Your search returned 79 results. Subscribe to this search

Not what you expected? Check for suggestions
|
Europejska lewica wobec szans i wyzwań XXI wieku : materiały z Konferencji Naukowej poświęconej przemianom europejskiej i polskiej myśli socjaldemokratycznej, Kraków, 27-28 luty 2001 r. / pod red. Jerzego Kornasia ; Towarzystwo Polskiej Myśli Państwowej w Krakowie, Rada Krakowska Sojuszu Lewicy Demokratycznej. Publisher: Kraków : Trans-Krak, 2001. Availability: Copies available for loan: [M-006706] (4).
  Copies available for reference: [CZ 329] (1).
Współczesne brytyjskie doktryny polityczne / Andrzej Zięba. Publisher: Białystok : Temida 2 : przy współpr. Wydziału Prawa Uniwersytetu w Białymstoku, 2001. Online Access: Click here to access online Availability: Copies available for reference: [CZ 329] (1).
Ustawa o partiach politycznych : komentarz / Mirosław Granat, Andrzej Gorgol, Jacek Sobczak ; pod red. Mirosława Granata. Edition: Wyd. 2, stan prawny: 1 stycznia 2003 r.Publisher: Warszawa : C.H. Beck, 2003. Availability: Copies available for reference: [CZ 329] (1).
Finansowanie polityki : wybory, pieniądze, partie polityczne / pod red. Marcina Waleckiego ; Instytut Spraw Publicznych. Publisher: Warszawa : Wydaw. Sejmowe, 2000. Availability: Copies available for reference: [CZ 329] (1).
Neokonserwatyzm : intelektualiści i sprawy zagraniczne 1945-1994 / John Ehrman ; przeł. Tomasz Bieroń. Publisher: Poznań : Zysk i S-ka, cop. 2000. Other title: Rise of neoconservatism.Availability: Copies available for reference: [CZ 329] (1).
Z dziejów polskiego konserwatyzmu / Bogdan Szlachta. Edition: Wyd. 2 (popr.).Publisher: Kraków : Dante, 2003. Availability: Copies available for reference: [CZ 329] (1).
Partie i systemy partyjne państw Europy Środkowej i Wschodniej / pod red. Marka Migalskiego. Publisher: Sosnowiec : Wyższa Szkoła Zarządzania i Marketingu : ABAKO, 2005. Availability: Copies available for reference: [CZ 329] (1).
Partie : nieustanne kłopoty / Włodzimierz Wesołowski ; przedmowa Andrzej Siciński ; Instytut Filozofii i Socjologii Polskiej Akademii Nauk. Publisher: Warszawa : Wydawnictwo Instytutu Filozofii i Socjologii Polskiej Akademii Nauk, 2000. Online Access: Click here to access online Availability: Copies available for loan: [M-091565] (1).
  Copies available for reference: [CZ 329] (1).
Polskie partie i ugrupowania parlamentarne / pod red. Krzysztofa Kowalczyka i Jerzego Sielskiego. Publisher: Toruń : Wydaw. Adam Marszałek, 2004. Availability: Copies available for reference: [CZ 329] (1).
Współczesne partie i systemy partyjne : zagadnienia teorii i praktyki politycznej / pod red. Wojciecha Sokoła i Marka Żmigrodzkiego. Edition: Wyd. 2, popr. i poszerz.Publisher: Lublin : Wydaw. Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2005. Availability: Copies available for loan: [M-092590] (8).
  Copies available for reference: [CZ 329] (1).
Procedury zarządzania w partiach politycznych / Jerzy Muszyński. Publisher: Toruń : Dom Wydawniczy Duet, cop. 2004. Availability: Copies available for reference: [CZ 329] (1).
Partie i systemy partyjne Europy Środkowej / pod red. Andrzeja Antoszewskiego [et al.]. Publisher: Wrocław : Wydaw. Uniwersytetu Wrocławskiego, 2003. Availability: Copies available for loan: [M-059068] (4).
  Copies available for reference: [CZ 329] (1).
Nadzór nad partiami politycznymi w polskim porządku konstytucyjnym / Michał Bartoszewicz ; [Kancelaria Sejmu]. Publisher: Warszawa : Wydawnictwo Sejmowe, 2006. Availability: Copies available for loan: [M-047967] (1).
  Copies available for reference: [CZ 329] (1).
Polski system partyjny / Marek Migalski, Waldemar Wojtasik, Marek Mazur. Publisher: Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2006. Availability: Copies available for loan: [M-091800] (2).
  Copies available for reference: [CZ 329] (1).
Organizacja i zarządzanie w polityce : strukturalno-funkcjonalny aspekt państwa i partii politycznych jako organizacji / Janusz Zawadzki. Publisher: Poznań : Wydawnictwo Naukowe Instytutu Nauk Politycznych i Dziennikarstwa Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, 2006. Availability: Copies available for reference: [CZ 329] (1).
Rządy koalicyjne w III RP / pod red. Marka Chmaja ; [aut. rozdz. Wojciech Sokół et al.]. Publisher: Olsztyn : Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, cop. 2006. Other title: Rządy koalicyjne w Trzeciej Rzeczypospolitej Polskiej.Availability: Copies available for loan: [M-000450] (1).
  Copies available for reference: [CZ 329] (1).
Wolność tworzenia i działania partii politycznych : studium porównawcze / Marek Chmaj. Publisher: Olsztyn : Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, cop. 2006. Availability: Copies available for loan: [M-079553] (1).
  Copies available for reference: [CZ 329] (1).
Partie i ugrupowania parlamentarne III RP / pod red. Krzysztofa Kowalczyka i Jerzego Sielskiego. Publisher: Toruń : Dom Wydawniczy DUET, cop. 2006. Other title: Partie i ugrupowania parlamentarne III Rzeczypospolitej.Availability: Copies available for reference: [CZ 329] (1).
Polityka i namiętność : o bardziej egalitarny liberalizm / Michael Walzer ; przeł. Hanna Jankowska. Publisher: Warszawa : "Muza", 2006. Availability: Copies available for loan: [M-068250] (1).
  Copies available for reference: [CZ 329] (1).
Planowany chaos / Ludwig von Mises ; tł. Leszek S. Kolek. Publisher: Lublin : Instytut Liberalno-Konserwatywny ; Warszawa : Fijorr Publishing, 2005. Availability: Copies available for reference: [CZ 329] (1).
Ile ojczyzn? Ile patriotyzmów? / red. Michał Syska ; [aut. Jan Józef Lipski [et al.] ; Ośrodek Myśli Społecznej im. F. Lassalle'a]. Publisher: Warszawa : "Książka i Prasa", 2007. Online Access: Click here to access online Availability: Copies available for reference: [CZ 329] (1).
Instytucjonalizacja partii politycznych w społecznościach miejskich / Wojciech Kostka. Publisher: Toruń : Adam Marszałek, 2008. Availability: Copies available for loan: [M-058701] (1).
  Copies available for reference: [CZ 329] (1).
Konserwatyzm na Podlasiu / red. nauk. Jerzy Paweł Gieorgica ; Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Białymstoku. Publisher: Białystok : Wydawnictwo Wyższej Szkoły Finansów i Zarządzania, 2005. Availability: Copies available for reference: [CZ 329] (1).
Struktura organizacyjna partii politycznych w Polsce po 1989 roku / Tomasz Bichta. Publisher: Lublin : Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2010. Online Access: Okładka | Spis treści | Click here to access online Availability: Copies available for reference: [CZ 329] (1).
Communism : a history / Richard Pipes. Publisher: New York : The Modern Library, 2003. Availability: Copies available for reference: [CZ 329] (1).
Czeski i polski system partyjny : analiza porównawcza / Marek Migalski. Publisher: Warszawa : Wydawnictwo Sejmowe, 2008. Availability: Copies available for loan: [M-035655] (1).
  Copies available for reference: [CZ 329] (1).
Polska lewica w XX wieku : historia - ludzie - idee / pod red. Tadeusza Ślęzaka i Michała Śliwy. Publisher: Kraków : Wydaw. Naukowe Akademii Pedagogicznej, 2004. Availability: Copies available for reference: [CZ 329] (1).
Antykomunizm polski : tradycje intelektualne : wybór tekstów źródłowych / pod red. Bogdana Szlachty ; oprac. zespół w składzie Henryk Głębocki [et al.]. Publisher: Kraków : Ośrodek Myśli Politycznej, 2000. Availability: Copies available for reference: [CZ 329] (1).
Antykomunizm po komunizmie / pod red. Jacka Kloczkowskiego. Publisher: Kraków : Ośrodek Myśli Politycznej, 2000. Availability: Copies available for reference: [CZ 329] (1).
Europejska Unia Demokratyczna czyli O współpracy partii chrześcijańsko-demokratycznych i konserwatywnych / Beata Kosowska-Gąstoł. Publisher: Kraków : Księgarnia Akademicka, 2004. Availability: Copies available for loan: [M-076108] (1).
  Copies available for reference: [CZ 329] (1).

Powered by Koha