji Prawa Europejskiego]. Publisher: Warszawa : "Scholar", 2004. Availability: Copies available for loan: [M-051502] (1).
  Copies available for reference: [CZ 331] (1).
Młodzież na rynku pracy w Polsce i Unii Europejskiej / Anna Skórska. Publisher: Poznań : Wydaw. Wyższej Szkoły Bankowej, 2004. Availability: Copies available for reference: [CZ 331] (1).
Człowiek, praca, kultura : o kulturowym wymiarze pracy ludzkiej / Michał Michalski. Publisher: Poznań : Wydawnictwo Poznańskie, 2005. Availability: Copies available for reference: [CZ 331] (1).
Praca kobiet w sektorze prywatnym : szanse i bariery / Bożena Balcerzak-Paradowska (red.) ; Danuta Graniewska [et al.]. Publisher: Warszawa : Instytut Pracy i Spraw Socjalnych, 2003. Availability: Copies available for loan: [M-006829] (1).
  Copies available for reference: [CZ 331] (1).
Album wynagrodzeń w krajach Unii Europejskiej i w Polsce : wysokość i relacje płac według zawodów, koszty pracy, płace w sektorze publicznym i prywatnym / Zofia Jacukowicz. Publisher: Warszawa : IPiSS, 2002. Availability: Copies available for loan: [M-006828] (1).
  Copies available for reference: [CZ 331] (1).
Czas pracy w przedsiębiorstwie : wyniki badań nad rozkładami czasu pracy i zdrowiem pracowników / Helena Strzemińska (red.), Halina Ćwirko, Maria Gasińska, Lucyna Machol-Zajda. Publisher: Warszawa : IPiSS, 2002. Availability: Copies available for loan: [M-047879] (1).
  Copies available for reference: [CZ 331] (1).

Powered by Koha