Your search returned 44 results. Subscribe to this search

Not what you expected? Check for suggestions
|
Zgromadzenie Republiki Portugalii / Anna Łabno-Jabłońska ; Kancelaria Sejmu. Biuro Informacyjne. Publisher: Warszawa : Wydawnictwo Sejmowe, 1993. Availability: Copies available for loan: [M-084860] (2).
  Copies available for reference: [CZ 328] (1).
Eduskunta - parlament Finlandii / Marian Grzybowski ; Kancelaria Sejmu. Biuro Informacyjne. Publisher: Warszawa : Wydaw. Sejmowe, 2001. Availability: Copies available for reference: [CZ 328] (1).
Opozycja w systemie demokracji parlamentarnej : Wielka Brytania, Niemcy, Włochy / Zbigniew Machelski. Publisher: Warszawa : Wydaw. Sejmowe, 2001. Availability: Copies available for loan: [M-067417] (1).
  Copies available for reference: [CZ 328] (1).
Opozycja parlamentarna / red. nauk. Eugeniusz Zwierzchowski ; autorzy Stanisław Bożyk [et al.]. Publisher: Warszawa : Wydawnictwo Sejmowe : Kancelaria Sejmu, 2000. Availability: Copies available for reference: [CZ 328] (1).
Lobbing w Unii Europejskiej : reprezentowanie interesów gospodarczych po akcesji / [aut.: Radosław Zubek et al. ; Rzeczpospolita ; Ernst & Young]. Publisher: Warszawa : Presspublica, 2003. Availability: Copies available for reference: [CZ 328] (1).
Komisje w parlamencie współczesnym / Henryk Pajdała. Publisher: Warszawa : Wydaw. Sejmowe, 2001. Availability: Copies available for loan: [M-064997] (1).
  Copies available for reference: [CZ 328] (1).
Wybory do Parlamentu Europejskiego w 2004 roku : Polacy też mogą wybierać / [koncepcja i red. Jürgen Wahl ; przekł. Marcin Wiatr]. Publisher: Gliwice : Wydaw. "Wokół nas", 2002. Availability: Copies available for reference: [CZ 328] (1).
Parlament Europejski : studium prawno-politologiczne / Piotr Tosiek. Publisher: Lublin : Wydaw. Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2003. Availability: Copies available for reference: [CZ 328] (1).
Parlament Republiki Południowej Afryki / Arkadiusz Żukowski ; Kancelaria Sejmu. Biuro Informacyjne. Publisher: Warszawa : Wydaw. Sejmowe, 2002. Availability: Copies available for reference: [CZ 328] (1).
Izba Deputowanych : parlament Wielkiego Księstwa Luksemburga / Janusz Karp, Marian Grzybowski ; Kancelaria Sejmu. Biuro Informacyjne. Publisher: Warszawa : Wydaw. Sejmowe, 2005. Availability: Copies available for reference: [CZ 328] (1).
Parlament Europejski V Kadencji (1999-2004) a parlamenty narodowe w państwach Unii Europejskiej : (pozycja ustrojowa, kompetencje, organizacja wewnętrzna) / Joanna Marszałek-Kawa. Publisher: Toruń : Mado, cop. 2005. Other title: Parlament Europejski piątej kadencji (1999-2004) a parlamenty narodowe w państwach Unii Europejskiej | Parlament Europejski a parlamenty narodowe w państwach Unii Europejskiej.Availability: Copies available for reference: [CZ 328] (1).
Polityka i administracja w rządach państw członkowskich Unii Europejskiej : (studium politologiczne) / Grzegorz Rydlewski. Publisher: Warszawa : Elipsa, 2006. Availability: Copies available for loan: [M-056834] (6).
  Copies available for reference: [CZ 328] (1).
Machiavelli w Brukseli : sztuka lobbingu w Unii Europejskiej / Rinus van Schendelen ; przekł.: Joanna Bojko, Krzysztof Bolesta. Publisher: Gdańsk : Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 2006. Other title: Sztuka lobbingu w Unii Europejskiej.Availability: Copies available for reference: [CZ 328] (1).
Lists:
Parlament Europejski : prawo i polityka / Piotr Tosiek, Monika Wicha. Publisher: Lublin : Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2007. Availability: Copies available for reference: [CZ 328] (1).
Zgromadzenie Parlament Albanii / Jacek Wojnicki ; Kancelaria Sejmu. Biuro Informacyjne. Publisher: Warszawa : Wydawnictwo Sejmowe, 2005. Availability: Copies available for reference: [CZ 328] (1).
Zgromadzenie Federalne - parlament Konfederacji Szwajcarskiej / Paweł Sarnecki ; Kancelaria Sejmu. Biuro Informacyjne. Edition: Wyd. 2 zm.Publisher: Warszawa : Wydaw. Sejmowe, 2003. Availability: Copies available for reference: [CZ 328] (1).
Parlament Republiki Malty / Piotr Mikuli, Marian Grzybowski ; Kancelaria Sejmu. Biuro Informacyjne. Publisher: Warszawa : Wydawnictwo Sejmowe, 2006. Availability: Copies available for reference: [CZ 328] (1).
Parlament Republiki Cypryjskiej / Piotr Mikuli ; Kancelaria Sejmu. Publisher: Warszawa : Kancelaria Sejmu, 2006. Availability: Copies available for loan: [M-083724] (1).
  Copies available for reference: [CZ 328] (1).
Zgromadzenie Parlament Macedonii / Jacek Wojnicki. Publisher: Warszawa : Wydawnictwo Sejmowe, 2008. Availability: Copies available for reference: [CZ 328] (1).
Althing - parlament Islandii / Marian Grzybowski, Anna Pulit ; Kancelaria Sejmu. Publisher: Warszawa : Wydawnictwo Sejmowe, 2007. Availability: Copies available for reference: [CZ 328] (1).
Rządy Rzeczypospolitej Polskiej (1989-2005) : skład, organizacja i tryb funkcjonowania / Krystyna Leszczyńska. Publisher: Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek, 2007. Availability: Copies available for loan: [M-054456] (3).
  Copies available for reference: [CZ 328] (1).
Stosunki między rządem a opozycją w wybranych państwach Europy / Tomasz Krawczyk. Publisher: Toruń : Adam Marszałek, cop. 2005. Other title: Stosunki między rządem i opozycją w wybranych państwach Europy.Availability: Copies available for reference: [CZ 328] (1).
Parlament Europejski oraz parlamenty Polski i Niemiec w nowej architekturze europejskiej / Rainer Arnold [et al.]. Publisher: Warszawa : Szkoła Główna Handlowa-Oficyna Wydawnicza, 2005. Availability: Copies available for reference: [CZ 328] (1).
Kształtowanie składu drugich izb parlamentu : (w europejskich państwach unitarnych) / Jarosław Szymanek ; Wydział Dziennikarstwa i Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego. Publisher: Warszawa : Elipsa, 2004. Availability: Copies available for reference: [CZ 328] (1).
Parlament Bośni i Hercegowiny / Przemysław Osóbka. Publisher: Warszawa : Wydawnictwo Sejmowe. Kancelaria Sejmu, 2010. Availability: Copies available for reference: [CZ 328] (1).
Parlament Europejski po wyborach w 2009 roku : nowe zadania w świetle Traktatu z Lizbony / pod red. Jana Barcza i Barbary Janusz-Pawletta ; aut.: Jan Barcz [et al.]. Publisher: Warszawa : Instytut Wydawniczy EuroPrawo, 2009. Availability: Copies available for loan: [M-097822] (1).
  Copies available for reference: [CZ 328] (1).
Reprezentacja i mandat parlamentarny : teoretyczne interpretacje przedstawicielstwa politycznego / Jarosław Szymanek. Publisher: Warszawa : Kancelaria Sejmu. Wydawnictwo Sejmowe, 2013. Availability: Copies available for reference: [CZ 328] (1).
Olij Madżlis Parlament Uzbekistanu / Jerzy Szukalski. Publisher: Warszawa : Kancelaria Sejmu. Wydawnictwo Sejmowe, 2016. Availability: Copies available for reference: [CZ 328] (1).
Skupsztina - Zgromadzenie Narodowe Republiki Serbii / Jacek Wojnicki. Publisher: Warszawa : Wydawnictwo Sejmowe, 2014. Availability: Copies available for reference: [CZ 328] (1).
Saeima : parlament Łotwy / Przemysław Osóbka. Publisher: Warszawa : Wydawnictwo Sejmowe, 2016. Availability: Copies available for reference: [CZ 328] (1).

Powered by Koha